16 JANUARI 2011

Liesbeth, De drank die ik je tijdens ons afscheid met RUUD WEST op 27 JUNI 1991 heb aangeboden onder het motto NIEUWE START, met tot op heden nog zonder zichtbaar resultaat, kwam gisteren weer in beeld. Het had te maken met JULIO IGLESIAS. In mijn bericht MIJN BRIEVEN VAN 14 OKTOBER 2010 AAN DE PREMIER EN VICE-PREMIER VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN van gisteren 14:59 was er in de paragraaf CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY speciale belangstelling voor HOTEL DE BOTEL. Dat document is ook alweer meer dan elf jaar oud. Maar wel belangrijk. Het document van de dag ervoor is BRONSGROEN EIKENHOUT. Het betreft mijn eerste bezoek aan KASTEEL TERWORM bij Heerlen. FREEK VAN DER VALK heeft mij toen het boek FLUISTEREND GRUIS meegegeven. Ik ben er op 6 juli 2009 opnieuw geweest, zoals beschreven in mijn BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD met de titel OMGEVING ARNHEM EN NIJMEGEN. Ik had toen met name belangstelling voor kamer 9. Ik was daar met TJITSE BREUKER zoals je kunt zien. Dit heb ik ook beschreven in mijn brief PAARDEN EN ORANJE NASSAU. Achttien jaar ben ik met die man in de weer geweest om te voorkomen dat hij jou zou lastig vallen. Maar ik ben het beu dat hij regelmatig onze relatie probeert te verstoren. Dat was ook het hoofdmotief van mijn bezoek aan THOMAS TRIEBELS afgelopen donderdagavond na MIJN BEZOEK AAN DEN HAAG EN NOORDWIJK. De laatste brief aan TJITSE die ik op mijn website aantref is getiteld BART HEINRICHS. Vanaf 1 JUNI 2009 heeft hij volgens het persbericht gekozen voor een nieuwe koers. Ik ben dus benieuwd of dat ook van invloed is geworden op de koers van jou. Ik heb zelf de ervaring dat een relatie ophoudt te bestaan als de toekomstvisies van twee partners een andere kant opgaan. Daar heb ik jou op 22 APRIL 1992 getuige van gemaakt. Ik heb er de CD van MARC DANIËLS nog eens beluisterd met als belangrijkste titel JIJ BENT DE ZIN VAN MIJN BESTAAN als vermeld in JIJ BENT DE ZIN VAN MIJN LEVEN. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik jou in die tijd een kopie van die CD gestuurd. Mijn uitkering van deze maand heb ik nog niet ontvangen. Het zou dus mooi zijn als je mijn CONTRACT al rond hebt. Ik mag aannemen dat er in VNO-kringen nog wel financiële middelen aanwezig zijn om onze financiële noden te lenigen. Ik heb mijn berichtgeving aan jou nog eens doorgenomen en heb vastgesteld dat ik na mijn brief ULTIMATUM een verkeerde link heb gemaakt. Dit dient te worden gewijzigd. De pagina dient te worden vervolgd met HYPOTHEEK. Die foto van jou op EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY bevalt mij nog steeds niet. Ik vind het een karikatuur van de Liesbeth die ik donderdag heb gezien. Ik hoop dus dat mijn voorgestelde FUSIE nog kan plaatsvinden dit jaar. Hay que mantener las tradicones porque es la única verdad volgens OLGA MARÍA RAMOS. KINDEREN GEEN BEZWAAR was gisteravond een leuk idee van HAYE VAN DER HEYDEN. LUIS CHIRINOS ontving het volgende bericht: Subject: Re: Lo último en tecnología. Date: January 16, 2011 12:45:26 AM GMT+01:0 Hola Luis, ¿Me puedes mandar también el programa? Así no lo puedo leer, Un abrazo JOHN. Als reactie op On Jan 14, 2011, at 11:32 PM, Luis CHIRINOS wrote: Para el público en general: !Imperdible! Luis CHIRINOS. LUIS heeft tegenwoordig een relatie met JACQUELINE MULLER in Groningen. Zij is gespecialiseerd in het HOTELMANAGEMENT. In dit verband stond ik tijdens mijn laatste bezoek aan HOTEL KRASNAPOLSKY op 21 AUGUSTUS 2009 al goed bekend en werd daar als het ware als hun directeur ontvangen. Vanaf dat moment krijg ik ook regelmatig de nieuwsbrieven toegestuurd van De Nieuwe Kerk, nog bekend van HALBERTSMA PALLETS. Je ziet wel. Wij hebben heel veel gemeenschappelijk. Jij en ik. De statistiek van vandaag. 682 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5859 verwijzende pagina's 72. BAAK Â LA CARTE. Met hierin aandacht voor BAAKBERICHT, TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. In dit verband constateer ik in mijn BELEIDSPLAN speciale belangstelling voor NIEUWE DROOM, 1993-1995 SPAANS OP SCHOOL en PRIMAIR PROCES. In dit verband lijkt het mij zinvol in dit bericht ook mijn brief van 14 OKTOBER 2010 aan de huidige MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP op te nemen:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van het Koninkrijk der Nederlande Mevrouw Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart Rijnstraat 50 2515 XP 's-GRAVENHAGE Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHOCW Geachte Mevrouw Van Bijsterveldt, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN als opvolger van RONALD PLASTERK. Met zo'n jonge minister heb ik nog nooit te maken gehad. U zou een leerling van mij kunnen zijn uit de tijd dat ik van 1970 tot en met 1979 als onderwijzer voor de klas stond. Maar de jeugd heeft de toekomst en ik wens u dan ook veel succes in de komende kabinetsperiode. Tegelijkertijd wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te verzoeken op uw departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met uw collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Sinds mijn depot van het handelsmerk Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom, voorheen Benelux Merkenbureau, heb ik mij ingezet voor het creëren van werkgelegenheid voor Nederlandstalige afgestudeerde hispanisten en hun studenten/leerlingen. In dit verband acht ik het van belang u in kennis te stellen van de correspondentie die ik terzake reeds met uw departement heb gevoerd vanaf 1993, t.w. 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEISSECTOREN, JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 5 JUNI 1996 UW BRIEF VO/TAB-96011849 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VOOR DEZE MEVROUW M. NIJDAM-BROUWER, 17 JUNI 1996 UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 28 JULI 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN STAATSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENCHAPPEN, 5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER RONALD PLASTERK VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Hierop heeft de heer PLASTERK mij op 4 APRIL 2007 een sympathieke brief doen toekomen met de tekst:

"Den Haag 4 APRIL 2007. Ons kenmerk BOA/2007/M228 UW BRIEF VAN 23 FEBRUARI 2007 Onderwerp Dankzegging felicitatie. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw felicitatie die u mij stuurde ter gelegenheid van mijn benoeming tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ervaar uw felicitatie als een belangrijke ondersteuning van mijn beslissing om deze eervolle functie te aanvaarden. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen waar te maken dat u en vele anderen in mij stellen. Met vriendelijke groeten, De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP. Dr. Ronald H.A. Plasterk."

Van een voorgenomen onderhoud is het er nadien niet meer van gekomen. Wij dienen deze draad dus weer samen op pakken. Daarom breng ik u ook in kennis van de inspanningen die ik heb verricht om het Spaans als regulier examenvak binnen het Nederlandse onderwijsbestel in te voeren. Mijn handelsmerk Instituto Cervantes heeft daarbij goede diensten verleend ten tijde van mijn bestuurslidmaatschap van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, thans VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND in de jaren 1994 en 1995. Na mij uit dit bestuur te hebben teruggetrokken om eventuele vermeende belangenverstrengeling te voorkomen heb ik vervolgens de goede band met mijn hispanistische collega's gehandhaafd en met hen de volgende correspondentie gevoerd: 30 APRIL 1995 BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL INZAKE HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 30 MEI 1995 BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL VOOR DEZE MEVROUW DRS. M.F. WOUTERS-DUN TE BECKUM, NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP, 22 NOVEMBER 1996 JOUW BRIEF TER ATTENTIE VAN MEVROUW HELMA DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 16 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE HEER DAGO DE WERD VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 7 JANUARI 1999 VERHUIZING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 7 FEBRUARI 2001 GRAN HERMANO TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 25 MAART 2004 JAARVERGADERING VDSN 2004 TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS, 8 JULI 2004 THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH TER ATTENTIE VAN MEVROUW DRS MARJO EURLINGS VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 12 AUGUSTUS 2004 H&H AAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 14 SEPTEMBER 2004 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 29 MAART 2005 EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 4 JANUARI 2006 HELICOPTERVIEW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 24 MAART 2007 BERICHT VAN VERHINDERING AAN DE CONTACTPERSOON VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 5 JUNI 2007 CERVANTESFEEST TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 16 MAART 2010 JAARVERGADERING VDSN 2010 TER ATTENTIE VAN MARJO EURLINGS en 30 MAART 2010 EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS. Uit het voorgaande kunt u opmaken dat ik vanaf 2001 op uitnodiging van mede-VSOS-oprichtster MEVROUW DRS LEONTINE FREEVE DE VRIJER lid ben geworden van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Dit gaf mij de gelegenheid de afgelopen tien jaar mijn beleidsplan aan mijn Spaanse collega's duidelijk te maken. Binnen dit verenigingsverband heb ik deelgenomen aan congressen en colloqiua in CÁCERES (2001), MOSKOU (2002), LORCA (2002), ALCALÁ DE HENARES (2003), SEGOVIA EN SALAMANCA (2004), VALLADOLID (2005), PARIJS MEI 2006, MÁLAGA (2006), SANTANDER (2007), MADRID (2008), BUENOS AIRES (2009), ESTEPONA (2009) en LA CORUÑA (2010). Uit deze organisatie is de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL voortgekomen als wereldwijde overkoepelende organisatie van landelijke verenigingen van docenten Spaans. Ook aan de congressen van deze organisatie heb ik deelgenomen in TOLEDO (2005), GRANADA (2007) en CÁDIZ (2009). Het volgende congres in 2011 is alweer in voorbereiding in SANTIAGO DE COMPOSTELA. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik hoop van ganser harte dat u aan dit beleid een succesvol vervolg zult geven. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud. Tot op heden heb ik al deze initiatieven uit privémiddelen gefinancierd. Ik stel het echter wel op prijs dat hier vanaf heden een tegemoetkoming van regeringswege tegenover komt te staan.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending. Die heb ik in dank ontvangen.

Nu de volgende stap. Tot slot nog enkele beelden van de hoge waterstand van gisteren op de Waalkade te Nijmegen.

(Even de burgemeester een hand geven)

13:06 Ik heb het interview met MARK RUTTE gezien op BUITENHOF. Morgenavond heeft hij in het CATSHUIS een brainstormsessie over het onderwijs. Mocht jij daar nog contacten hebben, dan stel ik het zeer op prijs als je het bovenstaande aan de orde wilt stellen. Op dit moment heb ik mijn uitkering van deze maand nog niet ontvangen. Tijdens mijn busreis van Malaga naar Nerja op 28 AUGUSTUS 2010 werd ik door THOMAS TRIEBELS gebeld met de mededeling dat hij in een telefoongesprek met jou heeft opgemaakt dat al mijn ONTWIKKELINGSKOSTEN vanaf 1991 zullen worden vergoed. Ik hoop dat je daar THANS werk van kunt maken. Anders hebben WIJ een serieus probleem. Volgens MARK RUTTE behoort zijn kroegbaas van Cafe Koosje aan de Plantage Middenlaan tot de categorie HARDWERKENDE NEDERLANDERS. Ik hoop echter wel dat hij ONS niet vergeet.

MAANDAG 17 JANUARI 2011 MIJN ERVARINGEN IN MADRID EN OMSTREKEN