Vrijdag 18 oktober 2002 Verzonden: Subject: Europese Unie: Vergadering van maandag in Luxemburg Date: Fri, 18 Oct 2002 11:51:22 To: nieuwsbrief@maaten.net CC: Drs E.H. Halbertsma Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depotnummers 508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en trainingen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

Geachte heer Maaten,

Nu ons land niet meer over een wettig gekozen regering beschikt ben ik genoodzaakt de honneurs traditiegetrouw weer eens waar te nemen. Het betreft uiteraard de uitbreiding van de Europese Unie en de daaraan gelieerde zaken. Het ziet ernaar uit dat hierover in Brussel nogal wat misverstanden bestaan. Zo heb ik kunnen vaststellen dat de heer Verheugen, die voor de uitbreiding verantwoordelijk is, niet volledig is geïnformeerd door zijn voorganger Jean Luc Dehaene. In uit verband zend ik u aangehecht tevens afschrift van de machtiging die ik mijn collega Liesbeth Halbertsma terzake op 9 oktober 1997 heb doen toekomen.

Mijn dagboek van vandaag sluit daar nauw bij aan. Liefde is... oogsten wat je hebt gezaaid. Minister zwijgt bij EU-beraad Nederlands beleid over uitbreiding staat nog niet vast Wij zijn met die strategie meegegaan vanwege het gestelde in mijn berichtgeving aan Herman de Koning en Jules Maaten. De heer Verheugen heeft onze lijn klaarblijkelijk niet goed gevolgd. In dat opzicht is de heer Jean Luc Dehaene ernstig tekort geschoten door niet op mijn beleidsplan te reageren. Na van de Rijksvoorlichtingsdienst te 's-Gravenhage het adres van de heer Dehaene te hebben ontvangen heb ik hem nog tijdens Diana's leven de volgende brief doen toekomen: BELEIDSPLAN. Dit naar aanleiding van de brief d.d. 24 juli 1997 die ik toen van het Belgische Koninklijk Huis heb ontvangen.

In dit verband heb ik gisteravond ook nog het volgende emailbericht verzonden naar het persbureau van het Princess Diana (Memorial) Fund: Subject: Letters to Diana, Princess of Wales Date: Thu, 17 Oct 2002 23:53:58 To: press@memfund.org.uk Dear Ladies and Gentlemen, I would be very obliged to you when you will pay attention to my book with all the letters that I sent to Diana from before and after the time that I proposed to set up a new Dutch-British Family Company on the 28th of December 1996. This is extremely important now that Mr Paul Burrell has been accused for a situation that has to be cleared up as soon as possible to avoid further misunderstandings. I quote the BBC News "Monday, 14 October, 2002, 14:57 GMT 15:57 UK Butler 'stole Diana's belongings' Did not safeguard Mr Burrell the goods for Our Company on behalf of Diana and Me on Her Command? The act took place exactly as from the date of the foundation of our Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

19 OKTOBER 2002 MOEIZAAM BESLUIT KABINET OVER EU