FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Woensdag 16 april 2003 Athene in het teken van EU-uitbreidingstop Een grote groep lidstaten, waaronder Nederland, vreest een machtsgreep van de grote landen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje, gesteund door Italië en naar verwachting nieuwkomer Polen. Verzonden: Subject: 31 augustus 2003 Date: Wed, 16 Apr 2003 13:19:25 To: Drs E.H. Halbertsma CC: Drs E.F.M. Boshouwers, De heer Herman Veenendaal Dear Elizabeth, Vanmorgen heb ik besloten de heer Drs E.F.M. Boshouwers, voorzitter van de Valkhofvereniging en Valkhofstichting te Nijmegen, mede van mijn berichtgeving inzake de ontwikkeling van onze wereldwijde organisatie in kennis te stellen. Zodat ook Onze Burcht zal herrijzen. Dat beleggingsclubje is een goed idee. Oók het regelen van de financiën. Ik heb hier geen zicht op mijn financiële aangelegenheden in Spanje. Ik maak met niemand ruzie, maar ben wel van mening dat de met ons project werkende juristen zo snel mogelijk tot uitspraken dienen te komen die onze financiën kunnen regelen. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan the Court of Justice of Northampton en de zaak Aalbers. Herman Veenendaal heeft nog niet gereageerd. Gisteren ben ik naar de ledenvergadering van de Valkhofvereniging geweest. Fer Boshouwers had mijn emailbericht ook nog niet gelezen. Er werd een belangrijk bestuurlijk onderwerp besproken: het bestuur van de Valkhofstichting en de Valkhofvereniging. De heer Boshouwers is voorzitter van de stichting en de vereniging. Dit wordt een 'personele unie' genoemd. Dit is naar het zeggen van zijn secretaris mogelijk omdat de stichting een slapende stichting is. Het bestuur van de stichting rapporteert ook aan de ledenvergadering van de vereniging. In de stichting wordt wel geld beheerd. In de vergadering werd besloten die situatie aan te houden totdat er activiteiten in de stichting worden opgestart, zoals de herbouw van de Valkhofburcht. Ik heb aan één van de aanwezigen laten weten dat ik daar met Diana zou gaan wonen als alles volgens plan was verlopen en de Stichting Cervantes Benelux in de burcht zou worden gevestigd. Dat laatste kan uiteraard nog steeds. Daarom stuur ik dit werkverslag vandaag ook per email naar Fer Boshouwers. Ik heb hem de CD "Diana, Nous Maintiendrons" verstrekt met het draaiboek voor de film "Soldaat van Oranje II". In november bestaat de vereniging 25 jaar. Dit wordt op 31 augustus op feestelijke wijze gevierd in het Valkhofpark. 31 augustus wordt ook de zesde sterfdag van Diana. Geen reden om feest te vieren dus, maar wel een mogelijkheid om daar even bij stil te staan conform de toezegging die ik terzake heb gedaan aan mevrouw Hazel Wilkinson uit Surrey. Ik citeer daartoe mijn dagboek van twee jaar terug:

"Donderdag 3 mei 2001 Nadien een wandeling gemaakt. De Brasserie, El Nuevo Lanjarón. Deze keer voetbalde een Engelse club - Leeds United - tegen een Spaanse, Valencia. Ik besloot deze keer de Britten te gaan supporten en ben naar Winston's bar gegaan. Daar raakte ik al direct in gesprek met de overbuurvrouw van Edward and Sophie in Surrey. 'A lovely lady' van 49 jaar (geboren 6 september 1951). Haar voornaam is Hazel en is oorspronkelijk uit het Lakedistrict afkomstig (Cumbria). Diana werd dus op haar 45ste verjaardag begraven. Ze heeft voor een grote 'constructing company' gewerkt, onder meer bij de aanleg van de Kanaaltunnel. In dat verband heb ik haar laten weten dat ik Diana had geadviseerd contacten te leggen met potentiële capital investors, zoals Christopher Whalley en anderen. Reden waarom ik ook ging fitnessen in Earls Court Gym in Kensington. Haar echtgenoot Collin komt uit Perth in Schotland en is gespecialiseerd in het analyseren van vingerafdrukken en DNA. Collin was al direct in de ban van mijn rode shirt van Nieuw Elan. Ik heb Hazel van het hierboven beschreven emailbericht (inzake de familie Hewitt) in kennis gesteld. Zij kent John Hewitt en is ook bekend op de begraafplaats bij Guildford, waar Diana's "friend" begraven ligt. Hierop heb ik haar gecorrigeerd door te zeggen "Diana's kidnapper", waarbij Collin instemmend knikte. Er was ook een echtpaar uit Middlesbrough aanwezig, "about 30 miles from Durham Town". De voetbalwedstrijd is in 0-0 geëindigd, maar het was "a very special conversation", waarin Hazel mij verzocht Diana's naam hoog te houden - hetgeen ik haar heb toegezegd als 'a holy oath' - en door Collin besloten met de woorden: "We will see you on television". Prins Constantijn heeft daar al een begin mee gemaakt door middel van zijn paarse overhemd.

Dinsdag 8 mei 2001
17.37 Inmiddels heb ik de problematiek met de computer verholpen. Espaceland speelt nu continu het nummer
Für Elise. Ik heb het aangevraagde bezoek van Michel Troitski Villegas geannuleerd. Julio (Iglesias) en Miranda hebben een tweeling, Cristina en Victoria. Toevallig dat ik gisteren nog even bij het woonhuis van hun goede vriend Ko Kooijman ben gaan kijken.

JULIO IGLESIAS EN KO KOOIJMAN (FOTO OP VERZOEK VAN DE HEER KOOIJMAN GEPLAATST OP 8 AUGUSTUS 2008)

Kort daarop stond ik voor het appartementencomplex 'Los tres Caballos', waar ik dertig jaar geleden voor het eerst ben verloofd met 'My First Wife'. Tegenover het complex heeft zich een Engels 'Public House' gevestigd. En zo de daad bij het woord gevoegd. De bar Valkenburg had inmiddels zijn Number One ook alweer in volle glorie ontstoken. Ik heb de eigenaresse van The Royal Oak, Madeleine de Boer, gevraagd waar de naam vandaan kwam. Zij dacht dat het afkomstig was van een Schots schip met dezelfde naam. Daarop heb ik haar laten weten dat het mij aan The Royal Oak in Runnymede doet denken van King John the First en zijn Magna Charta. Vervolgens nam ik plaats op het terras en had daarbij een fraai uitzicht op het appartement waar zich in de zomer van 1971 heel wat zwoele zomeravonden en feestelijkheden hebben afgespeeld. Zo tegen dat appartement aankijkend vertelde ik twee Britse dames: "There I engaged myself with my first wife thirty years ago". Op haar vraag of ik nog getrouwd ben liet ik hen weten "No. I've been married with her more than twenty years, but then I found a new partner in the United Kingdom. She died in a car accident". Daarop liet de ene dame weten dat zij uit Norfolk afkomstig was en de andere 'from South Wales'. Hierop heb ik haar gezegd "My partner was the Princess of Wales". "What's your name?" "John Van der Heyden". "Never heard of it. I never have read anything about you". "Of course not. Because we kept that carefully secret. But We were setting up a company under the name Instituto Cervantes. It is registered at Companies House in Cardiff. You may check it." Ik heb haar ook laten weten dat ik heel wat Bitter heb gedronken 'after Diana's death'. Vervolgens mengde zich een Engelse vriend van de heer de Boer in het gesprek. Hij werkt voor P&O Ferries en vaart dagelijks van Felixstowe naar Hoek van Holland op en neer. P&O heeft haar Nederlandse vestiging in het Holland Office Centre in Hoofddorp. Eén van zijn collega's is naar zijn zeggen uiteindelijk butler van Diana geworden op Kensington Palace (Smith). Maar dat was in de tijd dat William pas vier jaar oud was. Rond 1987 dus. In die tijd ben ik gestopt met 'Het NIOW' en twee jaar later in Hoofddorp in het Holland Office Centre terecht ben gekomen. En zo is de cirkel dus opnieuw gesloten. De heer de Boer is al zeven jaar eigenaar van de Royal Oak. Voordien had hij een café in Amsterdam, waarvan hij nu nog aandeelhouder is. Vervolgens werden wij vergast door het optreden van een Engelse zangeres uit Brighton. In de pauze heb ik haar gevraagd of zij het verhaal kende van King John the Second. Nee dat kende zij ook nog niet. Reden waarom ik haar het verhaal heb verteld van de Engelse jongedame en jongeman in december vorig jaar bij het busstation in Fuengirola, die mij de vraag stelde 'Are you a haircutter?', vermoedelijk naar aanleiding van de fotomontage van ons op pagina 14 in Vanity Fair inzake 14 juli 1997. 20.45 Valencia-Leeds vanavond. Dus maar weer naar Winstons bar. 23.16 Daar trof ik Hazel Wilkinson en Collin Gall again. Zij gaan zaterdag naar huis. Dus vrijdagavond nog even bijpraten. She is a Lovely Lady and fund of Gold and Saphyres.

Vrijdag 11 mei 2001
De excursie waarvoor ik mij op deze vrijdag had opgegeven ging naar de bron van de rivier de
Guadalquivir. Na terugkeer in Torremolinos ben ik ogenblikkelijk naar Winstons bar getogen om afscheid te nemen van Collin Call en zijn echtgenote Hazel Wilkinson uit Surrey. Collin kreeg de schrik van zijn leven toen hij plotseling mijn hand op zijn schouder voelde. Zijn positie gaf hij duidelijk aan in het gesprek met zijn gesprekspartners - twee dames uit Schotland - met de woorden "I am a Royal. So I don't carry any money". Hierna heb ik Hazel mijn persoonlijke gegevens verstrekt - including fingerprint - en heb afscheid van haar genomen met de woorden "Give my regards to the neighbours".

Zo is onze limited ook nog steeds even "dormant" als de Valkhofstichting sinds het schrijven van Her Majesty's tax collector zoals vermeld op pagina 369 van mijn Letters: "Date: 29 July 1997. Our ref: 240/67551 27448/LW. Dear Sirs, Thank you for your letter dated 25 June 1997. I can confirm that your file has been made dormant and it will be reviewed in due course. Yours faithfully, L Waller." Het lijkt mij dus een goede zaak om deze aangelegenheid met een beleggingsclubje te bespreken. Ik heb mijn uitkering vandaag ook nog niet ontvangen en er moet wel brood op de plank komen. Oók voor Herman Veenendaal en onze voetbalclub. De jaarvergadering van de Valkhofvereniging werd gisteravond afgesloten door de heer Herman de Heiden, voormalig stadsarchivaris van de Gemeente Nijmegen. Ik ken hem nog van de genealogiecursus van mevrouw Leny Aben. Hij hield een boeiend betoog over de Sint Gertrudiskapel, de oudste kerk van Nijmegen uit de zevende eeuw, waarvan ook nog slechts een ruïne rest. Nadat hij had laten weten dat Graaf Willem III van Holland in de middeleeuwen in een later stadium tot Rooms Keizer was gekroond werd het mij duidelijk hoe groot de invloed van de latere 'Florissen Graven van Holland' is geworden. De invloed van de Friese voorouders van de familie Halbertsma uit Staveren reikte toen al tot aan de Nijmeegse buitengrenzen. Naar ik van de heer De Heiden heb begrepen waren zij zelfs al tot het centrum van het oude Noviomagus binnengedrongen. Welaan geen geringe prestatie van die Friezen, die Bonifatius hebben vermoord bij Ee. Dat was toen Nummer Eén. TOT MORGEN P.S. Ik ben van mening dat Jan Peter Balkenende mijn website goed dient te bestuderen voordat hij nog verdere uitspraken doet in de Griekse hoofdstad zonder enige ruggespraak.

Verzonden: Subject: Spaans in Nederland Date: Wed, 16 Apr 2003 15:44:26 To: John Beekman Beste John, Eindelijk is hij er. Al in het begin van mijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) in 1995 heb ik gepleit voor kwantitatieve gegevens inzake het onderwijs Spaans in Nederland. De heer Manuel Bodoy, onderwijsadviseur in Nederland, onderwijsraad in Nederland, België en Luxemburg, heeft binnen het beleidskader van het Instituto Cervantes Benelux, met grote voortvarendheid en in goede samenwerking met mijn Spaanse collega's op het Domplein te Utrecht, de uitgave Spaans in Nederland op het internet gepubliceerd. Het kan in pdf-formaat worden gedownload via http://www.sgci.mec.es/be/SPAANS.pdf Je treft hem hierbij ook als attachment aan. Ik denk dat het een goed uitgangspunt is voor verdere verfijning. De publikatie geeft aan dat er thans meer dan 40.000 mensen Spaans studeren in Nederland. In principe kunnen ze allemaal bij de opbouw en activiteiten van de holding worden betrokken. Ik heb de directie van de Baak al laten weten dat we voor de opbouw van het Cervantes Management Centre aan de Spaanse zuidkust over meer marktinformatie dienen te beschikken. Maar het begin is er in ieder geval en cervantesonline dient nog een commercieel internetbedrijf te worden met een eigen directie. Er schijnt in Apeldoorn op dat gebied enig potentieel te bestaan. Ritzen Koeriers o.i.d. Ik heb de gegevens van 'Spaans in Nederland' in mijn beleidsplan opgenomen alsmede de particuliere instituten die in principe op franchisebasis in Cervantes Studiecentrum kunnen worden omgezet, zodra de omzetting van NH Hotels in Cervantes Hotels een feit is of anderszins aan deze vorm van zakendoen behoefte blijkt te bestaan. Hartelijke groet en tot morgen, JOHN L. VAN DER HEYDEN http://www.cervantesonline.nl . 18.30 Het RTL4-Journaal liet zojuist de beelden zien van de aankomst van Willem-Alexander en Máxima in Wassenaar. Graag ontvang ik op zo kort mogelijke termijn de bevestiging dat de Stichting Cervantes Benelux inmiddels eveneens op de Eikenhorst wordt gevestigd onder het motto:

De Eikenhorst mijn beste vrind,
Wordt de nieuwe woning van de Sint.

Gerrit Zalm heeft inmiddels laten weten LPF-deelname in een nieuw kabinet "bizar" te vinden. Terecht. FEMKE HALSEMA heeft laten weten het totaal onaanvaardbaar te vinden dat de huidige Minister van Binnenlandse Zaken zich heeft uitgesproken over een rechterlijke uitspraak. Het niet respecteren van de trias politica heeft de heer Remkes een brevet van onvermogen opgeleverd. Professor Buruma van het Van der Heijden Instituut heeft dit ook zeer nadrukkelijk uitgesproken. Politiek en rechtspraak dienen niet met elkaar te worden verweven. Boris Dittrich bevindt zich thans bij de Koningin. We zijn dus weer op de goede weg. Alleen Jan Peter Balkenende heeft zich vandaag in Athene klaarblijkelijk volledig laten inpakken. Dat is zijn zaak. Hij blijft wel verantwoordelijk voor de uitbetaling van het door de regering verschuldigde bedrag aan de stichting. Dat is juridisch een keihard gegeven. Ik beperk mij daarom thans uitsluitend tot de ontwikkeling van 'Cervantes' en mijn proefschrift.

Verzonden: Subject: Dissertatie-opzet Date: Wed, 16 Apr 2003 22:10:02 To: Prof.dr. P.J.A.N. Rietbergen Geachte heer Rietbergen, Vanavond heb ik mij over uw opmerkingen gebogen. Ik kom tot de volgende gedachtengang.

1. Thematiek (een thematiek die wetenschappelijk belangwekkend genoeg is, d.w.z. gerelateerd aan de discussie in de (historische) wetenschap, de stand van zaken van het moment, en de vraag of het thema nieuws biedt) De thematiek zal naar mijn mening een maatschappelijke relevantie moeten hebben. Als historicus kunt u naar mijn inzichten uitsluitend bepalen of het aansluit aan een discussie in de historische wetenschap. Het zal een stuk herkenbaarheid te zien moeten geven voor degenen die bereid zijn aan de integratie van de Europese Unie verdere invulling te geven onder het motto Plus Ultra, de lijfspreuk van Karel V of/en Ahead Only. Ik houd mij niet bezig met het herschrijven van bestaande inzichten maar ontwikkel graag een visie op gebeurtenissen door mijn eigen paarse bril (zie aangehechte foto).

Ik ben geneigd aansluiting te zoeken bij de toespraak die Hare Majesteit Koningin Beatrix op 16 mei 1996 in Aken heeft uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van de Karel de Grote Prijs. Mijn reactie zoals verwoord in mijn brief van 21 mei 1996 aan onze koningin zou ik daarbij graag als uitgangspunt hanteren. De thematiek zou zich dan in het bijzonder toespitsen op de vraag welke rol de monarchie kan vervullen binnen het integratieproces van de Europese Unie.

2. Deelvragen (een vraagstelling die, vanuit die thematiek, voldoende is uitgewerkt in deelvragen om een reeks relevante hoofdstukken/hoofdstukthema's op te leveren). Hierbij zou ik willen uitgaan van een aantal kernbegrippen die in vermelde brief zijn genoemd, zoals: Middelburg en Aken - Nijmegen Keizerstad van Karel de Grote - Heiden (voorheen: Heyden) - Heren van Heyden - Stenen Tafel 'Tho Söllynck' - Europese Rechtsstaat - Gaspar van der Heyden (Heydanus) - Prins Willem van Oranje - Bondspresident Roman Herzog - humanisme en recht - Verlichting en mensenrechten gaan kern vormen van de westerse beschaving - bijdrage van Nederland aan de Europese eenwording - vorstelijk Oranje en paars van de heide - verbeeldingskracht, moed en doorzettingsvermogen - realisme en idealisme - don Miguel de Cervantes - Erasmus van ROTTERDAM - instellingen die voor continuïteit zorgen bij de politieke en institutionele vormgeving van Europa: de Ministerraad, de Commissie, het Europees Parlement, het Hof en de Rekenkamer - beginselen van de rechtsstaat in ons land met voeten getreden in 1993 - Bevrijdingstoespraak op 5 mei 1995 voor de Leden van de Staten Generaal - jonge Spaanse democratie - rechtsstaat als richtinggevend primaat van regeringsbeleid - ingrijpende beslissingen in oost en west, noord en zuid - Stichting Cervantes Benelux - Instituto Cervantes - toegevoegde waarde - kloof tussen Nederland en Spanje onder verantwoordelijkheid van Heydanus - historische kloof overbruggen - Kroonjaar 1998 - Herrijzende Valkhofburcht - Jean Monnet - Nieuw Europees Ordeningsconcept van vrede en sociale zekerheid - Landgoed de Horsten in Wassenaar.

Dit zijn in grote lijnen de hoofdstukthema's die ik voor ogen heb. Vanaf 1996 heb ik hier al veel vragen bij gesteld die als praktische leidraad hebben gediend inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Een tweede belangrijk vraagstuk is de waarde die kan worden toegekend aan het handelen van Prinses Diana in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 inzake Haar Quixotic Quest. Voorts lijkt mij de toespraak van belang die Koning Juan Carlos op 11 mei 1996 in Middelburg heeft uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van de Four Freedoms Award onder verantwoordelijkheid van de Roosevelt Stichting.

3. Bronnenmateriaal (En vooral is nodig: een zodanige hoeveelheid (bronnen-)materiaal dat recht gedaan wordt aan hoofd- en deelthema's, aan de meer toegespitste vraagstellingen). In mijn kast staat een dik boek van 450 pagina's met de titel 'Historia de Alcalá de Henares' van Esteban Azaña. Ik heb het in de eerste week van mei 1996 besteld in de 'Librería Cervantes' in Salamanca tijdens mijn inmiddels historische bezoek aldaar. Het beschrijft de geschiedenis van Al Kalá van de Henegouwers. De Ridders van der Heyden moeten aan de geschiedenis van die stad een belangrijke bijdrage hebben geleverd tijdens de Reconquista. Tijdens mijn eerstvolgende bezoek aan Alcalá in de laatste week van juli wordt dit thema weer actueel. Ik zou dit ook nog verder willen uitdiepen. Ik heb de mogelijkheid daar iets langer te blijven dan gepland. Veel informatie terzake is te vinden in het Centraal Bureau van de Genealogie te 's-Gravenhage zoals het Franstalige boek Notices historiques sûr les tres anciennes et nobles maisons Van der Heyden dite de la Bruyère dat ik in het Nederlands heb vertaald. De Heimatverein von Heiden beschikt over interessant materiaal over de Heydense Dynastie, alsmede het Nederlands Adelsboek. Hierin ook de complete genealogie van de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg. Mede in verband met het religieuze conflict dat zich in Nijmegen heeft afgespeeld (Petrus Canisius). Zo heb ik tevens interessante informatie aangetroffen in het Rijksarchief te Arnhem van A.P. van Schilfgaarde en het gemeentearchief van Zutphen, zoals De afkomst van het geslacht van der Heyden (van Doornenburg), in De Nederlandsche Leeuw 72 (1955), k. 3-8; J.J.M.H. Verzijl, Genealogie van der Heyden, idem, k. 174-181. Etc. etc. Ook denk ik medewerking te kunnen krijgen van de Valkhofvereniging te Nijmegen. Ook mijn correspondentie met vorstenhuizen, regeringsleiders en overige 'decision makers' is op zich al historisch bronnenmateriaal. Ik denk dat het mij wel lukt om een boekwerk van minimaal 150 pagina's te produceren. De juiste lijn en nodige vraagstellingen stel ik graag vast in overleg met mijn promotor. Hoofd- en deelthema's stel ik dan graag in overleg met u vast. Graag verneem ik van u of het bovenstaande enigszins aan het vereiste patroon voldoet. Hoogachtend, J.L.VAN DER HEYDEN.

Ontvangen: Subject: RE: Spaans in Nederland Date: Wed, 16 Apr 2003 21:19:50 From: John Beekman Beste John, Hartelijk dank voor de informatie. Ik kijk uit naar onze afspraak morgen middag. Ik kom vanuit Rijswijk en hoop op tijd te zijn. Mijn secr. is ziek dus is waarschijnlijk niemand anders op kantoor. Maar vrees niet, ik zal er zijn. Wil je mij toch nog even bellen. Met vriendelijke groet, John C. Beekman.

17 APRIL 2003 ROL VAN DE MONARCHIE BINNEN HET INTEGRATIEPROCES VAN EUROPA