Maandag 14 april 2003 11.57 Verzonden per email aan Drs E.H. Halbertsma: NIEUW LEIDERSCHAP Bezoek aan Universiteit en Fer Boshouwers. Verzonden: Subject: Even checken Date: Mon, 14 Apr 2003 19:07:28 To: Drs E.F.M. Boshouwers Beste Fer, Hartelijk dank voor de gastvrijheid deze middag. Ik ben benieuwd of deze email wel bij jou aankomt deze keer. Graag maak ik je attent op mijn website http://www.cervantesonline.nl Voor jou is naar mijn idee vooral de URL CONVOCATIES interessant. Probeer het maar eens uit. Tot morgen, JOHN L. VAN DER HEYDEN Alsmede: Subject: Dissertatiegesprek Date: Mon, 14 Apr 2003 20:11:04To: Prof.dr. P.J.A.N. Rietbergen Geachte heer Rietbergen, Ik zend u dit bericht n.a.v. mijn gesprek van hedenmiddag met mevrouw dr G. de Kleijn-Eijkelenboom. Graag maak ik een begin met het schrijven van een dissertatie. Voor mijn c.v. verwijs ik naar mijn website LOOPBAAN JOHN L. VAN DER HEYDEN Op 28 augustus 1995 ben ik tot de promotie aan de katholieke universiteit toegelaten ref. BRIEF BD14r/jr AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN Voorts Subject: Vervolg bericht 20.11 Date: Mon, 14 Apr 2003 20:23:54 To: Prof.dr. P.J.A.N. Rietbergen Geachte heer Rietbergen, Ik heb vastgesteld dat het tweede gedeelte van mijn bericht van 20.11 niet is verzonden. Mijn verzoek hierin is met u een gesprek te voeren over een stuk begeleiding bij het schrijven van mijn proefschrift rond de denkwerelden van Erasmus, Cervantes, Heydanus en Thomas Moore, alsmede de rol van de Ridders van der Heyden tijdens de Spaanse Reconquista. Graag heb ik hierover met u op zo kort mogelijke termijn een gesprek aangezien ik in Spanje woonachtig ben en slechts voor korte tijd in Nijmegen verblijf houd. Uw uitnodiging voor een gesprek zie ik gaarne van u tegemoet. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN.

Discussie in het NRC: 14-04-2003 20:42 "The TrutH is Always in The Middle" was de thematiek van de Government Game Competitie in 1996 en 1997. Het vervolg hierop is te vinden in mijn boek Lettersto Diana, Princess of Wales alsmede mijn website http://www.cervantesonline.nl In mijn visie werd Prinses Diana op 31 augustus 1997 door een Egyptische kamikazepiloot uit Malibu (VS) ontvoerd met dodelijke afloop. De gesprekken van Diana en haar ontvoerder zijn - volgens persberichten - opgenomen door de CIA. Op 11 september 2001 vloog er wederom een Egyptische kamikazepiloot - Mohammed Atta - het WTC binnen en enkele zijner kornuiten pleegden een aanslag op het Pentagon door dit Amerikaanse bolwerk als landingsbaan te gebruiken. Daar lag alle CIA-informatie opgeslagen. Het is mij tot op heden nog steeds een raadsel waarom de heren Bush, Blair en mijn goede vriend José María Aznar de oorzaak van het probleem niet in eerste instantie bij het management van Harrods in Londen heeft gezocht en Irak is aangevallen terwijl er van massavernietigingswapens tot op heden nog geen spoor is gevonden. Ik reageer via het NRC omdat de redactie terzake volledig is geïnformeerd en derhalve mijn vertrouwen geniet. Tijdens Diana's leven was dat slechts de Daily Mail. Overige berichtgeving kan gevoeglijk als pure nonsens naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ik ben benieuwd naar de reacties. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN, TORREMOLINOS (BAR NUMBER ONE). LPF wil regeren met CDA en VVD, D66 biedt opening Dan nog een reactie op het artikel "Tweede vreemde taal verplicht stellen" 14-04-2003 22:26 Ik ben zeer gelukkig met deze discussie. Voor mij heeft altijd voorop gestaan dat eenieder de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar persoonlijke talenten zo optimaal mogelijk te ontplooien. Dat versterkt onze samenleving. Als pleitbezorger van het Spaans vestig ik uiteraard graag de aandacht op het belang van deze taal voor nu en in de toekomst. Belangstellenden attendeer ik in dit verband graag op mijn website http://www.cervantesonline.nl Dit is nog maar het begin! Dank voor uw belangstelling. J.L. van der Heyden, Torremolinos. Morgen bellen: Herman Veenendaal.

15 APRIL 2003 PROMOTIE EN FINISHING TOUCH