Vrijdag 21 maart 2003 Gisteravond bezoek gebracht aan "Een avond met A.F.Th. (Adri van der Heijden)" in Lux te Nijmegen. Hij werd geinterviewed door de heer Dr. P.L.M. (Paul) Sars, Postadres: Postbus 9102 6500 HC Niimegen Bezoekadres: Comeniuslaan 4 Katholieke Universiteit 6525 HP Nijmegen mét een collega. Ik heb Adri een exemplaar van mijn boek verstrekt. Hij toonde zich daarmee zeer gelukkig en liet weten zonodig iets terug te doen. In de VS bestaat de grootste belangstelling voor mijn boek in Seattle.  L A A T S T E   N I E U W S Koningin legt verklaring af over Margarita Prins van Oranje schiet al aardig op met de Spaanse taal Daarbij denk ik aan een papegaai. Máxima draagt niet voor NIETS een gele hoed. Verzonden: Subject: Promotie Date: Fri, 21 Mar 2003 15:15:44 To: "Dr P.L.M. Sars" Geachte heer Sars, Hartelijk dank voor uw gastvrijheid gisteravond en het geslaagde interview met mijn naamgenoot A.F.Th. Het was voor mij een bijzondere avond. Op 28 augustus 1995 ben ik door Prof. dr. T.J.M. van Els toegelaten tot de promotie aan de Katholieke Universiteit.

Exact een jaar later ben ik binnen dit kader een vorstelijke relatie aangegaan in het Verenigd Koninkrijk. Zoals bekend is deze relatie op 31 augustus 1997 een vroegtijdig einde beschoren geweest. Mijn wederwaardigheden uit die periode staan beschreven in mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' (oorspronkelijk geplande titel: "How to build the bridge and to become the partner") dat in Canada is uitgegeven door Trafford Publishing en verkrijgbaar via website http://www.trafford.com/robots/01-0341.html In Rusland wordt het boek in het Russisch vertaald onder verantwoordelijkheid van de heer Valeri Yovenko van de MGIMO Universiteit voor Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Moskou onder verantwoordelijkheid van de heren Ivan Tiulin, Dimitri Kazimirov en Minister Ivanov. De meeste Engelstalige boeken zijn op dit moment verkocht in Seattle in de Verenigde Staten. De Nederlandse vertaling heb ik inmiddels voltooid. Ik ben nog op zoek naar een uitgever. Wellicht kan de heer A.F.Th. van der Heijden mij daarbij behulpzaam zijn. Aangehechte brief van hem dateert nog van bevrijdingsdag 1998.

Ik denk dat het boek voldoende basismateriaal bevat voor mijn dissertatie over de Van der Heydens (of Van der Heijdens) in de Nederduits-Spaanse betrekkingen alsmede mijn Letters to Elizabeth aan mijn collega Drs E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van het Management Centrum VNO/NCW 'de Baak' te Noordwijk vanaf 24 oktober 1994 t/m 29 februari 2000. Een groot deel van deze brieven heb ik reeds vrijgegeven op mijn website vanaf 24 OKTOBER 1994 Van 21 t/m 26 juli aanstaande ben ik uitgenodigd op het 38ste internationale congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Alcalá de Henares, de geboorteplaats van Don Miguel de Cervantes. Daartoe heb ik een lezing in voorbereiding over de relatie tussen Erasmus, Cervantes en Heydanus. Ik ben gaarne bereid om mijn medewerking aangaande deze materie te verlenen aan een soortgelijk 'vragenuurtje' zoals door u gisteren georganiseerd in LUX. Ook ben ik van mening dat ik thans moet overgaan tot de afronding van mijn dissertatie-onderzoek teneinde mijn promotie aan de Katholieke Universiteit mogelijk te maken. Ik zou het zeer op prijs stellen met u daarover op zeer korte termijn van gedachten te wisselen. Uw uitnodiging daartoe zie ik gaarne van u tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN P.S. Zoals u weet woon ik momenteel in Spanje. Ik logeer nu enige tijd in Nijmegen, waar u mij kunt bereiken via het emailadres van mijn moeder of mijn mobiele telefoon. Meer informatie op mijn website http://www.cervantesonline.nl

22 MAART 2003 CURSUSBIJEENKOMST REUNION IN WOERDEN