Woensdag 3 juli 2002 03.03 Ontvangen van boacgroep: Your message :- "Bericht aan de Directie 002" on Tue, 02 Jul 2002 19:46:27 +0200 has been received. En Your message :- "'Poor Diana: no acknowledgements, no discussion, no fountain'" on Tue, 02 Jul 2002 23:13:43 +0200 has been received. Ik ben nu wel benieuwd of Liesbeth getrouwd is met Jules Maaten. Ik heb voor haar ook nog nooit een geheim gehad. Ik begrijp niet wat er te redden valt. Mijn reputatie is altijd goed geweest zoals hieronder nog zal blijken. 10.07 Ik ben dus al vroeg begonnen. Aangezien ik het huis niet kan verlaten voor de boeken ga ik maar weer vertalen. Deze week moet ik ook nog bij mijn consul FRANK BUSTER langs voor mijn BEWIJS TEKEN VAN LEVEN t.b.v. Cadans. Ik vraag mij overigens af of het wel zo'n goed idee is om met mijn boeken op de markt te gaan staan. Ik denk dat Liesbeth dat niet zozeer op prijs zal stellen. Er gaan dan informatiestromen door elkaar heen lopen. Dat kan verwarring opleveren. Ik neem ze dus mee naar Lorca. Ten behoeve van mijn collega's. Zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was. Nadien zien we wel verder. Ik moet ook nog een auto reserveren. 18.40 De boeken zijn nog niet bezorgd. Morgen kan ik niet de hele dag in huis blijven wachten. Ik heb afgesproken met mijn Spaanse buren van nummer 706, de familie Alonso uit Sevilla. De boeken kunnen daar worden afgeleverd als ik niet thuis ben. Vandaag heb ik weer flink wat vertaalwerk verricht. Belangrijk!

Vrijdag, 23-05-1997, Eurotop Noordwijk
Kreeft: 'Een gunstige dag voor romantiek. U praat gemakkelijk en heeft geen moeilijkheden om uw ware gevoelens te uiten. U zou dit een "kwaliteitsdag" kunnen noemen, en wat maakt het "kwantiteits"-werk dan uit!" Ik heb een paar artikelen gelezen: 'Geheime Dienst in Groot-Brittannië op zoek naar spionnen', 'Vuurdoop Blair in Noordwijk' en 'Kok voorop de Nederlandse tandem, Van Mierlo achterop'. In dit artikel verwijt de heer Bolkestein, een van mijn supporters vorig jaar, de heer Van Mierlo dat hij een "romantische visie" heeft en vergelijkt hem met de 'Kleine Johannes', aangaande de EU-top in Noordwijk.

Jouw verblijf in Lahore herinnert mij aan een toespraak van mijn voormalige directeur in Noordwijk waarin hij verklaarde dat hoewel men zich in een boot in Amsterdam bevond of in een trein in India hij of zij in de gedachten van de mensen altijd aanwezig zal zijn en overal gevonden kan worden. Hij vertelde eveneens - in Kasteel Oudaen - dat een mens elke zeven jaar van huid verwisselt. Schorpioen: 'Wellicht moet u een aantal veranderingen aanbrengen in uw huis. Enkele zaken moeten worden opgeknapt en anderen zijn bereid u daarbij te helpen. Maak een lijst en ga winkelen'. Als ik denk over 'Mijn Huis' denk ik aan de Europese Unie en de noodzakelijke veranderingen zijn het Integratie Proces van onze landen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn supporters mijn ideeën vandaag zullen uitvoeren. Bovendien heb ik gisteravond een faxbericht naar een vroegere vriend van mij gestuurd, wiens naam ik niet kan noemen uit veiligheidsoverwegingen, maar het heeft iets te maken met de maand september en ETON COLLEGE. Ik heb al een lijst gemaakt en zal hem gebruiken zodra ik de brochures en de foto's heb ontvangen. Afspraak met de makelaar in Utrecht aanstaande maandag 14.30 uur. Alles geregeld voor de verhuizing. Zoals ik in Noordwijk heb geleerd heb ik nu alles gedelegeerd. De 'Kleine Johannes' gaat nu dus een bad nemen in Oz. Oh Yes!

Zaterdag, 24-05-97
Dit is een terugblik op gisteren. In de trein heb ik pagina 3 van The Mirror gelezen. Ik was ontroerd door de beelden en herkende de kleur van de jurk. Ik ben onder de indruk van de prachtige turquoise keus. Je zult Pakistan zeker weer op zijn knieën hebben. In Lucaya ontving ik deze keer sleutel nummer 1. Na een telefoongesprek met
'Source' viel het mij op dat het telefoonnumer van ETON COLLEGE op de display van mijn GSM telefoon was verschenen. Ik weet niet of het toeval was. Ik was erg moe en had rust nodig. Dus speelden zij 'Now it's time to say goodnight... Dream sweet dreams for you... Dream sweet dreams for me...' Een Spaanse gitaar speelde 'I do it for you', het lied van Bryan Adams. Het viel mij ook op dat haaknummers 26 en 27 bezet waren door een witte handdoek. Ik veronderstel dat ik 26 en 27 september moet reserveren voor een andere gelegenheid dan het congres Spaans. De horoscopen in The Mirror. Kreeft: 'U heeft een vaste werkplek nodig om u werkzekerheid te bieden. Of u die krijgt of niet hangt af van uw acties van vandaag. U bevindt zich in een geweldige positie om uzelf in de markt te plaatsen en te zien wat gaat gebeuren, maar grijp niet de eerste dingen aan die worden aangeboden.' Schorpioen: 'Recente financiële beperkingen zouden er wel eens toe kunnen leiden dat u uw geld moet opmaken waarbij u de vakantie bij de banken als excuus gebruikt. Dat is goed als u voldoende heeft gespaard, maar denk aan de gevolgen van het uitgeven van geld dat u niet bezit. Op zekere dag zal de rekening toch moeten worden voldaan.' Dat klopt. Ik moet zeer voorzichtig zijn met het uitgeven van geld. Desalniettemin moet ik blijven investeren in mijn plannen. Het 'Cervantes Project' is mijn leven en de partner eveneens. Maar Zij heeft meer kapitaal dan ik. Van NeBIB heb ik een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 19 juni in 'Ottenhome' in Loosdrecht, een dag voor het nieuwe congres 'De Nieuwe Economie' in Noordwijk. Dat is een goed idee. Van het Ministerie van Justitie heb ik een brief ontvangen. Ik heb vastgesteld dat enkele verklaringen van mij niet zijn genotuleerd. Op het moment heb ik geen tijd voor een reactie. Al mijn documentatie bevindt zich op dit moment in verhuisdozen. De horoscoop van vandaag: Kreeft: 'Het is tijd voor een diepgaand gesprek met een geliefd persoon. U kunt een zware last van iemands schouder halen alleen al door op het juiste moment aanwezig te zijn. Trek u terug zodra dat wenselijk is.' Ik denk aan 14 juli. Schorpioen: 'Gedachten aan het verleden kunnen een rem zetten op uw gedrag, tewijl u niet zo nostalgisch van aard bent. Misschien bent u bang dat oude problemen zich herhalen.' Ik denk dat de astroloog gelijk kan hebben, maar persoonlijk ben ik van mening dat problemen uit het verleden lessen zijn voor de toekomst. Bovendien heb ik de GG-brochure en de foto voor BUCKINGHAM PALACE (ik merkte dat ik op dat moment enorm ontroerd was) naar de burgemeester van Utrecht gestuurd. Met een persoonlijke brief. Ik heb ook het artikel 'It's a labour of love for Di' gelezen van Mary Riddell. Ik feliciteer jou ook met het algehele verbod op landmijnen dat door de heer Blair is afgekondigd. Ik hoop dat ik dit als een gemeenschappelijke overwinning mag beschouwen. De heer Kok stelde gisteren aan zijn collega's in Noordwijk voor om institutionele hervormingen door te voeren die nodig zijn voordat de EU onderhandelingen gaat voeren over uitbreiding met midden- en oosteuropese landen, zoals ik hem ook in een eerder stadium heb voorgesteld. De Euroleiders hebben hun zegen gegeven aan 'Amsterdam'. De Europese Ministerraad wordt een machtig instrument en de Voorzitter van de Europese Commissie krijgt meer macht. Ik denk dat hij een soort Europese Keizer wordt met democratische idealen. In verband met de rode Toyota Camry van vorige week met kenteken PX-BZ-99 denk ik dat de heer Ottenhoff in 1999 onze Minister van Buitenlandse Zaken wordt. Hij is intelligent, communicatief, spreekt verschillende talen vloeiend - vooral Frans - en weet alles over Europese instellingen. Hij is een genie, om eerlijk te zijn. Volgens de NRC was de heer Blair het stralend middelpunt in Noordwijk maar de nacht van de lange messen zal beslissend worden voor de historische gebeurtenis in Amsterdam op 16 en 17 juni. Amsterdam is ook het centrum van de Government Game Competitie en daar heb ik van Suzan Polet het advies gekregen in de politiek te gaan. In feite zie ik alle ideeën in het Cervantes Plan weerspiegeld in de besluiten van de Europese leiders. Ik denk dat ik vorig jaar op 6 november een waardevol document naar Brussel heb gebracht. Na mijn bezoek aan onze ambassadeur en de Laekense Straat had ik een kort gesprek in 'De Koning van Spanje' met een Nederlandse en twee Afrikaanse heren. Ik sprak met hen over Keizer Karel V en vertelde hen 'Hij is waarschijnlijk een van mijn voorouders'. Je zult die Nederlandse Heer ongetwijfeld kennen. Hij had toevallig enige tijd daarvoor een reis naar Zuid-Afrika gemaakt. Vandaag zie ik op pagina 7 van de NRC twee belangrijke artikelen 'In Noordwijk' en 'Karel de Vijfde' in dezelfde kolom. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ik het KBX-vliegtuig in de nabije toekomst nodig heb, omdat ik één hoofddoel heb: de Europese Unie opbouwen voor het jaar 2000 en mijn supporters zullen achter mij staan binnen het 'Delta model'. Aanstaande dinsdag wordt 's-Gravenhage bezocht door de heer Clinton en zijn echtgenote ter gelegenheid van het Marshall Plan. Een plan van investeringen. In zekere zin kan het Marshall Plan tot voorbeeld dienen voor het Cervantes Plan. Wij hebben investeerders nodig die bereid zijn mensen te helpen om aan het werk te komen en positieve initiatieven op te starten. Het tijdschrift 'Vorsten' organiseert een reis naar de Koninklijke Tuinen van Londen van 17 tot 21 augustus. Daar zou ik graag aan deelnemen en terugkomen in de hoop dat de problemen tegen die tijd zijn opgelost.

Zondag, 25-05-1997
Pakken en rijden. Een kort bezoek aan pastoor Coerwinkel. Ik denk dat het de laatste keer is geweest. Hij heeft mijn kinderen gedoopt en hij is een goed mens. Nochtans gaat het leven verder. Ik heb naar Sky Radio geluisterd en hoorde 'Butterfly, my butterfly, dans un mois je reviendrai. Butterfly, my butterfly, près de toi je resterai'. Ik weet niet of ik binnen een maand terug zal zijn in Engeland maar zeker op 17 augustus. Ik heb beloofd 'voorlopig' weg te blijven van de Koninklijke Paleizen. Dat tijdvak eindigt op 16 augustus. Dat mag je vertellen aan
'the sergeant'. Ik ben niet naar het Verenigd Koninkrijk gekomen om een probleem te veroorzaken, maar om het op te lossen! Ik hoop dat dat wordt aangetoond door bijgevoegde kopieën van de pagina's 5 en 68 van het 'Overzicht 96/97 van de Baak'. Ik zend je hierbij ook een kopie van brief NM 964/275 van het Ministerie van Justitie van afgelopen 21 mei in verband met de schrijfwijze van mijn achternaam. Ik wijs de beslissing van de heer Raaphorst van de hand. Ik heb nog geen genealogische informatie in de procedure ingebracht. Maar dat komt nog wel. Er is een flinke hoeveelheid documenten uit het verleden waarop mijn achternaam werd gespeld als 'Van der Heyden' in plaats van 'Van der Heijden'. Nochtans is de opmerking onder 'Verslag' van secretaris Wegman belangwekkender. De vertaling uit de Engelstalige versie van dit boek luidt:

""De voorzitter opent de zitting en stelt de heer van der Heijden in de gelegenheid zijn bezwaarschrift toe te lichten. De heer van der Heijden benadrukt - kort samengevat - het belang van de gevraagde naamswijziging in verband met zijn sollicitatie naar de functie van Educational Officer bij de Princess of Wales. Naar zijn zeggen zou deze sollicitatie zich in een ver gevorderd stadium bevinden. Naamswijziging vergroot naar zijn mening zijn kansen op het verkrijgen van deze functie. De voorzitter wijst de heer van der Heijden nog eens op de mogelijkheid om in het maatschappelijk verkeer zijn geslachtsnaam met een "y" te vermelden. De heer van der Heijden is hiervan op de hoogte, maar zegt toch zeer te hechten aan een officiële naamswijziging. De voorzitter geeft een uiteenzetting over het vervolg van de procedure en sluit vervolgens onder dankzegging de zitting." Secretaris: J.A. Wegman." Ontvang opnieuw mijn warmhartige groeten.

Maandag, 26-05-1997
Kreeft: 'Uw gedachten zijn vandaag meer bezig met romantiek dan met uw werk. Anderen doen hun best om het u naar de zin te maken; reageer zoals men van u kan verwachten'. Schorpioen: 'Uw vertrouwen in andere mensen kan misplaatst zijn. Het kan helemaal geen kwaad om informatie te verzamelen over de mensen waarmee u te maken heeft of mee te maken zult gaan hebben. Gelukkig stelt uw intuïtie u in staat gecompliceerde situaties snel te doorgronden.' Ik heb voor de reis naar Engeland ingeschreven met de hierboven vermelde restrictie, maar ik denk dat het goed is om terug te komen met een groep mensen die vertrouwd kunnen worden. Ik heb de organisatoren van de Government Game Competitie gebeld. Zij hebben mij verzocht de brochures niet voor mijn eigen doeleinden te gebruiken. Ik heb hun wensen voorlopig met tegenzin gerespecteerd. With Love.

Weekrapport 22
Utrecht, 4 juni 1997

Lieve Diana,
Ik stuur jou de brief deze keer op woensdag, omdat ik maandag en dinsdag geen mogelijkheden had ten gevolge van de verhuizing.

Dinsdag, 27-05-1997
De ontwikkelingen vorderen langzaam maar gestaag. Ik schrijf nog steeds vanuit Nijmegen.
Kreeft zegt: 'Waarschijnlijk bent u iets minder gemotiveerd. De rustige kant van uw natuur vraagt om prioriteit en daarom zullen uw handen minder voortbrengen. Verzet u zich daar niet tegen, blijf rustig en neem de noodzakelijke rust.' De astroloog heeft natuurlijk volledig gelijk. Ik neem aan dat je nu uit Pakistan terugkeert en een vermoeiende reis zult hebben. Je moet inderdaad jouw rust nemen maar vergeet niet te genieten van de schoonheid van jouw tuin, die buitengewoon moet zijn in deze tijd. Mij is de liefde opgevallen van jouw tuinmannen voor dat mooie stukje grond dat ik ook op pagina 16 en 17 heb gezien van 'Vorsten' van deze maand. Ik hoop dat mij de eer wordt vergund die tuin op 18 augustus nog eens van binnen uit KP te mogen zien. Schorpioen: 'U bent geneigd zaken haastig af te werken. Hierdoor krijgt uw intuïtie geen kans en kunt u hals overkop in een moeilijke situatie verzeild raken. Dwing uzelf om iets contemplatiever te werken.' Dat is goed. Ik dien te vertrouwen op mijn vrienden in Noordwijk, Den Haag en Amsterdam en zal trachten te voorkomen hen op te jagen. Het personeel van MCC Nederland kan momenteel geen aandacht aan mijn plannen schenken omdat zij het te druk hebben met hun eigen werk. Ik zal ze enige tijd de ruimte geven die zij nodig hebben en een nieuw relatienetwerkje opbouwen in Utrecht en rond NeBIB. Ik zal ook een reactie naar het Ministerie van Justitie sturen over de spelling van mijn naam. Bovenal blijft het verkrijgen van een adellijke titel een van mijn persoonlijke doelstellingen. Vanmorgen werd ik gebeld door de heer Breuker uit Groningen. Hij is zojuist teruggekeerd van een reis naar Canada en liet mij weten dat hij het gerechtshof heeft bevolen Liesbeth Halbertsma uit te nodigen voor het Hof te verschijnen. Liesbeth heeft niets te vrezen omdat ik haar heb verdedigd tegen zijn beschuldigingen in een drie jaar durende correspondentie die voor de rechter beschikbaar is.

Deze passage heb ik op woensdag 25 april 2007 verwijderd na een telefonisch verzoek daartoe op zondag 22 april 2007. Hillary Clinton liet weten dat haar echtgenoot ons land verschillende keren heeft bezocht tijdens zijn studie in Engeland. Deze dag is opnieuw een zeer historische vanwege de NAVO-bijeenkomst in Parijs van de zestien staatshoofden van de NAVO - waaronder de heren Kok, Blair, Aznar en Clinton - en de heer Jeltsin. Spontaan beloofde de heer Jeltsin alle kernwapens in Rusland op te ruimen die op Westeuropese landen zijn gericht. Ik beschouw dit als de mooiste historische gebeurtenis na het afbreken van de Berlijnse Muur op mijn verjaardag enkele jaren geleden.

Vanmorgen heb ik mijn verhuizing voor het weekend georganiseerd en een aangetekende brief (nummer 3S RRRS 4408124) naar de Minister van Justitie gestuurd, Directie Bestuurszaken met de volgende tekst:

'Geachte heer de Groot,

Graag wil ik u zeer hartelijk danken voor de snelle afwikkeling d.d. 21 mei 1997 aangaande de hoorzitting van 14 mei daaraan voorafgaand, dat ik als een zeer prettig onderhoud heb ervaren. Alvorens een bezwaarschrift in te dienen bij de Arrondissementsrechtbank acht ik het nochtans een persoonlijke verantwoordelijkheid hiermede op de reactie van uw departement te reageren.

Uit de reactie van de Staatssecretaris destilleer ik de volgende elementen:

"1. wettelijk kader

- Het Burgerlijk Wetboek

In artikel 5, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat de geslachtsnaam van een wettig, gewettigd of geadopteerd kind die van zijn vader is. In artikel 7, van Boek 1 BW is bepaald dat de geslachtsnaam van een persoon op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan worden gewijzigd. De naamswijziging geschiedt bij koninklijk besluit.

- Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 1989

Voor de beoordeling van verzoeken om naamswijziging gelden bepaalde richtlijnen, die als Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 1989 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 1989, 1. Deze richtlijnen zijn tevens opgenomen in de brochure "Naamswijziging", op blz. 19. e.v. Deze richtlijnen geven aan in welke gevallen naamswijziging kan worden verleend.

Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d bepaalt, dat de geslachtsnaam van een persoon op zijn verzoek of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt gewijzigd, indien de verzoeker aantoont dat de naam in de akten van de burgerlijke stand sinds de invoering daarvan (1810 - 1838) onjuist is gespeld en in de volgens verzoeker juiste spelling sindsdien is gevoerd.

Ingevolge artikel 1, tweede lid, kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid de geslachtsnaam van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gewijzigd, indien, gelet op de omstandigheden van het geval, afwijzing van het verzoek de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene in ernstige mate zou schaden.

4. overwegingen

Indiener heeft niet aan de hand van een genealogisch onderzoek aangetoond dat zijn naam in de akten van de burgerlijke stand sinds de invoering daarvan (1810 - 1838) gespeld was als "Van der Heyden". Een beroep op het gestelde in artikel 1, eerste lid, sub d, van de Richtlijnen 1989 is dus niet aan de orde.

Zijn belangrijkste reden voor naamswijziging is gelegen in de mogelijkheid van het verkrijgen van een functie bij een vooraanstaande buitenlandse adellijke familie. Indien hij de naam "Van der Heyden" draagt, nemen naar zijn mening zijn kansen op het verkrijgen van die functie aanzienlijk toe, aangezien volgens indiener de naam "Van der Heyden" in de 14e eeuw gevoerd werd door een riddergeslacht en in 1530 door de oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk en medegrondlegger van de Staat der Nederlanden. De vraag is of dit argument een bijzondere omstandigheid is om in afwijking van de Richtlijnen 1989 het verzoek voor inwilliging in aanmerking komt."

De Staatssecretaris oordeelt met de volgende woorden: "Naar mijn oordeel is dat niet het geval. Het Nederlandse namenrecht wordt beheerst door het beginsel van continuïteit en stabiliteit. Het wijzigen van een geslachtsnaam op andere gronden dan genoemd in de Richtlijnen 1989 zou de weg openen tot een vrijwel onbeperkte naamswijziging en aldus de continuïteit in het namenrecht aantasten. Het is mijn vast beleid alleen dan buiten de Richtlijnen 1989 om naamswijziging voor inwilliging te bevorderen, indien sprake is van een bijzonder geval. Van zo'n geval is sprake indien voor de betrokkene zodanige belangen op het spel staan dat op grond daarvan inwilliging van het verzoek bevorderd dient te worden. Indien aan het door indiener aangevoerde argument gevolg wordt gegeven zou de weg tot vrijwel onbeperkte naamswijziging worden geopend, hetgeen strijdig zou zijn met de beginselen van het huidige wettelijke namenrecht."

Tevens memoreer ik uw verslag, opgenomen in de Bijlage bij besluit.

"De voorzitter opent de zitting en stelt de heer van der Heijden in de gelegenheid zijn bezwaarschrift toe te lichten. De heer van der Heijden benadrukt - kort samengevat - het belang van de gevraagde naamswijziging in verband met zijn sollicitatie naar de functie van Educational Officer bij de Princess of Wales. Naar zijn zeggen zou deze sollicitatie zich in een ver gevorderd stadium bevinden. Naamswijziging vergroot naar zijn mening zijn kansen op het verkrijgen van deze functie. De voorzitter wijst de heer van der Heijden nog eens op de mogelijkheid om in het maatschappelijk verkeer zijn geslachtsnaam met een "y" te vermelden.
De heer van der Heijden is hiervan op de hoogte, maar zegt toch zeer te hechten aan een officiële naamswijziging. De voorzitter geeft een uiteenzetting over het vervolg van de procedure en sluit vervolgens onder dankzegging de zitting."

Aansluitend hieraan merk ik het volgende op. Per 2 juni aanstaande wordt mijn nieuwe woonadres Neude 30C, 3512 AG Utrecht, telefoon en fax 030-2331574. Ik neem aan dat ik mijn beroepschrift vanaf dat moment dien te richten aan de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht in plaats van Arnhem. Ik zal mij derhalve tot de rechtbank wenden met onder meer mijn volgende repliek:

1. In de afgelopen jaren heb ik enig genealogisch onderzoek verricht, onder meer in het Rijksarchief te Arnhem, en verschillende officiële stukken aangetroffen waarin mijn geslachtsnaam met een "y" werd geschreven. In verband met mijn verhuizing bevinden deze stukken zich thans in dozen. In het vervolg van de procedure zal ik de stukken inbrengen. Ik kan daarmee derhalve een beroep doen op het gestelde in artikel 1, eerste lid, sub d, van de Richtlijnen 1989.

2. Aangaande mijn sollicitatie naar de functie van Educational Officer bij de Princess of Wales is de situatie thans gewijzigd. Hiervan heb ik op 14 mei verslag gedaan. De feiten:

a. In het voorjaar van 1996 heb ik op grond van de Benelux merkenwet een definitief rechtinstandhoudend gebruik gevestigd van de naam 'Instituto Cervantes' in de Benelux in klasse 41, opleidingen, trainingen en cursussen. De Minister-President heeft hiervan kennis genomen en mij dat schriftelijk gemeld.
b. Op 6 november 1996 heb ik het 'Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux' overgedragen aan de Ambassadeur van de Staat der Nederlanden te Brussel met het verzoek dit te deponeren bij de Europese Commissie.
c. Op 13 november 1996 heb ik tijdens het congres
'De Nieuwe Economie' op de Baak te Noordwijk besloten mijn beleidsplan om te zetten in een bedrijfsmatige structuur, bestaande uit een in Groot-Brittannië te vestigen moedermaatschappij met werkmaatschappijen in de Benelux. Op diezelfde dag heeft ook overleg plaatsgevonden met de Princess of Wales.
d. Op 28 december 1996 heb ik Haar een persoonlijk partnership aangeboden na de Limited Company Instituto Cervantes in Groot-Brittannië te hebben opgericht.
e. In januari van dit jaar ontving ik het
'Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes England and Wales' in een enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service' alsmede mijn benoeming tot Director van deze company namens de Chief Executive van Companies House te Cardiff.

f. Van 17 tot en met 30 april jongstleden heb ik een reis gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk en dit in een faxbericht aan de Minister van Justitie gemeld.
g. Op 18 april 1997 heb ik Lady Spencer in een aangetekende brief verzocht de functie tot 'Head of the Organization' te willen vervullen en mijn verantwoordelijkheden in Engeland en Wales daarmede aan Haar overgedragen.

h. Uit mijn contacten met KENSINGTON PALACE en ETON COLLEGE is mij gebleken dat de Britse Koninklijke Familie er - binnen het huidige tijdsgewricht - prijs op stelt mij niet te mengen in de opvoedkundige taken van prins William. Aangezien de Princess of Wales in zakelijk opzicht geen verplichtingen meer heeft jegens haar voormalige echtgenoot heb ik Haar aangeboden het Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales om te zetten in een nieuw familiebedrijf.
i. Op 28 april jongstleden heb ik het Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales overgedragen aan de District Council te Stratford-upon-Avon. In een brief van 2 mei jongstleden van de
Economic Development Manager ontving ik het bericht 'In closing may I take this opportunity to wish you success with your ventures into Europe and the USA.'

3. Ik meld vervolgens dat ik op 28 maart jongstleden de Hoge Raad van Adel heb verzocht mij de titel 'Graaf' toe te kennen. Ik heb mij op die dag gebaseerd op een publikatie in de Telegraaf onder de titel 'Tandarts werd jonkheer' met de tekst 'Dan is er 'ERKENNING'. Het kan zijn dat een familie vroeger een titel mocht gebruiken, maar dat die in onbruik is geraakt, omdat bijvoorbeeld een voorvader niets in zo'n titel zag. Die kan men dan terugkrijgen. Dit kan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 al tot de inheemse adel behoorde.' Ik heb dit verzoek aan de Princess of Wales gemeld en na mijn bezoek aan Warwick op 27 april jongstleden vastgesteld dat ik in principe in aanmerking kom om benoemd te worden tot 'Earl of Warwick' na de grafelijke titel in Nederland te hebben verkregen. Van de secretaris van de Hoge Raad van Adel, mr. O. Schutte ontving ik een op 4 april 1997 gedateerd schrijven met als onderwerp 'adeldom Van der Heyden', gericht aan de 'Weledelgeboren Heer J.L. van der Heyden' met afschrift van de nieuwe Wet op de Adeldom' (zie bijlage).

Conclusie

Op grond van het bovenstaande verklaar ik de beslissing van de Staatssecretaris van 21 mei 1997 als ongegrond. Op de eerste plaats is er al een duidelijke bijzondere omstandigheid - als hierboven omschreven - om in afwijking van de Richtlijnen 1989 het verzoek voor inwilliging in aanmerking te nemen. Het beginsel van continuïteit en stabiliteit loopt daarbij geen gevaar. Bijgaande brief van de Hoge Raad van Adel geeft mijn achternaam reeds met een 'y' aan en ik mag bijgevolg aannemen dat er ooit een fout is gemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Evenmin zou het herstel van deze fout de weg openen tot een vrijwel onbeperkte naamswijziging. Er is immers niemand anders die de naam Van der Heyden op legale basis kan combineren met de handelsnaam 'Instituto Cervantes' en zal derhalve daarbij ook geen belang hebben. In mijn situatie is er inderdaad sprake van een bijzonder geval waarbij inwilliging van het verzoek bevorderd dient te worden. Ik mag aannemen dat het bovenstaande daaraan geen twijfel laat bestaan. Ik dank u derhalve voor de aan mijn verzoek bestede aandacht en zal mij thans wenden tot de Arrondissementsrechtbank - waarbij ik deze argumentatie zal inbrengen - en neem mij voor op zo kort mogelijke termijn nadien wederom met u in contact te treden teneinde ook in het Verenigd Koninkrijk de daar gerezen problematiek tot een bevredigend einde te kunnen brengen. Inmiddels teken ik met vriendelijke groet en de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden Bijlage: Brief No. 97/88 van de Hoge Raad van Adel d.d. 4 april 1997"

Ik zag ook de voorpagina van The Sun van vandaag met jouw opmerking 'Ik zal geen mannelijke vrienden verbergen zegt Prinses'. Ik beschouw dit persoonlijk als een belangrijke stap voorwaarts in jouw benadering van de media. Er is niets mis mee om een vriend op zijn wangen te kussen. Dat deden Liesbeth en ik ook ten overstaan van het grote publiek. Ik heb vastgesteld dat je Earls Court Gym opnieuw hebt bezocht en ik voel mij prettig geïnvolveerd in de situatie. Ik hoop dat je hen mijn foto hebt laten zien in hun sweatshirt. Ik ben ook zeer gelukkig met de opmerking "Hun lunchafspraak werd gisteravond ook gezien als een manier voor Di om geruchten de kop in te drukken over een romance met de sexy hartchirurg Hasnat Khan.' Je schijnt slachtoffer van zijn familie te zijn, hoewel mijn veranderingsproces ook is begonnen met het lezen van een boek van Inyath Khan. Hoop je op 14 juli als gesprekspartner te ontmoeten.

Eind goed, al goed. Ik zie op de televisie dat Wij Bill Clinton en Wim Kok met hun echtgenoten als goede vrienden kunnen beschouwen. Zij zijn op dit moment in 's-Gravenhage.

Woensdag, 28-05-1997
Uiteraard is elke 28ste van de maand belangrijk. Deze dag wordt belangrijk vanwege de brief die het Ministerie van Justitie vandaag ontvangt. Het kan een bijdrage zijn aan jouw planning voor de toekomst. Ik heb nog even opnieuw naar het artikel 'Di the defiant' gekeken over jouw contact met de heer Christopher Whalley.

Ik zie dat hij een 'property tycoon' wordt genoemd. Ik zal hem in gedachten houden in verband met het nieuwe kantoor in ZEIST van William Properties. Ik heb al contact opgenomen met Instituut Blankenstijn in Utrecht en vandaag zal ik mijn werk thuis afmaken: de administratie en schoonmaken..

Donderdag, 29-05-1997
Ik heb gisteren hard gewerkt en kreeg bezoek van de heer De Koning van 1 januari, mijn jongste zoon en mijn voormalige echtgenote. Ik heb hen van mijn ontwikkelingen in kennis gesteld. Je hebt niet te vrezen van mijn ex. Ik denk dat zij zal aanmoedigen waar ik nu mee bezig ben en als ik mijn liefde aan iemand verklaar houd ik mij daaraan. Ik had een vertrouwelijk gesprek met de heer De Koning over 'The Tao' en het gedicht 'IF' van Rudyard Kipling en de boodschap die ik in Henley heb ontvangen:

'U heeft niets te vrezen van de Prins van Wales'.

Ik heb dit onderwerp ook besproken met de heer De Koning in verband met onze toekomstige Minister van Buitenlandse Zaken '99. Ik denk dat de boodschap helder is en hij begreep alles zeer goed. Hij heeft mijn huis verlaten met mijn foto van 22 April en een persoonlijke boodschap: 'Van de Neude naar Het Loo'. Ik ben onder de indruk van het bezoek van Bill en Hillary Clinton. Zij noemde de traditie van tolerantie en "respect voor menselijke waardigheid" in Nederland een voorbeeld voor de wereld en het is goed dat zij de gelegenheid had met mevrouw Rita Kok te spreken en onze staatssecretaris van onderwijs, Tineke Netelenbos, die zeer goed op de hoogte is van mijn ideeën en activiteiten in het verleden. Ik mag aannemen dat ik erop kan rekenen dat we mevrouw Hillary Clinton tot een van onze nieuwe supporters mogen beschouwen. In zijn toespraak tot de heer Clinton heeft onze Minister-President tot uitdrukking gebracht dat Nederland bereid is als gastland op te treden voor een Euro-Atlantische conferentie, bij voorkeur in de tweede helft van dit jaar om in concrete termen een initiatief tot een publiek-private infrastructuur te nemen door het aantrekken van privaat kapitaal te vergemakkelijken. Ik denk dat het erg belangrijk is dat het Cervantes Plan bij deze voorstellen wordt betrokken..

Vrijdag, 30-05-1997
Vandaag is de dag van mijn verhuizing en ik voel mij uitgeput. Volgende week zal ik mijn vrienden in Henley en Warwick schrijven.

Dinsdag, 3-06-1997
Ik schrijf nu vanaf de Neude. Het is de eerste mogelijkheid na alles te hebben uitgepakt en op zijn plaats gezet. Vanavond moet ik naar de Lions en zal daar aankondigen dat ik voor enige tijd mij bij een club in Utrecht wil aansluiten. Hoewel ik druk was met de verhuizing heb ik geprobeerd het nieuws te volgen en jouw ontwikkelingen. Vrijdag ben ik naar Lucaya gegaan en ontving sleutel nummer D210. Ik combineerde dat tot D210697: 21 juni 1997. Ik zal dus proberen tot 21 juni op de Baak te blijven en een tweede D Day vieren in Noordwijk. Afgelopen zaterdag stond jouw foto in het plaatselijke nieuwsblad 'De Gelderlander' in een wit met groene jurk. Prachtig. De dag daarvoor, op vrijdag werd er een witte Ford Fiesta voor mijn huis geparkeerd met kenteken LR-13-TD. Ik dacht aan Fiesta in Leeuwarden op de 13de met Diana. Ik zal daarom het weekend van 13 juli boeken in Het Stadhouderlijk Hof. Ik hoop dat je in staat bent ook te komen. Ik reken op je. Ik heb ook
The Mirror gelezen van donderdag 29 mei. Ik stond versteld van alles om jou heen en ETON COLLEGE. Het viel mij op dat de communicatie erg slecht is geweest over jou. Ik citeer 'Persoonlijk beveiligings-officier Chief Inspector Dave Sharp daagde hen uit (cameramannen)'. Ik ben blij dat ik zijn naam in de krant zie. Het was voor mij een genoegen hem op 23 april te ontmoeten en te spreken. Nochtans lijken officials van het paleis hun eigen interpretaties weer te geven van jouw situatie. Dat is niet goed. Omdat jij in een intensief persoonlijk veranderingsproces zit is het zeer belangrijk jouw eigen officiële woordvoerder te hebben die uitsluitend jouw mening overdraagt. Ik vraag mijzelf af of het wel nodig is om elke dag in de krant te staan. Onze koningin verdwijnt wel eens geheel van het toneel zonder te laten weten waar Zij is. Op die manier beschermt zij Haar eigen privacy en ik vind dat Zij gelijk heeft om dat zo te doen. Ik vind dat jij dezelfde rechten moet hebben. Ik zag jouw gezicht ook op de voorpagina van The Mirror van afgelopen zaterdag. Je ziet er vermoeid uit op die foto en ik maak mij echt zorgen om jou. Neem je tijd en je rust als je dat nodig hebt. Alsjeblieft.

Woensdag, 4-06-1997
Gisteren hadden we een presentatie over de Nederlandse Kleding Conventie. Het was interessant. Ik heb ook besloten de club in Maarn te verlaten en mij aan te sluiten bij de club Utrecht Host. Ik vervolg mijn terugblik. De NRC van vrijdag spreekt over
"Clinton en Blair 'nieuwe generatie'".

Zij hebben elkaar gesproken in de rozentuin van Downing Street 10 over leiderschap waarbij partijen moeten samenwerken in plaats van tegen elkaar te vechten. De Volkskrant van zaterdag meldt dat de heer Blair zich desalniettemin heeft laten ontvallen dat hij de totstandkoming van het komende Verdrag van Amsterdam wil verhinderen en ik ben van plan onze Minister-President te machtigen op het 'Cervantes scenario' over te gaan met betrekking tot de inhoud van mijn brief van 27 mei aan het Ministerie van Justitie. Uiteindelijk ben Jij de échte First Lady in Groot-Brittannië. Ik heb ook pagina 4 en 5 van The Mirror van zaterdag gelezen en vastgesteld dat je jouw eigen woordvoerder krijgt. Dat is de beste oplossing. Ik citeer uit dit artikel 'Diana sloeg terug met een buitengewone verklaring. Die verklaring luidde "In tegenstelling tot berichten was de Prinses van Wales meer dan vergenoegd dat Tiggy Legge-Bourke in staat was Prins William te begeleiden op de Oudersdag op Eton afgelopen woensdag. Bovendien zou de prinses het op prijs stellen duidelijk te maken dat, in tegenstelling tot berichten, zij geen enkel woord over deze aangelegenheid naar buiten heeft gebracht, noch en public noch en privé."

Ik beschouw dit een buitengewoon belangrijke verklaring. Ik zag dat Geel en Oranje deze zomer de modekleuren worden in Nederland. Het is goed dat zij samenwerken. Maandag. Het was de dag van de verhuizing en ik was op die dag zeer actief. Ook is de dagelijkse routine aanzienlijk veranderd. De omstandigheden zijn veranderd doordat ik nu in het centrum van de stad woon. Maar ik herinner mij nog steeds de nieuwe frisse lucht van het Kasteel van Warwick en hoop zeer binnenkort weer te kunnen terugkeren naar Royal Leamington Spa.

Mijn fax werkt niet op dit moment, maar ik zal zo spoedig mogelijk enkele berichten naar Engeland sturen. Ik was geneigd om rigide op te treden richting de Regering van Groot-Brittannië maar zal de zaken nog eens overdenken en morgen de sterren lezen. Vandaag speelt het Nederlands voetbalelftal in Johannesburg. Ik zal eens zien of de heer Mandela een voorbeeld voor mij kan zijn. Ontvang ondertussen mijn romantische gevoelens. Uw geloofwaardige, Johannes Van der Heyden. Het bovenstaande (ingekort) om 19.14 verzonden als Bericht aan de Directie 003 aan boacgroep Cc l.halbertsma en h.starren Er is weer een boek verkocht in Seattle. Heel verstandig.