WOENSDAG 3 MAART 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De sterfdag van mijn moeder. Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Gevoel van vereenzaming neemt toe beste MAAGD: Houd uw handen in uw zakken en laat uw pinpas thuis als u op de kleintjes moet letten, want u neigt naar impulsaankopen. Koop wat u koopt voor de best denkbare prijs en tracht niet iemands affectie te kopen. Dat is tijdvespilling. SCHORPIOEN: Vreemde dromen en wilde fantasieën kunnen deze dag tot een wonderlijke maar ook bijzondere maken. Berichten uit uw onderbewustzijn vestigen uw aandacht op een diepgaande persoonlijke kwestie. Trek u er niet te veel van aan. Dat zijn twee dingen. Het overlijden van mijn moeder vorig jaar en het afscheid van LIESBETH op de Parallelboulevard in Noordwijk lang geleden. In oktober 1992. Ik denk dat ik LIESBETH maar weer eens een briefje stuur vandaag. Gisteren heeft Manolo de boiler gerepareerd. Alle huishoudelijke klusjes zijn hiermee afgewerkt. RAMON en Mark belden gisteravond. Mark is met het hele gezin op bezoek geweest bij Carel en Willemien (een zus van de moeder van Caroline) de Villeneuve in Parijs in hun huis op de Boulevard Saint Michel in het QUARTIER LATIN in de omgeving van de BOULEVARD SAINT GERMAIN. En RAMON wil hier in juni komen logeren met FEMKE. Dan trouwt een vriend van hem in MARBELLA, de huidige woonplaats van JOSÉ MARÍA AZNAR. Hij had goed nieuws. Alweer een nieuwe opdracht in de stad Hangzou in China. Het ontwerpen van een gevel voor een soort Twin Towers met de naam RAFFLES CITY. Een gebouw van 60 verdiepingen. THOMAS TRIEBELS heb ik gisteravond gebeld met mijn mobiele telefoon. Hij heeft mijn BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS nog niet ontvangen naar zijn zeggen. Hij liet mij weten dat hij binnenkort een gesprek heeft met PAULINE KRIKKE en bevestigde opnieuw dat LIESBETH HALBERTSMA over drie jaar de nieuwe burgemeester wordt van Arnhem. Dat is dus in 2012 of 2013. De weg ernaartoe kunnen we nu dus alvast uitstippelen. RAMON heb ik laten weten dat ik ervoor heb gekozen om het door hem ontworpen voetbalstadion in Elst te bouwen ten behoeve van de toekomstige dubbelstad Arnhem-Nijmegen met meer dan een half miljoen inwoners. RAMON reageerde enthousiast op deze ontwikkeling, Dat is het toekomstbeeld op dit moment. Morgen is het inmiddels achttien jaar geleden dat DIANA haar relatie met JAMES HEWITT heeft verbroken na mijn bezoek aan onze echtscheidingsadvocaat GIJS DE VRIES in WOUDENBERG. Ik las in dat verband vandaag dat ED NIJPELS niet meer getoetst wordt inzake zijn betrokkenheid bij de DSB-kwestie. Op zaterdag 6 maart 2010 gaan er op de Nederlandse televisie twee nieuwe series van start: DE TROON en DEADLINE. DE TROON is het hoofdthema van mijn dissertatie over DE ROL VAN DE MONARCHIE BINNEN HET INTEGRATIEPROCES VAN DE EUROPESE UNIE en DEADLINE is vooral een belangrijk onderwerp gebleken vanaf mijn samenwerking met LIESBETH HALBERTSMA. Hierbij denk ik aan elke 14de en 28ste van de maand. DEADLINE is vermeld in RAAD VAN BESTUUR, NIEUW ELAN INTERNATIONAAL, BRIEF 1 AAN LIESBETH HALBERTSMA: BIJ DE VIJFTIENDE JULI 1991, BRIEF 2 AAN LIESBETH HALBERTSMA, OPERATIE DELTA, FINANCIEEL PLAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, CONVERSATION WITH MR GEORGE GÖRTEMÖLLER, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DEADLINES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, MESSAGE TO BO-RENT SUCCESSFUL PARTY, VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER, INVESTEREN IN RELATIE, DEADLINES D.D. 14 OKTOBER 1997, BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DRS J.C. TOET, REGISTERACCOUNTANT, CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL, KONINGINNENDAG DECEMBER 1997, TOMORROW NEVER DIES, ON HER MAJESTY'S SERVICE, HELDERZIENDHEID, NEW FUTURE, HET BLIJDE NIEUWS, PAARS MET ORANJE, DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER, KENNISGEVING AAN DRS P. OTTENHOFF D.D. 27 AUGUSTUS 1998, NIEUWE MISSIE D.D. 28 AUGUSTUS 1998 TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, ULTIMATUM D.D. 31 AUGUSTUS 1998 T.A.V. DRS E.H. HALBERTSMA, DEADLINE D.D. 31 AUGUSTUS 1998 T.A.V. DRS P. OTTENHOFF, CHRISTINA, SCHOT IN DE ROOS, DE VIJFDE ZUIL, APPELTJE VOOR DE DORST, DESERT FOX, EUROTOP 1999 IN BERLIJN, IN HET VERLEDEN LIGT HET HEDEN, PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, VOORLAATSTE BRIEF D.D. 27 FEBRUARI 2000 UIT SPANJE AAN LIESBETH HALBERTSMA, EL HOLANDÉS ERRANTE, ENGELS WEEKEND, SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, THE DRAGON VISION WIZARD, VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN, BEVESTIGING AFSPRAAK (1) TER ATTENTIE VAN MR H. DE GRAAFF, VLIEG ER EENS UIT, TOP OF THE WORLD TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, GOUDEN EEUW. 23:10 Hier laat ik het even bij. Vanavond heb ik - na mijn brief BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA ter verzending in de brievenbus van Torremolinos te hebben gedeponeerd - een groot gedeelte van de tijd op de afdeling cardiologie in het Hospital Santa Elena doorgebracht onder auspiciën van DOCTOR ÁLVAREZ en zijn assistente ROCÍO. Ik heb daar een ergometrietest gedaan en heb nu tot morgenavond een holter op mijn lijf aangebracht gekregen. Morgen moet ik er weer om 7:00 uur uit om bloed te laten prikken (análisis de sangre) vanaf 8:00. Ook heb ik de voetbalwedstrijd NEDERLAND - VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA (2-1) gezien. 14 MAART 2010 is een nieuwe deadline. Aan boekhouden heb ik een broertje dood. Maar ik zal trachten de in 2009 gemaakte kosten voor CERVANTES HOLDING vast te leggen.

4 MAART 2010 ACHTTIEN JAAR VRIJGEZEL