Woensdag 26 maart 2003 De korte trip is gisteren naar Wellecom gegaan. Gesprek met een headhunter en een jongedame uit Eefde inzake Paul Burrell en zijn al of niet vermeende verantwoordelijkheden voor de limited. Heb hen mijn kaartje verstrekt. Verzonden: Subject: Karel van der Heyden Date: Wed, 26 Mar 2003 12:03:13 Geachte mevrouw, Uw genealogische gegevens van Jan Willem Friso en Georg Herman van der Heijden heb ik in mijn Reunionfile opgenomen. Ik trof nog twee "Karels" aan. Een graaf uit Zuid-Limburg en een generaal uit het Nederlands-Indische leger. De persoonskaarten treft u aangehecht aan. Generaal Karel van der Heijden was een geadopteerd kind. Hij werd "de eenogige" genoemd en de "Held van Atjeh". Een goede bekende van Koning Willem III. Dit inzake de 'Indië-connectie'. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Hartelijke groet, JOHN L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. Ontvangen: Subject: In antwoord op Uw bericht Date: Tue, 25 Mar 2003 16:38:31 From: "Sars, P" Geachte heer Van der Heijden, Pas nu kom ik ertoe u te antwoorden, aangezien ik 'buitengaats' ben geweest de afgelopen dagen. Ik ben inderdaad benieuwd naar uw correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?) en zou daarover wel een interview met u willen voeren. Ik ben ook graag bereid daarover met de directie van theater Lux te spreken, maar u zou me dan meer informatie over de correspondentie moeten verstrekken. Staat die op een site?! Mocht u in de correspondentie van de joodse dichter Paul Celan met de Nederlandse zangeres Diet Kloos geinteresseerd zijn, bezoekt u dan mij site: www.celan.nl Ik heb zowel een Nederlandse als een Duitse uitgave verzorgd. In afwachting van nadere toelichting, met vriendelijke groet, Paul Sars. NB: in het door de familie gewraakte "Asbestemming" figureer ik ook nog; namelijk wanneer de hoofdrolspeler aanwezig is bij mijn promotie, op 14 juni 1993, daags voor het overlijden van de vader. Dr. Paul Sars, Secretaris College van Bestuur, Directeur Cluster Ondersteuning Katholieke Universiteit Nijmegen Postbus 9102 6500 HC Nijmegen Netherlands. secretaresse: mw. Annie van Bergen bezoekadres: Comeniuslaan 4. Reactie: Subject: Re: In antwoord op Uw bericht Date: Wed, 26 Mar 2003 13:38:31 To: "Sars, P" Geachte heer Sars, Hartelijk dank voor uw reactie op mijn bericht van 21 maart jl. Het doet mij deugd dat u geïnteresseerd bent in een interview. Eerst echter de antwoorden op uw vragen:

1. Correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?)
Ik noem het liever
'communicatie met Diana'. Ten tijde van mijn werkzaamheden bij het managementcentrum VNO de Baak in Hoofddorp en Noordwijk heb ik in de periode 1989 -1991 een intensieve training in communicatiestrategieën gevolgd: eerst het doel vaststellen en daar vervolgens naartoe werken. Uiteindelijk moest dat het Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer worden met de naam Instituto Cervantes. Ik heb daartoe op de eerste plaats gekozen voor een waterdichte juridische structuur. Na een daartoe strekkend advies in december 1991 van advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te WIJK BIJ DUURSTEDE, thans Bunnik, heb ik in de winter van 1992 de naam 'Instituto Cervantes' bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd op grond van een gesprek dat ik in de tijd van de beëindiging van mijn arbeidsrelatie met 'de Baak' in juli 1991 met mijn collega-directeur van het voormalige 'Institute of English Studies' heb gevoerd. Hij heeft mij toen de vraag gesteld: "op welk onderwerp ben je afgestudeerd?"."Op Cervantes" was toen mijn antwoord. Vandaar. Nadat mij in april 1992 door de toenmalige cutureel attaché van de Spaanse ambassade was medegedeeld dat de Spaanse overheid van plan was in Nederland eveneens een 'Instituto Cervantes' op te zetten heb ik in oktober 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht als overlegplatform voor de direct betrokkenen. Ik heb immers de formele rechten op die naam in de Benelux en ben van mening dat wij in een gezamenlijke inspanning tot een zeer sterke organisatie kunnen komen waarbij synergetische werking voorop staat. De medewerking van mijn Nederlandse collega's is echter voortdurend minimaal gebleven. In het voorjaar van 1996 heb ik de naam officiciëel in gebruik genomen en dat aan de Minister-President gemeld. U leest dit op mijn website 4 JULI 1996 VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vervolgens heb ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje in mijn stichtingsbestuur uitgenodigd. Voor de goede orde zij vermeld dat het Spaanse Koninklijk Huis mijn rechten al eerder had erkend.

Ik had dus alleen nog behoefte aan een 'gelijkwaardige partner'. Daartoe ben ik de volgende dag naar Engeland vertrokken.

2. Informatie over de correspondentie. Staat die op een site?!
Dit hele verhaal vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 staat in mijn boek. Op
8 september 1996 heeft Diana mij incognito even bezocht op de Wellenkamp in Nijmegen. Zij droeg een kastanjebruine pruik. Ik kon mijn eigen ogen niet geloven en had niet de tegenwoordigheid van geest om haar even binnen te vragen. Dat verwijt maak ik mij nog steeds. Vanaf dat moment ben ik haar toen gaan schrijven en werd daarmee haar belangrijkste persoonlijk adviseur. De eerste reactie ontving ik van haar particulier secretaresse Caroline MacMillan d.d. 23 september.

Op 13 november 1996 - tijdens het Congres 'De Nieuwe Economie' op de Baak te Noordwijk - schreef de directie van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden mij een brief namens haar met de mededeling dat zij had geprobeerd haar hele agenda om te zetten om met mij samen kerst te vieren op Het Stadhouderlijk Hof. Dat is haar toen niet gelukt. Reden waarom ik in april 1997 naar Engeland ben gegaan: St. James's Palace en vervolgens op ETON COLLEGE met haar bodyguard van gedachten heb gewisseld. Hij heeft mij toen geadviseerd om voorlopig in de Britse Koninklijke Paleizen weg te blijven en medegedeeld dat ik in september 1997 een officiële brief van KENSINGTON PALACE kon verwachten. Ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging in Parijs op 31 augustus 1997 is dat echter niet meer doorgegaan. Dit is 'in a nutshell' mijn antwoord op uw vragen. Mijn boek heb ik thans ook in het Nederlands vertaald. Ik neem mij voor een CD-tje bij u in de brievenbus te deponeren als ik in de buurt ben. Mocht u nog meer achtergrondinformatie wensen, dan kunt u terecht op http://www.cervantesonline.nl Ik ben helaas nog niet in staat geweest om de site bij te werken. Vandaag kreeg ik echter de uitnodiging voor het 20ste lustrum van de universiteit. Wellicht kan de faculteit bedrijfscommunicatie mij daarbij terwille zijn. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Nijmegen. Boonstra gedagvaard wegens voorkennis 21.30 Brief VERDERE BELEIDSONTWIKKELING verzonden aan Halbertsma Management Advies Drs E.H. Halbertsma BUITENKAAG.

27 MAART 2003 ADVOCATEN: NO CURE NO PAY BEPERKT TOEGESTAAN