WAARDE COLLEGAE

Zondag 15 september 2002 Gisteren bezoek aan Lucaya. De naam van dit bedrijf staat 34 maal vermeld in mijn boek. Vitalizee 3 keer. Prinses Diana Fonds 11 keer. JULIO IGLESIAS 3 keer. Pitman 6 keer. Burger 16 keer. Malaca Instituto 4 keer. Málaga 12 keer. De Baak 81 keer. Liesbeth (Halbertsma) 78 keer. PETER OTTENHOFF 54 keer. Peter (Jones) 1 keer. Harry Starren 2 keer. Valkhof 19 keer. Toyota 12 keer. De naam 'Migo' komt slechts éen keer voor. 'Amigo' echter meerdere malen. 'Boulevard' heeft ten onrechte de suggestie gewekt dat James Hewittt de vader van Prins Harry zou zijn. Volgens het boek 'Princess in Love' van Anna Pasternak heeft Diana de heer Hewitt in 1986 voor het eerst ontmoet in Mayfair. Harry is van 1984. James Hewitt heeft de fantasieën van mevrouw Pasternak in dit boek overigens volledig van de hand gewezen. Dit heb ik gemeld aan Herman de Koning. Gisteravond werd mij gevraagd of ik tot een schikking bereid ben met Al Fayed. "Om te voorkomen dat de Britse bevolking Harrods in zijn geheel tot de grond afbreekt ben ik daartoe in principe wel bereid", heb ik geantwoord. "Na 28 september acht ik mij vrij om alles te openbaren." Hetgeen 'de facto' al is gebeurd in Canada Diana. Mijn invloed lijkt mij echter nog redelijk beperkt. De rechter kan overgaan tot een civielrechtelijke of een strafrechtelijke procedure. Of alletwee. Op de civielrechtelijke procedure kan ik invloed uitoefenen. Een strafrechtelijke procedure lijkt mij echter wel realistisch. De Heer Al Fayed is immers verantwoordelijk voor de dood van de Moeder van de Kroonprins van Groot-Brittannië. Zijn landgenoot Mohammed Atta heeft zich terzake ook niet al te diplomatiek opgesteld op 11 september vorig jaar. Dit laat mijn vordering onverlet. 18.36 Vanmiddag heb ik een bezoek aan Het Valkhof gebracht. Eerst gesproken met de heer Linssen (penningmeester). Na 16.00 uur met Fer Boshouwers en enkele geïnteresseerden in de herbouw. Verzonden. Subject: Een kwestie van kiezen Date: Sun, 15 Sep 2002 22:57:51 To: RONALD MIGO CC: Drs E.F.M. Boshouwers Beste Ronald, Het is alweer een tijd geleden dat wij contact hebben gehad. Om precies te zijn op zaterdag 9 juni vorig jaar tijdens de 'ondernemingsplannendag' in het 'Gelredome' in Arnhem. Ik schrijf je dit bericht omdat ik vanmiddag in de Sint Nicolaaskapel in Nijmegen een gesprek had met Fer Boshouwers inzake de herbouw van Het Valkhof. Daar zijn wij op 12 juni 1996 zo enthousiast aan begonnen. Fer heeft mij laten weten dat het huidige Nijmeegse gemeentebestuur het raadsbesluit van die dag naast zich heeft neergelegd nadat jij als wethouder van EZ en Ed d'Hondt als burgemeester zijn vertrokken. Fer had al een particuliere investeerder van Hfl. 80 mio aangetrokken. Nochtans vordert die herbouw voor geen cent. Zo zijn Wij niet getrouwd Ron. Ik vind dat daar gauw iets aan moet gebeuren. Vandaar dat ik Fer hiermee ook een versie van dit bericht doe toekomen. Onlangs is in de Engelstalige markt mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales op de markt gekomen. Jij en Fer staan in dit boek afgebeeld op pagina 192.

Als die herbouw niet op zeer korte termijn wordt aangepakt gaan Wij wereldwijd gruwelijk onderuit. En dat kunnen Wij ons echt niet veroorloven. Ik had de indruk dat de herbouw was gestagneerd door het dodelijk 'ongeval' van Diana vijf jaar terug. Maar dat blijkt nu niet van invloed te zijn geweest. Fer heeft nu eenmaal die investeerder bereid gevonden om er 80 mio in te steken. Dat betekent dat mijn vorderingen op verschillende partijen ook aangewend kunnen worden voor de handhaving van de lokatie waar wij elkaar voor het laatst hebben getroffen. Echter onder een andere naam. Ik heb afgelopen donderdag terzake de volgende brief verzonden: REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT. Jij hebt mij laten weten dat terzake "De Koninklijke Weg" dient te worden bewandeld. Vanavond heb ik de laatste hand gelegd aan de vertaling van mijn boek in het Nederlands. Ik heb mij ten doel gesteld dit boek vóór 28 september aanstaande op de Nederlandse markt te brengen. Ik heb alleen nog een uitgever en een paar sponsors nodig. Verder moet het wel lukken. Onderstaand ontvangen jullie - als eersten - de Nederlandstalige versie van mijn boek (zonder illustraties, i.v.m. de bestandsgrootte). Maar eerst nog een paar statistische gegevens: Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Lucaya in Oss. De naam van dit bedrijf staat 34 maal vermeld in mijn boek. Vitalizee 3 keer. Prinses Diana Fonds 11 keer. JULIO IGLESIAS 3 keer. Pitman 6 keer. Burger 16 keer. Malaca Instituto 4 keer. Málaga 12 keer. De Baak 81 keer. Liesbeth (Halbertsma) 78 keer. PETER OTTENHOFF 54 keer. Peter (Jones) 1 keer. Harry Starren 2 keer. Valkhof 19 keer. Toyota 12 keer. De naam 'Migo' komt slechts éen keer voor. 'Amigo' echter meerdere malen. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN (TOT 28 OKTOBER AANSTAANDE).

16 SEPTEMBER 2002 KIEZEN VAN EEN UITGEVER EN SPONSORING