ZONDAG 6 FEBRUARI 2011

In mijn NIEUW ELAN-tijd werkten wij samen met het TOP CENTRE in DIEMEN. Het was een uitzendbureau voor hoog opgeleide werkzoekenden. Hun vestiging in de WISSELWERKING is weer teruggekomen in de statistiek van vandaag.

Nieuw in de Top 100 van 3295 verwijzende pagina's. 82. 1 MAART 1998 WISSELWERKING met bijzondere aandacht voor 22 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 31 JULI 1996 UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 TER ATTENTIE VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO, JOHN DE MOL JUNIOR, 15 SEPTEMBER 1997 THE BIG SECRET ON BEHALF OF AMBASSADOR DAME ROSEMARY SPENCER OF THE UNITED KINGDOM IN THE NETHERLANDS, 10 MEI 2006 OP ZOEK NAAR HET LANDGOED VAN DE WINDSORS, 24 FEBRUARY 1997 REPORT 7 TO DIANA FRANCES SPENCER - FOUNDATION PRINCESS DIANA FUND, 26 NOVEMBER 1997 GEDACHTEN VERSPREIDEN ZICH SNEL....., 5 DE MAYO DE 1995 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA, THE CABLE TURTLE OF PURPLE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR DRS. P. OTTENHOFF, 26 JUNI 1997 VRIJ ONVERVEERD, 13 MEI 2006 PÈRE LACHAISE ET LE CAPITAINE FRACASSE, CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1996, 3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, CORRESPONDENTIE MET ADVOCAAT EN PROCUREUR MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK, 3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 19 MAART 2001 WIR HERREN VON HEYDEN, CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2000, 31 JULI 1996 DE GOEDE KOERS TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFSTICHTING, 27 JUNI 1998 LOVERS, 10 FEBRUARI 1998 AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY, PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED, 27 JANUARI 1999 DANK TER ATTENTIE VAN MEVROUW YOYO OLIVER VAN DER KOOI TE ARNHEM, 31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 31 AUGUST 1997 KING ARTHUR'S PUB AND DEVASTATING NEWS FROM PARIS, 8 MEI 2006 RECONSTRUCTIE: DE RIT NAAR DE LUCHTHAVEN LE BOURGET en 6 MAART 1998 DE GELE BALLON 90. 24 MEI 2005 BLAUW BLOED waarin 23 MEI 2005 HUIS TER DUIN, 23 JUNI 1996 BRIEF AAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, 29 JANUARI 1996 UW SCHRIJVEN 96/wa/mjv TER ATTENTIE VAN ZKH DE PRINS VAN ORANJE, 3 JULI 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN BLIJFT VOORTBESTAAN, NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE, BRIEVEN AAN BREUKER, FAMILIEBANDEN, FAMILIE HALBERTSMA, 5 MEI 2005 OESTERS EN PARELS TER ATTENTIE VAN DRS BREUKER UIT CANADA, 28 SEPTEMBER 1997 GEMENGDE GEVOELENS, BELEIDSPLAN CERVANTES, 26 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK, 16 JUNI 2007 KENNISMAKING MET DOÑA ISABEL CLARA LORDA VIDAL, 9 FEBRUARI 2005 SEGOVIA, SALAMANCA EN VALLADOLID en 31 MEI 2005 TERUG IN TORREMOLINOS. Nieuw in de Top 20 van 21 zoekopdrachten 2. brief.. bestuurssamenstelling betreft mijn brief van 7 mei 1998 aan de fractieleiders van D66, PARTIJ VAN DE ARBEID en VVD. 5. cervantes saavedra relacion con el cristianismo 6. cervantes translation 8. Erasmo y Cervantes 12. Klaartje van der Donk was mijn gastvrouw op de pastorie van Baak bij Zutphen. Zij is vermeld in 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE en ZONDAG 19 DECEMBER 2010 VAN TORREMOLINOS VIA EINDHOVEN TERUG NAAR DE KEIZER KARELSTAD 15. Nijmeegs Lyceum Nijmegen. Daar heb ik mijn opvoeding genoten van 1960 tot 1965. HERMAN DE KONING http://www.cervantes.nu/GranHermano/Index.html was een klasgenoot van mij in klas 4C. 17. Pepe Heykoop telg uit een leids geslacht. De naam HEYKOOP treffen wij aan in 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 6 OKTOBER 1999 ING FINANCIER, 20 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 001 EN 002 en 7 MEI 2005 KINGDOM OF HEAVEN. Ik heb de heer Heykoop nooit ontmoet. Ook kende ik zijn voornaam niet. ik heb begrepen dat het HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN dit jaar in het KONINKLIJK INSTITUUT VAN DE TROPEN wordt gevierd. Ten tijde van mijn managementopleiding bij NIEUW ELAN heeft mijn cursusgroep een bezoek gebracht aan dat instituut. Bij het schrijven van het bovenstaande heeft HARRY MENS in BUSINESS CLASS een manager van de 45 FLETCHER HOTELS. Het PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF in LEEUWARDEN maakt tegenwoordig deel uit van deze hotelgroep. 14:51 Vertrek per trein naar Málaga in goed gezelschap. Bezoek gebracht aan de PARADOR GIBRALFARO. Per bus om 17:15 terug naar de Alameda Principal. 17:30 trein naar El Pinillo. Wandeling naar de Puerto Marina van Benalmádena voor avondmaaltijd. Per taxi nadien weer naar huis.

MAANDAG 7 FEBRUARI 2011 AEPE-CONGRES IN CUENCA EN MR ABRAHAM MOSZKOWICZ OPNIEUW AAN HET WOORD