Zaterdag 12 april 2003 Ik ontving het volgende bericht: Subject: RE: Bevestiging Afspraak. Date: Fri, 11 Apr 2003 14:45:32 Hallo John, De afspraak staat inderdaad in mijn agenda op donderdag 17 april van 15:00 tot 16:00 uur bij ons op kantoor. Ik heb de routebeschrijving voor de volledigheid bijgevoegd. Er staat wel bij buslijn, maar het is te voet goed te doen, een kwartiertje lopen. Stationsstraat uitlopen, bij verkeerslichten rechtdoor regentesselaan 17. Tot dan. Met vriendelijke groet, John C. Beekman. FOURTUNE CONSULTANTS B.V. Regentesselaan 17 Postbus 10153 7301 GD Apeldoorn Oorspronkelijk bericht Verzonden: donderdag 10 april 2003 14:42 Aan: John Beekman Onderwerp: Bevestiging Afspraak. Beste John, Hiermee bevestig ik onze afspraak op donderdag 17 april van 15.00 tot 16.00 uur in de Regentesselaan 17 te Apeldoorn. I am also looking forward to our meeting. Met hartelijke groet, John L. van der Heyden website: http://www.cervantesonline.nl John Beekman wrote: Beste John. Allereerst, noem mij maar John dat communiceert gemakkelijker. Ik had al gezocht naar een mogelijkheid contact op te nemen. Ook van mijn kant zeker interesse voor een afspraak. Ik zie zeker raakvlakken tussen beide organisaties. Hieronder vind je mijn gegevens. Bel je mij mobiel voor het maken van een afspraak? Ik kijk er naar uit. Met vriendelijke groet, John C. Beekman. Om 12.40 ben ik gisteren met de trein naar Dieren getogen. Ik las in de Metro: Boonstra hoeft zaak niet bij te wonen. Met buslijn 43 naar Wellecom. Al direct werd de situatie rond Jan-Peter Balkenende ter sprake gebracht. Ik heb laten weten dat ik gelukkig ben met zijn besluit. Er ontstaat nu weer ruimte om de BV Nederland weer vlot te trekken in de vaart der volkeren. In de whirlpool gesprek met jongedame uit Amersfoort en mijn binding inzake de cavalerie en mijn voormalige woonplaats Maarn. Voorts werd mij in het Turks bad om mijn mening gevraagd inzake Prinses Margarita en de heer Roy van Zuydewijn. Daar ben ik duidelijk in geweest. Mijn beleidsplan berust bij het Kabinet der Koningin.

Prinses Margarita komt in aanmerking voor het bestuurslidmaatschap van de Stichting Cervantes Benelux. Zij is een Oranje Nassau en een Bourbon Parma en dus één van de meest aangewezen kandidaat-bestuursleden. Ik heb daarbij als eis gesteld: geen banden met de georganiseerde criminaliteit. Het Kabinet der Koningin heeft van mij daarom het volste recht om dat te onderzoeken. Ik ben van mening dat Hare Majesteit daarover niet meer mag worden aangesproken. Zodra de Staat der Nederlanden de gerechtvaardigde vordering van EUR 31.771.488,015 plus wettelijke rente heeft betaald vanaf 23 juni 1995 ref. DECLARATIE zal er voor de heer Roy van Zuydewijn - wellicht - hiervan een bedrag kunnen worden vrijgemaakt voor het geval zijn wensen rechtmatig blijken te zijn. Ik wens echter door geen enkele advocaat te worden gehinderd in de uitvoering van mijn uitgangspunten van beleid. Dat heb ik al in 1991 laten weten op de Parallelboulevard in Noordwijk. "Dat geld zult u wel nooit krijgen van de overheid" werd mij ter plekke medegedeeld. Hierop heb ik laten weten dat ik de voormalige Minister-President heb laten weten dat mijn vordering onverkort gehandhaafd blijft. Hieraan heb ik geen looptijd verbonden. Het bedrag loopt dus alleen maar op zolang de overheid in gebreke blijft. Uiteindelijk berust de verantwoordelijkheid voor de betaling van het openstaande bedrag bij de Minister-President. Thans is dat Jan-Peter Balkenende. Aangezien de heer Kok - als voormalig PvdA-leider en Minister-President - ondanks mijn volledige verantwoording van het verschuldigde bedrag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan is het een goede zaak dat de heer Balkenende de contacten met Wim Koks opvolger als partijleider heeft verbroken. Hij dient thans echter op zo kort mogelijke termijn tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan. Bij voorkeur per heden. De heer Ted Tijssen van het gelijknamige belastingkantoor in Malden kan terstond de eveneens verschuldigde wettelijke rente berekenen vanaf 23 juni 1995. Vervolgens raakte ik in gesprek met een bewoner van het Huis Bronbeek te Arnhem. Wij spraken daarbij over Generaal Karel van der Heijden en diens staatsbegrafenis in 1900. Ook over voormalig onderwijzer John van der Heijden uit de Dobbelmannweg 41 te Nijmegen. Deze onderwijzer liet zijn leerlingen altijd werken voor een tien. Met minder nam hij nooit genoegen. Dat gold eveneens voor zijn cursisten Spaans in Arnhem. "En wat vond u van een negen?" werd mij daarbij gevraagd. Antwoord: "Eén punt te weinig". Dat geldt dus ook voor beleidsfunctionarissen en regeringsleiders. De desbetreffende bewoner van Bronbeek (56 en goed in hoofdrekenen) liet mij weten dat de heer Johannes Drijber - jou welbekend - niet meer aan het bestuur van de Stichting Bronbeek is verbonden. Maar dat kan ook onwetendheid zijn van zijn kant.

Tenslotte heb ik mij van 21.00 - 21.30 uur laten verwennen door mij - onder de gregoriaanse klanken van de monniken van San Millán de la Gogolla - te laten masseren door Anne-Ruth uit Zutphen. Met een goed gevoel voor de 'FINAL TOUCH'. Zij heeft de Opleiding 'Flowering' gevolgd bij Yoyo Olivier en trof bij mij het "zaad der liefde" aan. Ergens in mijn nekwervel. Met buslijn 43 van 22.35 naar Arnhem. Vervolgens met de trein terug naar Nijmegen-Dukenburg. Aankomst 23.51 uur. Mooie film op RTL5 over de Kama Soetra. In de trein vond ik De Financiële Telegraaf van zaterdag 5 april met de artikelen 'KEES VAN LEDE (AKZO NOBEL) VERZET ZICH TEGEN FOCUS-DOCTRINE 'De sector heeft te veel naar analisten geluisterd' (over het vertrek van Kees van Lede bij Akzo per 1 mei aanstaande en het aantreden van onze goede vriend Hans Wijers ref. Beleidsplan Cervantes 01214EZ. Ik ben nu ook benieuwd naar de uitspraak van de rechtbank van Arnhem inzake de Zaak Aalbers, ref. Beleidsplan Cervantes 7123FCCA In de Arnhemse editie van De Gelderlander las ik dat er terzake op 27 april aanstaande een definitieve beslissing dient te worden genomen. Volgens het artikel heeft KPN het jaar 2002 afgesloten met een recordverlies van EUR 9,5 miljard en bedroeg de schuldenlast van KPN eind 2002 nog steeds het enorme bedrag van ruim EUR 12 miljard. Ik ben dus ook benieuwd naar de balanswaarde van mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' op dit moment en vraag mij af of het nog zinvol is om dit gekoppeld te houden aan die eenderde participatie van de Staat in KPN. Tot op heden heeft het mij nog geen werkvermogen opgeleverd. Tot slot doet het artikel over Cees van Lede mij terugdenken aan onze laatste gezamenlijke kerstbijeenkomst op de Baak in 1990. Nadat we alle kerstpakketten hadden uitgedeeld en het kerstdiner hadden genuttigd kwam Henk Lulofs mij persoonlijk namens hem bedanken met de woorden: "John, ik moet je van Cees van Lede persoonlijk bedanken voor alles wat je voor hem hebt gedaan." Ik refereer hierbij aan onze onderhandelingen met Stibbe Blaisse in die tijd, waarbij wij de heer Van Lede hebben verlost van een persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van de in oprichting zijnde Stichting Nieuw Elan. Twee miljoen gulden voorzover ik mij nog kan herinneren. Ik ben benieuwd of daar thans iets tegenover staat. Vanavond ga ik naar JOHNNY ENGLISH. Watts in a name. Hartelijke groet. JOHN DUTCH FROM HEYDEN (pseudoniem). Verzonden (als boven) Subject: Werkverslag.

14 APRIL 2003 EVEN CHECKEN