Verzonden: Subject: Re: Fw: Reunion cursus Date: Fri, 04 Apr 2003 14:23:01 To: Myranda Wilbrink Geachte mevrouw Wilbrink, Aangehecht treft u mijn verwerkte enqueteformulier retour. Leuk om weer eens een berichtje uit Leiden te ontvangen. Wellicht kunt u mij verder op weg helpen met de nazaten van Gaspar van der Heyden (1530-1584). Zijn kleinzoon Ds Abraham Heydanus (1578-1678) is in 1650 in Leiden professor in de theologie geworden. Gezien de calvinistische cultuur van mijn voorvaderen heb ik de indruk dat mijn stamreeks hierop moet uitkomen. Ik moet het alleen nog bewijzen onder het motto: Daarom ging hij vaak naar Leiden Voor het 'Paars' van Van der Heyden. Ik stel het zeer op prijs als u mij hierbij behulpzaam kunt zijn. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN (for the time being) Myranda Wilbrink wrote: Geachte cursist, Ik kreeg nogal veel MAIL FAILURES (er is iets fout gegaan bij het mailen van Frans van Bodegom naar o.a. mij toe: veel e-mailadressen waren "veranderd of aangepast" waardoor ik de lijst geadresseerden niet zomaar kon gebruiken voor het doorsturen. Misschien ten overvloede dat u deze mail ontvangt, maar dan moet u maar denken: beter twee keer dan niet. Bij deze ontvangt u het enqueteformulier betreffende de cursus reunion op 22 maart j.l. U kunt het formulier invullen en naar mij terugmailen. Het document is oorspronkelijk gemaakt in Word 97 (die versie kunt u rechtstreeks openen). Het is dan een kwestie van de kruisjes op de juiste/gewenste plaats zetten en hier en daar wat tekst typen. Daarnaast heb ik het als .pdf bestand verstuurd. U kunt het dan printen en vervolgens invullen. Indien u het uitprint en met de hand invult: gaarne zenden aan: M. Wilbrink De Meij te LEIDEN. Vervolgens: Subject: Re: Re: Reünie SROC Date: Fri, 04 Apr 2003 14:31:32 To: Jankees Meijnen Beste Jankees, Hartelijk dank, Ik maak er direct werk van. GOED WEEKEND, JOHN Jankees Meijnen wrote: Beste John, Zoals beloofd in de bijlage de aanmeldingsbrief voor de SROC Reünie. Je hebt gesproken met res ritm J.J.Kapteijn, De Steeg. Jankees Original Message To: Mr J.K.G. Meijnen Sent: Friday, April 04, 2003 1:17 PM Subject: Reünie SROC. Beste Jankees, Wederom hartelijk dank voor de genoten gastvrijheid gisteren in Warnsveld. Graag ontvang ik volgens afspraak het aanmeldingsformulier voor de SROC-reünie op 6 juni aanstaande. Na afloop van de lunch heb ik buiten nog even gesproken met een van onze disgenoten waarvan mij de naam is ontschoten. Hij heeft in Delft gewoond, werkt voor de vakbond UNIE (v/h UNIE BLHP) en woont thans in De Steeg. Ik wil met hem enkele zaken doorspreken op zakelijk en rechtspositioneel gebied. Zou je zo goed willen zijn mij langs deze weg in kennis te stellen van zijn adres-, telefoon- en eventueel emailadres? Bij voorbaat hartelijk dank, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. Verzonden brieven: RECHTSPOSITIONELE ZAKEN en SOLDAAT VAN ORANJE II. Subject: Soldaat van Oranje II Date: Fri, 04 Apr 2003 19:49:51 To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, Zoals de weg naar Bagdad open ligt voor de Amerikanen, zo is ook de start van ons bedrijf aanstaande. Ik ga verder met mijn dagboek vanaf donderdag 3 april. Donderdag 3 april 2003 Ahold vertrekt uit Zuid-Amerika Bezoek aan VOC-lunch te Warnsveld. Bert Schiphorst uit Amersfoort liet mij weten dat Mohamed Al Fayed heeft besloten Engeland te verlaten en zich in Zwitserland te vestigen. Voorzitter Maj.bd HAG Nix. CD "Soldaat van Oranje II" verstrekt. Na afloop kort gesprek met medewerker van de UNIE. Woont in De Steeg. Liet weten contact te houden. Lijkt mij goed voor een gesprek over verdere gang van zaken. Kort bezoek aan De Engelenburg. Jurgen heeft een week vakantie. Mevrouw Van der Heyden is getrouwd en heeft nu dus een nieuwe achternaam. Jammer voor haar. In Wellecom gesproken met Tonnie Notten uit de Helmichstraat in Baak. Over De Familie natuurlijk. Verder met een ICT-er met een eigen consultancybureau in Apeldoorn. Voornaam: John. Kan wellicht consultancy-poot opzetten. Zijn website: www.fourtune.nl Komt naar zijn zeggen regelmatig met Pieter van Vollenhoven bijeen in Figi te ZEIST. Regentesselaan 17 Postbus 10153 7301 GD Apeldoorn. Volgende bijeenkomst 1 mei. Vrijdag 4 april 2003 Verzonden: Subject: Cervantes Business Consultancy Date: Fri, 04 Apr 2003 12:35:23 To: Geachte heer ?, Beste John, Sorry, maar ik heb uw achternaam gisteren niet meegekregen in de sauna Wellecom in Ellecom. In grote lijnen heb ik wel even uw website doorgenomen. Het past exact in het profiel dat ik voor ogen heb voor de werkmaatschappij Cervantes Business Consultancy. Ik wil hierover graag eens op korte termijn samen van gedachten wisselen. Graag volgende week een gesprek. Ik verzoek u eens uitgebreid door mijn website http://www.cervantesonline.nl te 'fietsen'. Deze site moet zo snel mogelijk geprofessionaliseerd worden conform het gestelde in mijn beleidsplan onder cervantesonline. Graag uw reactie, Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. Enqueteformulier Reunioncursus bij MacHouse. Met de heer en mevrouw Julius heb ik nog niet gesproken over hun naamgenoot Anthony in Londen. To: Myranda Wilbrink Als boven. Subject: Booking confirmation BASIQ AIR Date: Fri, 04 Apr 2003 14:37:05 Boekingsnummer: V1RGAC, Amsterdam 9 juni 20003 HV5117, 16.00, terug; 28 augustus 2003, HV5114, 11.35. Verzonden: RECHTSPOSITIONELE ZAKEN. Kopie brief is - met kennisgeving - naar jouw adviesbureau onderweg, alsmede brief SOLDAAT VAN ORANJE II Betreft: 'Soldaat van Oranje II'. 18.39 Het vertrek van Mohamed Al Fayed naar Zwitserland - per direct! - is zojuist door RTL Boulevard bevestigd. Mohammed pakt koffers. In dit artikel is Diana aangeduid als 'minnares' van zijn zoon. Het is een schande! Ik ben benieuwd of hij inmiddels de rekening van 40 miljoen pond heeft betaald aan onze limited. Ook zijn er foto's van De Eikenhorst in beeld gebracht. Op 9 juni ga ik dus weer tot de historische datum 28 augustus terug naar Spanje. Bij voorkeur met een (betaalde) opdracht. Ik vind dat we voordien maar weer eens een middag 'de koppen bij elkaar' moeten steken. Als vanouds. Goed Weekend, JOHN.

5 APRIL 2003 DIANA'S DAGBOEK