Zaterdag 15 juni 2002 10.29 Dagboek 010 verzonden aan boacgroep.nl Cc l.halbertsma, hjc, P.Thiel, tedtijssen, cdvbpv 11.00 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Dagboek 010" on Sat, 15 Jun 2002 10:29:11 +0200 has been received. PERFECT! Ik heb ook mijn brief JOUW BRIEF VAN 28 APRIL van afgelopen woensdag nog even nagelezen. Die brief bevat een fout. De zin "Als Diana het daarmee eens was geweest was de auto vanaf de Place de l'Etoile wel direct de Champs Elysées opgereden en niet via de Pont de l'Alma in de richting van Le Bourget" moet luiden "Als Diana het daarmee eens was geweest was de auto vanaf de Place de la Concorde wel direct de Champs Elysées opgereden en niet via de Pont de l'Alma in de richting van Le Bourget". Vandaar dat ik ook om 13.03 de volgende correctie heb doen toekomen aan boacgroep.nl Cc l.halbertsma, hjc, P.Thiel, engelenburg.com en Arboleda Oscar "Waarde Collegae, Ik bevestig de goede ontvangst van uw bericht van 11.00 uur van heden: "Your message :- "Dagboek 010" on Sat, 15 Jun 2002 10:29:11 +0200 has been received." Hartelijk dank hiervoor. Ik heb ook mijn brief JOUW BRIEF VAN 28 APRIL van afgelopen woensdag nog even nagelezen. Die brief bevat een fout. De zin "Als Diana het daarmee een van afgelopen woensdag nog even nagelezen. Die brief bevat een fout. De zin "Als Diana het daarmee eens was geweest was de auto vanaf de Place de l'Etoile wel direct de Champs Elysées opgereden en niet via de Pont de l'Alma in de richting van Le Bourget" moet luiden "Als Diana het daarmee eens was geweest was de auto vanaf de Place de la Concorde wel direct de Champs Elysées opgereden en niet via de Pont de l'Alma in de richting van Le Bourget". Gaarne wijzigen. Vandaar dat ik hierbij ook nog een correctie doe toekomen aan Arboleda Oscar, het emailadres van Maria Delorme te Harlingen. Veel succes met de opbouw van de organisatie en hartelijke groet uit DE ZEVENDE HEMEL." 13.30 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Correctie" on Sat, 15 Jun 2002 13:03:27 +0200 has been received. Dat doet mij deugd. Er wordt klaarblijkelijk hard gewerkt in de Winthontlaan in Utrecht. Dat waren wij in ZEIST ook altijd zo gewend. Zelfs in het weekend. Dat Diana het met mijn huwelijksvoorstel eens was is overigens al bevestigd door Trafford Publishing in Canada. Ik citeer daartoe hun persbericht: "The story ends with the fatal kidnapping in Paris, exactly four weeks before Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands." Dan ga ik nu naar het voetballen kijken in EL LUGAR. 13.51 Verzonden aan boacgroep.nl Cc l.halbertsma, hjc P.Thiel, engelenburg.com Dan ga ik nu naar het voetballen kijken in EL LUGAR. Naar de Spanjaarden. Engeland staat immers al met 2-0 voor. Zoals verwacht. Het kan nu ook weer 5-0 worden! Groetjes.14.00 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "En un lugar...." on Sat, 15 Jun 2002 13:51:15 +0200 has been received. 16.07 Verzonden aan boacgroep.nl Cc l.halbertsma, hjc, P.Thiel, Gijsbrecht van Amstel, en Drs H.G. Starren Subject: Five to Nill. Waarde Collegae, Ik bevestig de ontvangst van het bericht "Your message :- "En un lugar...." on Sat, 15 Jun 2002 13:51:15 +0200 has been received." van boacgroep.nl In 'El lugar' aan de Avenida de los Manantiales waren niet veel mensen aanwezig. Dit geheel in tegenstelling tot de daarnaast gelegen Engelse bar "The Red Parrot". Het is slechts bij 3-0 gebleven voor de Engelsen. Maar dat het alsnog 5-0 wordt. Daarvoor kunt U vandaag nog zorgdragen. GEGROET!

16.30 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Five to Nill" on Sat, 15 Jun 2002 16:07:25 +0200 has been received.

16 JUNI 2002 DAGBOEK 011 (DEEL 1)