ZONDAG 17 OKTOBER 2010

21:10 Na mijn brief 17 OKTOBER 2010 WAT NU, WAT NU, ZEI PICHEGRU te hebben verzonden kijk ik nu naar de tweede aflevering van DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED. In dit verband blijft mijn belangstelling voor de voormalige kamer van PRINS BERNHARD op SOESTDIJK onverlet teneinde de activiteiten in de BENELUX ten behoeve van de vorstenhuizen van NEDERLAND, BELGIE, LUXEMBURG, SPANJE en het VERENIGD KONINRKIJK binnen het kader van MIJN BELEIDSPLAN te kunnen coordineren. Wij zien in deze aflevering het kabinet van JOOP DEN UYL in beeld met vicepremier ANDRIES VAN AGT. TJERK WESTERTERP was Minister van Verkeer en Waterstaat in dat kabinet. Hij is vermeld in 11 MEI 2000 DULCINEA, 5 OKTOBER 2000 STAATSAANGELEGENHEDEN, 8 OKTOBER 2000 TWEE MAAL VEERTIEN, 27 JANUARI 2001 QUESTION 28 - DE PROEF OP DE SOM, 29 NOVEMBER 2000 NAAR NOORDWIJK TERUG, 19 APRIL 2002 THE WIZARD OF OZ, 19 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN HERMAN WIJFFELS, 19 APRIL 2002 ZOMAAR EEN BRIEF AAN MARIA DELORME, 6 MEI 2002 SPIDER-MAN ENORM KASSUCCES IN VS, 6 MEI 2002 FAXBERICHT DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 MEI 2003 ON HER MAJESTY'S SERVICE, 20 SEPTEMBER 2005 PRINSJESDAG 2005, 5 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 1 en FC CERVANTES DOSSIER VITESSE. Het verhaal speelt zich af in 1969. Mijn laatste jaar op de PETER KANIS KWEEKSCHOOL. HANS GRUIJTERS zat toen als vertegenwoordiger van D66 in dat kabinet. De aflevering eindigt met een bezoek van PREMIER DEN UYL aan PRINSES BEATRIX, die in die tijd woonachtig was in het kasteeltje DRAKENSTEYN in de LAGE VUURSCHE. Naar het mij toeschijnt was deze opname echter gemaakt in het huis RIJSENBURG bij DRIEBERGEN. Niet ver van het restaurant waar IBO-medewerkster MIEKE DE BRUIN woonde die in het voorjaar van 1987 bij mij thuis de twee computerschijven heeft opgehaald met het resultaat van mijn werkzaamheden. MIEKE DE BRUIN is vermeld in 1981 - 1987, 6 APRIL 2004 AFSPRAAK ACCOUNTANT, 19 APRIL 2004 WENDY, 20 JANUARI 2005 DILEMMA 012, 24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ, 23 MEI 2005 HUIS TER DUIN, 18 DECEMBER 2005 DE HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 16 MAART 2009 BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM. In de herhaling zie ik dat er een cheque van 100.000 dollar op een bank van Geneve is uitgeschreven voor een zekere VICTOR BAARN. Dit doet mij denken aan mijn case-study DE ZAAK NIETS BV en het pseudoniem VICTOR DE RIDDER. In deze aflevering landt er ook een helicopter met twee hoge militairen in de achtertuin van PALEIS SOESTDIJK. Ik kan nu het bericht van WILLEM PLINK van vanmorgen 11:08 als reactie op AANMELDING BORREL EN MAALTIJD TE OLDEBROEK OP 4 NOVEMBER 2010 van 9 OKTOBER 2010 plaatsen. Ook heeft het in de serie dienstdoende verblijf van KONINGIN JULIANA en PRINS BERNHARD meer weg van het HUIS TE MAARN dan van PALEIS SOESTDIJK. Ook zie ik MARCEL VAN DAM in deze aflevering. Voor de MILLENNIUMWISSEL is hij vermeld in 31 MAART 1998 INSPIRINE, 6 APRIL 1998 CONTINUING STORY, 6 APRIL 1998 DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK TER ATTENTIE VAN MARCEL VAN DAM, 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST, 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 23 APRIL 1998 TERUGBLIKKEN OP DE KROON OP HET WERK, 4 OKTOBER 1998 SMART, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 10 JUNI 1999 FEESTDAG, 2 OKTOBER 1999 MERITOCRATIE, 11 NOVEMBER 1999 NUEVO LANJARÓN, 14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 NOVEMBER 1999 STORM IS OVER, 14 DECEMBER 1999 TERUG VAN BIJNA WEGGEWEEST, 19 DECEMBER 1999 THE LADY STRIKES AGAIN, en 24 DECEMBER 1994 EEUWAFSLUITING. Opmerkelijk is ook de scene waarin Minister-President Den Uyl erop wordt geattendeerd dat hij de verkeerde regenjas had meegenomen van de heer DE GAAY FORTMAN. Dat is mij op DE BAAK ook overkomen. ALEX VAN 'T HOOFT heeft mijn jas toen goed bewaard. De zwarte jas die ik toen abusievelijk had meegenomen was van de heer BAKKER uit TERSCHELLING als vermeld in 13 JUNI 1998 INTUÏTIE. Hij logeerde op DE BAAK na de herdenkingsdienst voor DIANA in de KLOOSTERKERK als beschreven in 19 SEPTEMBER 1997 KORTE TERUGBLIK OP DE HERDENKINGSDIENST VOOR DIANA IN DE KLOOSTERKERK AAN DE LANGE VOORHOUT TE 's-GRAVENHAGE. Ik kan mij die kinderen van JOOP DEN UYL trouwens ook nog wel herinneren uit de tijd dat zij in Amsterdam politicologie studeerden en ik daar af en toe logeerde in een sleepbootje in het IJ naast de CALEDONIA. Het was er een zootje. Ik zie dat toenmalig Minister van Defensie HENK VREDELING ook in HUIS TER HEIDE woonde. Net als NIELS HALBERTSMA. Ook een rake kwinkslag kwam uit de mond van JOOP DEN UYL tijdens het begin van de MINISTERRAAD richting DRIES VAN AGT met de woorden: "O.K. Dries. Je bent de laatste. Komen fietsen uit NIJMEGEN?" DRIES: "Ik had wind tegen, Joop". DRIES VAN AGT is volgens THOMAS TRIEBELS een neef van zijn vader.

ALLES KOMT UIT VANDAAG!

MAANDAG 18 OKTOBER ZENDING GESORTEERD IN SORTEERCENTRUM