Donderdag 24 april 2003 Debat REDDINGSPLAN VITESSE op TV Gelderland: 17.20 -19.00 uur. "Rhodius pleegde mogelijk ambtsmisdrijf" Coalitie CDA, VVD en D66 lijkt mogelijk Dat doet mij deugd. Geraadpleegd: SLUITSTUK en RECONSTRUCTIE. 11.48 Stuk herhaling gezien van discussie op TV Gelderland (Gisteren gemist?) over de vergadering van vanavond o.l.v. "Pascal Kamperman, een - kennelijk nog niet goed geïnformeerde - Arnhemse dame, een PvdA-gemeenteraadslid en Paul van Sliedrecht. De PvdA-man denkt het stadion te kunnen kopen voor 17 miljoen euro. Wat gebeurt er als die zaak in gemeentehanden komt? Ambtenaren zijn per definitie geen ondernemers. Er is vandaag gesproken over een "Vitesse Holding". Hier kan ik niet mee instemmen. Ook is er sprake van verschillende "Holdings". Ik vraag mij af hoeveel deskundigheid er bestaat bij de gespreksdeelnemers. Er dient slechts sprake te zijn van één Holding: (Instituto) Cervantes Holding. Slechts Paul van Sliedrecht gaf blijk enig verstand van zaken te hebben. Zodra de naam "Vitesse" (op termijn) wordt veranderd in "Cervantes" (vastgelegd in een overeenkomst) kan Karel Aalbers mijns inziens worden vrijgesproken van valsheid in geschrifte en onder onze voorwaarden als directeur van werkmaatschappij 23 worden aangesteld. Teletekst van TV Gelderland meldt dat de uitkomst van het debat van vanavond nog niet vaststaat inzake een investering van de Gemeente Arnhem van 29 miljoen euro. Van de PvdA-fractie zijn drie leden voor en drie tegen. Twee hebben nog geen mening. Ik ben van mening dat de gemeente Het Beste kan investeren in een goede advocaat (c.q. het honorarium voor Gijs van Amstel) om het verschuldigde kapitaal uit Engeland binnen te halen. OvJ Vrakking kan zich richten op de invordering van het aan de Stichting Cervantes Benelux verschuldigde bedrag (de door Mr. G. van Amstel genoemde openstaande post). Hij is van de rand en de hoed op de hoogte en heeft zich al eerder met het bestuur van het complex beziggehouden. Beheer van het stadion door de gemeente heeft het voordeel dat zij de naam kunnen veranderen in Prinses Diana Stadion. Een afgewogen oordeel kan ik op dit moment niet geven aangezien ik niet over een onderbouwde begroting beschik. Ik hoop dat Liesbeth dat heeft geregeld met Jan Toet. De verleiding is groot om TV Gelderland op mijn website te attenderen. Ik wacht er echter even mee. Morgen ga ik weer naar Wellecom. De hele dag (tenzij ik nog een kaartje krijg van Paul McCartney). Mede op verzoek van Barbara. Wellicht kan mevrouw BERENDINA CORNELIA CATHARINA DE VRUGHT, secretaresse, wonende te 6831 KE Arnhem, Schepen Leijdeckerstraat 11, geboren te Nijmegen op acht april negentienhonderdtweeënzeventig, paspoortnummer N42163244, afgegeven te Eindhoven op vier augustus negentienhonderdzevenennegentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, nog een duit in het zakje doen. Dan ga ik zondag nog een keer naar NEC. Misschien wel voor de laatste keer. TOT MORGEN. Verzonden: Subject: HET Vitesse DEBAT Date: Thu, 24 Apr 2003 13:37:20 To: Drs E.H. Halbertsma CC: De heer Herman Veenendaal, Ronald Blankenstein. Verzonden: Subject: HET VITESSE DEBAT (Vervolg) Date: Thu, 24 Apr 2003 23:51:03 To: Drs E.H. Halbertsma CC: De heer Herman Veenendaal Waarde Collegae, Onderstaand mijn impressies en gevolgtrekkingen van vanavond. 17.20 TV Gelderland. Koninginnendag deze keer van Wijhe naar Deventer over het water. Prinses Margarita heeft er blijkbaar moeite mee dat zij ooit is gevolgd. Emily Bremers reed in de tijd dat ik nog in Nijmegen woonde ook vaak achter mij aan. Als ik dan in mijn achteruitkijkspiegeltje keek dook ze dan gauw weg achter een spiegeltje o.i.d. Daar had ik geen enkele moeite mee. Er moest toch iemand zijn die onze kroonprins van mijn doen en laten op de hoogte bracht? Vraag "Arnhem redt Vitesse wel of niet". Voorstel van CD wethouder Gast (de man uit het gesprek van gisteren en vanmorgen). De mevrouw van vanmorgen is politiek verslaggever Ellen de Jong. Schuld: Vitesse aan gemeente 1 miljoen, aan Vrienden van Vitesse 10 miljoen euro, Gelredome 11,3 miljoen schuld bij provincie. 39 raadsleden 2 vakantie. Geen reguliere raad, extra (commissoriale) raad. 18 voor 17 tegen 2 weet niet. 24 miljoen voor overname stadion, 5 miljoen voor voetbalclub. Groot risico voor gemeente. Voorwaarde stadion en club onder één directie? Geeft dat geen belangenverstrengeling? Arnhem moet 24 miljoen lenen op de kapitaalmarkt. Lening kost rente. Op voorhand kan ik zo al stellen dat het voorgestelde plan het financiële gat alleen maar groter maakt. In dit geval komt de molensteen om de nek van de gemeente te hangen en haar burgers.

1. Inspreekronde.
Voorzitter van de commissoriale raad:
Anno Zijlsta (VVD). "De ondergang van Vitesse is nabij als de gemeente het plan afwijst". Van Sliedrecht: gemeente kan geen stadion en voetbalclub runnen. 68 procent Arnhemmers tegen het plan. "Een club van 111 jaar een oude dame laat je toch niet vallen. Er is maar één Ajax en dat is Vitesse". "Zorg dat de risico's worden afgedekt door een marktpartij." Het beslissende debat begint om 20.30 uur. Roelofs: "Honi soit qui mal y pense".

Laten we dat er maar inhouden. "Dezelfde koek kan maar één keer worden verdeeld". Witjes: "Betaald voetbal moet selfsupporting zijn". Henk Dekker, voorzitter Business Club Vitesse/Gelredome. Vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Gelredome ontmoetingscentrum voor ondernemers 100 tot 375 leden uit alle disciplines van het bedrijfsleven. Gezond bedrijfsleven en ontmoetingscentrum belangrijk. Eens. "Holding waarvoor zowel de voetbalclub als het stadion verantwoording verschuldigd is". Eens. Holding geëigend instrument. Jammer voor de pers, maar goed voor een positieve uitstraling. Oproep om plan te steunen. Niet zonder risico's. Petra Willemsen namens ondernemersraad Vitesse: "Eerste en enige club die een OR heeft ingesteld. Naast de voetballers werken er 130 mensen in loondienst. Beëindiging club is ook de beëindiging van 130 arbeidsovereenkomsten". Leo van der Meer namens de ondernemersvereniging OK. 4 argumenten voor:

1. Gelredome drijfveer voor de economie.
2. Voor relatief lage prijs grond verkrijgbaar op A-lokatie: krachtig centrum in Arnhem-Zuid.
3. Van belang herstel vertrouwen van marktpartijen: gezamenlijk plan met efficiency-voordelen: vertrouwen bedrijfsleven hersteld. Uitgaven- en inkomstenkant kan worden verhoogd.
4. Doemdenken i.v.m. 'degradatie' verlaten.
Eens.

A.W.M. Spoelstra: samenvatting plan in Arnhemse Courant: gemeente wil stadion kopen voor 24 miljoen. Tweede punt: organisatie die exploitatie van zowel club als stadion behartigt. Oneens = 1000 euro belastinggeld per gezin. Exploitant moet onafhankelijke exploitant zijn. Exploitant is verantwoordelijk voor de exploitatie van het stadion en kan dat aan de club verhuren. De rol van een gemeente is niet de taak om een voetbalclub in stand te houden. De gemeente is niet gerechtigd om te speculeren met belastinggeld. Het exploiteren van een voetbalclub is geen overheidstaak.

Piet van Dort: Niet tegen Vitesse, maar tegen het zwalkend beleid van de gemeente. De gemeente meet met twee maten. Gemeente heeft al eerder 440.000 gulden naar de voetbalclub gesluisd.

Jan Snellenburg: ex-bestuurslid Vitesse. Was ook in Ellecom aanwezig als ik mij niet vergis. Wij hebben samen nog een glas rode wijn gedronken na de uitspraak "De Heer van der Heyden wordt de nieuwe eigenaar van Vitesse".

2. Tweede ronde
Scholten:
Exorbitant hoge voetbalsalarissen. Betaald voetbal is ziek. De ziekte zal steeds meer geld opeisen. Gemeente zal verweven zijn met de Holding dat terugtrekken onmogelijk is. Is de overheid gerechtigd om zich met commerciële activiteiten bezig te houden? Concurrentievervalsing. Europese wetgeving ontduiken door samenvoeging voetbalclub en stadion. Belang van wijkorganisaties even groot. Reeds 400.000 euro uitgegeven voor onderzoek. Financiële risico ontzettend groot. Financiële onderbouwing op drijfzand gestoeld als Vitesse degradeert. Verantwoorde keuze door een raadslid gemaakt niet te verantwoorden. Hoe wordt de schuld van 10 miljoen aan de vrienden van Vitesse onderbouwd? Exploitatie van het terrein rondom het stadion noodzakelijk. Speculanten worden buiten de deur gehouden. Acht u deze zekerheden voldoende en waarom? Nog twee vragen: Particuliere marktpartijen beter in staat risico's te nemen. Deelt u deze mening?

Laurent de Vries PvdA: worstelt met maatschappelijk belang van financiële risico's. Uit de stukken te weinig garanties over de aflossing van de lening. Geen termijnen.
GroenLinks Van Dalen. Bestaan nodig van voetbalclub en stadion. Nodig voetballers. Licentie staat onder druk. Club heeft sponsor nodig. Lastig geweest. Voorstel: voetbalclub onder een andere naam. Voorbeeld PEC Zwolle failliet gegaan. Nu FC Zwolle, Thialf Heerenveen, idem Italië: Fiorentina eerder failliet gegaan. Vraag: doorstartoptie na faillissement. 2e vraag: hoe zijn de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente in de komende tijd gezien de ontwikkelingen in Den Haag. 3e vraag: noodzaak fuseren Vitesse en Gelredome. Bij het verlenen van een lening aan een of twee commerciële organisaties is er sprake van bankieren volgens de heer Van Dalen.

Gerrie Elfrink SP: Wethouder Gast: Plan uniek in de geschiedenis: Onverstandig plan. Laat de anderen maar bieden.We kunnen ook wachten totdat het failliet gaat.

Van Dijk ChristenUnie: wat is onze rol? Raad voor het blok gezet. Wij nemen hier de finale beslissing. Wij hebben niet de gelegenheid gehad om het kader neer te zetten. Vragen:
1. Wat is volgens het college de omvang van het risico bij aanvaarding van het voorstel?
2. Welke voorziening treft u voor dat risico?
3. Bent u bekend met het feit dat het OM onvoldoende grond heeft gevonden om een voormalig directeur te vervolgen voor oplichting.
4. Acht u het waarschijnlijk dat deze directeur een forse schadeclaim kan indienen en dat dat een verhoging van het financiële risico kan leiden?
5. Bent u bereid dat risico te nemen?
6. Bent u als wethouder bereid uw politieke lot hieraan te verbinden?
7. Is het niet in strijd met de Europese regelgeving om een particuliere club als Vitesse van zijn schulden af te helpen?
8. Bent u bereid het voorstel niet te laten doorgaan als u geen partijen vindt die bereid zijn extra risico te dragen?
9. Wie houden toezicht op de raad van toezicht voor de Holding? Ik heb er geen verstand van.

Jan Snellenburg: Heb vertrouwen!

Hr Cor van Drogen Zuid-Centraal: Belangenverstrengeling: Mogen raadsleden met een seizoenskaart van Vitesse meestemmen?

3 zaken
1. De Grond
2. Gebouwen exploitatie daarvan
3. De club Vitesse

Vraag: Is dat de zaak van de gemeente of van het bedrijfsleven? (Ik vind het niet verstandig als de gemeente deel uitmaakt van een Holding. Hooguit binnen een Raad van Toezicht).

Vitesse heeft bij de gemeente een lening gehad om de zaak op orde te brengen. Is dat gelukt?
Van Beers (Leefbaar Arnhem): Gedegen onderzoek gedaan naar bedrijfsrisico's door Ernst & Young. Transactie door aantal zakenpartners met het doel Gelredome te behouden. 5,4 miljoen euro's gaat naar sportactiviteiten van de gemeente. Van Dijk: voor sportcentra ook nog 4 miljoen. Bouwkosten Gelredome waren aanvankelijk 75 miljoen. 20 miljoen is dus een koopje.

Wethouder Gast: Gemeente alleen verhuurder. Gemeente stelt een Holding voor met twee werkmaatschappijen. Transparant maken van bestuur. Dubbelfuncties eruit: geen investeerders in het bestuur. De gedachten van de wethouder Gast stroken absoluut niet met de criteria die door de Commissie Corporate Governance zijn opgesteld. Dit i.v.m. het totstandbrengen van een moederorganisatie. Regeling getroffen met de vrienden van Vitesse bij verkoop van spelers. Zij hebben dus belang bij een doortstart van Vitesse. Anders zijn zij hun geld kwijt. Dit geldt zowel voor "de drie" als voor "de vrienden". Rechten op grond van de verkoop van 35 spelers. Zij krijgen de opbrengst van 5 spelers: toekomstige opbrengsten die worden verkocht. Eerste twee miljoen gaat dan naar Vitesse. Drie leveren PRIORITEITSAANDELEN in. In nieuwe situatie hebben zij alleen rechten op de verkoop van 5 bepaalde spelers. Gezien de transfermarkt pakken zij een aanzienlijk verlies. Nemen genoegen met de hoofdsom. Zij zien van de rechten af. Er is nog een beslaglegging op de huurpenningen. Directie Gelredome niet eens met de fusie. Uitingen in de media moeten als private meningen worden gezien. Garanties lening: Vanaf 2005 kan de lening versneld worden afgelost. Alle doorstartopties zijn bekeken en die zijn niet mogelijk omdat dan de licenties worden ingetrokken. De licentie zit in een stichting en de voetballers in de B.V. In de Commissie Middelen is er een lijst gemaakt met de middelen die de commissie heeft (inzake "bankieren" door de overheid). Stadion kopen is voordeel in de grondpositie (voor de gemeente). Marktpartijen willen winst maken en de gemeente niet. Marktpartijen willen binnen vijf jaar de winst zien. Realiteit van het risico. Hangt af van korte of lange termijn. Bedrag: 20 % van wat jaarlijks aan Musis Sacrum wordt gegeven. Tussen een ton en een miljoen per jaar. Voorziening getroffen van 3 miljoen. Voormalig voorzitter van Vitesse kan geen houdbare claims indienen. Van Dijk dient daarover motie in. Bezig met integraal risicoproject voor de gemeente. Niet in strijd met Europese regelgeving. Licentie vervalt als faillissementsprobleem deze zomer niet wordt opgelost. Personeel in de toekomst. In eerste instantie doorgaan zoals het is. Spanning tussen bedrijfsleven en gemeente: er worden subsidies gegeven aan bedrijven. Transparant. Kostenrapport Ernst & Young: 3 ton. Afrekening in jaarverslag.

Guillaume Keulen, commissaris Gelredome: Samenvoeging club en stadion is naïef. Goed met elkaar samenwerken. Gemeente ga geen stadion kopen. Morgen komt er gewoon weer een ander plan (!!!!!).

Het beslissende debat o.l.v. burgemeester Pauline Krikke begint om 21.00 uur.

Motie om vergadering uit te stellen (Frans Janssen CDA). Harry Reusken (supportersvereniging): twee afwezige raadsleden voor het plan. Van belang is thans de uitstaande vordering van de Stichting Cervantes Benelux en limited company Instituto Cervantes England and Wales. Stemmenverhouding nu 19 voor 19 tegen. Dick Tiemens PvdA wil feiten verder "doorakkeren". Theo Theijsse VVD: besluit afhankelijk stellen van degradatie van Vitesse. Uitstel besluit tot juni. Janssen: we hebben verzuimd om een kader te stellen. 22.10 21 raadsleden van de 36 aanwezigen stemmen voor uitstel. Krediet van 5,4 miljoen euro blijft opengesteld voor de komende tijd. Het college kan verdergaan met het opmaken van contracten binnen het reddingsplan. Van belang is hierbij de stellingname van de heer Guillaume Keulen. Om het seizoen uit te spelen heeft Vitesse anderhalf miljoen euro nodig. Tijdens de nabespreking is de opmerking van de heer Guillaume Keulen aan de orde gesteld. Dit blijkt onbespreekbaar voor wethouder Gast. Dat lijkt mij geen goede zaak. Hiermee zet de wethouder zich geheel buitenspel. Het is jammer dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. Nu zijn WIJ opnieuw aan zet. Het besluit wordt genomen in juni. Ik hoop dat die zaak dan rond is voordat ik weer naar Spanje terugkeer.

De problematiek heeft sterke overeenkomsten met het 'probleem NIOW-Talen' in de periode 1981-1987. En de Baak nadien. WIJ weten dus hoe wij zo'n probleem kunnen oplossen. Het besluit biedt vele voordelen. Op 1 mei wordt er uitspraak gedaan over de zaak Cor Boonstra. Liesbeth heeft in 1992 al de vooruitziende blik gehad door te zeggen: "Maak eerst een plan. Zorg dat je kunt blijven eten en zoek dan een financier". Welaan, deze fase is thans aangebroken. De gemeente Arnhem is uitsluitend interessant als financier. De spelers van Vitesse dienen zich tot het uiterste in te spannen voor hun eigen lijfsbehoud. Dat trekt ook weer extra publiek. Het beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW biedt de kaders waarbinnen kan worden geopereerd. Ik heb er geen moeite mee om het Gelredome als Prinses Diana Stadion als een aparte werkmaatschappij 24 aan de Holding te hangen. Daarbij ga ik ervan uit dat Liesbeth de participaties binnen de Holding heeft geregeld. Ik mag aannemen dat er onder de leden van de Baak-kring voldoende investeerders rondlopen die het bedrijf een gezonde financiële basis kunnen verschaffen. Tenslotte kunnen alle lopende juridische processen worden afgerond voordat ik weer naar Spanje terugkeer (9 juni). TOT MORGEN IN WELLECOM IN ELLECOM.

25 APRIL 2003 INVESTEERDERS