Zaterdag 20 september 2003 Gisteren heb ik weer een bezoek gebracht aan Wellecom in Ellecom. Vertrek Nijmegen-Dukenburg 12.40 uur. Aankomst Wellecom 13.35 uur. Ik kreeg sleutelnummer 90, hetgeen al direct associaties bij mij opriep met het jaar 1990 en mijn ervaringen in Hoofddorp en Noordwijk in dat jaar. Ik raakte al gauw in gesprek met een mevrouw over Prinses Irene inzake haar verblijf in Wijk bij Duurstede en Zuid-Afrika. Irene is immers een collega van mij als zijnde beëdigd tolk-vertaler Spaans.

Zij liet mij weten dat haar dochter ooit door Prinses Irene is uitgenodigd in Zuid-Afrika. Die dochter had met een collega een boek geschreven. De collega had de rechten echter verkocht. Zo kan ik mijn auteursrechten wellicht eveneens verkopen. Dat geldt ook voor mijn handelsmerk. Ook de auteursrechten van mijn foto's. Aan Peter Vincent Schuld wellicht. Ruth Henny werkt er niet meer als masseur. Hierdoor kreeg ik veel belangstelling van de zijde van de nieuwe masseur aldaar, de heer Erik van der Hurk van VDH-massage uit VEENENDAAL. Hij heeft voor mij de horoscoop voorgelezen waarin mij een legaat is toegezegd. Hierdoor kwam direct mijn brief aan prins Charles ter sprake van 18 september 1998. De Britse Kroonprins is het aan Zijn Eer verplicht om hierin helderheid te scheppen. Vooral omdat ik niet uitsluit dat de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales in het testament van december 1996 staat vermeld. Daarom heb ik Erik mijn visitekaartje verstrekt en hem in grote lijnen mijn ontwikkelingsgang uiteengezet vanaf het moment dat ik in VEENENDAAL met Paul Karis de samenwerking met het Institute of English Studies ben aangegaan in 1979. Ook mijn bezoeken aan Engeland uitgebreid besproken: april, augustus en december 1997 en de millenniumwissel in Schotland inzake de Publication of the False last Will of the Princess of Wales. In de sauna dit thema ook besproken met een heer die de opmerking plaatste: "Maar Dodi was toch haar vriend?" hetgeen ik heb beantwoord met "Nee, ík was haar vriend en partner". Ook nog even kennis gemaakt met een voormalig rechercheur van politie. Hij was een goede bekende van Jan Wilzing, maar zweeg als het graf nadat een dame hem kwam vertellen dat zij "het boek gesloten had". Erik van der Hurk sneed ook nog het onderwerp "Papegaai" aan. Ik realiseer mij nu dat hij hiermee wellicht het gesprek over Peter Ottenhoff had willen beginnnen. Ik mag nu immers wel verwachten dat hij de bestuurssamenstelling van de Stichting Cervantes Benelux rond heeft. Dit mede naar aanleiding van Eriks opleiding op het gebied van sportmassage. In de tijd dat ik in Utrecht woonde heb ik daarover goede gesprekken gevoerd met fysiotherapeut en sportmasseur Jan Stappenbeld, die in Amsterdam woonachtig is en onder meer de Olympische sportploeg in Atlanta heeft begeleid in 1996. Met Willem-Alexander onder meer. Hij had zijn praktijk tegenover rijschool Veronica, waar Peter Ottenhoff "op kot" heeft gezeten. Op dat moment kwam er ook een medewerker van het NOC NSF op het terras. Met hem raakte ik in gesprek over Hans Blankert, die op 1 november het NOC gaat verlaten en naar ik hoop een bestuursfunctie in onze holding accepteert. In dat verband heb ik hem laten weten hoezeer ik het op prijs heb gesteld dat Harry Starren zijn stoel naast Hans Blankert aan mij had afgestaan tijdens het Congres "De nieuwe Economie" op 13 november 1996 op de Baak in Noordwijk. Hierdoor ben ik in de gelegenheid gesteld om de heer Blankert vanaf 14 november 1996 bij onze plannen te betrekken. Hierdoor kwam ook de prijsuitreiking van "De Starter van het Jaar" ter sprake op donderdag 10 december 1998 in de Malietoren, mijn gesprekken terzake met Paul Riegen en Edwin de Beukelaar daaraan voorafgaand. Ik heb laten weten dat ik Liesbeth Halbertsma vanaf dat moment de directieverantwoordelijkheid voor de holding heb toegekend per 1 januari 1999. Dit onderwerp kwam nadien ook ter sprake met een Noordbrabantse accountant uit Drunen die voor Deloitte en Touche werkzaam is. (Ik vernam dat zij regelmatig het congrescentrum 'Koningshof' in Veldhoven bezoeken. LEONORE THOLEN heeft mij ooit eens laten weten - tijdens ons bezoek aan 's-Hertogenbosch met carnaval - dat zij Liesbeth daar voor het laatst had gezien. Met name de problematiek in de accountancy - zoals van hun nieuwe partner Arthur Andersen in de VS - kwam hierbij ter sprake en de problemen inzake de automatisering die ik vanaf 1983 heb gehad met MINIHOUSE in Gouda en Apeldoorn. Er werkten toen twee teams aan mijn computerprogramma. Het boekhoudkundige team van FARAO zat in Apeldoorn. De auteurs van het cursusprogramma ORAKEL - waarmee de Baak ook heeft gewerkt - werkte vanuit Gouda. Vanaf de ingebruikname van dit programma zijn er grote problemen ontstaan bij de aansluiting van het cursusprogramma met het boekhoudprogramma. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opheffing van NIOW-Talen B.V. en niet ten gevolge van "Manipulaties van de heer van der Heijden", zoals indertijd ten onrechte door advocaat Van Goethem en diens vader uit Vught is gesuggereerd. De accountant was het met mij eens dat zelfs door professionele accountants moeilijk is na te trekken wat er in de "black box" is foutgegaan zoals nu ook het geval is bij Albert Heijn. Het is steeds hetzelfde terugkerende probleem. Ik heb de desbetreffende accountant mijn visitekaartje verstrekt en hem laten weten dat ik Liesbeth Halbertsma heb voorgesteld er een familebedrijf Van der Heyden/Halbertsma van te maken nu het familiebedrijf Van der Heyden/Spencer niet is doorgegaan. Ik heb hem laten weten dat ik Liesbeth drie keuzemogelijkheden heb voorgelegd: Privé, zakelijk of alletwee. Daarbij heb ik hem ook laten weten dat ik geen enkel beeld heb van Liesbeths privé-situatie en het aanbod heb gedaan op grond van de uitstekende ervaringen die ik tot op heden met haar heb opgedaan. "Fifty Fifty" dus qua lusten en lasten. Voor zijn vertrek kwam hij mij nog even "Zeer veel succes" wensen. Op het terras tenslotte nog een diepgaand gesprek over de Van der Heydens van Baak en de familie Helmich. Onder meer de problematiek inzake de katholieke kerk in de perioden 1868-1898. In Nijmegen is dat probleem vandaag opgelost door de naam van de Katholieke Universiteit Nijmegen te veranderen in Radboud Universiteit. Ik heb Ron laten weten dat ik van 30 september tot 14 december naar Spanje terugkeer en volgende week nog een keer op bezoek kom. Traditiegetrouw met de bus van 22.35 naar Velp gereden. Aldaar de trein van 22.55. Op het station in Nijmegen kort onderhoud met de hovenier uit Zutphen die ik vele keren in Wellecom heb gesproken. Na mijn terugkeer in Nijmegen Dukenburg ontving ik de volgende brief: Met de Meeste Hoogachting, Peter-Vincent Schuld Fotojournalist. Om 14.00 heb ik de volgende brief ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Dukenburg gedeponeerd: Auteursrechten. 19.05 Ik lees nu brief Operation Purple. Het blad METRO meldde gisteren dat er in Granada een lid van Al Quaeda is gearresteerd en G.W. Bush heeft laten weten dat Saddam Hussein niets had uit te staan met de aanslagen van 11 september 2001. 23.56 Studio Sport meldt dat een buitenlandse investeerder voorzitter Theo Mommers van Vitesse heeft benaderd om de club over te nemen. Volgens de accountant uit Drunen "zit er beweging in de zaak".

22 SEPTEMBER 2003 JAAP DE HOOP SCHEFFER SECRETARIS-GENERAAL VAN DE NAVO