FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vrijdag 6 december 2002 Gisteravond bezoek aan sinterklaasviering in het Holland Huis, bar Mix en de Jivin' Jaks. Nieuwe buren. Uit Argentinië. Vandaag ontving ik het volgende bericht van Harry Mens: Linguarama Nederland werd opgericht in 1971 met als doel het verzorgen van effectieve taaltraining, direct aansluitend op de praktijkbehoeften van bedrijven, non-profit organisaties en particuliere cliënten. Inmiddels strekt het Linguarama netwerk zich uit over zes landen. In deze centra organiseren zij jaarlijks trainingen in meer dan 25 verschillende talen. Suze bracht een bezoek aan de vestiging in Soesterberg en friste tegelijkertijd haar kennis van de Franse taal op. Dit is slechts ten dele waar. Linguarama Nederland is in 1981 officiëel voortgekomen uit het door mij opgerichte Frans-Spaans Instituut B.V. (voortgekomen uit het in 1978 opgerichte Wijchens Talen Instituut bij Nijmegen) als een initiatief van de heer P.W. Karis, toenmalig directeur van het Institute of English Studies te VEENENDAAL en werd een fifty-fifty participatie als werkmaatschappij van de Britse Linguarama-groep, die is opgericht door de heer Richard Lewis, voormalig docent Engels aan het Hof van de Keizer van Japan. De oprichtingsstatuten berusten bij het notariskantoor Van Dijk en Beusekom in de Groot Hertoginnelaan in 's-Gravenhage, alsmede bij mij in de kluis. Ik heb ze enige tijd geleden nog gescand. Nadat de heer Karis zijn functie als directeur van Linguarama heeft neergelegd en zijn aandelen verkocht, heeft zijn advies in het voorjaar van 1991 geleid tot de oprichting van het Instituto Cervantes tijdens een persoonlijk onderhoud met hem in Woubrugge. U kunt alles lezen in mijn levensloop. In de brieven die ik de heer De Koning in Nijmegen vanaf de periode rond de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in november 2000 heb doen toekomen heb ik nogal wat persartikelen opgenomen waarvan ik thans van mening ben dat het 'een gepasseerd station' betreft. Ik zal mij vanaf heden dan ook beperken tot de informatie die ik heb verstrekt ten behoeve van de opbouw van onze organisatie in GRAN HERMANO. 11.13 Getracht dit bericht te uploaden in mijn 'Bericht uit de Zevende Hemel'. Krijg echter het volgende bericht door op het internet: Mogelijk blauwzuurgas vrij in Wijchen 11.25 bericht doorgebeld. 12.04 Waakzaamheid blijft geboden. 12.35 Bericht uit de Zevende Hemel gekoppeld aan Gran Hermano. Upload succesvol. De Telegraaf meldt: Geen blauwzuurgas vrij in Wijchen.

7 DECEMBER 2002 MR. BALDY