ZONDAG 11 JULI 2010

Ter voorbereiding van NEDERLAND-SPANJE wijd ik mij vandaag weer aan het HUIS VAN ORANJE. Vandaag de kinderen van PRINSES MARGRIET en PROFESSOR PIETER VAN VOLLENHOVEN: PRINS BERNHARD JUNIOR, PRINS MAURITS en zijn echtgenote PRINSES MARILÈNE. Vanaf 20:30 Kijken WIJ naar LA NARANJA MECANICA. Vandaag staat er RUSSISCH EI op het menu. On Jul 11, 2010, at 10:51 AM, THOMAS TRIEBELS wrote Ik kijk geen voetbal. Er zijn belangrijkere dingen dan voetbal. m.v.g Thomas REACTIE Subject: CAFÉ SOESTDIJK Date: July 11, 2010 11:08:32 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Mocht je Tjitse nog ontmoeten in het Groningse, dan adviseer ik je met hem een bezoek te brengen aan Café Soestdijk. Daar hebben wij samen GOEDE HERINNERINGEN aan.

Je kunt er natuurlijk ook alleen naar toe en doe ze dan maar de groeten van JOHANNES LAMBERTUS VAN DER HEYDEN - VAN DEN BROEK. Subject: EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA THOMAS TRIEBELS Date: July 11, 2010 11:32:05 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA THOMAS TRIEBELS. Ofwel in goed NEDERLANDS: DE WERELD VAN MORGEN BEGINT VANDAAG voor THOMAS TRIEBELS.

SUCCES ERMEE!

Jul 11, 2010, at 12:34 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Oke! Ik wil er er zeker naar toe e.v.t met mijn vrouw. m.v.g Thomas.ps: De kans dat Thomas de Graaf komt is groot. Op mijn feestje dus. Beste John ik ga ook nog een tijd naar Berlijn om vrienden te bezoeken en op te treden. Berlijn is een prachtige stad. Ik heb hier vanmorgen over gebeld. Het is de hoofdstad van Duitsland. Dit heeft te maken met mijn groede vriend Gert-Jan. De Leeuwstraat, Hazenkamp.....Dobbelmannweg. Je kent het. Ik heb op de Bisonstraat op school gezeten. Vlak bij de Dobbelmannweg. Wat ik hier in Arnhem doe weet ik niet. De mensen zijn hier over het algemeen wel vriendelijk. Ik ben noodgedwongen in Arnhem komen wonen. Omdat er geen plaats was voor mij. Mijn tijd in de daklozencentra was een zwarte blz in mijn leven. 3 maanden heb ik er vertoefd. Maar ik ben bezig gebleven. De straten van Nijmegen heb ik schoongemaakt. En de studentjes maar lachen... dat ik niks voorstelde. Dat maakte ik mee in Cafe Sint Anneke, en de Heeren van Sint Anna. En daar komen ze nu van terug. Laat de studenten eerst maar zorgen dat ze hun dromen waar kunnen maken. Voordat ze interessant gaan doen. Ze kunnen nog veel van me leren. Mevrouw Lodenstijn is er een paar dagen tussenuit. Ik verwacht haar ook op mijn mijn party. Ik ben blij dat ik nergens meer op stem. Het heeft nauwelijks meer iets met links of rechts te maken. Dat D66 staat voor opleiding en scholing is een zeer goede zaak. Maar ze moeten ook de minder bedeelde in de samenleving de kans geven om vooruit te komen. Zodat ze een pensioen, auto kunnen rijden en een gezin kunnen onderhouden. En dat kan helaas niet met een minimum loon......... Er is geld genoeg in Arnhem en Nijmegen. Een goede betaalde baan binnen Cervantes moet mogelijk zijn. m.v.g Thomas

Reactie: Subject: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT Date: July 11, 2010 2:13:46 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Hartelijk dank Thomas voor deze reactie. Het is een goede zaak dat je goed contact hebt met Thom. Jeugdherinneringen zullen vanzelfsprekend weer worden opgehaald. Op het moment dat jij dit bericht verzond was ik bezig met de inventarisatie van de documenten in mijn dossier waarin PRINS MAURITS, de oudste zoon van PRINSES MARGRIET en PIETER VAN VOLLENHOVEN is vermeld. Ik was aangeland bij mijn BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL van 17 november 2005 met de titel 17 NOVEMBER 2005 DE KEIZERSKROON WERKT. Mijn ouders FLORIS VAN DER HEYDEN en ELIZA MARIA VAN DEN BROEK zijn op 6 maart 1944 in Nijmegen getrouwd. Het was aan het eind van de TWEEDE WERELDOORLOG. Mijn moeder woonde op de Groenestraat en mijn vader op de Weezenlaan tegenover het Goffertpark. Zij en hun stadgenoten hebben heel wat meegemaakt in die oorlogstijd. Onze ouders zijn als een FENIX uit hun as herrezen nadat de Britten onze vaderstad hadden gebombardeerd. Wij hebben op dat punt een belangrijk stuk gemeenschappelijke geschiedenis. Daar ben ik mij zeer van bewust. Mijn vader was protestant en mijn moeder katholiek. Dat gaf nogal wat problemen in die tijd. Het is waarschijnlijk die achtergrond die mij altijd heeft gemotiveerd om bruggen te slaan tussen tussen mensen en groeperingen van verschillende achtergronden. Mijn vader deed dat met zijn toneelvereniging Ernst en Luim. Ongeveer 450 keer heeft hij op de planken gestaan in de Andreasschool, de zaal aan de Burghardt van den Berghstraat, de Klokketoren bij de Muntweg, de voormalige Johanneskerk aan de Hazenkampseweg en De Vereeniging met Jubal. Dat moet Thom de Graaf ongetwijfeld weten. Dat gold in ieder geval voor zijn op 15 januari 1983 overleden vader, die van 1967 tot 1978 Burgemeester van Nijmegen is geweest. Dat was in de tijd dat ik hier onderwijzer was aan de Dobbelmannweg. 350 kinderen heb ik toen opgeleid naar een zo goed mogelijke toekomst. De school aan de Bisonstraat was een concurrent van ons. De heer Gilissen was daar het Hoofd der School. Voor zover ik mij kan herinneren was hij woonachtig op de Groenestraat nummer 10. Zijn zoon Joost zat bij mij op de PETER KANIS KWEEKSCHOOL. Een actieve jongen. De hele club was oorspronkelijk afkomstig van de Sint Antoniusschool aan de Verlengde Groenestraat dat later tot Doornroosje is omgedoopt. Ik herinner mij nog dat ik jou op die plek heb ontmoet toen jou de toegang werd ontzegd in het café op de hoek. Naar verluidt zou jij daar mensen hebben aangesproken die daarvan niet gediend waren. Dit zijn allemaal persoonlijke ervaringen die ook weer leiden tot verdere geestelijke groei. Achteraf heb ik er ook vrede mee dat ik vanaf mei 1993 tot december 1994 in het Radboudziekenhuis ondergedoken heb gezeten. Mijn ouders hebben elkaar klaarblijkelijk ook ontmoet in een schuilkelder aan de Groenestraat in de nabije omgeving van de chocoladefabriek waar indertijd de beroemde rumbonen werden gefabriceerd. Inderdaad schuin tegenover het café dat thans de naam Heeren van Sint Anna draagt. Ook Berlijn lag plat in die tijd en het is nu een vrije stad. Mede dankzij ons Poldermodel: een stukje grondgebied schonen van criminele elementen, dijken eromheen, daarbinnen samenwerkingsverbanden creëren en verder uitbreiden onder leiding van mensen met een positieve visie op de toekomst. Een visie die op 16 mei 1996 tot uitdrukking is gebracht door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN in het Duitse Aken. Ik sta volledig achter de tekst van dat volkslied EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT dat door Franz Joseph Haydn (1732-1809) is gecomponeerd. Het is allemaal familiegeschiedenis. Mijn vader heb ik beschreven in mijn bericht 26 MEI 1998 HART VAN NEDERLAND aan Liesbeth. Mijn moeder zag het als haar levensfilosofie om goed te zijn voor anderen. Veel geven en weinig nemen. Zij was ervan overtuigd dat HANS VAN DEN BROEK familie was van haar. Zijn dochter Marilène is op 29 mei 1998 met PRINS MAURITS getrouwd in Apeldoorn. Het werd een oecumenische dienst. Prinses Juliana is bij die gelegenheid ter communie gegaan bij medevoorganger GERARD OOSTVOGEL die later mijn zoon Mark en mijn schoondochter Caroline in een oecumenische dienst in Bilthoven in de echt heeft verbonden en later ook mijn kleinzoon Lucas op 16 mei 2005 heeft gedoopt, die bij die gelegenheid met KONINGSKIND werd aangeduid door de andere voorganger Dominee Boersma. Jack van Gelder vroeg zich afgelopen week af waarom wij ons volkslied niet afschaffen in verband met de woorden "ben ik van Duitse bloed" en "De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd". Nota bene op het moment suprême. Voor het eerst nadat HEYDANUS de Spanjaarden heeft verjaagd uit de Benelux in 1566 staan de vertegenwoordigende voetbalelftallen vanavond ten overstaan van de rest van de wereld tegenover elkaar in een historische WK-finale. Ieder op hun eigen helft. Meer dan 350 jaar heeft het ons gekost om die onderlinge verschillen te beslechten en te overbruggen en ik zal wederom met genoegen meezingen met de woorden DE KONING VAN HISPANJE HEB IK ALTIJD GEËERD. Wat de uitslag vanavond ook moge worden. Het wordt in ieder geval een historische ontmoeting die slechts wordt beslist door de omwentelingen van een BAL. Ik hoop van ganser harte dat het een VREDESBAL wordt en wij nadien in goede harmonie met elkaar kunnen feestvieren en ik jou ook een goede betaalde baan kan aanbieden. Op Jouw bericht van 12:44 ontvang je nog een reactie. HARTELIJKE GROET, JOHN

On Jul 11, 2010, at 12:44 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: En bedankt voor de prachtige foto. Ik blijf het zeer triest vinden dat je brieven aan Diana vernietigd zijn. Tot de volgende mail.m.v.g Thomas Reactie: Subject: BRIEVEN AAN PRINSES DIANA VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX Date: July 11, 2010 3:18:01 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Ja, met Groningen heb ik ook nog steeds een bijzondere binding. Mijn examinator in 1977 was Prof.Dr. Oostendorp uit Groningen. Hij had een boekje geschreven met de titel SPANJE OP WEG NAAR ZELFAANVAARDING. Dat is een belangrijk proces geweest waarbij de Spanjaarden op belangrijke steun van de Nederlanders hebben mogen rekenen. GENERAAL FRANCO was immers ook zo'n vriendelijk mannetje dat er niet voor terugdeinsde om de helft van zijn eigen volk te laten uitmoorden. Het is uitsluitend de verdienste van mijn collega DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN geweest dat WIJ in mijn tweede vaderland thans iets meer dan 25 jaar democratie kennen. Hiervoor heeft hij dankzij mijn initatief in de BENELUX op 25 oktober 2001 nog een eredoctoraat ontvangen in Utrecht. Naast hetzelfde gebouw waar ik vorige week de Nieuweledendag van D66 heb bijgewoond. Dit verhaal staat beschreven in 26 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK. De meeste voetballers van het huidige Spaanse voetbalelftal zijn leerlingen uit de school van JOHAN CRUYFF, LOUIS VAN GAAL en FRANK RIJKAARD. Dit even ter vaststelling. Ik weet niet zeker of mijn ORIGINELE BRIEVEN AAN DIANA OP OFFICIEEL BRIEFPAPIER VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX zijn vernietigd. Het lijkt mij een schone taak voor jou om dat eens uit te zoeken. SUCCES ERMEE, JOHN L. VAN DER HEYDEN 16:49 Ik zou het dus zeer betreuren indien mijn Spaanse landgenoten vanavond zouden gaan pronken MET ANDERMANS VEREN.

MAANDAG 12 JULI 2010 EEN HISTORISCHE ONTMOETING - UN ENCUENTRO HISTORICO