WOENSDAG 13 OKTOBER 2010

COMMUNICATIE: Ontvangen: Beste John Succes morgen in het ziekenhuis. Laten we het maar het beste van hopen! Ik ben nu bij hoofdstuk 10 van mijn biografie.m.v.g Thomas Reactie: Hartelijk dank Thomas voor dit berichtje. Mijn hoofd staat vandaag niet naar het nieuws, hoewel ik wel meeleef met de mijnwerkers in Chili. Mijn bus naar Druten vertrekt om 13:22. Ik zie er wel tegenop. Zo kom ik weer eens bij het Pax Christi College. Daar verzorgde het FSI ook cursussen in 1979 beste MAAGD: In zakelijk opzicht mag u vandaag wat risico nemen; een gokje levert winst op. Reken niet op geheimhouding als u een naaste een geheim toevertrouwt. Verbeter uw inkomsten door extra opdrachten aan te nemen en delegeer wat een ander kan doen. SCHORPIOEN: Begin bescheiden als u nieuwe ideeën aan de man wilt brengen en breid ze pas uit als ze bevredigend worden ontvangen. Vijl uw standpunten bij en bepaal nauwkeurig de weg die u wilt gaan. Wees royaal als er gecollecteerd wordt voor een medisch doel. Zodra de Nederlandse Regering mijn DECLARATIE heeft betaald aan de Stichting Cervantes Benelux hoop ik dat er ook ruimte komt voor goede doelen. Ik verwacht overigens nog een berichtje van de Nationale Postcodeloterij naar aanleiding van mijn brief 2 JANUARI 2008 CERVANTES FONDS TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN DE NATIONALE POSTCODELOTERIJ aan Henny Huisman. Ik zag het afscheid van JAN PETER BALKENENDE uit Den Haag. Hij heeft - in tegenstelling tot WIM KOK - nooit op mijn brieven gereageerd. Mijn laatste brief 8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan hem luidde De MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN De heer JAN-PETER BALKENENDE Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 8 JUNI 2010 Betreft: PAARS Kenmerk: 20100608JHMPB Nijmegen DINSDAG 8 JUNI 2010 Geachte Heer Balkenende, Tijdens mijn verblijf in Amsterdam las ik na mijn ontmoeting op zaterdag 5 JUNI 2010 met de Spaanse rechter BALTASAR GARZÓN op de DAM op de voorpagina van De Telegraaf: "Balkenende waarschuwt voor PAARS". Ik wil u erop attenderen dat PAARS van uw kant nog geen reactie heeft ontvangen op zijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN van 14 FEBRUARI 2007. PAARS heeft inmiddels gekozen voor zijn steun aan D66. En het doet mij deugd dat D66 hierna heeft gekozen voor de huiskleur van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zoals u dat zondag in het programma BUITENHOF hebt laten weten. Van het CDA heb ik tot op heden nog geen steun ondervonden. Op dit -moment is Nederland nog in beweging om morgen ­ voor u vandaag - te gaan kiezen. Uw verhaal in BUSINESS CLASS heb ik ZONDAG met belangstelling gevolgd. EEN GOEDE COLLEGA VAN MIJ - waarmee ik in NOORDWIJK intensief heb samengewerkt - heb ik vorige week een brief gestuurd met als onderwerp CDA UITGEREGEERD. Ik ben benieuwd in hoeverre u THANS het beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX nog kunt ondersteunen. U kunt van mij immers niet verwachten dat ik nog langer met een WAO-uitkering in een flatje aan de Costa del Sol blijf zitten. Het was een goede tussenoplossing. Maar het wordt nu tijd dat wij SAMEN AAN HET WERK gaan binnen het kader van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. De verkiezingsdebatten heb ik ook voor zover de tijd mij dat toeliet met belangstelling gevolgd. De heer JOB COHEN zie ik niet zitten als MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Hij heeft te lang met Amsterdammers gewerkt. De relatie tussen het NEDERLANDS KONINKLIJK HUIS en de REPUBLIEK ARGENTINIË beschouw ik als een verantwoordelijkheid voor de STICHTING CERVANTES BENELUX. De opmerking van MARK RUTTE over de sneeuwschuiver die alle problemen voor zich uitschuift kan ik volledig plaatsen. Reeds 15 jaar lang wacht de STICHTING CERVANTES BENELUX op betaling van FACTUUR 001 d.d. 23 JUNI 1995 ter grootte van 73,3 miljoen Nederlandse guldens, vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden. Naar uw zeggen zijn Zeeuwen gewend om tegen de wind in te trappen. Zo is een ZALM gewend om in schoon water tegen de stroom in te zwemmen zoals ik dat in mijn faxbericht van 19 SEPTEMBER 1996 OM 14:25 uur aan uw voorganger MINISTER PRESIDENT WIM KOK heb medegedeeld. DIT IS HET MOMENT om schoon schip te maken. Daarbij wens ik u alle succes van de wereld. Ik stel vast dat deze brief eindigt in een positieve teneur:

ALLE SUCCES VAN DE WERELD

Ik constateer op dit moment speciale belangstelling voor CORRESPONDENTIE MET NAUTA-DUTILH. Ik hoop mijn brieven aan de nieuwe bewindslieden morgen te kunnen verzenden. Als alle mijnwerkers boven de grond zijn. Ontvangen: From: WILLEM-JAN STEGEMAN Subject: Nieuwe ledendag D66 Gelderland 19 nov a.s. (101-200) Date: October 13, 2010 6:53:21 PM GMT+02:00 To: HARRY ROSS Uitnodiging Nieuwe Ledendag Het wordt al bijna een traditie nu voor het derde achtereenvolgende jaar een bijeenkomst voor nieuwe leden wordt georganiseerd in het provinciehuis in Arnhem. Als nieuw lid van D66 word je van harte uitgenodigd om naar deze bijeenkomst te komen, waar tijd is voor kennismaking met elkaar en met een stukje Gelderland. Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst, meld je dan aan. Harry Ros, lid regiobestuur Sabine Andeweg, fractiemedewerker communicatie. Reactie: Subject: AANMELDING NIEUWE LEDENDAG D66 ARNHEM Date: October 13, 2010 11:18:42 PM GMT+02:00 Geachte heer Ross, Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de Nieuweledendag D66 Gelderland op vrijdag 19 november in het provinciehuis in Arnhem. Met veel genoegen neem ik hieraan deel en meld mij hiermee aan. Het kan nog nét voor mijn terugkeer naar Spanje op 25 november. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN Verzonden: BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE EN HET KONINGSHUIS VAN BELGIË Date: October 13, 2010 11:31:10 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA HERSTEL BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE EN HET KONINGSHUIS VAN BELGIË Date: October 14, 2010 12:56:30 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Subject: NIEUW HERSTEL BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE EN HET KONINGSHUIS VAN BELGIË Date: October 14, 2010 1:01:39 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Beste Thomas, Ik zie dat ik twee keer een vergissing heb gemaakt. Nu is de directie van DE BAAK in beeld. De tweede vermelding CORRESPONDENTIE MET HET KONINKLIJK HUIS VAN BELGIË dient dus te zijn BRIEVEN AAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN. Begin forwarded message: Date: October 13, 2010 11:31:10 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Subject: BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE EN HET KONINGSHUIS VAN BELGIË Beste Thomas, Zoals ik je al vaker heb laten weten wil ik geen conflict met DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM. Daar is MIJN ZAAK niet mee gediend. Ik hoop dat dit helder is. Ik denk dat je in eerste instantie eerst mijn beleidsplan zorgvuldig dient te bestuderen alvorens je voorbarige conclusies trekt. Voorts kan ik je de heuglijke mededeling doen dat er op dit moment speciale belangstelling is voor CORRESPONDENTIE MET HET KONINKLIJK HUIS VAN BELGIË en BRIEVEN AAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN. Ik bewandel uitsluitend de juridisch verantwoorde weg. Tevens heb ik van D66 een uitnodiging geaccepteerd voor een bijeenkomst in Arnhem als gast van de PROVINCIALE STATEN in het PROVINCIEHUIS. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. De medische ingreep in Druten was een pijnlijke kwestie en ik ben er nog niet van opgeknapt.

DONDERDAG 14 OKTOBER 2010 INSTALLATIE KABINET RUTTE-VERHAGEN