ZATERDAG 3 JULI 2010

Geen horoscoop vandaag. Vertrek Nijmegen Dukenburg 9:00. Utrecht aankomst 10:06. Nog juist voordat de nieuweledendag van D66 een aanvang nam bereikte ik het ACADEMIEGEBOUW op het DOMPLEIN en werd bij binnenkomst al direct vriendelijk verwelkomd door de heer LARS NANNINGA als vermeld in 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064 en DEADLINE 28 MEI 2010 en door dagvoorzitter GERARD SCHOUW later aangeduid als HET WONDER VAN ZEEBURG. Onder leiding van de heer SCHOUW voltrok zich een interessant proces dat door een groot aantal deelnemers ondanks de hitte werd bezocht. Wij werden deelgenoot van presentaties van Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid Jan Petit, Landelijk Bestuur D66 (Afdelingen, Regio's en Leden), Victor Everhard, Wethouder Utrecht. Hans Engels, Senator D66 en Jacqueline Versteeg, lid Provinciale Staten Utrecht. In de lunchpauze had ik via bemiddeling tijdens de discussie van GERARD SCHOUW een onderhoud met de heer HANS NUGTEREN inzake de berichtgeving van vorige week zaterdag over de problematiek rond de Provinciale Staten van Gelderland en de VRIENDEN VAN VITESSE. Vanaf 13:00 tot 14:30 heb ik de Masterclass EU: UNIE VAN WAARDEN bijgewoond in de EIJKMANKAMER. Daar hing onder meer een foto van RONALD PLASTERK aan de muur. Internationaal secretaris Robert Farla en Europarlementariër Sophie in 't Veld hielden een boeiend betoog over de laatste ontwikkelingen binnen de Europese Unie, begeleid door Joop Hazenberg van de thema afdeling Europa. Mijn punt van zorg na het beluisteren van de presentaties is de beheersbaarheid van de financiën in de Europese Unie. Sophie pleit ervoor dat de controle over het geheel in handen komt van de Europese Commissie. Maar hoe daarover kan worden besloten is nog niet duidelijk.

Verzonden: Subject: D66 EN DE VRIENDEN VAN VITESSE Date: July 3, 2010 10:53:46 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA, ALEXANDER PECHTOLD Beste Hans, Ik vond het een leuke ontmoeting vanmiddag in de patio van het Academiegebouw in Utrecht. Het was voor mij de eerste keer dat ik als lid van een politieke partij heb deelgenomen aan een groepsbijeenkomst. Ik beschouw het als de verdienste van GERARD SCHOUW dat hij ons in contact heeft gebracht. Wij hebben immers beiden belangstelling voor hetgeen er in onderstaand ARTIKEL IN DE TELEGRAAF VAN VORIGE WEEK ZATERDAG is beschreven. GELDERLAND VANGT BOT IN ZAAK RONDE VITESSE Ik citeer Erik Riensema: "ARNHEM, zaterdag De champagnekurken knalden gisteravond bij Cor Guijt, Jan Snellenburg, HERMAN VEENENDAAL en een grote groep andere Vrienden van Vitesse. Negen jaar nadat de vermogende voetballiefhebbers miljoenen op tafel legden om de Arnhemse club van de ondergang te redden, heeft de Hoge Raad gisteren bepaald dat de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor beloften die gedeputeerden destijds hebben gedaan, maar niet zijn nagekomen. En daarmee ook voor de tientallen miljoenen euro's schade die de ondernemers en de club door deze loze beloften hebben geleden. Dat Provinciale Staten van Gelderland de gedeputeerden destijds hebben teruggefloten, neemt volgens de Hoge Raad de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur niet weg. 'De gedeputeerden konden begrijpen dat Vitesse en de financiers aanzienlijke schade zouden lijden als Provinciale Staten daarmee zouden instemmen, maar zij hebben op dit punt geen voorbehoud gemaakt', schrijft het hoogste rechtsorgaan, dat er ook op wijst dat het de gedeputeerden zelf waren die destijds het initiatief namen voor besprekingen met de geldschieters. "Wij zijn zeer opgelucht", laat Cor Guijt weten. Hij verkocht in 2001 een deel van zijn bedrijf om Vitesse van de dreigende ondergang te redden. "We vertrouwden op de harde toezeggingen van de gedeputeerden dat zij de huur van het GELREDOME in het seizoen 2001/2002 met 6 miljoen zouden verlagen als wij bij zouden springen. Daarop zijn wij grote financiele verplichtingen aangegaan." Over de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding moeten de partijen nog om de tafel. Guijt verwacht dat dit ergens tussen de 20 en 30 miljoen euro uit zal komen". Terugdenkend aan het gesprek van vanmiddag is mijn eerste indruk dat wij vanuit verschillende belangen tegen de situatie aankijken. Ik was immers gelukkig met de mededeling dat de heer Dirk Guijt, die de afgelopen jaren ten gevolge van de financiële crisis zijn makelaardij failliet heeft zien gaan, thans weer over een werkkapitaal kan gaan beschikken voor het door mij geplande vezekeringsbedrijf CERVANTES VERZEKERINGEN. De opbouw van dit bedrijf heeft inmiddels vanaf 1993 een vertraging opgeleverd van 17 jaar. Dat geldt vanzelfsprekend voor het totale geplande bedrijf CERVANTES HOLDING Dit is op de eerste plaats een werkgelegenheidsproject voor Nederlandstalige hispanisten. Ik heb uit jouw woorden opgemaakt dat Gedeputeerde Staten van Gelderland overwegen tegen dit vonnis van de Hoge Raad in hoger beroep te gaan. Ik zou dit zeer betreuren aangezien dat opnieuw een paar jaar vertraging zou opleveren voor de ontwikkeling van mijn bedrijf en daarmee van de werkgelegenheid en economische ontwikkelingen van de regio Gelderland. Als werkmaatschappijen van CERVANTES HOLDING heb ik ook een voetbalteam en een MULTIFUNCTIONEEL VOETBALSTADION gepland met een wereldwijde uitstraling als vermeld in FC CERVANTES VITESSE en PRINSES DIANA STADION. Het is een zeer ambitieus plan waarin ik inmiddels 150.000 EURO uit privé spaargeld heb geïnvesteerd en staat in zijn totaliteit beschreven in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, CERVANTES STUDIECENTRA, CERVANTES EMPLEO, CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY, CERVANTES TRAVELS, CERVANTES TRANSLATION SERVICES, CERVANTES INTERPRET SERVICES, CERVANTES PUBLIC RELATIONS, CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES, CERVANTES EDITIONS, CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA, CERVANTES ENTERPRISES, ROYAL CERVANTES AIRLINES, CERVANTES TECHNOLOGIES, CERVANTESONLINE, CERVANTES PRODUCTIONS, CERVANTES VERZEKERINGEN, HOTELS CERVANTES, BANK CERVANTES BENELUX, FC CERVANTES VITESSE, PRINSES DIANA STADION, CERVANTES TELEVISION, CERVANTES ONROEREND GOED. Nadat mijn werkzaamheden voor het VNO-managementcentrum de Baak in Noordwijk waren beëindigd heb ik in 1991 al een eerste schets gemaakt van dit bedrijf dat is gebaseerd op mijn bezit van het HANDELSMERK Instituto Cervantes in de Benelux. Die eerste aanzet heb ik daarna besproken met mevrouw Theodora Linck op het Ministerie van Economische Zaken en nadien overgedragen aan de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij (GOM) in Velp. De eerste vertraging is ontstaan in april 1993 ten gevolge van de liquidatie van een naamgenoot van mij in Alkmaar. Deze problematiek is nadien onderzocht door de parlementaire onderzoekscommissie opsporingsmethoden van Maarten van Traa. Bovendien heb ik de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón hierbij ingeschakeld die momenteel een half jaar in Nederland is gedetacheerd. Ik heb hem op zaterdag 5 juni jongstleden nog ontmoet en gesproken op de Dam in Amsterdam. Zoals ik je heb laten weten heb ik op basis van de resultaten van het onderzoek van de Commissie van Traa als vermeld in het rapport INZAKE OPSPORING in het kader van de regeling TIP,- TOON- en VOORKOOPGELDENREGELING een declaratie ingediend van 73,3 miljoen Nederlandse guldens ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX - waarvoor ik vanaf 12 april 2010 het voorzitterschap heb geaccepteerd -

en dit op 13 september 1996 aan toenmalig Minister President WIM KOK verantwoord als vermeld op AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Uiteraard dient hierover de wettelijke rente over het uitstaande bedrag tot op heden te worden vergoed.

Ik heb voortdurend de wettelijke wegen bewandeld. Ook de parlementaire weg. Op 11 december 1996 heb ik de fractievoorzitters van CDA, D66, PARTIJ VAN DE ARBEID en VVD van het bestaan van deze declaratie in kennis gesteld. En toevallig zaten drie fractieleiders van deze partijen vandaag onder leiding van HERMAN TJEENK WILLINK in de Eerste Kamer om de tafel. In dit verband deed het mij deugd dat Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya vandaag was gekleed in een jurk in de HUISKLEUR van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dat heb ik haar ook laten weten vanmiddag tijdens de lunch.

Een tweede vertraging in de ontwikkeling van het bedrijf is veroorzaakt door de voormalige eigenaar van het warenhuis Harrods in Londen, de heer MOHAMED AL FAYED. Ten gevolge van zijn ongevraagde interventie in het weekend van 14 juli 1997 en de zes weken daarna heeft mijn toenmalige partner LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES op 31 AUGUSTUS 1997 het leven verloren tijdens een poging tot ontvoering door zijn eveneens overleden zoon. Alle juridische procedures die nadien zijn gevoerd hebben omomstotelijk vastgesteld dat de heer MOHAMED AL FAYED volledig aansprakelijk is voor de hierdoor voor ons bedrijf ontstane schade. Hij dient dus over te gaan tot betaling van het volledige vermogen van de PRINSES VAN WALES vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden te vergoeden aan de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Hiertoe heb ik advocaat ABRAHAM MOSZKOWICZ ingeschakeld op 14 januari 1999 als vermeld op VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ.

Mijn contacten met de VRIENDEN VAN VITESSE dateren van 25 SEPTEMBER 2002, als beschreven in mijn brief FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG. De inhoud van deze brief heb ik vanmiddag nog met jou besproken. Uit het journaal van vanavond heb ik opgemaakt dat Herman Tjeenk Willink inzake de formatiebesprekingen rond PAARS PLUS - waaraan ik het woord ULTRA heb toegevoegd als TOEGEVOEGDE WAARDE en zogenaamde BOZO als onderhandelingsinstrument richting MARK RUTTE - zijn eindrapport dit weekend zal schrijven om dat aan te bieden aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

In dit verband memoreer ik hieronder ook het artikel DE VERLOOFDE VAN DIANA uit HET PAROOL van 27 mei 2006. Ik hoop dus van ganser harte dat Gedeputeerde Staten van de provinice Gelderland dit proces niet meer zal verstoren. HARTELIJKE GROET,

JOHN L. VAN DER HEYDEN - THE ONE IN THE MIDDLE

Subject:
CONTINUING STORY Date: July 3, 2010 11:45:57 PM GMT+02:00 Beste Hans, Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. De naam DIRK GUIJT dient uiteraard COR GUIJT te luiden. Ik schreef dit bericht terwijl ik naar DIRK KUYT uit Katwijk zat te kijken. Mijn ontmoeting met SOPHIE IN'T VELD heb ik als positief ervaren. Vooral nu ik terugdenk aan mijn brief van 5 december 1995 aan HANS VAN DEN BROEK. Op dit moment zie ik de voormalige BURGEMEESTER VAN UTRECHT op de televisie. Het blijft een CONTINUING STORY.

ZONDAG 4 JULI 2010 HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR FC CERVANTES ARNHEM, PRINSES DIANA STADION, ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT