Dinsdag 19 november 2002

Ontvangen: Subject: FINANCIACION PROYECTO CERVANTES Date: Mon, 18 Nov 2002 11:57:30 From: "AIGENLIMITED@telefonica.net" <AIGENLIMITED@telefonica.net> Tengo el gusto de acusar recibo a su mensaje del 15 de los corrientes, relacionado con su Proyecto Cervantes, el cual tendré mucho interés en estudiar y gestionar su financiación. Atentamente, PEDRO L. GARCIA-PEGO BAQUERA MALAGA." NRC: EU valt over steun aan voetbalclubs Nederlandse gemeenten hebben met hun financiële steun aan professionele voetbalclubs Europese regels overtreden. De gemeenten hadden hiervoor van tevoren toestemming van Brussel moeten hebben. De rest van het artikel heb ik niet meer gelezen. Lijkt mij wel van belang inzake 'FC Cervantes'. Ontvangen: Subject: VOC Date: Tue, 19 Nov 2002 09:30:36 From: "Jankees Meijnen" Geachte heer van der Heyden, De status van uw lidmaatschap is in de laatste bestuursvergadering besproken. Namens het bestuur kan ik u bevestigen dat uw buitengewoon lidmaatschap gehandhaafd blijft. Met huzarengroet, Mr JKG Meijnen, secretaris VOC. Verzonden: Subject: VOC Date: Tue, 19 Nov 2002 09:45:17 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: "Mr J.K.G. Meijnen" CC: "Drs E.H. Halbertsma" Geachte heer Meijnen, Uw bericht "De status van uw lidmaatschap is in de laatste bestuursvergadering besproken. Namens het bestuur kan ik u bevestigen dat uw buitengewoon lidmaatschap gehandhaafd blijft. Met huzarengroet, Mr JKG Meijnen, secretaris VOC" heb ik zojuist ontvangen. Ik stel dit buitengewoon op prijs. Mijn hartelijke dank voor uw inspanningen. Ik kan u voorts melden dat ik inmiddels een eigen website heb geopend. U vindt hem onder <http://www.cervantes.nu> De site dient nog te worden geprofessionaliseerd. Ik heb hierop mijn beleidsvoornemens opgenomen en ben thans bezig met het 'uploaden' van mijn brieven met de titel 'Gran Hermano'. Vandaag heeft zich ook een Spaanse financier voor mijn 'Cervantes Project' aangediend. Nous Maintiendrons, J.L. VAN DER HEYDEN De Telegraaf: Bush verdedigt optreden Poetin Britse koningin naar nieuwste Bond-film Website voor docenten NRC Handelsblad heeft een afzonderlijke website voor docenten die lesgeven in de hoogste klassen van havo en vwo. Deze docentensite wordt binnenkort opgenomen in deze algemene site. Op de docentensite: · http://docenten.nrc.nl * Onderwijsnieuws * Opdrachten bij actuele artikelen uit de krant * Discussieforum

BUSINESS CLASS SYMPOSIUM ONDERNEMEN EN BELEGGEN 2003
In de even unieke als onderhoudende ambiance die men van ons in de Hotels van Oranje gewend is, heeft op 10 december aanstaande het jaarlijkse Business Class Symposium plaats, voor de vierde achtereenvolgende keer alweer. De contouren van een mooie traditie beginnen zich langzaam maar zeker af te tekenen. Niet zonder reden vragen wij uw aandacht voor een bijeenkomst die zowel inhoudelijk als qua sfeer steeds zozeer tot de verbeelding spreekt, in het bijzonder bij entrepreneurs die weten wat hard werken en ondernemen is. De ervaring leert dat deze categorie ons jaarlijkse congres niet overslaat. Prominente gasten zijn opnieuw bereid gevonden hun licht te laten schijnen over tal van belangrijke thema's en over de voor volgend jaar te verwachten ontwikkelingen
Subject: Cervantesonline Date: Tue, 19 Nov 2002 21:44:19 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: business-class@mens.nl Beste Harry, Graag zou ik erbij kunnen zijn op 10 december. Op dit moment ben ik in Spanje en heb inmiddels contact met iemand die mijn 'Cervantes Project' wil financieren. Ik heb de nodige expertise nodig om dit allemaal snel door te rekenen. Een congres in de Hotels van Oranje heb ik ook al een tijd in de planning. Maar ik heb wel medewerking nodig. Liesbeth Halbertsma, jou welbekend van de Paralleboulevard toen wij daar tegenover Hotel Oranje samenwerkten en voormalig directeur van de Baak heeft mijn businessplan. Ook houd ik haar van de ontwikkelingen aan de zuidkust op de hoogte via haar emailadres. Inmiddels heb ik mijn website geopend. Gemakshalve onder www.cervantesonline.nl Maar de hoofdsite is <http://www.cervantes.nu> Mijn persoonlijke ontwikkelingen tref je aan onder 'Gran Hermano'. Ik hoop gauw iets van je te vernemen. Hartelijke groet, John van der Heyden Spanje.

20 NOVEMBER 2002 GEEN HOROSCOOP VANDAAG