Donderdag 25 december 2003 00.45 Op dit moment vertoont men op de Belgische televisie de film Don Quijote de la Mancha. Een film van 1999 van Hallmark Productions in Londen. Ik ben mijn Belgische vrienden daarvoor zeer erkentelijk. Wij zagen en hoorden de Kersttoespraak 2003 van KONINGIN BEATRIX inzake de Vier Vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijwaring van nood en gebrek en het vrij zijn van angst en vrees. Centraal in haar toespraak stond de menselijke waardigheid.

27 DECEMBER 2003 I AM AFRAID THAT THIS LAST WILL IS NOT VALID