Zaterdag 31 augustus 2002 - Five Years Later

Verzonden: Subject: Diana's bodyguard Date: Sat, 31 Aug 2002 10:29:08 Geachte directie van SBS6 Met veel belangstelling heb ik gisteren het programma gezien over Trevor Rees-Jones en diens verklaringen omtrent de verantwoordelijkheid van de heer Mohamed Al Fayed inzake het dodelijke ongeval van mijn beoogde partner vandaag vijf jaar geleden. Ik zou het zeer op prijs stellen van u de teksten te ontvangen van de in het programma uitgezonden interviews. Mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' is inmiddels op de Engelstalige markt verschenen. Meer informatie hieromtrent vindt u op websites Trafford Publishing Canada en Amazon.com Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN.

1 SEPTEMBER 2002 BEZOEK AAN VELP