ZATERDAG 9 OKTOBER 2010

VERZONDEN Subject: VOORTGANG KABINETSFORMATIE Date: October 9, 2010 1:38:58 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 Beste Liesbeth en Thomas, Tijdens mijn middelbare schooltijd op het Nijmeegs Lyceum, de HTS in Arnhem en de Pedagogische Academie in Nijmegen gingen wij op zaterdagmorgen normaal naar school. Ik ben dus ook altijd gewend gebleven om op zaterdagmorgen te blijven werken. Dat was ook het geval tijdens mijn werkzaamheden als directeur van NIOW-TALEN op de Boslaan 6 in ZEIST. Mijn personeel nam immers altijd op vrijdagmiddag om 17:00 uur afscheid van mij, maar dan bleef er altijd een restant werk liggen dat áf moest voor het weekend. In dit licht dienen jullie dit bericht van vanmiddag ook te zien. Mijn terugreis naar Spanje heb ik geboekt op donderdag 25 november aanstaande. Maar ik hoop dat voor die tijd hier in Nederland en Engeland alle juridische claims zullen zijn afgehandeld. Ik heb de indruk dat MARK RUTTE bij de samenstelling van zijn kabinet ernstig rekening houdt met mijn dossier. Na verzending van mijn bericht ONTMOETINGEN IN HET STADHUIS VAN NIJMEGEN om 14:52 heb ik nog informatie uitgewisseld met de heer WILLEM PLINK naar aanleiding van zijn uitnodiging voor een borrel met mosselmaaltijd in Oldebroek op 4 november aanstaande. De communicatie luidt alsvolgt: Subject: AANMELDING BORREL EN MAALTIJD TE OLDEBROEK OP 4 NOVEMBER 2010 Date: October 8, 2010 7:56:32 PM GMT+02:00 To: WILLEM PLINK Cc: LIESBETH HALBERTSMA VRIJDAG 8 OKTOBER 2010 Geachte heer Plink, Zeer tot mijn verrassing ontving ik uw uitnodiging voor de borrel en mosselmaaltijd op donderdag 4 november aanstaande in de officierskantine van het Artillerie Schietkamp te Oldebroek. Ik heb mij daarbij direct afgevraagd op grond waarvan mij deze eer is verschaft. Daarbij dacht ik direct aan de brief die ik op 24 oktober 1999 vanuit Torremolinos in Spanje heb geschreven aan toenmalig VOC-voorzitter Generaal b.d. R.P. Hoondert. U treft die brief aan op 24 OKTOBER 1999 JAARVERGADERING 1999 VAN DE VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE en luidde alsvolgt: JAARVERGADERING etc. Bovendien apelleert uw omzetting van de geplande wildmaaltijd in een mosselmaaltijd aan mijn bezoek aan Middelburg op 30 april van dit jaar en het KONINGINNEGALA dat de avond daarvoor was georganiseerd door uw collega Luitenant Kolonel Rob Peters in kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Uw uitnodiging accepteer ik met buitengewoon genoegen. Voor de goede orde laat ik u weten dat de in mijn brief aan de heer Hoondert genoemde dame uit Toronto mijn geliefde collega Drs. E.H. (Liesbeth) Halbertsma betreft, voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Management Centrum de Baak te Noordwijk. Gezien uw aanhef "Geachte VOC-leden, Dames en Heren!" ga ik ervan uit dat de dames eveneens welkom zijn op dit "event". Vandaar dat ik haar tevens afschrift van dit schrijven doe toekomen. Uw bevestiging van mijn deelname vergezeld van een routebeschrijving zie ik graag van u tegemoet. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN P.S. Ik realiseer mij dat ik er nog niet toe ben gekomen om Prof.Mr. Pieter van Vollenhoven uit te nodigen in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Inmiddels heb ik mijzelf tot voorzitter van de stichting geproclameerd. Zodra de Staat der Nederlanden haar wettelijke verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux heeft voldaan zal nadere invulling van het bestuur op de agenda worden geplaatst.

Hierop ontving ik als reactie From: W.L. PLINK Subject: Re: AANMELDING BORREL EN MAALTIJD TE OLDEBROEK OP 4 NOVEMBER 2010 Date: October 8, 2010 10:19:55 PM GMT+02:00 Geachte meneer van der Heyden, de uitnodiging was namens mij verstuurd aan alle leden van de Vereniging Officieren Cavalerie. En aangezien u daarvan lid bent conform de ledenlijst heeft u dus de uitnodiging ontvangen. Uw schrijven aan generaal Hoondert (hij is die avond helaas verhinderd) staat derhalve buiten enige relatie met de uitnodiging. U bent welkom. Ik kon het overigens niet nalaten om in de ledenlijst even te kijken naar uw personalia en ik zie dat u heeft behoord tot Boreel maar in de gegevens staat niet uw laatste rang vermeld. Mogelijk iets om bij te werken. Overigens heb ik niet de maaltijd omgezet, dat heeft onze gastheer de Vereniging Officieren Artillerie gedaan, ik heb daar geen zeggenschap in, wij van de VOC zijn gast. Met vriendelijke groeten W.L. Plink

Aangezien ik het van groot belang acht dat de mensen waarmee ik mijn contacten onderhoud volledig van mijn situatie op de hoogte zijn heb ik hem vannacht nog de volgende reactie gemaild: Subject: Re: AANMELDING BORREL EN MAALTIJD TE OLDEBROEK OP 4 NOVEMBER 2010 Date: October 9, 2010 12:07:21 AM GMT+02:00 To: WILLEM PLINK Geachte heer Plink, Dank voor uw snelle reactie. U heeft juist geconstateerd dat mijn laatste rang niet in de personalia staat vermeld. Ik ben namelijk tijdens het tachtigjarig bestaan van de SROC op 11 september 1998 uitgenodigd om buitengewoon lid te worden van de VOC vanwege mijn buitengewone relatie met de vorstenhuizen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en mijn toepassing van militaire strategieën in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de jaren 1993-1994. Dit naar aanleiding van de brief die ik op 27 juni 1998 aan de heer Jan Kees Meijnen in Velp heb doen toekomen. U treft deze brief aan op 27 JUNI 1998 VERMISTE SROC'ER. Vanaf die tijd ben ik regelmatig uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten. Mijn rang is dus BUITENGEWOON LID, goedgekeurd tijdens een VOC-lunch in Warnsveld op 3 oktober 2002 als beschreven op 3 OKTOBER 2002 ONZE BUTLER PAUL BURRELL. Mijn belangrijkste contactpersoon bij de Vereniging Officieren Artillerie is de heer Rob Peters uit Bergschenhoek. U treft hem aan op 14 NOVEMBER 2009 EEN FANTASTISCHE MIDDAG IN DELFSHAVEN. Ik hoop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, John L. van der Heyden.

Vanuit deze achtergrond kijk ik vandaag naar de voortzetting van de KABINETSFORMATIE. De Telegraaf meldt daaromtrent: vr 08 okt 2010, 09:58 Meeste ministers bekend DEN HAAG - De meeste beoogde ministers van het kabinet Rutte zijn inmiddels bekend. Maxime Verhagen wordt vice-premier. Hij is de beoogd minister van Economische Zaken en Landbouw. VVD'er Henk Kamp is kandidaat-minister van Sociale Zaken enWerkgelegenheid en Piet Hein Donner (CDA) is de kandidaat voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ivo Opstelten (VVD) is gevraagd voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Melanie Schultz van Haegen - Maas Geesteranus (VVD) is de beoogd minister van Infrastructuur en Milieu, waarin grote delen van de huidige ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat samenkomen. De VVD levert oud-informateur en senator Uri Rosenthal als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij komt zaterdag op gesprek bij Rutte. Edith Schippers wordt praktisch zeker de nieuwe minister van Volksgezondheid. Bij het CDA wordt senator Hans Hillen minister van Defensie. Ook hij komt zaterdag op bezoek bij de formateur. Jan Kees de Jager krijgt praktisch zeker opnieuw Financiën. Marja van Bijsterveldt is de grote favoriet voor het ministerie van Onderwijs. Voor het nieuwe ministerie van Immigratie en Asielzaken lijkt oud-burgemeester van Maastricht Gerd Leers de grote favoriet. VVD en CDA hebben ook de staatssecretariaten inmiddels verdeeld. Voor de VVD is Kamerlid Frans Weekers een belangrijke kandidaat voor Financiën. Halbe Zijlstra gooit hoge ogen op Onderwijs, Fred Teeven op Veiligheid en Paul de Krom op Sociale Zaken. Bij het CDA wordt oud-NRC-hoofdredacteur Ben Knapen staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie. Partijvoorzitter Henk Bleker wordt genoemd als mogelijke staatssecretaris Landbouw op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Verder krijgen de christendemocraten de staatssecretariaten VWS en Ruimte. CDA en VVD gaan allebei zes ministers en vier staatssecretarissen leveren voor het minderheidskabinet dat gedoogsteun krijgt van de PVV van Geert Wilders. Formateur en beoogd minister-president Rutte kondigde al aan dat hij volgende week donderdag met zijn kabinet bij koningin Beatrix op het bordes wil staan. 9:42 Het is nog even afwachten wie er definitief uit de koker van MARK RUTTE rolt, maar ik zie alweer enkele bekende namen. Gezien mijn informatie-uitwisseling van vannacht met de heer WILLEM PLINK gaat mijn eerste gedachte naar de nieuwe minister van DEFENSIE. Het is de heer HANS HILLEN. Bekend uit het programma BUSINESS CLASS van HARRY MENS in NOORDWIJK en opvolger van FRANS JOZEF VAN DER HEYDEN in de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL voor het CDA in de tijd dat ik de strijd had aangespannen tegen de georganiseerde criminaliteit in Nederland. HANS HILLEN is vermeld in 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS, 11 JULI 1999 VUELVE USTED EN SEPTIEMBRE, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN, 7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, 15 JULI 2000 PRESIDENTSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, 6 OKTOBER 2000 KROONJAAR 2000, 11 OKTOBER 2000 BRIAN WOODS, 1 NOVEMBER 2000 EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA GRAN HERMANO, 5 APRIL 2001 HET JUISTE SPOOR, 1 OKTOBER 2004 NEW VENTURES, 3 APRIL 2010 DE TROON DEEL 5 IK WORD NIET UW KONING, 4 APRIL 2010 HANS HILLEN, 5 APRIL 2010 PULCHRI en VRIJDAG 8 OKTOBER 2010 ONTMOETINGEN IN HET STADHUIS VAN NIJMEGEN. Als tweede bekende treffen wij in het bovenstaande rijtje de heer JAN KEES DE JAGER. Hij is vermeld in DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2010 EENHEID, VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID en DINSDAG 5 OKTOBER 2010 KATHLEEN FERRIER OVER DE STREEP. Opmerkelijk is de participatie van FRED TEEVEN. Wij treffen hem aan op 8 DECEMBER 2005 WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX en 1 DECEMBER 2006 BRIEF 1100 AAN LIESBETH HALBERTSMA. Voorts is de heer BEN KNAPEN voor mij een belangrijke nieuweling in het verhaal. Ik heb hem vorige week tijdens de alumnidag met als thema DE MEDIA CENTRAAL voor het eerst leren kennen. Hij is vermeld in ZATERDAG 2 OKTOBER 2010 ALUMNIDAG DE MEDIA CENTRAAL, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS. In dit verband is de heer MARK KNAPEN eveneens een belangrijke factor in de ontwikkeling van ONS BEDRIJF. MARK KNAPEN treffen wij aan in 15 OKTOBER 1998 HARTEWENS, 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL, 20 JULI 1999 ELIZA, 22 SEPTEMBER 1999 DE ROZENBOOM, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 13 SEPTEMBER 2000 VERDERE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 23 SEPTEMBER 2001 ONDERNEMERSKWALITEITEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND. En tot slot heb ik gisteravond middels het programma VOETBAL INTERNATIONAL vastgesteld dat WOUTER BOS zich momenteel in het openbaar met VOETBAL bezighoudt.

VERDERE OPMERKINGEN
MARK RUTTE streeft ernaar zijn kabinet aanstaande DONDERDAG 14 OKTOBER 2010 op de trappen van PALEIS HUIS TEN BOSCH

te laten presenteren door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. Op die dag heb ik mij ook aangemeld voor de VOC-lunch op de LANGE VOORHOUT. En 's-avonds ben ik wederom vanaf 19:30 uitgenodigd op het Nijmeegse Stadhuis voor de Algemene Ledenvergadering van D66. Ik kan dus in principe in de tussenliggende tijd vóór mijn terugkeer naar de KEIZER KARELSTAD een bezoek aan HUIS TEN BOSCH inlassen om de presentatie van HET NIEUWE KABINET bij te wonen en met de nieuwe bewindslieden kennis te maken. Ik moet daarbij wel een voorbehoud maken bij mijn deelname aan deze bijeenkomsten vanwege een medische ingreep die ik op 13 OKTOBER 2010 - dus daags daarvoor - moet ondergaan in de dépendance van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Druten. PRETTIG WEEKEND

MAANDAG 11 OKTOBER 2010 RONDOM PALEIS HUIS DE VOORST TE EEFDE