Dinsdag 2 juli 2002 02.08 Ontvangen Your message :- "Bericht aan de Directie 001" on Mon, 01 Jul 2002 21:45:04 +0200 has been received. Het doet mij denken aan de woorden van Professor Knol: "Is er nog iets wat u niet weet, Mijn Heer Van der Heyden?" Ook Ronald Blankenstein heeft zich volgens Mieke Vermeulen bij haar vertrek gisteren rond het middaguur in dezelfde bewoordingen uitgelaten. Ja. Er is inderdaad iets wat ik niet weet. Ik weet niet wat er met mijn informatie is gedaan. De nieuwe Politieke Partij OTTENHOFF kan thans een aanvang nemen. Ook ontving ik bericht van Pascalle Coenen van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen van gisteren om 14.07 met de tekst: Nijmegen, 1 juli 2002 Geachte heer van der Heyden, Van de Anoz hebben wij een nota retour ontvangen. Er ontbreekt nog een E-111 formulier voor de datum 28-05-01. Graag zouden wij dit formulier zo spoedig mogelijk ontvangen, zodat wij de nota kunnen indienen. Wij verzoeken u dit formulier op te sturen naar het volgende adres (postzegel is niet nodig): Antwoordnummer 90, 6500 WC Nijmegen. (Indien u mij terugmailt; ik ben afwezig van 3 juli t/m 26 juli.) Met vriendelijke groeten, Pascalle Coenen Debiteurenadministratie CWZ. Ik heb hier vanmorgen om 11.11 uur alsvolgt op gereageerd: Goedemorgen mevrouw Coenen, Het is nu 2 juli. Dus deze reactie kan nog even. Ik zal het in orde maken. Na 26 juli treft u het formulier ongetwijfeld in uw postbakje aan. Hartelijke groet vanuit de Spaanse zuidkust. J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. 12.36 Daarvoor moet ik naar Málaga op en neer vóór 14.00 uur. Ik kan nu echter de deur niet uit totdat mijn boeken zijn bezorgd. 12.55 De boeken zijn nog niet bezorgd. Ik trof buiten wel drie jongeheren waarvan er één een rood shirtje droeg met het opschrift ENGLAND en het rugnummer 7. Zij waren ergens naar op zoek. Ik ga dus maar weer aan het werk met de vertaling. Ik zie dat ik het verhaal over Herman Wijffels al heb vertaald. Ik citeer:

Dinsdag, 6-05-1997
Gisteren ben ik naar Lucaya geweest en in de trein heb ik met een jongeman gesproken uit Breda, met de naam Van der Zanden. Ik heb hem verteld over mijn ervaringen met de vossenjacht in Breda op de dag dat ik vorig jaar april naar Salamanca vertrok. Daar zag ik in de
Gaceta de Salamanca een tekening van de "Overgave van Breda" van Velázquez in het Pradomuseum van Madrid. Op die tekening droeg de voormalige president zijn sleutel over aan zijn opvolger José María Aznar. 'Dat zijn mijn sleutels' besefte ik. Om diezelfde reden houd ik mijn aandacht gefocust op de dame met de sleutels in het rood en paars die ik op 21 april tegenkwam in Kensington High Street en mij naar de bank leidde. In Lucaya ontving ik sleutel D220 opnieuw en ik besefte dat mijn missie van 220497 is voltooid en dat bankieren nu het gespreksthema is. Ik las het artikel "De bankier die investeert in integriteit" op pagina 32 van "The European" over de heer Herman Wijffels. Ik ken de heer Wijffels zeer goed. Ooit heb ik zijn zoon begeleid ten behoeve van zijn kerk om hen te leren verantwoordelijkheid te nemen. Ik haal een paar regels aan uit dat artikel. 'Enkele van Herman Wijffels' beste ideeën zijn bij hem opgekomen als hij ging fietsen. Plotseling valt hij de cultuur van hebzucht aan die zich over vele bedrijfskantoren en handelshuizen verspreidt. Hij beschrijft een weerzinwekkend profiel van gevoelloze haaien met uit hun kluiten gewassen ego's, die niet in staat zijn om in andere termen te denken dan dollars en die geobsedeerd raken door hun eigen rijkdom. Dit botst keihard met de cultuur van de Rabobank en Wijffels' ethiek. "Dit bedrijf is groot en sterk geworden door sober te blijven en voorzichtig te handelen en op een nette manier." Als Wijffels niet op zijn fiets zit, werkt hij graag in zijn tuin. Hij bezoekt culturele bijeenkomsten met zijn vrouw Herma, een deeltijd literatuurlerares en hun drie kinderen. Wijffels steunt het kader van het Europese coöperatieve bankennetwerk Unico, dat kan leiden tot verstrekkende alianties tussen deelnemende banken. Wijffels voegt toe "Een Europese bundeling van krachten tussen samenwerkende banken is een van de mogelijke scenario's. Onze collega's zijn vrij ontvankelijk voor het idee." Wellicht kan hij zijn redevoering ontwikkelen als hij gaat fietsen.' Een fietstocht kan inderdaad belangrijke nieuwe ontwikkelingen op gang brengen. Ook de rust van het bos waar de heer Wijffels woont. Ik heb heel wat tijd in de bossen rond zijn huis doorgebracht om te joggen en nieuwe ideeën in mij te laten opkomen. Ik ben het met de visie van de heer Wijffels eens: Integriteit op de eerste plaats.

14.42 Verzonden aan FRIENDS AT ALTHORP Cc BOAC GROEP NEDERLAND Subject: First Letter to Earl Charles. Dear Friends at Althorp House, Obviously my thoughts were in Althorp yesterday. Looking five years back I found the text of the letter that I sent registered to KENSINGTON PALACE on the 8th of September 1997. The content of the letter is as follows: REPORT 37." Als boven. I wonder if Sir Spencer has received this important letter in good order. Yesterday evening I also sent an important message on that occasion to my colleagues in the Netherlands. Receive my warmest regards from the south coast of Spain. YOURS SINCERELY JOHN L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES NBLEW Instituto Cervantes is legally deposited as trademark at the Benelux Trade Registrar under depositnumbers 508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a trade name of the Foundation Cervantes Benelux in Utrecht, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce in Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff. More information on LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES.

15.00 Ontvangen Your message :- "First Letter to Earl Charles" on Tue, 02 Jul 2002 14:42:23 +0200 has been received. Ik vraag mij af of de heer Al Fayed in Engeland veroordeeld kan worden als 'accomplice to the attempted kidnapping of the Princess of Wales' (medeplichtig aan de poging tot ontvoering van de Prinses van Wales - de dood ten gevolge hebbend) aangezien hij niet over de Britse nationaliteit beschikt. De rechter zal dat echter wel uitmaken. De heer Al Fayed woont/woonde immers wel in Engeland. In Oxted Surrey. Het kan dus een strafzaak worden of een civiele zaak. Het maakt mij in principe niet veel uit. Als hij de schade maar vergoedt. 19.06 Tot 18.15 baantjes getrokken in het zwembad met Lee uit 's-Hertogenbosch. Lee woont hier nu drie maanden en werkt als barkeeper in Bar Number One. Hij is afkomstig van de Koninklijke Marine in Den Helder. Ik heb hem laten weten dat ik daar een paar jaar geleden de jaarvergadering heb bijgewoond van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. Vanmiddag heb ik weer een stuk vertaald. Dit is het resultaat:

Donderdag, 22-05-1997
Het kleine kind doet mij denken aan de foto waarop ik jou heb gezien met een baby in jouw armen en de zonnebloemen op de achtergrond. De 'bron van liefde' doet mij ook denken aan het tijdschrift Source dat ik deze week heb ontvangen. Ik heb die naam ook gezien op een gebouw vlakbij KENSINGTON PALACE in Kensington High Street. Enige tijd geleden heb ik het 'vreemde verhaal' naar de uitgever van Source gestuurd met de titel 'Instituto Cervantes een gevecht voor normen en waarden' en een lijst met 177 invloedrijke relaties. Robert Rubinstein heeft het artikel niet gepubliceerd, maar het veroorzaakt zeker veel pret. Van die lijst zal ik de GG-brochure vandaag met mijn foto voor BUCKINGHAM PALACE en een persoonlijke brief verzenden naar de Dienst van ons Koninklijk Huis, de Casa Real Española, de Burgemeester van Nijmegen, de Hoge Raad van Adel, de Valkhof Stichting, El Presidente del Gobierno, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België, de heer César Rennert van Rennert Bilingual, de heer W. Steurbaut in Paleis Het Loo, de heer George Görtemöller en de Burgemeester van Utrecht. Gisteren heb ik al een faxbericht naar César Rennert gestuurd, samen met de brief van Philip Homer, in verband met de 'ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika'. Als ik een uitnodiging krijg voor de Eurotop van morgen, ga ik er naartoe. Aanstaande dinsdag bezoekt de heer Clinton 's-Gravenhage. Als Den Haag mij daarbij verwacht ga ik er eveneens naartoe. Ik heb Dixons gebeld. De foto's zijn nog niet klaar. Dus ik moet nog even wachten met opsturen.

Ik doe verslag van mijn berichtgeving van vandaag en gisteravond.

Rennert: "Beste Cesar, Ik wil je hartelijk danken voor de videobanden die ik vandaag heb ontvangen. Vanaf 2 juni wordt mijn nieuwe adres Neude 30C, NL 3512 AG Utrecht, Nederland. Het klinkt een beetje sexy. Vind je niet? Hierbij tref je de brief van de heer Philip Homer, Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon, van 2 mei 1997 die mij veel hoop voor de toekomst belooft."

Makelaardij De Gier BV, Mevrouw Sara Splinter: "Geachte mevrouw Splinter, Ik bevestig ons telefoongesprek van hedenmiddag. Het transport van de verkoopakte kan aanstaande maandag 2 juni plaatsvinden tussen 8.30 en 10.00 uur op het notariskantoor Schuijren, Van Schaeck Mathonsingel 8 in Nijmegen, Postadres Postbus 1240, 6501 BE Nijmegen. Mijn persoonlijke gegevens zijn alsvolgt: Naam Johannes Lambertus Van der Heyden, Geboren 9 november 1947, Geboorteplaats: Nijmegen, Beroep: Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales (niet te verwarren met het instituut met dezelfde naam op het Domplein)".

Faxbericht van Bureau Gevers Brussel: "Geachte Heer, Uw Beneluxinschrijving nr. 508.277 voor het merk INSTITUTO CERVANTES. Wij verwijzen hiermede naar ons aangetekend schrijven van 18 april 1997, dat ons door de postdiensten niet werd terugbezorgd, en waarvan wij bijgevolg aannemen dat U van de inhoud ervan hebt kennis genomen. Nochtans mochten wij van U niet de bevestiging ontvangen dat aan cliëntes eisen werd voldaan. Vermits U in een vorig stadium een drukke briefwisseling onderhield met ons kantoor, kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat U niet geneigd bent om vrijwillig op de gestelde eisen in te gaan. Bijgevolg zullen wij, indien wij tegen het einde van deze maand zonder reactie verblijven, cliënte mededelen dat gerechtelijke actie noodzakelijk zal zijn om genoegdoening te verkrijgen. In afwachting van Uw commentaren, verblijven wij, Hoogachtend, A. QUATAERT. 9276 AF AQ/DH 0910 0920 AQ2."

Faxbericht aan de Minister President, Voorzitter van de Europese Unie: "Zeer geachte heer Kok, Bijgaand gelieve U een brief en een faxbericht aan te treffen van het Bureau Gevers te Diegem, België, alsmede mijn reactie die ik hem aanstonds zal doen toekomen. Ik wens U zeer veel succes tijdens de Eurotop in mijn geliefde badplaats. Met vriendelijke groet en hoogachting INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden.

Bijlagen:
- Brief V 588.096 van Bureau Gevers te Diegem d.d. 18 april 1997 met bijlage
- Faxbericht V 588.096 van Bureau Gevers in Diegem, d.d. 22 mei 1997
- Faxbericht van mij d.d. 22 mei 1997."

Faxbericht aan Bureau Gevers: "Geachte heer Quataert, Ik bevestig de goede ontvangst van uw faxbericht van 14.18 uur met betrekking tot uw aangetekend schrijven van 18 april 1997. Op die dag had ik een onderhoud met uw collega Carrollanne Lindley te Londen. Uw brief is op mijn adres bezorgd ten tijde van mijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk van 17 tot en met 30 april jongstleden.

Voorts heb ik op uw brief niet gereageerd om de volgende redenen:

1. Ik teken ernstig bezwaar aan tegen de door U gehanteerde terminologie 'Uw persoon' in plaats van 'U'.
2. Ik heb U laten weten dat ik uitsluitend geïnteresseerd ben in een positief samenwerkingsvoorstel. Uw brief maakt daar geen melding van.
3. Ik heb mijn huis per 1 juni verkocht en het verkrijgen van een nieuw dak boven mijn hoofd heeft thans mijn hoogste prioriteit. Te uwer informatie: mijn nieuwe adres wordt per 2 juni aanstaande: Neude 30C, 3512 AG Utrecht. Wellicht kunnen we nadien tot samenwerking komen.
4. Mijn ontwikkelingstaken en bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk heb ik inmiddels gedelegeerd. Dit heb ik op 14 mei jongstleden persoonlijk gemeld op het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage.
5. Ik heb mijn problematiek in handen gelegd van de Minister President en hem verzocht dit morgen tijdens de Eurotop te Noordwijk met de regeringsleiders van Spanje en het Verenigd Koninkrijk te bespreken, aangezien mijn plan in Noordwijk is geboren.
6. Na zeven jaar persoonlijk ontwikkelingswerk, ben ik uitsluitend geïnteresseerd in synergiebevorderende voorstellen.

In het vertrouwen U naar tevredenheid te hebben geïnformeerd zie ik graag uit naar een positief voorstel van de zijde van uw cliënt. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. CC De Minister President van de Staat der Nederlanden"

Daarna had ik een telefoongesprek met mijn procureur, de heer Paul A.W. Thiel van Knijff & Partners. Hij liet mij weten dat hij onlangs heeft gesproken met mevrouw Carrollanne Lindley in San Antonio in de Verenigde Staten. Zij heeft hem van mijn bezoek op 18 april in kennis gesteld. Ik heb hem verteld dat ik op 22 april bij Christie's op bezoek ben geweest en heb hem uitgenodigd bij mij thuis. Ik heb hem het volgende faxbericht gestuurd:

"Betreft: Changing of the Guards Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Aansluitend op ons prettig telefonisch onderhoud van hedenmiddag gelieve U hiermede de beloofde informatie aan te treffen. Ik maak U daarbij - wellicht ten overvloede - attent op mijn adreswijziging per 2 juni aanstaande: Neude 30C, 3512 AG Utrecht. Ik mag aannemen dat mijn missie van 22 april jongstleden in het Verenigd Koninkrijk thans haar vruchten gaat afwerpen en wij elkaar in de nabije toekomst wellicht nog eerder in de Verenigde Staten van Amerika zullen treffen getuige bijgaande brief van de Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon. Ik mag aannemen dat de heer Clinton aanstaande dinsdag niet voor niets naar Den Haag komt. Met vriendelijke groet. John Van der Heyden (Future Earl of Warwick) Bijlagen:

- Brief van de Economic Development Manager Mr Philip Homer of the District Council of Stratford-upon-Avon (United Kingdom), d.d. 2-5-1997
- Faxbericht aan de Minister President d.d. 22 mei 1997, 15.05 uur
- Faxbericht van Bureau Gevers te Diegem, België, d.d. 22 mei 1997, 14.18 uur
- Faxbericht aan Bureau Gevers te Diegem, België, d.d. 22 mei 1997, 15.15 uur"

3 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 003