Dinsdag 9 juli 2002 Subject: Bericht aan de Directie 007 Ik neem dus aan dat zij nu voorlopig voldoende informatie hebben. Ik denk niet dat dat telefoontje van gisteren toeval is. Ook vind ik het niet vreemd dat er nu weer allerlei verhalen over Emile Ratelband de ronde doen. Peter heeft overigens ook nog een boek van mij tegoed. Zodra ik de vertaling afheb zal ik hem een exemplaar doen toekomen. Uiteindelijk heeft hij mij het boek Flexwerken ook cadeau gedaan. Ik vraag mij wel af over welke niet erkende zoon van het koningshuis dat boek gaat van Elène Vis. John Maitland wellicht? Zijn zoon zou - volgens afspraak op 27 oktober vorig jaar - nog iets van zich laten horen. Ik citeer. "Zaterdag 27 oktober 2001 Zo ben ik met de trein van 14.21 opnieuw naar de westkust vertrokken. Om 15.30 naar de receptie van de Baak gebeld vanuit Utrecht. Onderweg in de trein realiseerde ik mij dat de mededeling "In het huis Domplein 3 werden al in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw activiteiten georganiseerd voor de Spaanse immigranten die toen naar Nederland kwamen. Sinds 1992 zit in dit gebouw de Nederlandse vestiging van het Instituto Cervantes" in het Utrechtste Stadsplan zou kunnen betekenen dat mijn rechten op dat Instituut vanaf 1992 zijn erkend. In 1992 was daar immers slechts de Casa de España gevestigd en geen Instituto Cervantes. Aankomst Leiden rond 16.30. Met bus 42 via Voorhout om 16.33 naar Noordwijk. Om 17.10 kwam ik op de Baak aan. De foto van de auto met kenteken AA 93 heb ik ten behoeve van de directie bij de receptie afgegeven, alsmede de bijbehorende correspondentie, waarvan afschriften van alle brieven en kaarten die ik in de loop van de tijd van het Spaanse Koninklijk Huis en de Spaanse Minister-President heb ontvangen. Het was er reuze gezellig rond de bar van de Baak. Als eerste trof ik er Alouis Bisscheroux. Hij liet mij weten voor de criminelen in Colombia naar Nederland te zijn gevlucht, maar dat hij toch weer terug wil. Een moedig besluit, nu de kaarten anders liggen dan in 1993. Ook was deze keer Renato Barbuscio weer een keer aanwezig. Hij woont thans in Staphorst, maar komt naar zijn zeggen nog steeds regelmatig in Noordwijk op bezoek met zijn twee honden. "Spaghetti" en "Macaroni", naar ik uit eerdere berichtgeving heb vernomen. Nadien werd ik verwelkomd door de zoon van de aanwezige heer John Maitland, de oprichter van de Baak. Ik heb hem laten weten dat ik in de eerste week van het jaar 2000 bij zijn familiekasteel ben gaan kijken in Zuid-Schotland, nadat ik mijn testament ten behoeve van William heb weggebracht naar Balmoral Castle. Hij liet weten dat het kasteel zich in Lauderdale bevindt. Ik ben toen op 3 januari echter in Thirlestone op bezoek geweest. De heer Maitland adviseerde mij de ontwikkelingen nog even af te wachten. Vervolgens heb ik nog uitgebreid met Netty Jonkergouw van gedachten gewisseld over de Kunst op de Baak en de betekenis van het autonummer AA 93. Ik heb haar vervolgens mijn gevolgde strategie tot en met heden uiteengezet aangaande de ontwikkeling van het Spaans in Nederland en de Minister-President in het kader van het Spaanse staatsbezoek om een permanente voorziening voor het Spaans op het Ministerie van O, C & W heb verzocht. Nu de problemen in de VS zijn toegenomen dienen de bakens thans te worden verzet richting Spanje en Latijns-Amerika (Argentinië). Ik heb mij daarbij bereid verklaard in Zuid-Spanje hieraan mijn medewerking te verlenen binnen het kader van de gecreëerde rechtsposities. Deze lijn heb ik eveneens met Frits Wiersema besproken. Ik heb hem laten weten dat ik bij mijn ontslag heb bedongen gebruik te mogen maken van het netwerk van de Baak om mijn organisatie op te bouwen en mijn collega's terzake regelmatig heb gerapporteerd inzake de ontwikkelingen. Hij bood mij direct een glas Champagne Brut aan. Ook trof ik Debbie Molhuizen aan de bar. Zij liet mij weten geen familie te zijn van Trudy Molhuizen, die ons heeft rondgeleid door WINDSOR CASTLE in augustus 1997. Voorts heb ik nog met Nico gesproken in verband met al die beroemde foto's. Te beginnen met zijn foto van de groep op het pallet in de Noordzee in oktober 1990. Ik heb hem laten weten dat het eerste exemplaar van mijn boek bestemd is voor de Baak. Tot slot heb ik nog even met Karin de Winter gesproken. Zij had mijn stuk van 23 oktober nog niet gelezen. Vervolgens ben ik met de bus naar het Rapenburg in Leiden gegaan. De eigenaren van de Engelse pub North End zijn zuinig op mijn kerstkaart van 1997.

Ik heb Carolina daarom onder het genot van een 'pint of Newcastle Brown Ale' ook een exemplaar van mijn boek toegezegd en ben nadien naar Nijmegen teruggekeerd. Máxima begint overigens al aardig in het voetspoor van mijn eerdere partner te treden. De kreet 'Máxima for President' is dan ook van het Rapenburg afkomstig." Ik zie dus dat deze zaak thans in de belangstelling staat. 14.30 Bij het vertalen zie ik wederom een procedurefout. Ik lees in de vertaling op donderdag, 10-07-1997 20.15. Ik heb mijn pakket terugontvangen. Het is erg aardig dat je hem hebt geopend en jouw hart hebt teruggegeven. Ik ben blij dat je de kaart en de rozen hebt geaccepteerd. Ik houd Rapport 26 'on file'. Ik kan mij niet herinneren of die brief was geopend of niet. Alouis Bisscheroux heeft mij op zaterdag 27 oktober vorig jaar laten weten dat Diana's post klaarblijkelijk ook werd geopend. Dat zou dus aantasting van het briefgeheim hebben betekend. Bovendien is Diana hierdoor wezenlijke informatie onthouden op een cruciaal moment. Hetgeen uiteindelijk tot de fatale ontwikkeling heeft geleid. Het is dus goed dat de direct betrokkenen nu over die informatie beschikken. Verdere informatie via het internet hebben zij dus niet meer nodig. Alles staat nu in het boek. Inclusief de brief namens de Britse Minister-President. Ik heb op 30 april 1997 een grote fout gemaakt door in de Eurostar naar Parijs te stappen in plaats van Brussel uit onwetendheid. Ik wist niet dat er naast Brussel nog een tweede bestemming was. Die fout kon nog worden gerepareerd. Ik heb het Peter bovendien ook onmiddellijk per GSM gemeld toen ik aankwam in Calais. Maar deze blunder rond Haar verjaardag is Haar fataal geworden. Het is verbijsterend om te zien hoezeer de beveiligingsdienst van het Britse Koninklijk Huis tekort is geschoten in hun toezichthoudende taken. Alles is misgegaan vanaf dat moment. Alles. Maar dan ook alles, waardoor zij haar heil heeft moeten zoeken aan de overkant van Park Lane. Het is 'buffling' zoals haar broer Charles het inderdaad heeft uitgedrukt. Hoe vaak heb ik nadien niet moeten ingrijpen om de zaak weer op de rails te krijgen. En wát is mij niet allemaal overkomen in die tijd. Het mag wat mij betreft allemaal worden verfilmd in SOLDAAT VAN ORANJE II. Als ik verder lees zie ik nu dat ik te goed van vertrouwen ben geweest. Ik heb verondersteld dat zij het pakket als een soort 'line checker' hebben teruggestuurd. Klaarblijkelijk speelden de belangen van Harrods toen al een rol. Ik sluit dus niet uit dat die veiligheidsmensen toen zijn omgekocht. Van 16.00 tot 18.00 uur hebben Paquita Rivas en haar dochter Cristina mijn appartement een goede beurt gegeven. Rond 21.30 heb ik gegeten in El Toro Azul in de Calle San Miguel. 'Pescado Dorado'. Meer aandacht dan voorheen. 23.00 Spaanse premier hervormt kabinet MADRID - De Spaanse premier Aznar heeft dinsdag een aantal wijzigingen aangebracht in zijn kabinet. De belangrijkste verandering is op Buitenlandse Zaken. Daar heeft Aznar Joseph Piqué vervangen door Ana de Palacio. De Palacio is een zus van Europees Commissaris Loyola de Palacio (Transport en Energie). Zij is lid van het Europees Parlement en zij vertegenwoordigt haar land in de Europese Conventie. Dat is de denktank die hervorming van de Europese Unie voorbereidt. Piqué wordt minister van Wetenschap en Technologie. Dat ministerie houdt onder meer toezicht op de telecommunicatie-industrie. Deze benoeming wordt algemeen gezien als een degradatie. Waarom Aznar Piqué heeft vervangen is niet duidelijk. Minister van Justitie Angel Acebes gaat naar Binnenlandse Zaken. Hij gaat zich daar onder meer bezighouden met de strijd tegen de Baskische terreurorganisatie ETA. Hij volgt op dat departement Mariano Rajoy op. Rajoy blijft wel vice-premier. De hele dag deden al geruchten de ronde over een op handen zijnde hervorming van het kabinet, waarmee Aznar twee jaar na de verkiezingen uiting zou willen geven aan vernieuwingsdrang. De geruchten begonnen nadat Aznar eerder op de dag een aantal ministers in zijn werkpaleis had ontboden. Dat ziet er goed uit. Piqué kan nu een nieuwe stimulans geven aan hernieuwde onderhandelingen tussen KPN en Telefónica binnen het kader van mijn beleidsplan. José María begint het spel in de vingers te krijgen. Ik mag aannemen dat de informatie van 007 gisteren niet voor niets is afgevangen. Toen ik vorige week maandag met de trein naar Málaga vertrok werden op het station van Torremolinos de London Concerts gespeeld van Haydn. Die draai ik nu 00.00 opnieuw. Paquita vindt dat ik aan een nieuwe 'novia' toe ben. Dat vind ik ook zodra de zaak in THE COURT OF JUSTICE OF NORTHAMPTON is afgerond.

10 JULI 2002 SOLDAAT VAN ORANJE 2