Donderdag 4 december 2003 Verzonden: Date: Thu, 04 Dec 2003 13:09:27 Subject: ROYAL CERVANTES AIRLINES To: Drs E.H. Halbertsma De laatste ontwikkelingen. Telegraaf: Vertraging fusie KLM en Air France Dit is uitstekend nieuws. Het zou betekenen dat die voorgenomen fusie alsnog kan worden afgeblazen en er met voortvarendheid aan de opbouw van Royal Cervantes Airlines een aanvang kan worden genomen, inclusief de KLM. We hebben de fusie met Alitalia toch niet voor niets laten afblazen. Ik heb deze mutatie verwerkt in ROYAL CERVANTES AIRLINES. Vanmorgen werd ik gebeld door een medewerkster van Spantel met de mededeling dat ik geen aparte opstartschijf nodig heb voor mijn ADSL-aansluiting. Zij vertelde dat zij mijn telefoonlijn hebben gecheckt met Telefónica en dat zij als antwoord hebben gekregen dat er een aparte voorziening voor mijn lijn moet worden getroffen. Het was haar bekend dat ik naar Nederland terugga en zij liet mij weten in februari te zullen bellen. Ik heb haar toegezegd dat eveneens te doen zodra ik terugben. Ik heb daarom ook het vermoeden dat Tiscali mijn binnenkomende emailberichten tegenhoudt in verband met de door mij voorgestelde omzetting van Tiscali in CERVANTESONLINE in holdingverband. Ik heb daarom de basisgegevens van de meeste geplande werkmaatschappijen weer aan het internet toevertrouwd. Interessant hierbij is CERVANTES STUDIECENTRA. Ik kan bij de op deze pagina vermelde particuliere opleidingsinstellingen onderzoeken of zij geïnteresseerd zijn om op franchisebasis als gespecialiseerd 'Cervantes Study Center' dienst te doen in Nederland. Het electronische enquêteformulier dat ik ooit eens voor de Baak heb ingevuld kan daarbij als voorbeeld dienen MAAGD. Jij bent de organisatiedeskundige en in staat alle stukjes van de puzzel op de juiste plaats te leggen. In dat verband had ik gisteravond een gesprek met de heer Dick Stuurman. Hij kende mij nog van TELEAC. De heer Stuurman heeft jarenlang voor het NOB gewerkt en TELEAC. Tijdens de opnames van de laatste cursus Spaans ¿Cómo dice? heeft hij besloten na zijn pensionering hier te komen wonen. Een serieus probleem kan voor jou de massale verkoop worden van mijn boek. Ik ben echter van mening dat dit boek thans in alle Engelstalige boekwinkels op de plank dient te komen. Met name in verband met de huidige kerstinkopen. Van de Presidenta van de Asociación de Profesores de Español kreeg ik het nadrukkelijke verzoek om in maart een week naar Japan te komen tijdens een colloquium dat daar door mijn collega Pilar García Escudero wordt georganiseerd. Ik citeer terzake mijn berichtgeving van gisteravond. Ik ga bij voorkeur altijd uit van feiten en bestaande commitments. Er is immers al trammelant met de dame die Ruud van Leeuwen mee 'naar de kelder' vergezeld heeft. Ook klonk gisteravond regelmatig de opmerking "your name is not Lee" uit de mond van Christian uit Denemarken nadat 'Lee' het lied 'Diana' ten gehore had gebracht en mij de daadwerkelijke tekst van Candle in the Wind had laten zingen van 6 september 1997. Ik zal maar weer eens contact opnemen met iemand van de Lionsclub in Maarn. Tot Morgen. Verzonden: Date: Thu, 04 Dec 2003 14:50:28 Subject: ROYAL CERVANTES AIRLINES To: Loek van Munster Hallo Loek, Als er een berichtje over de KLM in de krant staat denk ik vanzelfsprekend altijd als eerste aan jou. Zo zond ik vandaag het volgende bericht aan mijn plaatsvervangster in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk ref. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Als boven. Leo van Wijk is tot nu toe verschillende keren door onze stategische beleidsdoelstellingen heen gefietst. Daar heb ik geen twaalf jaar voor zitten werken. Aangehechte foto is immers ook niet voor niets gemaakt van jou.

Dus graag een bindend advies aan de heer Van Wijk:

EERST BRITISH AIRWAYS EN IBERIA!
DAARNA ZIEN WE WEL VERDER!

Eén van Liesbeths gevleugelde uitdrukkingen is:

IK LAAT JOHN NIET VOOR JOKER GEBRUIKEN!

Wil je enig idee hebben van het werk dat ik tot op heden heb zitten doen dan adviseer ik je eens door mijn algehele briefwisseling heen te fietsen d.m.v. http://www.ilse.nl en daarna inloggen op cervantesonline Dan krijg je een aardig beeld van de besluitvorming tot op heden. Op zondag 14 december kom ik weer naar Nederland met vlucht HV5116. Het wordt dus tijd dat we samen weer eens iets leuks gaan doen. Laat maar weten wanneer het je schikt. Ik ben per email weer bereikbaar via mijn nieuwe emailadres. Letters to Diana, Princess of Wales by John L. Van der Heyden 435 pages; perfect bound; catalogue #01-0341; ISBN 1-55212-939-X; US$31.99, C$51.99, EUR33.80, £23.50 Verzonden Date: Thu, 04 Dec 2003 15:21:35 Subject: Verbinding verbroken To: icmc Ik ontving het volgende bericht: 15.14 Error: No se puede recuperar correo de la cuenta "cervantes.nu". Explicación: A connection failure has occurred. Error: -23016. Ik verzoek u dit probleem te verhelpen. Zodra ik weer berichten ontvang zal ik u dat melden. Bij voorbaat dank. 17.08 Ik heb de vierde betaling aan Peter-Vincent Schuld in de brievenbus van het postkantoor gedeponeerd. Ik heb getracht dit per email te bevestigen. Hierop kreeg ik de volgende reactie: Error: No se puede enviar correo a la cuenta "TISCALI". Explicación: The Domain Name Servers are not responding. Error: -3211 Date: Thu, 04 Dec 2003 21:49:33 Subject: Re: Verbinding verbroken From: J.L. VAN DER HEYDEN To: icmc Het probleem is opgelost. Dank voor uw reactie. 20.47 Dat dacht ik. Dit bericht is ook weer niet doorgegeven. Het lijkt wel een stoplicht. el 4/12/2003 16:29, J.P. van Maasakker, ICMC en icmc escribió: Dit lijkt een fout in uw verbinding. Met vriendelijke groet, J.P. van Maasakker ICMC Hosting BV Date: Thu, 04 Dec 2003 21:49:34 Subject: Re: Betaling vierde termijn To: Peter Vincent Schuld Het probleem is opgelost. Tot ziens. Ik zie alleen nog met belangstelling uit naar de bijdrage aan onze stichting. Dan kan ik mijn gemaakte onkosten ook declareren en uw vordering ogenblikkelijk in zijn totaliteit afwerken. el 4/12/2003 20:09, Johannes L. Van der Heyden escribió: Geachte heer Schuld, Teneinde vertraging in mijn betalingen te voorkomen heb ik reeds op 4 december 2003 de volgende betalingsopdracht ad 200 euro ter verzending in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd. Het resterende door mij te betalen bedrag bedraagt thans 872,30 euro. Tot op heden heb ik nog geen bijschrijving ontvangen op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux. Het rekeningnummer van de stichting is 4729266. U treft de statuten op MISSION STATEMENT STICHTING CERVANTES BENELUX. Een van uw sterkste eigenschappen is klaarblijkelijk het uitvoeren van incassoprocedures. Ik zou het zeer op prijs stellen indien uw beroepsgroep in gezamenlijk overleg een substantieel bedrag kan schenken aan deze stichting. Mede ter compensatie van het verlies dat ik op 31 augustus 1997 heb geleden. Het dient beslist een goed doel: het creëren van werkgelegenheid voor afgestudeerde hispanisten in Nederland en België. Mocht u niet meer in de gelegenheid zijn mij nog voor 14 december aanstaande te bezoeken dan wens ik u en de uwen van ganser harte een Goede Kerst en een Voorspoedig 2004. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES NBLEW TORREMOLINOS P.S. Op dit moment ontvang ik ook geen emails meer via cervantes.nu.

5 DECEMBER 2003 DE LAATSTE LOOTJES