WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2010 IVO OPSTELTEN INFORMATEUR
Vandaag houd ik mij hier bezig met het vastleggen van het beeldmateriaal van het AEPE-CONGRES IN LA CORUÑA ten behoeve van de nieuwe
JUNTA DIRECTIVA en het verwerken van de ontvangen post beste MAAGD: Uitstekende prestaties maken u tot een uitgelezen kandidaat voor een promotie; u bent ervoor geknipt om leiding te geven. Een perfect moment om het roer over te nemen of te solliciteren naar een positie waar u zin in hebt. Wees niet te bescheiden. SCHORPIOEN: Blijf vanochtend wat langer in bed en geniet van een samenzijn met uw partner. Als u daarna elk uws weegs gaat, zult u in de juiste stemming verkeren om over praktische zaken te praten, problemen op te lossen en strategieën te bedenken. Ik ben inderdaad wat langer in bed gebleven na de vermoeiende reis van gisteren en eergisteren van duizend kilometer van het noorden naar het zuiden van het IBERISCH SCHIEREILAND. Van een samenzijn met mijn partner heb ik niet kunnen genieten. Gisteren heb ik alweer een kleine veertien potentiële partners van be2 gewist. Ik heb geen behoefte meer aan vreemden. De reis per hoteltrein van LA CORUÑA naar MADRID heb ik als zeer bijzonder ervaren. Het ware wellicht iets voordeliger als ik een vlucht van VUELING AIRLINES zou hebben geboekt, maar tijdens de treinreis had ik wel de voortdurende ervaring dat ik verbonden was met de Spaanse grond. Ter hoogte van de grens van PORTUGAL werd ik zelfs nog gewekt op mijn mobiel door KPN. Vooral toen de trein om kwart over vijf in de ochtend een tijdje stilstond. Ik heb toen even achter het gordijn gekeken en zag dat wiij stilstonden op het verlaten station van MEDINA DEL CAMPO. Het bracht mij in gedachten terug naar de treinreis die ik op 16 JULI 1968 heb gemaakt van de grensplaats IRÚN naar MADRID als vermeld in 29 DE JULIO DE 2008 LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX. En zo is er weer een cirkel van 42 jaar ervaring gesloten. 12:22 HARE MAJESTEIT DE KONINGIN ontvangt op dit moment de voorzitters van de EERSTE en TWEEDE KAMER en de RAAD VAN STATE inzake het rapport van RUUD LUBBERS. Mijn nieuwe verzekeringskaart van SANITAS heb ik ontvangen. Geldig van JUNI 2010 tot en met MEI 2012. 13:00 ALEXANDER PECHTOLD heeft voor vanmiddag een debat aangevraagd in de TWEEDE KAMER over de kabinetsformatie tot op heden. Volgens FERRY MINGELEN zal MAXIME VERHAGEN daarbij worden aangepakt. Ik heb het debat gevolgd en opgenomen vanaf het moment dat mevrouw GERDI VERBEET het woord aan RUUD LUBBERS heeft gegeven. Na het beluisteren van FEMKE HALSEMA over de bezuinigingsplannen van 18 miljard vraag ik mij af wat er is gebeurd met HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST en het CERVANTES.NU TEAM weer in beeld komt. De uitspraak van JOB COHEN over THE KINGMAKER is in dit verband veelzeggend. Ik heb ook met genoegen vastgesteld dat de heer GERARD SCHOUW van D66 zich aan de zijde van ALEXANDER PECHTOLD bevindt. Het optreden van MARIANNE THIEME vind ik verfrissend. Met name haar visie over de besluitvorming en de rol daarvan in de EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL en haar citaten van HERMAN WIJFFELS en HANS WIJERS. Nog nooit heeft DE KEIZER naar haar zeggen zo weinig kleren aangehad als vandaag. Dat klopt. Hij draagt hier slechts een ORANJE zwembroek. 15:23 Ik vervolg met het verwerken van de ontvangen post. Van de heer ERIK MUETSTEGE, Directeur Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V., Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2500 LM Den Haag ontving ik een brief gedateerd Juni 2010, Onderwerp Overeenkomst met belangenorganisaties over belegginsverzekeringen. Hij luidt: "U heeft een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden, één van de levensverzekeraars van ING Groep in Nederland, met polisnummer 3483388. Deze levensverzekeraars hebben in November 2008 een overeenkomst gesloten met belangenorganistaties van polishouders. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer het maximale kostenniveau van beleggingsverzekeringen. Wij willen u graag informeren over wat dit voor uw beleggingsverzekering betekent.

Wat betekent de overeenkomst voor uw beleggingsverzekering?
Als het kostenniveau van uw beleggingsverzekering over de gehele looptijd gemiddeld boven het afgesproken maximum komt, dan komt uw beleggingsverzekering in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bovenstaande geldt voor individuele particuliere beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 tot stand zijn gekomen of waarvan de offerte dateert van vóór 1 januari 2008. De overeenkomst geldt niet voor beleggingsverzekeringen die binnen vijf jaar na aanvang tussentijds zijn beëindigd (behalve bij beëindiging door overlijden van de verzekerde, dan geldt de vijfjaarstermijn niet). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de hoogte van de eventuele tegemoetkoming liggen tussen nul en enkele honderden euro's. In uitzonderlijke gevallen kan de eventuele tegemoetkoming oplopen tot enkele duizenden euro's. Bij veel beleggingsverzekeringen blijven de kosten overigens onder het afgesproken maximale kostenniveau. De kans bestaat dus ook dat uw beleggingsverzekering niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Let op: de overeenkomst biedt geen tegemoetkoming voor tegenvallende beleggingsresultaten.

U hoeft nu niets te doen
Voor uw op 1 januari 2008 nog lopende beleggingsverzekering hoeft u niets te doen. Vanaf eind 2010 ontvangt u voor deze beleggingsverzekeringen automatisch bericht van ons over een mogelijke tegemoetkoming. Etc."

Ik heb deze brief opgeslagen in mijn ordner Correspondentie 2008, 2009, 2010. Ik vermoed dat deze brief betrekking heeft op de lijfrentepolis die ik in 1998 heb afgesloten bij Mr Bolle als vermeld in 6 OKTOBER 1998 NOOTJE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Van de ING ontving ik inzake de STICHTING CERVANTES BENELUX twee afschriften van de zakelijke rekening 4729266 volgnummers 2 en 3 inzake correctieboekingen terugboeking ic bd. 28-10-2009 van 49,90 d.d. 30 JUNI 2010 en een overzicht zakelijke rekening d.d. 8 JULI 2010. Deze bescheiden neem ik op 7 SEPTEMBER 2010 mee naar NIJMEGEN ten behoeve van de penningmeester/secretaris van de STICHTING CERVANTES BENELUX. En van AGIS ontving ik een reactie op mijn brief AANVRAAG VOOR MEDISCHE ZORG van zaterdag 12 JUNI 2010 welke zij volgens gemelde brief hebben ontvangen op 16 JUNI 2010. Ook deze informatie neem ik volgende maand mee naar het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 16:37 Mijn vaste telefoon ging over. Mij werd in het Frans verzocht "quelques instants" te wachten en kreeg nadien een Spaanssprekende dame aan de lijn met de vraag of ik "el titular de la línea" ben. Nadat ik haar had laten weten dat ik een Franstalige "introducción" had ontvangen beëindigde zij het gesprek direct met "hasta luego". Het woord is thans aan IVO OPSTELTEN als vermeld in CORRESPONDENCE WITH THE ROYAL HOUSE OF THE UNITED KINGDOM, KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES, 6 NOVEMBER 1994 BRIEF 87 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 13 NOVEMBER 1994 BRIEF 88 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 24 MEI 1997 AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT, 4 JUNE 1997 MEETING OF TONY BLAIR AND BILL CLINTON AT 10 DOWNING STREET, 5 JUNE 1997 MR IVO OPSTELTEN - LORD MAYOR OF UTRECHT, 7 JUNE 1997 INVITATION FOR THE WEEKEND OF 12-14 JULY, 9 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 23 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - RED ROSES AGAIN, 17 JUNE 1997 EUROTOP AMSTERDAM, 17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT, 18 JUNI 1997 GELUKWENSEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, FIRST OF JULY 1997 HAPPY BIRTHDAY MY LOVE!, 17 JANUARI 1998 VITALIZEE, 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT, 8 APRIL 1998 MANAGEMENT PROJECT SPANJE, 4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 MEI 1998 A MI MANERA, 14 MEI 1998 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 18 MEI 1998 GRAAF FLORIS, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 11 JULI 1998 POPPETJES, 2 AUGUSTUS 1998 EASY START, 9 SEPTEMBER 1998 BEAU MONDE, 13 SEPTEMBER 1998 IVO, 30 SEPTEMBER 1998 VOORUITBLIKKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER HARM WESSELS IN HOLWIERDE-NANSUM IN DE PROVINCIE GRONINGEN, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 27 JANUARI 1999 HOTEL CERVANTES, 18 FEBRUARI 1997 ZANDVOORT, 10 MAART 1999 BEZOEK AAN GIBRALTAR, 18 APRIL 1999 ZUIDENWIND, 27 APRIL 1999 AVANZAMOS, 2 MEI 1999 VERBINDINGEN (2), 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY, 8 OKTOBER 1999 HARTENSTEIN EN BURGEMEESTER DRIJBER VAN MIDDELBURG, ZWOLLE EN ARNHEM, 30 OKTOBER 1999 BLAIR, 29 NOVEMBER 1999 NOBILES, 27 JANUARI 2001 QUESTION 28 - DE PROEF OP DE SOM, 28 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II, 10 MEI 2000 VERBAZING, 22 MEI 2000 ENGELS WEEKEND, 15 NOVEMBER 2000 VAN HAVER TOT GORT, 23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, 14 JANUARI 2001 OLIVIER, 26 MAART 2001 CERVANTES EMPLEO TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 26 APRIL 2001 PAULINE KRIKKE KANDIDAAT-BURGEMEESTER VOOR ARNHEM, 23 SEPTEMBER 2001 ONDERNEMERSKWALITEITEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND, 7 JULI 2002 MY DEAR ROYAL HIGHNESS, 8 JULI 2002 CORTHEA GOEMAN BORGHESIUS EN PRINSES CAROLINA, 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK, 2 OKTOBER 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, 25 OKTOBER 2002 JURISPRUDENTIE, 22 JANUARI 2003 CONTABILIDAD AEPE BENELUX, 23 AUGUSTUS 2004 THE FINAL COUNTDOWN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN, 9 DECEMBER 2005 ROBBIE WILLIAMS, 27 DECEMBER 2005 EENZAAM EN OOK ALLEEN, 4 JANUARI 2006 OSS WEST THUIS BEST, 8 DECEMBER 2006 PERSUASION, 14 MEI 2009 NIEUWE INDEX LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES

De volgende BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: 4 JULI 2007 DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 5 APRIL 2008 TEUN EN ANNEKE VINK, 6 APRIL 2008 AS YOU LIKE IT, 30 OKTOBER 2009 PLUS ULTRA AGAIN, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 16 NOVEMBER 2009 ROYAL CERVANTES AIRLINES IN DE MAAK, 5 DECEMBER 2009 BERICHT VAN SINT NICOLAAS, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 26 DECEMBER 2009 THE QUEEN OF TONIGHT,27 DECEMBER 2009 CURSUSPLAATS 740 DEVENTER EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 30 DECEMBER 2009 VUURWERK, 3 JANUARI 2010 PAULINE KRIKKE MAAKT PLAATS VOOR LIESBETH HALBERTSMA ALS BURGEMEESTER VAN ARNHEM VOLGENS THOMAS TRIEBELS

En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: 10 JANUARI 2003 HET BESTE, 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN, 10 MAART 2005 1992 BENELUX CERVANTES VICTORIA, 16 JULI 2005 FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 8 AUGUSTUS 2005 TREFPUNT, 15 SEPTEMBER 2009 NIJMEGEN AIRPORT EN PRINSJESDAG 2009

18:03 Hij is THANS bij KONINGIN BEATRIX. Ik ontvang regelmatig smsjes van http://dl1.sms247.tv/bin/ . Dit doet mij denken aan mijn districtleiderssysteem als vermeld op 1981 - 1987.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 2010 MIJN ERVARINGEN MET MARJO EURLINGS, MAXIME VERHAGEN EN HILLARY CLINTON