Maandag 20 oktober 2003 11.55 Kirby gebeld. Freddie zit in Brazilië. Is donderdag terug. Dan bellen. LONDEN - De Britse premier Tony Blair moet het rustig aandoen Hier kan ik mij wel iets bij voorstellen. Zeker in verband met het onderhoud dat ik gisteravond had met twee heren uit Kent naar aanleiding van mijn bezoek aan Hever Castle en Royal Tunbridge Wells in augustus 1997. Ik heb ze mijn kaartje verstrekt. Zo heb ik met Eef uit de residentie ook nog het schone lied 'Oh, Oh Den Haag, mooie stad achter de duinen' ten gehore gebracht en Lee laten weten dat er weer verandering in de lucht zit. Verhuizing naar Wassenaar wellicht. Ook de verkoop van al mijn rechten is bespreekbaar. Ik opteer nog voor een kantoorkamer in de Malietoren.

Top 1 van 1 zoekopdrachten
1.
instituto cervantes utrecht

395 euro is afgeschreven voor het Haags Juristen College. ADSL besteld voor 33 euro per maand van Spantel. 14 uur per dag onbeperkt surfen zonder extra kosten. Het pakket wordt binnen een maand opgestuurd. Dus voorlopig wordt er niet meer geupload. Verzonden: Date: Mon, 20 Oct 2003 16:00:25 Subject: Regeren is Vooruitzien To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, Ik stuur je dit berichtje als bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Ik hoop dat je mijn post van 28 september in goede orde hebt ontvangen. Het antwoord op mijn vraag van 28 september: "stoppen? doorgaan? en op welke wijze?". Dit vraagtuk heb ik gisteravond diepgaand besproken met Ruud van Leeuwen in THE NUMBER ONE BAR. Binnen het proces van organisatie-ontwikkeling denk ik dat ik mijn taken hier in Spanje al redelijk heb voltooid. Met name door mijn lezing in Alcalá de Henares op 24 juli van dit jaar hoop ik bij de Spanjaarden meer begrip voor mijn project te hebben gegenereerd. Zie HEYDANUS. Het komt nu op de operationalisering aan. Het proces is vergelijkbaar met de wijze waarop ik in de jaren '70 en '80 het netwerk voor mijn taleninstituut heb opgezet. Na alle netwerkcontacten te hebben gelegd moest ik uiteindelijk verhuizen naar een centrale plaats in het land. Dat is toen Maarn geworden. Mijn werkgebied is nu uitgebreid met landen als België, Luxemburg, Spanje, Engeland en Wales. Als spin in het web heb ik dus opnieuw een centrale plaats nodig. Ik denk daarbij op de eerste plaats aan de omgeving van Den Haag in verband met de aanwezigheid van alle regeringsgebouwen en overige van belang zijnde instanties. Ik heb een plek nodig waar ik goede werkafspraken kan maken met mijn collega's in het verlengde van hetgeen er inzake het in 1998 opgestarte 'Starter van het Jaar-programma' is besproken. Ik opteer daarom voor een werkplek in de Malietoren vanaf 1 januari 2004 en zou het zeer op prijs stellen in dat verband wederom op jouw medewerking te kunnen rekenen. Op 19 oktober 2001 heb ik op advies van de directeur van L@rix in Velp (Marco de Ruyter) een kort onderhoud gevoerd met mevrouw Sandra Reijns van de Vereenigde - een bureau voor merklicenties - Nieuwe Parklaan 97 te 's-Gravenhage. Zij heeft mij geadviseerd een licentie-overeenkomst te maken met het Spaanse Instituto Cervantes in Utrecht en Brussel. Vanwege de hoge kosten heb ik daar toen vanaf gezien, maar ik denk dat het plan alsnog uitvoerbaar is in nauw overleg met jouw adviesbureau en het College van Bestuur van de Universiteit van Nijmegen. Op 14 oktober jongstleden heb ik de heren Ir.R.J. de Wijkerslooth en Prof.dr. C.W.P.M. Blom terzake een brief doen toekomen. Ik heb er ook aan gedacht om bepaalde rechten te verkopen. De vraag is alleen aan wie? Bram van Leeuwen heeft in het verleden aardig gescoord met de verkoop van het NTI aan Vedior. Die optie laat ik ook nog open. Inmiddels heb ik exact 93.306,63 euro aan persoonlijk gemaakte ontwikkelingskosten ingeboekt. Dat moet natuurlijk wel een keer worden terugverdiend. Ik heb aan al mijn juridische en financiële verplichtingen voldaan. De laatste 395 euro zijn vandaag ook weer van mijn rekening afgeschreven ten behoeve van het Haags Juristen Collegeop Cyprus en Companies House in Cardiff in verband met de limited. Met veel plezier heb ik de afgelopen maanden gewerkt aan het opmaken van de brieven die ik jou tot en met 29 februari 2000 heb gestuurd volgens afspraak van mijn kant. Ik heb ze nu voorzien van originele - zelf gemaakte - foto's brieven en overige beleidsstukken. Gisteren heb ik er twee op mijn website geplaatst, t.w. AVANZAMOS en PRIMAVERA Als jij er geen bezwaar tegen hebt ga ik daar de komende tijd mee door voor zover mijn budget dat toelaat. Van mijn provider kreeg ik het volgende bericht: "No se puede recuperar correo de la cuenta "TISCALI"" Dat betekent dat je mij niet kunt terugmailen op dit moment. Ter behartiging van mijn belangen heb ik in de Benelux de heer TM bereid gevonden om - indien nodig - als tussenpersoon te fungeren. Jouw reactie kun je uiteraard ook naar mijn huisadres in Torremolinos sturen of naar mijn postbus. Jij beschikt immers over DE SLEUTEL. Hartelijke groet y un abrazo (dat zijn wij hier gewend in Spanje), JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Vanzelfsprekend ben ik benieuwd of je nog gebruik hebt kunnen maken van de volmacht die ik jou - als mijn vertrouwenspersoon nummer één - heb toegekend. 19.45 RTL4 meldt dat Diana haar dood heeft voorspeld en wel 10 maanden voor het fatale ongeval in Parijs. Zij blijkt dat te hebben geschreven aan haar butler. Ik neem aan dat dat Paul Burrell is. Tien maanden vóór 31 augustus 1997 was 31 oktober 1996. In die tijd bezocht zij Australië, na haar tweede bezoek aan de Wellenkamp in Nijmegen op 29 oktober. Er zijn dus nieuwe verklaringen van Paul Burrell. In de brief zou zij hebben geschreven dat zij door een auto-ongeluk om het leven zou komen. Hoe kwam zij aan die visie op dat moment? Prins Charles had rond die tijd een bezoek gebracht aan de Laekense Straat in Brussel. Op 6 november heb ik Diana daar tot 'Queen of Hearts' verheven. Liesbeth gelooft in de 'self fulfilling prophecy'. Een nieuw probleem dient zich aan. De Tweede kamer heeft ook 300 vragen gesteld aan de Minister-President inzake de situatie rond Mabel Wisse Smit. Tijdens 'De Nieuwe Economie' op 13 november 1996 is er gesproken over "the good guys" en "the bad guys". Liesbeth en Harry hebben voor "the good guys" gekozen door mij stoel NUMMER EEN aan te bieden naast Hans Blankert. In dit verband verzond ik het volgende emailbericht: Date: Mon, 20 Oct 2003 18:56:14 Subject: Betaling 200 euro To: Peter Vincent Schuld Geachte heer Schuld, Voor de goede orde laat ik u weten dat ik mijn betalingsopdracht ad 200 euro op 10 oktober jongstleden naar de postbank heb verzonden in een enveloppe. Inmiddels heb ik girotel en heb ik kunnen vaststellen dat het betrefffende bedrag nog niet van mijn rekening is afgeschreven. Het probleem zit waarschijnlijk bij de post. Het bedrag is in ieder geval naar u onderweg. Om eerlijk te zijn gaat het mij wel aan het hart om zo te worden gestraft voor een vergissing. Ik wilde u immers gewoon een plezier doen met het plaatsen van uw foto. De heer Kok kwam er zo aardig op uit. Maar ik hoop in ieder geval dat die investering zo snel mogelijk zijn rendement opbrengt. Met vriendelijke groet vanuit de Costa del Sol. JOHN L VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Heeft u mijn boek al gekocht? Het is verkrijgbaar via website http://www.trafford.com/robots/01-0341.html ofwel http://www.trafford.com/ Rond die tijd cirkelde er ook een vliegtuigje om mijn huis. Hij vloog drie keer rond. Er zit nu duidelijk beweging in de zaak. Mijn bericht aan Liesbeth heb ik om 18.10 aan mijn moeder voorgelezen via de telefoon. Via het internet krijg ik geen verbinding met de Telegraaf, noch met RTL4. Tijdens een van mijn laatste gesprekken met Jos Gelissen in Utrecht heb ik Jos een briefje van Diana laten zien met de mededeling "I am looking forward to meeting JOHN". Dat was ook in die tijd geschreven. Op 18 oktober om precies te zijn. Het bevreemdt mij dan ook dat ik tot op heden nog geen bevredigend antwoord heb ontvangen van Tony Blair op mijn brieven van 18 september 1998. Uiteindelijk draagt Tony Blair de wettelijke verantwoordelijkheid voor deze zaak. Zijn hartkloppingen komen overeen met hetgeen mij is overkomen op 1 augustus 1996, waardoor ik eveneens op de afdeling hartbewaking ben terechtgekomen in het St. Peter's Hospital in Londen. Tussen Kensington en Windsor.

21 OKTOBER 2003 A ROYAL DUTY I