Donderdag 10 april 2003 Balkenende en Bos nemen heft in eigen handen Zij hebben nu ook het besluit genomen om eerst aan visie-ontwikkeling te gaan werken, zoals wij dat ook in Noordwijk en Hoofddorp hebben gedaan."Wat er ontbrak was visie", aldus een prominente CDA'er. "We moeten het hebben over de vraag wat de problemen zijn in dat land en hoe we die kunnen oplossen, en niet voortdurend bezig zijn met die lijstjes." Een PvdA-bron heeft hetzelfde verhaal. Volgens hem moeten de onderhandelingen meer gaan over de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen die de partijen willen nemen en niet over politieke dogma's. Status aparte VDH. Ontvangen: Subject: Afspraak. Date: Wed, 9 Apr 2003 22:16:22 +0200 From: John Beekman Beste John. Allereerst, noem mij maar John dat communiceert gemakkelijker. Ik had al gezocht naar een mogelijkheid contact op te nemen. Ook van mijn kant zeker interesse voor een afspraak. Ik zie zeker raakvlakken tussen beide organisaties. Hieronder vind je mijn gegevens. Bel je mij mobiel voor het maken van een afspraak? Ik kijk er naar uit. Met vriendelijke groet, John C. Beekman. Fourtune Consultants B.V. Regentesselaan 17 Postbus 10153 7301 GD Apeldoorn Website: www.fourtune.nl

Maar eerst het verslag van gisteren. Met de trein van 12.10 ben ik naar Velp getogen. Op uitnodiging van Marco de Ruyter gelunchd bij L@rix. Wim ten Hove heeft de flashreader nog een keer geprobeerd en meer dan 600 foto's tevoorschijn getoverd uit 2002 (Gibraltar, Lorca, La Mancha, Madrid, Nájera, Nerja, Frigiliana).

Met de trein van 14.25 naar Utrecht. In de postbus trof ik wederom post van de Stichting Werelddorpen voor Kinderen en Wereldouders uit Hilversum. Alsmede een betalingsherinnering ad 27,13 euro over 2002 van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Ik heb hierover ogenblikkelijk via mijn mobiel telefonisch contact opgenomen met de heer Van Velzen. Bij controle van mijn betalingen is gebleken dat er vorig jaar inderdaad geen betaling is verricht aan de Kamer van Koophandel. Dit heb ik thans (11.00) gedaan en de heer Van Velzen hiervan telefonisch in kennis gesteld. Ik vervolg het verslag van gisteren. Met de trein van 15.50 uur naar DRIEBERGEN-ZEIST. Gewandeld naar Slot ZEIST en mij daar voor de informatiebijeenkomst over vermogensbeheer aangemeld. Kennis gemaakt met de heer mr. Herman Koster. Vervolgens wandeling gemaakt over 'oude paden'. Langs het voormalige kantoorpand van Communicatiebureau HINT, Huydecoperlaan, Wilhelminalaan, Prins Hendriklaan naar het pand Boslaan 6, waar ik van 1981 tot 1987 met een tomeloze inzet tegen te hoge exploitatielasten 'mijn' taleninstituut heb gerund.

Voorts door de Paul van Wieldrechtlaan en de Lyceumlaan tot aan de Boulevard, waar het Wereld Natuur Fonds is gevestigd. Via de Slotlaan naar het gerenoveerde Figi. De serveerster - mevrouw Terpstra - liet mij weten dat Figi op franchisebasis bij Golden Tulip is aangesloten. Golden Tulip is door NH Hotels overgenomen en ik hoop dat de gehele keten binnenkort tot Cervantes Hotels wordt omgedoopt. Mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' is overigens ook nog steeds - eveneens op franchisebasis - beschikbaar voor alle particuliere taleninstituten die in de gids Spaans in Nederland staan vermeld. Zij kunnen als Cervantes Studiecentrum gaan dienstdoen op basis van de ideeën die reeds in 1992 zijn ontwikkeld. Ik las er in de Telegraaf dat deze week de zaak Boonstra dient in Amsterdam en Prinses Margarita eveneens actief is op het juridische vlak. Zodra deze problemen achter de rug zijn kunnen we daadwerkelijk met ons bedrijf aan de slag.

Om 18.30 bereikte ik het Slot ZEIST en werd daar verwelkomd door mr. Herman Koster en Sandra Gijtenbeek. Leuk om weer terug te zijn. Hier ligt een belangrijk deel van mijn leven. Ik ben in ZEIST immers ook nog voorzitter-penningmeester geweest van de Stichting Volwassenen Educatie en mijn eerste optreden voor TELEAC is hier al in 1981 opgenomen. Er waren zes belangstellenden, waaronder een heer Heeringa uit Amsterdam. Ik dacht dat Leonore naar Leiden was verhuisd. Sandra gaf een inleiding over het ontstaan van het IBO. Opgericht door twee managers uit het bedrijfsleven (Unilever en Shell). Een van die oprichters was eveneens mede-oprichter van het Frans-Spaans Instituut. Ik heb mij als zodanig voorgesteld en aan de hand van mijn boek iets over mijn loopbaan verteld, alsmede mijn toekomstplannen. De heer Koster gaf een interessante verhandeling over de opleiding vermogensbeheer. Daarbij heb ik laten weten dat ik op de eerste plaats op zoek ben naar een goede vermogensbeheerder die volgens de regels werkt. In het verleden heb ik mijn 'vermogen' laten beheren door bovenvermelde oprichter en diens echtgenote en daar geen goede ervaringen mee opgebouwd. Vandaar. De heer Koster toonde enkele sheets met de

Inhoud opleiding Register Vermogensbeheerder (4 modulen)
Markt- en ondernemingsanalyse
· particulieren en rechtspersonen
· doelstellingen
· instrumenten
· structuur
· organisatie
· regelgeving
· financiële verslaglegging
· ondernemingswaardering
· internationale context

Portefeuilletheorie en -beheer
· productkennis
· kennis van financiële markten
· samenstelling beleggingsportefeuilles
· portefeuillebeheer
· beleggingsstrategie
· vertaling beleid naar instrumenten
· beleggingsstijlen

Risicobeheer portefeuille
· risicoreductie door o.a. derivaten en swaps
· diversificatie
· wensen van de cliënt
· risicobereidheid
· risicomaatstaven
· vertaling naar samenstelling
· performancemaatstaven
· praktische toepassing

Relatiebeheer
· adviesrol
· verkrijgen en opbouwen van relaties
· relatienetwerken
· communicatie
· cliëntprofiel
· ethiek, integriteit & compliance
· wet- en regelgeving
· AEX-regelgeving
· voorwetenschap
· interne criminaliteit
· DSI-integriteitsmodule NIBE/SVV

Praktische gegevens
Programmaleiding mr. Herman Koster (voormalig voorzitter Raad van Bestuur van een 'koninklijke' beursgenoteerde onderneming in Delft). De programmaleider is verantwoordelijk voor de samenstelling van het curriculum van de opleiding, het goed op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen en het selecteren van de juiste docenten. Ook is de programmaleider betrokken bij de begeleiding van het uitvoeren van de praktijkopdrachten en van de tentamens.

Raad van Advies Voorzitter: prof. dr. Th.A. van Beek, Programmamanager IBO, directeur Business Management Support BV (BMS) en executive professor aan de UAMS te Antwerpen.
Leden: prof. dr. E.J.J.M. Kimman, hoogleraar bedrijfsethiek Vrije Universiteit, Amsterdam
(Ik ken hem nog van de Kroon op het werk op 22 april 1998.
J.L. Spoormaker, hoofd Opleidingen en Consultancy Robeco Groep, ROTTERDAM
Prof. dr. C.H. Veld, hoogleraar financiering en hoogleraar persoonlijke financiële planning Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
Toelatingscommissie De commissie staat onder leiding van prof. dr. Th.A. van Beek
Duur van de opleiding 16 maanden, verdeeld over 46 dagdelen
Plaats Slot ZEIST te ZEIST en directe omgeving van ZEIST.
Start opleiding Bij voldoende deelname elk jaar in september.
Inschrijving Data, voorwaarden en kosten vindt u op het bijgesloten inschrijfformulier.
Intakegesprek Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, houdt het IBO voorafgaand aan de inschrijving een uitgebreid individueel intakegesprek. Elke kandidaat ontvangt hiervoor een uitnodiging. Het gesprek bestaat uit twee delen. In het inhoudelijk deel wordt bekeken in hoeverre de opleiding aansluit op uw behoefte. In het assessment-deel kunt u een self-assessment (Occupational Personality Questionaire) maken waarop wij persoonlijke feedback geven teneinde inzicht te krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten. De Toelatingscommissie beslist uiteindelijk over deelname aan de opleiding.
Diploma Indien u voldoet aan de gestelde eisen en succesvol de opleiding afrond, ontvangt u het diploma. Dit diploma verschaft u de mogelijkheid om u te laten registreren in register IIIa: Vermogensbeheerder bij het DSI. U bent gerechtigd om de titel RVB te voeren. De opleiding RVB wordt als enige erkend door de Vereniging van Beleggingsanalisten VBA. Tijdens de opleiding bent u aspirant-lid van de VBA. Inlichtingen: IBO bv, Slot ZEIST, Zinzendorflaan 1, Postbus 573, 3700 AN ZEIST. Telefoon 030 6981 200. Fax 030 6981289. E-mail: provo@ibozeist.nl Internet: www.ibo.nl

De opleiding spreekt mij zeer tot de verbeelding. De kosten bedragen 9000 euro en mijn agenda is vanaf september van dit jaar nog blanco. De opleiding begint op 5 september. Op die dag treden Mark en Caroline in Bilthoven in het huwelijk. Het zou voor mij dan een valse start betekenen om er de eerste keer niet bij te zijn. Ik denk dat een van de deelnemers van deze opleiding zich het beste over ons/mijn vermogen kan gaan ontfermen. De waarde van het handelsmerk dient thans te worden gekapitaliseerd en omgezet in klinkende munt. Ook is het zaak dat mijn openstaande bedragen worden ingevorderd, voor het geval je dat nog niet hebt gedaan of laten doen. Na afloop van de bijeenkomst heeft Sandra mij nog het documentatiecentrum laten zien en heb ik van een der deelnemers een lift gekregen naar DRIEBERGEN-ZEIST. Volgens de heer Koster komt Hans Blankert per 1 november beschikbaar. Ik hoop van harte dat hij dan in onze holding stapt. In de trein las ik in Spits Blankert laat oase van rust achter bij NOC*NSF. Dan zal ik hem tijdens het cursusjaar aan de Spaanse zuidkust moeten kunnen ontvangen. Dan is het niet zo heet. Bij thuiskomst ontving ik de volgende brief in de brievenbus.

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening 618690 Dhr. J.L. van der Heyden NIJMEGEN Datum 8 april 2003 Direct: Ons kenmerk JK/ev/03.1582 Uw kenmerk 20030404JHKapt Onderwerp "Rechtspositionele zaken" Geachte heer Van der Heyden, Naar aanleiding van uw schrijven van 4 april jongstleden reageer ik als volgt: De Unie zal u geen mogelijkheden bieden om als Vice President van Instituto Cervantes Holding uw werkzaamheden aan te vangen. De Unie zal u daarbij overigens ook niets in de weg leggen. Welke rechten u zou verliezen indien u uw werkzaamheden als Vice President van Instituto Cervantes aanvangt valt te bezien. Het is niet duidelijk op welke rechten u aanspraak maakt uit hoofde van de beschikkingen die zijn afgegeven door de kantonrechter bij de ontbinding van eerdere arbeidsovereenkomsten. Evenmin is duidelijk of aan deze ontbindingsprocedures beëindigingovereenkomsten ten grondslag lagen. Met betrekking tot uw rechten krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is het echter zo dat als u gaat werken en daarmee inkomsten verwerft, wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd en daarmee ook de uitkering. Als nog niet vaststaat dat u het werk blijvend kan verrichten, wordt een regeling getroffen waarbij u - als met werken moet worden gestopt - weer recht heeft op het oude uitkeringsbedrag. Deze regeling kan maximaal drie jaar worden toegepast. Voor nadere details raad ik u aan contact op te nemen met de uitkeringsinstantie. Mag ik u tot slot beleefd verzoeken - in een poging werk en privé gescheiden te houden - vragen die u als Unie-lid aan ons voor wenst te leggen, niet te richten aan mijn privé-adres. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, Met vriendelijke groet, John Kapteijn.

De heer Kapteijn is werkzaam op het Unie-kantoor te Duiven. Ik zond hem de volgende reactie: Subject: Ontvangstbevestiging Date: Thu, 10 Apr 2003 14:41. Geachte heer Kapteijn, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief kenmerk JK/ev/03.1582 d.d. 8 april 2003. Van de inhoud heb ik goede nota genomen. Hartelijk dank hiervoor. Hoewel de gezondheid nog iets te wensen overlaat ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Met hartelijke groet, JOHN L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN http://www.cervantesonline.nl Ook heb ik met John Beekman een afspraak gemaakt in Apeldoorn en hem dat alsvolgt bevestigd: Subject: Bevestiging Afspraak. Date: Thu, 10 Apr 2003 14:41:30 Beste John, Hiermee bevestig ik onze afspraak op donderdag 17 april van 15.00 tot 16.00 uur in de Regentesselaan 17 te Apeldoorn. I am also looking forward to our meeting. Met hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN website: http://www.cervantesonline.nl Ik hoop dat we gauw tot structurele afspraken kunnen komen. Met hartelijke groet en graag een keer een geagendeerde uitnodiging. JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN

Verzonden: 16.17 aan: l.halbertsma Problemen met de printer. De ontwikkeling van onze organisatie kan echter geen dag uitstel meer velen. Vandaar dat ik je langs deze weg opnieuw bericht. Dit heb ik aan Sandra Gijtenbeek (IBO) laten weten...als boven....Ik hoop dat we gauw tot structurele afspraken kunnen komen. Met hartelijke groet en graag een keer een geagendeerde uitnodiging. JOHN L. VAN DER HEYDEN p/a NIJMEGEN

18.35 Gelezen: Site Hind en Dewi te koop Idols-site www.hindmusic.nl staat te koop. door Mariët Oosterwijk AMSTERDAM - Idols-site www.hindmusic.nl staat te koop. De 20-jarige Mark Kwebeman, die de site als eerste claimde en een start maakte met de site, heeft te weinig tijd om de site te gaan onderhouden. Daarom besloot hij haar te koop te zetten. Kwebeman liet tevens www.dewimusic.nl registreren. Ik wil dus graag weten hoe ik geld met mijn website kan verdienen. Ik vond op http://home.planet.nl/~flore005/ de PRIVÉ INSTELLINGEN die op franchisebasis tot Cervantes Studiecentrum kunnen worden omgebouwd: Zij staan op alfabetische volgorde van de vestigingsplaats.

Verzonden: Subject: Spaans in Nederland. Date: Thu, 10 Apr 2003 22:04:07 To: Drs E.H. Halbertsma CC: Drs H.J. Starren Eindelijk is hij er. Al in het begin van mijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) in 1995 heb ik gepleit voor kwantitatieve gegevens inzake het onderwijs Spaans in Nederland. De heer Manuel Bodoy, onderwijsadviseur in Nederland, onderwijsraad in Nederland, België en Luxemburg, heeft binnen het beleidskader van het Instituto Cervantes Benelux, met grote voortvarendheid en in goede samenwerking met mijn Spaanse collega's op het Domplein te Utrecht, de uitgave Spaans in Nederland op het internet gepubliceerd. Het kan in pdf-formaat worden gedownload via http://www.sgci.mec.es/be/SPAANS.pdf Ik denk dat het een goed uitgangspunt is voor verdere verfijning. De publikatie geeft aan dat er thans meer dan 40.000 mensen Spaans studeren in Nederland. Voor de opbouw van het Cervantes Management Centre aan de Spaanse zuidkust dienen we over meer marktinformatie te beschikken. Maar het begin is er in ieder geval. Ik heb de gegevens in mijn beleidsplan opgenomen, alsmede de particuliere instituten die in principe op franchisebasis in Cervantes Studiecentrum kunnen worden omgezet, zodra de omzetting van NH Hotels in Cervantes Hotels een feit is of anderszins aan deze vorm van zakendoen behoefte blijkt te bestaan. Hartelijke groet en graag tot ziens/horens, JOHN L. VAN DER HEYDEN

11 APRIL 2003 VOORTGANG