Zaterdag 27 december 2003 Ik heb Ingrid in kennis gesteld van mijn reactie op het door Leslie Jell toegestuurde testament en mijn reactie "I am afraid that this last will is not valid". In dit verband lees ik op pagina 220 (!) van 'In Koninklijke Dienst': "Ik raakte eraan gewend belangrijke correspondentie te lezen: van de koningin, de hertog van Edinburgh, premier Major, ELTON JOHN en talloze andere mensen, waaronder de familie van de prinses. Ik was haar getuige van vele zaken, zelfs van haar testament en officiële scheidingsdocumenten waarvan ze niet wilde dat haar particulier-secretaris, Patrick Jephson, ze zag. Ik was niet de enige vriend die de correspondentie onder ogen kreeg. Ze won advies in over speeches en te schrijven brieven bij de met haar bevriende journalist Richard Kay."

Mijn correspondentie werd gelezen door de in het boek regelmatig vermelde Dave Sharp. Ook Anthony Julius is in beeld gekomen van Mishcon de Reya. Alexander droeg een roze overhemd gisteravond en een daarbij passende stropdas. Toen hij en Ingrid ons bij het Beatrixgebouw afzetten rond 22.52 heb ik hen inzage gegeven in pagina 239 van 'In Koninklijke Dienst' met de zinsnede "Ze vertelde me dat ze een 'speciale vriend' had, van wie niemand iets afwist" en bovenstaande foto. Zij vonden het zeer vermakelijk. Ingrid wenste dat al onze projecten worden gerealiseerd in het nieuwe jaar.

28 DECEMBER 2003 EELTJE HALBERTSMA IN GROUW