Zaterdag 12 oktober 2002 Krachtig herstel op beurs Ik denk dat deze positieve ontwikkelingen te danken zijn aan mijn bezoek aan Hotel des Indes afgelopen donderdag. Om 11.40 ben ik met de trein uit Nijmegen-Dukenburg vertrokken. Aankomst 's-Hertogenbosch 11.55. Van daaruit reed er geen trein naar Utrecht in verband met een aanrijding. Onverrichter zake de sneltrein naar Arnhem terug V. 12.40 In Arnhem geen directe treinverbinding met Utrecht. Dus verder gereisd naar Deventer V. 12.47 Onderweg sprak ik met een Macintosh-expert uit Son bij Eindhoven. Hij adviseerde mij het herstelprogramma TechTool, verkrijgbaar bij Noadis in Venlo. A. 13.24 Vertrek Deventer 13.54.

Apeldoorn 14.00.Amersfoort 14.25.Utrecht A. 14.43. Postbus 689 nagekeken om 14.57. Alleen een gids met exclusieve wenskaarten van o.a. Gerdien Meynen.

Vertrek Utrecht 15.17. Aankomst 's-Gravenhage 16.02. Om 16.30 na een beker chocolade aangesloten in de rij op de Prinsessekade. Ik trof daar dezelfde marechaussee die ik op 28 augustus op station Duivendrecht heb gesproken. Ik citeer:

"Het was gisteren een reis 'volgens het boekje'. Vertrek Málaga 11.00 uur. Aankomst Schiphol 13.35 uur. Eén van de stewardessen verzocht mij een enquêteformulier in te vullen. Daarvoor kreeg ik een flesje Zuidafrikaanse wijn cadeau: "Drostdy-Hof", hetgeen mij ogenblikkelijk deed denken aan mijn "Brief aan oom Piet in Zuid-Afrika", als reactie op het boekje 'Flexwerken' van Peter Ottenhoff. Ik heb de diensten van TRANSAVIA in alle opzichten als 'zeer goed' beoordeeld. Met uitzondering van de kleur: die moet uiteraard nog veranderen in rood en paars. Ook heb ik mijn visitekaartje in de enveloppe achtergelaten. Na aankomst met de trein naar Duivendrecht. Om 15.00 trof ik daar een hoofdofficier van de KONINKLIJKE MARECHAUSSEE en heb hem eveneens een kaartje verstrekt. Hij vroeg mij al direct hoe het gaat met de verkoop van mijn boek en of ik al inhoudelijke reacties op mijn 'Letters' heb ontvangen. Hierop heb ik hem laten weten dat ik daarover afspraken heb gemaakt met de lijfwacht van Prinses Diana op ETON COLLEGE en ik verwacht dat de verkoopcijfers zullen stijgen zodra er 'nog enkele juridische zaken zijn afgewerkt'. Daar kon hij zich wel een beeld van vormen."U heeft ook nog met een collega van mij gesproken", liet hij mij weten. "Dat klopt. In Bar Number One in Torremolinos. Hij heet Ruud en woont in Emmen". Rond 15.30 aankomst Utrecht. Daar de postbus geledigd. Ik trof er de volgende stukken aan.

Het was gisteren een reis 'volgens het boekje'. Vertrek Málaga 11.00 uur. Aankomst Schiphol 13.35 uur. Eén van de stewardessen verzocht mij een enquêteformulier in te vullen. Daarvoor kreeg ik een flesje Zuidafrikaanse wijn cadeau: "Drostdy-Hof", hetgeen mij ogenblikkelijk deed denken aan mijn "Brief aan oom Piet in Zuid-Afrika", als reactie op het boekje 'Flexwerken' van Peter Ottenhoff. Ik heb de diensten van TRANSAVIA in alle opzichten als 'zeer goed' beoordeeld. Met uitzondering van de kleur: die moet uiteraard nog veranderen in rood en paars. Ook heb ik mijn visitekaartje in de enveloppe achtergelaten. Na aankomst met de trein naar Duivendrecht. Om 15.00 trof ik daar een hoofdofficier van de Koninklijke Marechaussee en heb hem eveneens een kaartje verstrekt. Hij vroeg mij al direct hoe het gaat met de verkoop van mijn boek en of ik al inhoudelijke reacties op mijn 'Letters' heb ontvangen. Hierop heb ik hem laten weten dat ik daarover afspraken heb gemaakt met de lijfwacht van Prinses Diana op ETON COLLEGE en ik verwacht dat de verkoopcijfers zullen stijgen zodra er 'nog enkele juridische zaken zijn afgewerkt'. Daar kon hij zich wel een beeld van vormen."U heeft ook nog met een collega van mij gesproken", liet hij mij weten. "Dat klopt. In Bar Number One in Torremolinos. Hij heet Ruud en woont in Emmen". Rond 15.30 aankomst Utrecht. Daar de postbus geledigd. Ik trof er de volgende stukken aan.

1. Dankbetuiging van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje voor de goede wensen die Hij ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht ontvangen, d.d. 29-04-2002 gericht aan de Stichting Cervantes Benelux.

2. Brief aan de Stichting Cervantes Benelux van Minister-President W. Kok d.d. 17 mei 2002, kenmerk 430069, poststempel 21.05.02.

Minister-President Ministerie van Algemene Zaken Postadres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Bezoekadres Binnenhof 19, Den Haag Datum 17 mei 2002 Kenmerk 430069. Stichting Cervantes Benelux De heer J.L van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT. Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief over de aanslag op de heer Fortuyn op 6 mei 2002. Direct na de moord heb ik namens de regering woorden van deelneming en innig medeleven uitgesproken. Deze vreselijke gebeurtenis is diep tragisch: voor de nabestaanden, voor ziin geestverwanten en voor allen die hem dierbaar waren. Ook diep tragisch voor ons land en voor onze democratische rechtsstaat. In een verdraagzaam land, een democratie, met natuurlijk politieke tegenstellingen heeft men respect voor elkaar en elkaars mening en gebruikt men geen geweld. Ik hoop van harte dat we er in ons land in slagen gezamenlijk de basis te versterken voor een veilige samenleving, waarin tolerantie, respect en begrip voor elkaar centraal staan. Hieraan kan een ieder zijn of haar bijdrage leveren. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok.

Dit als reactie op het volgende faxbericht: Dagboek.

3. Brief aan Instituto Cervantes Holding van Minister-President W. Kok d.d. 7 juni 2002, kenmerk 431549/432034, poststempel 07.0602

Minister-President Ministerie van Algemene Zaken Postadres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Bezoekadres Binnenhof 19, Den Haag Datum 7 juni 2002 Kenmerk 431549/432034. Instituto Cervantes Holding De heerJ.L. van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT. Geachte heer Van der He,vden, Uw brief van 17 mei 2002 heb ik in goede orde ontvangen. In uw brief verzoekt u mij om uw plaats in te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Op uw verzoek zal ik niet ingaan. Overigens stel ik geen prijs op verdere toezending van uw dossiers. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok.

4. Brief aan Instituto Cervantes t.a.v. John L. v d Heyden van Ad Melkert d.d. 6 juni 2002.

5. Twee royalty-cheques van Trafford met brieven d.d. 6 mei en 6 augustus 2002.
6. Acceptgiro t.b.v.
Instituto Cervantes Benelux van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland.
7. Acceptgiro van Zuster Michaela, Manilla p/a Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen Leidsegracht 9, 1017 NA Amsterdam.
8. Acceptgiro van "WereldOuders, Achterom 152, 1211 PD Hilversum".
9. Verzoek om steun van de Stichting Parkinson Fonds, Hoofdweg 667A, 2131 BB
Hoofddorp.
10. Uitnodiging voor de Adobe Expo dagen op 30 en 31 mei, gericht aan
Instituto Cervantes Holding Lt
11. 'Viva España Zomer 2002, gericht aan
Instituto Cervantes Benelux.
12. Foco nr. 2 - juni 2002

Met de trein van 15.50 uur ben ik naar Nijmegen gereden. Aankomst Nijmegen Centraal 16.42. De aansluitende trein gemist. Vertrek Nijmegen Centraal 17.16. Aankomst Dukenburg 17.22."

Een lieftallige blonde politie-agente heb ik mijn kaartje gegeven vanwege het feit dat ik in de postbus geen uitnodiging heb ontvangen voor de uitvaartdienst. Nochtans heb ik mij welwillend bij de groep aangesloten om de laatste eer aan Prins Claus te bewijzen. Ik was onder de indruk van de diepe ingetogenheid, de krans van SSMM Los Reyes en het bloemstuk met witte rozen en paarse bloemen van de familie Loudon. Na mijn bezoek ben ik naar Hotel des Indes gegaan. Ik heb daar gesproken met een Engelsman die voor Shell werkzaam is. Gesproken over het joggen in Londen en Den Haag en mijn fitness in Earls Court Gym. Ook hem heb ik mijn kaartje verstrekt, alsmede de barkeeper van 'Des Indes'. Vertrek 's-Gravenhage 21.10 V. Utrecht 21.55. Nijmegen-Dukenburg Aankomst 22.50 uur. Gisteravond housewarming bij Ramon. Aangenaam weerzien met mijn (voormalige) 21.03 Vanmiddag bezoek gebracht aan de receptie van Ernst & Luim.

Verzonden: Subject: 50 jaar Ernst & Luim Date: Sat, 12 Oct 2002 20:11:58 To: Marjo Casteleijn Beste Marjo, Nogmaals mijn hartelijke gelukwensen met het vijftigjarig jubileum van Ernst & Luim. Mede aan jouw medebestuursleden en acteurs en actrices. Ook namens mijn 83-jarige moeder. Ik vond het leuk om even op de Akkerlaan te gast te zijn. Spijtig dat Henk van de Hoff deze mijlpaal waarvan hij - als enige overlevende oprichter - aan de basis heeft gestaan, niet aanwezig kon zijn en jij jouw gastvrouwschap moest verdelen tussen Boermans Zalencentrum en het ziekenhuis. Wens hem van mij van harte beterschap. Ik heb nog uitgebreid met zijn zoon Wim van gedachten kunnen wisselen. Wim ten Kiefte heb ik laten weten dat ik ter gelegenheid van dit jubileum mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' cadeau heb willen doen. Wim liet echter weten het Engels niet zo goed te beheersen. Bovendien ben ik hier in Nederland door mijn eigen exemplaren heen. Zodra de Nederlandstalige uitgave hier in de boekwinkels verschijnt hoop ik jullie daarvan alsnog een exemplaar te kunnen aanbieden. Aangehecht tref je de foto aan die ik vanmiddag heb gemaakt. Hartelijke groet, JOHN L.VAN DER HEYDEN FLORISZOON. Ook nog uitgebreid van gedachten gewisseld met Peter Gubbels van de PR-commissie. Hij liet mij weten mijn verhaal over Prinses Diana niet te hebben geloofd. Daarom heb ik hem nog een keer een uitdraai verstrekt van website www.trafford.com/robots/01-0341.html Ik trof de PowerPoint Presentatie w7wjpzxp.ppt op mijn bureaublad. Klaarblijkelijk is het met een email meegekomen als feedback. Ik heb mijn voormalige echtgenote uitgenodigd een keer naar Torremolinos te komen. Daarom heb ik haar en Tjerk het volgende bericht doen toekomen. Subject: Feedback Date: Sat, 12 Oct 2002 22:39:49 Even een berichtje uit Nijmegen. Het was reuze gezellig gisteravond. Als vanouds. Ik ben blij dat ik je nu iets meer kan laten weten waar ik mee bezig ben. Vandaag ontving ik op mysterieuze wijze mijn eigen bedrijfspresentatie op mijn bureaublad met een mij onbekende code. Het geeft aan dat men ermee bezig is. Het is een PowerPoint Presentatie. Leuk. Kijk maar eens wie de aftrap mag doen. In dit verband stuur ik je ook mijn dagboek van vandaag. Te beginnen met jouw sterrenbeeld of sterrebeeld? 'Koninginnedag' heb ik ook in 'Koninginnendag' veranderd tijdens een bezoek aan het Pannenkoekenhuis 't Jagershuys in ZEIST en een kort bezoek nadien aan Rik Felderhof, die toen nog op de Lyceumlaan woonde. Hieronder mijn dagboek van vandaag. Morgen ga ik in Ellecom naar de kerk. JOHN.

13 OKTOBER 2002 BEDRIJFSPRESENTATIE