Maandag 16 december 2002. IAEA: geen bewijs kernwapens Irak Rode haren prins Harry gewild Al Gore geen presidentskandidaat Verzonden: "Subject: Daily Express Date: Mon, 16 Dec 2002 22:49:37 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Drs E.H. Halbertsma Dear Elizabeth, Maandag 16 december 2002. Zaterdagavond trof ik Claire uit Londen in de Bar Number One. Ik heb haar voor het eerst gesproken op woensdagavond 27 november. Zij toonde toen belangstelling voor mijn boek. Dat heb ik nog in dezelfde nacht voor haar getekend vanwege de historische datum 28 november. Lee heeft het nadien aan haar willen overdragen tegen de gevraagde winkelprijs. Zij was er op dat moment niet toe bereid. Zaterdagavond heb ik het haar gegeven "whether you want to pay for it or not". Direct mensen die foto's van haar maakten met het boek. Vooraf had ik ook nog een gesprek gehad met een Engelsman uit Reading (Marc Boyle) Zijn voorouders zijn met de Mayflower meegegaan naar Boston met William Penn en hebben daar de staat Pennsylvania opgericht. Ik heb hem ook inzage in mijn boek gegeven. Gisteren leek Claire mij wat bedrukt. 'She had no much need to talk'. Website geheel gereorganiseerd en opnieuw geupload. Binnenkort zijn de Letters to Elizabeth aan een nieuwe aandacht toe. In dat verband zal ik mij deze week ook wijden aan mijn Letters to Elizabeth. Wellicht ligt hier een relatie met The Cable Turtle of Purple. 21.59 Bezoek gebracht aan Bar Number One. Kennis gemaakt met de heer Marc D'Hondt en zijn dochter Freija, werkzaam voor L. WILLEMSEN LTD. N.V., Sampling Department, Kaai 750, Nieuwe Westweg 14, B-2040 ANTWERPEN. Onderweg naar de bar trof ik de Daily Express met op de voorpagina mijn 'stand in' en de woorden Hewitt: Di love letters ARE for sale at 10 million pounds. Het bijbehorende artikel luidt: Roll up and buy my Di love letters. Diana's family last night refused to discuss Hewitt's Iatest betrayal. Daar sta ik volledig achter. Freya droeg gisteren een leuk petje bij het zingen. Niet vandaag. Bij terugkeer bleek het uploaden na 1 uur, 3 minuten en 37 seconden te zijn afgebroken. Mijn verzonden brieven staan nog niet op het internet. Dat betreft eveneens mijn brief LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE waarin ik Lady Sarah MacCorquodale over de onderhavige kwestie mijn persoonlijke mening heb gegeven. 4 maart 1991 is in dat verband ook een historische datum. Op die dag vierde mijn vader zijn 74ste verjaardag. Bij die gelegenheid ontstond er een conflict met mijn toenmalige echtgenote. Exact een jaar later zijn wij daarom naar de advocaat gegaan in Woudenberg om die zaak te regelen ("Dat heb je knap gedaan"). Ik verwacht terzake dan ook nog vóór de kerst een berichtje van Diana's zuster inzake de voortgang van onze organisatie. De heer Hewitt moeten wij de bedenkelijke reputatie als 'Royal Rat' dan maar gunnen. Dan kan hij eindelijk afmaken wat hij zich al eerder heeft voorgenomen. Ik ga nu verder met het uploaden van mijn bestand. Hartelijke groet. JOHN.

17 DECEMBER 2002 BILL CLINTON