MAANDAG 24 AUGUSTUS 2009

Gisteravond had ik een gesprek met een medewerker van KPMG. KPMG is vermeld in 9. TENSLOTTE, MARKETING: AFNEMERSANALYSE, COMMISSION CORPORATE GOVERNANCE, COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN GOBIERNO CORPORATIVO EN 1997, SAMENSTELLING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE IN 1997, OPERATIE DELTA, BENELUXTOP TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT, DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING, STRATEGICAL PERSPECTIVE 2000, A PEN OF ONE MILLION GUILDERS, BENOEMING - TER ATTENTIE VAN DE PRODUCT MANAGER TOP START NIJMEGEN, ROYAL VICTORY, FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, VENTURE CAPITAL TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER, REPORT 39 TO EARL CHARLES SPENCER, ITALIA, ITALIA, CREATIEF PROJECT, HARTEWENS, BUSINESSPLAN CONTEST TER ATTENTIE VAN DRS H. VAN DEN BROEK VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, DE VIJFDE ZUIL, VERHUIZEN, BIJZONDERE UITNODIGING, PARALLELBOULEVARD, ELTON JOHN, WIJ JOHANNES, VRIENDSCHAP, GEBELGD, WEEKEND, MET STILLE TROM, BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, EERST HET DOEL BEPALEN... DAARNA DE MIDDELEN, LIESJE, ROOS, ROODKAPJE, WISSESDWINGER, BEWEGING, CASAUBON, EL MUNDO DE MAÑANA PARA EL MALACA INSTITUTO, INSTITUTO CERVANTES TECHNOLOGIES, PURPLE CABLE TURTLE, BUILDING THE HOLDING I, VOORLAATSTE BRIEF UIT SPANJE, SPIJKERS MET KOPPEN, RETOUR NJMEGEN-WASSENAAR II, ZEVEN, VERBAZING, APPELTJE VOOR DE DORST, NACHT VAN NIJMEGEN, HALFWEG, VERDERE ONTWIKKELINGEN, EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY, VAN HAVER TOT GORT, 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, LUDWIG VAN BEETHOVEN, VERDRAG VAN NICE, FELIZ AÑO NUEVO, NIEUWE START, HAND IN EIGEN BOEZEM, PAARSE WENSEN, VELP, BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2), ONDERNEMERSKWALITEITEN, EEN VERHAAL UIT CYPRUS, VITESSE EN DE WERELDBANK, FC CERVANTES ARNHEM (2), MEER MENSEN MENS, JURISPRUDENTIE, CONTABILIDAD AEPE BENELUX, DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, NIEUWE ADEL, FEESTARTIKELEN, BEDRIJFSETHIEK & CONGRUENTIE, HARTSAANGELEGENHEDEN, OPEN KAART, BERICHT VOOR DE MINISTER-PRESIDENT, STRUCTURELE PROBLEEMOPLOSSING, HOOFDLIJNEN, THE WORLD IS MY WITNESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, MORGEN BEN JIJ DE BRUID, ONTBREKEND MATERIAAL, DE VORK IN DE STEEL, RETRAITE, KERNBEGRIPPEN, VERZEKEREN, TWAALF RONDE TAFELS, WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS, ALLES OP EEN RIJ, FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, MY ROYAL MISSION, SIR MICHAEL PEAT, HAAGS JURISTEN COLLEGE, 7 JUNI 2007 TOP LABEL DOMEINNAAM, JOOP DRECHSEL, 6601 en ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT OP 31 MEI 2008. In dit verband had ik gisteravond ook nog even een korte ontmoeting met Prof.Dr. Theo van Els als vermeld op onderstaande brief d.d. 28 augustus 1995.

Ons kenmerk OWZ/EV/95.50121 datum 28 augustus 1995. Hierbij verklaart ons college dat u op basis van de door u in 1977 verworven akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Spaanse Taal en Letterkunde toegelaten kunt worden tot de promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hiermee bevestigen wij hetgeen de heer drs. P.M.J.C. de Kort, studiecoördinator van de opleiding Geschiedenis, u reeds op 28 februari j.l. mededeelde. Hoogachtend, namens het College van Decanen (prof.dr. T.J.M. van Els) voorzitter.

FOTO: J.L. VAN DER HEYDEN

Ik heb hem van de ontwikkelingen in ESTEPONA in kennis gesteld. De statistiek. 471 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 8985 verwijzende pagina's 93. PAARSE PETTEN 95. EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES en 98. ORANJE KAVIAAR.

25 AUGUSTUS 2009 RESIDENTIE ENGELENBURG