Dinsdag 8 oktober 2002 Harry Mulisch durft geen uitspraken te doen over een aangelegenheid die zich nu vijf jaar geleden heeft voorgedaan. Prins Claus wordt begraven in een grijs met paarse koets. Dat blijkt niet zo te zijn 11.13 Subject: HET KOMPAS VAN FRIGILIANA Date: Tue, 08 Oct 2002 14:46:33 To: Drs E.H. Halbertsma CC: Mr J.K.G. Meijnen Beste Liesbeth, Ik wil jou langs deze weg mede mijn diepste leedwezen betuigen bij het overlijden van Prins Claus. Onze band met ons vorstenhuis is zowel voor jou als voor mij een belangrijke realiteit. Ik citeer in dit verband mijn brief aan H.M. de Koningin in verband met 'Strategisch Perspectief 2000' Overwegingen

"Majesteit, Ik deel zijn gevoelens. Een schot in de roos."

Je begrijpt dat ik er daarom aan hecht bij de uitvaart aanstaande dinsdag in Delft aanwezig te kunnen zijn. Ik heb Delft voor het laatst bezocht op 21 oktober vorig jaar. Hiervan heb ik Karin de Winter nog het volgende verslag doen toekomen. 26 oktober-borrel Ik herinner mij als de dag van gisteren dat wij samen een bezoek hebben gebracht aan Mr. Gijsbrecht van Amstel. Het betrof toen een probleem in het noorden des lands aangaande een medewerkster metde naam Dominska. Na het gesprek heb ik je uitgenodigd om bij mij thuis in Maarn nog even een kop koffie te drinken. "Laat ik dat maar niet doen", was toen jouw reactie. Hierdoor heb je mij toen voor een zeer zware keus gesteld, hetgeen er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik het contact met mijn toenmalige echtgenote heb beëindigd. Gisteren heb ik haar in het belang van mijn jongste zoon weer eens een emailtje doen toekomen. Ik citeer hieronder de meest relevante fragmenten inzake de opbouw van ons bedrijf. Zie dit dagboek van gisteren. Dan ga ik nu naar het nieuws van vandaag. Grijze koets Tory-voorzitter: "Roer moet om" Het wordt nu tijd dat Diana's testament van december 1996 wordt vrijgegeven. Met het oog op het bovenstaande geef ik er de voorkeur aan aanstaande dinsdag in Delft in de Nieuwe Kerk aanwezig te mogen zijn. Ik zou het zeer op prijs stellen indien jij daarin een bemiddelende rol kunt vervullen en ervoor kunt zorgdragen dat er donderdag een uitnodiging in Postbus 689 te Utrecht ligt.

Dan ga ik weer even naar de randstad. Vanmiddag ga ik weer in Velp naar de sauna. Voor de goede orde zend ik daarom van dit bericht ook een kopie aan de heer Mr. Meijnen uit de Tromplaan. Eén kompas is immers écht betrouwbaar: HET KOMPAS VAN FRIGILIANA! JOHN.

9 OKTOBER 2002 AHEAD ONLY