Woensdag 26 november 2003 Verzonden: Date: Wed, 26 Nov 2003 15:24:55 Subject: ADVOCATENJARGON To: Drs E.H. Halbertsma

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, In verband met de intrigerende opmerking bij het sterrenbeeld waterman van gisteren (Het langzame verloop van een juridische procedure kan frustreren. Dring bij uw advocaat op spoed aan) doe ik je hierbij mijn dagboek van vandaag toekomen waarin ik dat onderwerp heb uitgediept: De Telegraaf opent met een belangrijke marktontwikkeling: Alliantie Aegon met Spaanse bank. Dit zou dan wel eens een aardige concurrent kunnen worden van Cervantes Seguros. Het lijkt mij daarbij goed uit te gaan van de gedachte "join them if you can't beat them". Van een constant rinkelende telefoon heb ik weinig last. Gisteren heb ik het verkeerde landennummer aan jou doorgegeven. 10.48 Ik werd wel gebeld door een dame van Spantel met de vraag of de installatie-CD voor de ADSL-aansluiting al is aangekomen. Dat is nog niet het geval. Gisteravond was Lee weer in THE BAR met het opschrift "Take a deep breath" op zijn T-shirt. Hij heeft er geen bezwaar tegen dat er af en toe een emailtje voor mij naar hem wordt doorgemaild. Hij heeft alleen geen printer. Ook Trevor was aanwezig. Hij runt een hotel in het noorden van Engeland en nodigde mij uit bij hem te overnachten als ik naar Schotland ga. Zijn adres: HARTS HEAD HOTEL, BELLE HILL, GIGGLENICER NORTH YORKSHIRE. Op het eind van de avond werden wij bezocht door twee Arabisch sprekende heren. Eén van beiden liet mij weten dat hij uit Algerije afkomstig is en woonachtig in het Quartier Latin in Parijs. Lee verdacht hem van de diefstal van mijn mobiele telefoon. De heren hebben naar zijn zeggen al een reputatie opgebouwd op kleptomanisch gebied. Zij werden dus ook niet te woord gestaan door het management. Ook Justin uit Norwich was aanwezig en een Engelse dame vroeg mij of mijn boek al op de hitlijsten staat. Ik heb haar laten weten aan wie ik mijn zeven manuscripten heb verstrekt tijdens Christmas 1997 en ik ervan uitga dat de verkoop pas goed op gang zal komen als alle terzake doende juridische processen zijn afgerond. Ook Dick kwam even binnen (van het NOB). In de nabijgelegen bar 'Brujas' komen naar verluidt uitsluitend lesbische dames. Dicks buurman is kapitein op de Statendam van de Holland Amerika Lijn. Hij heeft een jacht in Puerto Banús naar zijn zeggen. Ik heb hem in aanwezigheid van Aletta duidelijk gemaakt dat hij erop moet rekenen dat ik niet met hem "de koffer in ga" nadat hij die suggestie had gedaan. Ik ben wel geïnteresseerd in het jacht van Bram van Leeuwen. Uiteindelijk is dat familie van "Prince Lee" en het lijkt mij wel aardig om als "Prince of Europe" samen volle zee te kiezen. Maar niet met een stel homo's aan boord. Daar heb ik absoluut geen behoefte aan. Ik ben wel lang vrijgezel gebleven, maar uitsluitend omdat ik zeer kieskeurig ben bij het aangaan van een nieuwe relatie. Met Dick heb ik nog even gediscussiëerd over 'een leugentje om bestwil'. Ik heb hem verteld dat ik één keer in mijn leven de zaak heb omgedraaid in mijn brief aan een medewerker van Readers Digest nadat ik van hen een bericht had ontvangen of ik graag wilde dat er een Nederlandstalig abonnement werd gezonden naar D.F. Spencer in Londen of een duurdere Engelstalige versie. Hierop heb ik toen geantwoord: "Het lijkt mij verstandig hier even mee te wachten . Wellicht beschikt de heer Spencer al over een abonnement.". Met het gevolg dat ik nadien allemaal brieven heb ontvangen met de aanhef "Geachte Mevrouw van der Heyden",

zelfs van het Wereld Natuur Fonds in ZEIST. Dat doe ik dus NOOIT meer. Het creëert een onduidelijk beeld. Daar zijn wij geen van allen mee gediend. Ik denk dat het nog een reactie was op de bekende manipulatiestrategieën uit de Boslaan. In verband met de horoscoop van gisteren over de advocaat heb ik mij gerealiseerd dat mijn voormalige echtgenote eventueel nog rechten zou kunnen ontlenen aan mijn handelsmerk. Dat is gedeponeerd op 25 maart 1992 volgens VEREISTE PAPIEREN. Op dat moment was ik nog getrouwd in gemeenschap van goederen. Het besluit tot echtscheiding was toen echter al genomen op het kantoor van de advocaat in Woudenberg, t.w. op 4 maart 1992. Op dezelfde dag dat Diana haar relatie met James Hewitt heeft verbroken. Het definitieve convenant is ondertekend op 9 juli 1992. Ons besluit dateert echter van 4 maart en is met wederzijds goedvinden genomen hoewel de advocaat daarvoor nog geen formulering kende. Op die dag hebben wij ons gewend tot advocaat G.A.M. (Gijs) de Vries, geboren 12-11-1947 en toendertijd woonachtig in de Piersonlaan 4, 3818 JX Amersfoort en kantoorhoudende in de Dorpsstraat 15, 3931 EB Woudenberg. Het echtscheidingsconvenant heb ik thans gescand en kan per email worden verzonden. Het convenant vermeldt dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht d.d. 20 mei 1992 (rolnummer 01.20.2595/92NK) de echtscheiding tussen partijen is uitgesproken, welk vonnis op 24 juni 1992 is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. Het vonnis stond oorspronkelijk op 22 april 1992 op de rol van de rechtbank maar is tijdens mijn bezoek aan Noordwijk op die dag niet uitgesproken maar uitgesteld. Dit voorgenomen uitstel is mij toendertijd noch door de heer De Vries, noch door de rechtbank medegedeeld. Reden waarom ik nog steeds de datum 22 april 1992 als oorspronkelijke peildatum aanhoud in verband met het 'paarse petje' van Diana met het opschrift '492' uit New York. Het convenant maakt geen melding van rechten op het handelsmerk. Dat lijkt mij juist. Aangezien ik na mijn melding aan jou van mijn contacten met het bureau 'Vrij-voor-twee' uit Noordwijk geen andere informatie meer heb ontvangen van gemeld relatiebemiddelingsbureau ga ik ervan uit dat jij terzake hebt geïnterveniëerd op grond van de volmacht die ik jou op 6 oktober 1997 heb doen toekomen en dat jij dus in principe accoord bent met mijn voorstellen inzake de opbouw van ons bedrijf conform de toezeggingen die ik terzake heb gedaan. Dit wordt werk voor Toby Neuman en Sem van Berkel van Alex.12.55 Bij het inloggen op http://www.trafford.com/ ontving ik onderstaand bericht. Gateway Timeout The following error occurred: A gateway timeout occurred. The server is unreachable. Retry the request. (GATEWAY_TIMEOUT) Please contact the administrator. Dit nadat ik via http://www.ilse.nl/ en zoeken op 'cervantesonline' 113 zoekresultaten heb gevonden. Volgens de Engelse dame die ik gisteravond heb gesproken is thans het moment aangebroken om het boek te gaan promoten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral nu men met de kerstinkopen begint. Ik heb haar laten weten dat ik het op prijs stel als het boek vanaf heden in de gift shops van de Britse Paleizen wordt verkocht en in Althorp House, zoals ik al eerder met Joty Bryant heb gecommuniceerd. Ik neem aan dat "Little Stuart" terzake inmiddels tot actie is overgegaan. Vanavond ga ik wederom naar THE NUMBER ONE BAR voor de voetbalwedstrijd Ajax-Inter Milan. Hartelijke Groet, JOHN.

27 NOVEMBER 2003 CYNTHIA