Vrijdag 17 oktober 2003 Zo had ik vannacht een aangenaam onderhoud met twee Engelse militairen uit Wiltshire (Mick) en Devonshire (Dave), waar ook James Hewitt vandaan komt. Zij zijn van de Royal Navy en hun smaldeel ligt thans in de haven van Málaga, op doorreis naar Barcelona. Zij zijn teruggekomen uit Irak. Mick vroeg zich af of het wel zin heeft gehad dat zij al die raketten daar hebben afgeschoten. Ik heb hen daarbij uiteengezet dat het een aardige afleidingsmanoeuvre (diversionary tactic/action) is geweest om het management van Harrods de gelegenheid te geven om zonder kleerscheuren het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Mick was vooral geïnteresseerd in mijn ontwikkelingen in het jaar 1986: het begin van 'don Quijote' en SBO. Ik heb hen laten weten dat "I am a statesman". Daarna hebben zij het pand verlaten op zoek naar anderssoortig vermaak in de kleine uurtjes. Er was ook een schoolklas op bezoek uit 's-Hertogenbosch. Het Sint Janscollege, onder leiding van twee docenten. De heer is docent geschiedenis. Reden waarom ik met hem mijn bezoek aan de Tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit heb uiteengezet en de ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen. Dat kwam ook tot uitdrukking in de kleuren van de cocktails die een Engelse dame en heer aan mijn rechterzijde nuttigden. Ongeveer in dezelfde kleur als de bikini die ik op 10 februari 1997 naar St. James's Palace heb gestuurd ter attentie van mijn partner.

Top 60 van 60 verwijzende pagina's
17 FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 18 LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERSAMO Y CERVANTES 19 LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 20 DE GELE STROPDAS 21 BIRTHDAY 22 DE STOEL 24 CONTINUÏTEIT VAN BELEID 27 LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 28 GENEALOGIE CERVANTES 29 WINDSOR ESTATE IN PARIS 30 SCHIPHOL PROJECT 32 NEW VISIT 33 PAARS III 34 SCHIPHOL PROJECT 35 CONFIRMATION 37 BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 38 CONVOCATIE AAN PRINS JOHAN FRISO 39 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR 40 BRITISH HEART FOUNDATION 41 LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES T.A.V. MOHAMED AL FAYED 42 PAARS III 43 BENOEMING 44 AFSPRAAK 10 FEBRUARI 1997 51 OPERATIONALISERING 52 BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX AAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 53 HEYDANUS 54 PARTICIPATION T.A.V. HET MANAGEMENT VAN HARRODS 55 CONDOLENCES T.A.V. MOHAMED AL FAYED 56 CHRISTMAS 57 LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II 58 OVERNAME GELREDOME 59 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR 60 FAXBERICHT D.D 29 AUGUSTUS 1997 AAN MOHAMED AL FAYED: ZAKELIJK VOORSTEL AAN ZIJN ZOON
14.00 Aletta gaat vandaag naar Engeland (Bristol). 19.00 Vanmiddag heb ik rond 14.45 telefonisch contact gehad met "Ine" van het Haags Juristen College op Cyprus. Via de fax kon ik geen verbinding krijgen. Ik heb het vragenformulier van 6 oktober 2003

per post verzonden en de mutaties telefonisch doorgegeven. 19.09 Lange wandeling gemaakt naar de Plaza Mayor en met de trein terug. Ik heb weer verbinding met nblew@tiscali.es via Spantel. Bericht om 19.09 naar Cyprus verzonden. Dit geldt alleen voor Outlook Express voor Internet Explorer kan ik hiervan geen gebruik meer maken. Ik overweeg nu een ADSL-aansluiting via www.spansurf.com. 19.54 Ik probeer nu al meer dan 32 minuten emails binnen te halen. Mijn mailbox lijkt te zijn geblokkeerd. Wie weet waar het goed voor is. Ik kreeg het bericht: No se puede recuperar correo de la cuenta "TISCALI". Voor mij bedoelde informatie is dus klaarblijkelijk achterover gedrukt door de Italianen. Ik ben met name geïnteresseerd in de foto die Sjaak van de Aandelen mij op 12 september in de sauna van Velp heeft toegezegd. Op die foto zou ik samen met Diana zijn afgebeeld in Warwick. Die foto is nu dus in handen van TISCALI. Dit zal de desbetreffende fotograaf ook alweer een hoop geld opleveren. De medewerker van THE SUN was gisteravond overigens eveneens weer in de bar aanwezig. Hij keek mij voortdurend vriendelijk lachend aan.

18 OKTOBER 2003 AMERIKAANSE AVOND