Dinsdag 29 april 2003 Het succes van een onderneming is afhankelijk van de inzet van iedereen. Vandaar dit bericht ook aan mijn goede vriend Loek van Munster van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Hij en zijn vrouw Marijke hebben mij nog nooit in de steek gelaten. In dat verband ben ik nu wel benieuwd of en in hoever men met mijn plannen is gevorderd. Zo las ik in de trein naar Velp in Spits (p.4.): Prins Johan Friso weg bij Goldman Sachs Dan is nu het moment aangebroken dat hij conform planning deel gaat uitmaken van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Daartoe heb ik het beleidsplan aangepast (aangehecht):

7.1.1 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

Komt voort uit de

Stichting Cervantes Benelux

in het kader van

Regeren is Vooruitzien

Bestuur
Vertegenwoordigers uit regeringspartijen van
Paars I en II
Diana Princess of Wales Memorial Fund
Asociación Instituto Cervantes Madrid

Doelstellingen

de bevordering van de Spaanse taal en cultuur
de bevordering van Nederlands-Spaanstalige en Engels-Spaanstalige samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin
ontwikkelen van humanitaire projecten in Spaanstalige landen op niet-commerciële basis.

Verrichte acties: Brieven aan Z.K.H. Kroonprins Willem Alexander der Nederlanden, Z.K.H. Kroonprins Filip van België, Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg, S.A.R. Kroonprins Felipe van Spanje, Lady Diana Frances Spencer, Prinses van Wales en Z.K.H. Prins Johan Friso der Nederlanden.

7.1.2 Instituto Cervantes Holding Limited"

Met die gedachte kwam ik rond 16.38 in Velp aan. Eerst mijn tas afgegeven aan Marcel (Keuter) om vervolgens bij L@rix naar een opmaakprogramma uit te zien voor mijn website teneinde het 'uploaden' te vereenvoudigen. L@rix was echter gesloten. In de sauna kreeg ik sleutel 4 en men speelde al gauw "If I were a carpentar and you were a lady, would you marry me anyway? Would you be my baby?" Dit onderwerp inzake de website onder meer besproken met Patricia van der Heijden, die ik daar al eerder heb ontmoet op vrijdag 4 oktober vorig jaar. Ik citeer mijn dagboek: "Dit heb ik gedaan. Na mijn huurauto bij Bosan in Nijmegen te hebben teruggebracht (kenteken 57-JX-PD) ben ik met de trein van 14.40 naar Velp teruggekeerd voor een saunabezoek in de Stationsstraat. Ik raakte daar op de eerste plaats in gesprek met een eigenaar van een ijssalon uit Doesburg. Rond 17.30 voegde zich de zogenaamde Wellecomgroep bij het gezelschap: Jan Struyk met zijn Jessica en Sjaak van de Aandelen met 'Tante Hennie'. Zij hadden naar hun zeggen afgelopen dinsdag al over mij gesproken. Ook heb ik met een aardige dame over de horoscoop gesproken, zoals het sterrenbeeld STIER. Dit was aanleiding voor een genoeglijk onderhoud met haar vermoedelijke vriendin Dagmar (die mij al eerder heeft uitgenodigd op een onbewoond eiland te gaan wonen) alsmede over het onderwerp "discussiëren over 'stilte'" en de naam 'Wijnschenk' in dit verband. Daarop zong Dagmar vervolgens het lied 'op rode rozen vallen tranen' hetgeen mij deed denken aan de rode rozen van diezelfde 19 oktober 1990 te Noordwijk. "Ik heb één keer een bos rode rozen gekregen. Van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Met een lint met allemaal rode hartjes en nog meer liefdevolle uitingen. Ik heb haar nadien vijftig rozen terug laten bezorgen op haar huisadres in de Willem de Zwijgerlaan te Oegstgeest. Ik was in die tijd gewend iemand dubbel terug te geven wat ik ontving." "Was dat niet een beetje overdreven?" aldus Dagmar. "Misschien wel. Zo dacht zij er kennelijk zélf ook over. Een kaartje was wellicht genoeg geweest". Zo was het weer een genoeglijke avond in de Velpse sauna en ben ik met de trein van 23.55 naar Nijmegen teruggekeerd, alwaar ik gebruik moest maken van een treintaxi om de Dukenburg rond 01.00 uur te bereiken." 16.25 Terug uit het CWZ. Het lijkt mij goed op deze 'koninginnenach' een totaalbeeld te geven van mijn bezoeken aan de Stationsstraat in Velp in oktober vorig jaar. Op donderdag 1 mei begint er immers opnieuw een nieuwe etappe in de ontwikkeling van ons bedrijf en ik kan alleen maar hopen dat Prins Friso de belangen van onze limited naar eer en geweten heeft behartigd in Fleet Street te Londen. In goed overleg met Carollanne Lindley.

"Woensdag 9 oktober 2002 Gistermiddag ben ik met de trein van 15.40 naar Velp vertrokken.V. Nijmegen Centraal 16.12 A. Velp 16.45. Bezoek aan Apple-shop L@rix in het winkelcentrum De Heuvel i.v.m. problemen met de computer. Korte afspraken gemaakt met Wim ten Hove. Tijdens de treinreis raakte ik tussen Arnhem en Velp in gesprek met een Russische goed Engels sprekende jongeman, nadat ik in METRO het volgende bericht had gelezen Tsarenkroon voor jarige Poetin. Naar aanleiding hiervan heb ik de Russische medereiziger mijn visitekaartje gegeven van TRAFFORD Publishing, aangezien hij liet weten ook in Canada te zijn geweest en ik mij in Moskou min of meer met de voorbereiding van Poetins staatsbezoek aan Nederland heb beziggehouden door mijn boek in het Russisch te laten vertalen. Ik verwacht dan ook dat de heer Poetin hiervan een exemplaar meebrengt naar het Paleis Noordeinde volgende maand. Na mijn bezoek aan L@rix ben ik naar de sauna in de Emmastraat gegaan. Sjaak van de Aandelen was al aanwezig. Later voegde zich Jan Struyk met zijn vriendin Jessica bij het gezelschap. Dat was weer reuze gezellig. Even bijpraten inzake de nog te verwachten betaling van een aantal openstaande posten door mijn debiteuren, de verkoopcijfers van mijn boek en overname van de voetbalclub Vitesse als werkmaatschppij van de holding. Hierbij heb ik mijn gesprek met Herman Veenendaal gememoreerd waarop Herman mij aan zijn vrienden heeft voorgesteld als "de nieuwe eigenaar van Vitesse". Ik heb Herman toen ook laten weten dat Karel Aalbers (eveneens uit Velp afkomstig en woonachtig te Eerbeek als hij niet in Marbella vertoeft) vermoedelijk kennis heeft genomen van mijn businessplan en klaarblijkelijk overal het woord "Cervantes" of "Instituto Cervantes" heeft vervangen door "Vitesse". "Dat is valsheid in geschrifte" heb ik Herman en de overige "Vrienden van Vitesse" daarbij laten weten. De juridische procedure die terzake dient, is nog niet afgerond. Na uitspraak van de rechtbank kan tot overname worden overgegaan en de naam worden veranderd. Wal*Mart kan dan als shirtsponsor optreden. Zij hebben mijn boek immers in hun collectie opgenomen. Ik mag aannemen dat zij er wel in zullen slagen een kleine tien tot honderd miljoen exemplaren van mijn boek te verkopen met de medewerking van alle betrokkenen. Ze verkopen mijn boek onder de adviesprijs. Dat heeft echter geen invloed op de hoogte van de door mij te ontvangen royalties. Ik zal hen ruimschoots daarbij belonen. Dat betreft uiteraard ook de vordering op Harrods. Voorlopig moet ik het nu dus nog even met een WAO-uitkering doen, maar volgens Jan Struyk komt daar gauw verandering in. De deadline van 28 september jongstleden is immers al bereikt. Dat denkt Sjaak van de Aandelen eveneens. Sjaak is met name geïnteresseerd in de positie van Cor Boonstra binnen dit ontwikkelingsproces. Endemol dient immers ook als werkmaatschappij van onze holding te worden omgezet in Cervantes Productions. In de stiltecabine raakte ik in gesprek met een dame uit Oosterbeek a) over het fenomeen 'stilte' en b) heb ik haar laten weten dat ik met Prinses Diana een nieuw familiebedrijf aan het opzetten was. "Je bent gek" zei ze. "Dat zei een jongen uit Monaco mij ook in Stratford-on-Avon op 28 april 1997: "You and Princess Diana? You're mad." Waarop ik heb geantwoord: "Everybody thought so, but I am not!". Einde citaat. In de periode 1993-1994 was dat een aardige dekmantel, maar die heb ik thans afgelegd. Toen had ik geen andere keus, hoewel het beter ware geweest om mij onmiddellijk een kantroor op Kensington Palace te verstrekken. Ik heb de dame ook laten weten dat ik op 5 mei 1995 in Oosterbeek bij Hartenstein op een tank ben gaan staan in navolging van Boris Jeltsin onder het motto De Tirannie verdrijven. Daags daarop was mijn auto wederom gestolen - voor de laatste keer - en was ik genoodzaakt alles op de fiets af te werken, waarvan alleen de banden konden worden opgeblazen. Daarna liet ik Dagmar, die uit de voormalige DDR afkomstig is, weten dat ik in de zomer van 1997 met Boris Jeltsin 'a jenever' heb gedronken op het Domplein in Utrecht. Hij was daar toen met twee Zweedse heren op bezoek ter voorbereiding van zijn staatsbezoek aan Zweden kort daarna. Reden waarom ik vanzelfsprekend ook in het Kremlin naamsbekendheid heb opgebouwd. Op dat moment kwamen er drie heren binnen. Zij spraken Russisch met Dagmar. Ik trof hen even later in de saunacabine. Ook Sjaak van de Aandelen was daarbij als geïnteresseerd luisteraar aanwezig. Op mijn vraag waarvan de heren afkomstig waren lieten zij mij weten "Uit Koerdistan. Irak. Van Saddam." etc." Op 18 oktober 2002 heb ik eveneens die late trein genomen. Het verslag staat beschreven in mijn emailbericht aan Yoyo Olivier van zondag 20 oktober 00.35 uur (aangehecht). Gisteravond was het gewoon een heel rustige avond. Herman Veenendaal blijkt niet de eigenaar te zijn van de sauna. Ik vraag mij af wie er vandaag de dag nog gewoon DE WAARHEID vertelt. Tony adviseerde mij om donderdag - na mijn bezoek aan Warnsveld - in Zutphen een bezoek te brengen aan het Hotel Museum en Restaurant Bakker in Vorden. Dit bracht mij uiteraard in gedachten terug naar de Slotdag van 25 juni 1995 onder het motto:

HELP DE ADEL IN HET ZADEL

18.35 De kogel is door de kerk. CDA en VVD definitief verder met D66 Dat doet mij deugd. Informateurs maken eindverslag VVD, CDA en D66 werken aan coalitie Gerrit Zalm dient er rekening mee te houden dat hij mijn openstaande post nog moet betalen vanaf 1995 ófwel een schikking te treffen inzake het uitstaande bedrag. Zowel Thom de Graaf als André Rouvoet maakten indertijd deel uit van de parlementaire enquetecommissie "Opsporingsmethoden" en kunnen derhalve de rechtmatigheid van mijn vordering bevestigen. Dat geldt eveneens voor Prof.dr. Alis Koekkoek uit Tilburg, evenals Ernst Hirsch Ballín. Begrijpelijkerwijze is dit een probleem voor Gerrit Zalm. Ook lintje voor Leemhuis Ik gun het haar van Harte. Uiteindelijk is zij toch 'familie'. De hoogste onderscheidingen zijn toegekend aan C. van Lede, voorzitter van de raad van bestuur van Akzo Nobel, en L. van Golde, hoogleraar veterinaire biochemie aan de Universiteit van Utrecht. Zij worden commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Graag mijn hartelijke gelukwensen aan de heer Van Lede. Hij staat immers mede aan de basis van Ons Poldermodel. Ten gevolge van de aderlating van vanmiddag ben ik iets afgezwakt en acht ik mij niet in staat om morgen naar Maarn te gaan. Zoals ook op 6 september 1997 is gebeurd volg ik de gebeurtenissen via de televisie. Vanmiddag werd er op de dagverpleging van het CWZ volop gesproken over de voetballerij in Nijmegen en Arnhem. Ik heb laten weten dat ik uit Londen nog 130.000.000 Nederlandse guldens tegoed heb plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997 en ik de Arnhemmers inzake hun voetbalclub voor de keus heb gesteld: OFWEL FAILLIET GAAN ÓF DE NAAM VERANDEREN Dan ben ik ook niet meer genoodzaakt om hen onwelgevallige liedjes te gaan zingen in de bus. VEEL LIEFS UIT DE KEIZER KAREL STAD CC LvM/Lionsclub Maarn-Maarsbergen.

30 APRIL 2003 KONINGINNENDAG 2003 IN OLST EN DEVENTER