Woensdag 5 juni 2002 16.35 Verzonden Subject: Dagboek 003 Waarde Collegae, Ik bevestig de goede ontvangst van uw bericht Your message :- "Dagboek 002" on Tue, 04 Jun 2002 23:40:14 +0200 has been received. Aansluitend hierop heb ik vandaag kennis genomen van de volgende artikelen in de Telegraaf. "Britten weer massaal achter Elizabeth II". Dat doet mij deugd. Ik hoop dan ook vanaf heden medewerking te krijgen van de gehele Britse Koninklijke Familie bij de realisatie van mijn plannen en het rechtzetten van enkele misverstanden in het verleden. "België bepleit opheffen binnengrenzen" Dit geheel en al conform mijn 'First State of the Union' d.d. 19 september 1996. "Kok gaat niksen AMSTERDAM - De binnenkort vertrekkende premier Wim Kok wil na zijn afscheid uit de Haagse politiek niet meer werken en veel meer tijd gaan vrijmaken voor zijn vrouw Rita. "Ik wil geen baan meer. Ik wil mijn leven en mijn agenda straks eindelijk eens zelf gaan bepalen", aldus Kok gisteren tijdens een openhartig gesprek in De Balie in Amsterdam." Bekend terrein uit mijn WickerWork-tijd" Ik hoop dan ook dat hij mijn uitnodiging om mijn voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux over te nemen zal aanvaarden. Veel tijd zal hij er niet in behoeven te steken. "Europees Hof legt gebruik 'golden share' aan banden" . Deze ontwikkeling maakt de geplande fusie van Telefónica en KPN thans mogelijk binnen het kader van het bedrijf INSTITUTO CERVANTES HOLDING. "Europese klantenwerving door pensioenakkoord". Uit deze berichtgeving maak ik op dat pensioenfondsen nu ook gemakkelijker in Instituto Cervantes Holding kunnen gaan participeren conform hetgeen er in de bijeenkomsten over Corporate Governance op de Baak in het najaar van 1997 is besproken. Nu de euro op $ 0,94 staat kan mijn boek in de Eurozone worden verkocht tegen de prijs van EUR 34,32, afgerond EUR 35,- 11.30 Verzonden aan: Pageonelit@aol.com Hello John, Here are the results of the Torremolinos Jury 1. 0460 834 2. 1-10-2003 3. MasterCard Good Luck. I am watching your footballgame against Portugal (2-0) Als reactie op: Pageonelit@aol.com wrote: John, To finish the credit card transaction -- I need your 1. Card Verification Number: On the back of your card, locate the final 3 digit number 2. Expiration date and 3. is the card a visa/mastercard/AMX??? John Weaver www.pageonelit.com. Wat mijn financiële knowhow betreft hierbij het spreadsheet van gisteren, maar nu in euro's (attached in ClarisWorks Macintosh).

Te betalen 1. EUR 41.605.862,29 door de Staat der Nederlanden aan Stichting Cervantes Benelux Postbank 4729266.
2. EUR 40.825,81 door de Stichting Cervantes Benelux aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185.
3. EUR 11.672,70 door Instituto Cervantes Limited aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
4. EUR 58.991.428,09 door Mohamed Al Fayed aan Instituto Cervantes Limited (rekening nog te openen door HJC Cyprus).
5. EUR 456.321,39 door Mohamed Al Fayed aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
6. EUR 114.012.279,29 door Asociación Instituto Cervantes Madrid aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
7. EUR 912.642,77 door de fotograaf van "The Kiss" aan Mohamed Al Fayed
8. EUR 425.899,96 door Kelly Fisher aan Mohamed Al Fayed

Toelichting
Ik heb afgezien van de vorderingen Royalties 'Candle in the wind' en Schadeclaim NIOW i.v.m beschadiging reputatie. Ik heb begrepen dat ELTON JOHN alle opbrengsten van mijn 'Candle' ten goede heeft laten komen aan het Princess Diana Memorial Fund. Ik stel het echter wel op prijs dat die naam nog wordt veranderd in Princess Diana Fund zoals ik haar heb toegezegd. De fotograaf van "The Kiss" en Kelly Fisher dienen hun schadevergoeding over te maken op de rekening van de heer Al Fayed. Door hun ongevraagde interventie hebben zij inbreuk gemaakt op de privacy van zowel de familie Al Fayed als die van mijn beoogde partner en onze onderhandelingen ernstig geschaad. De heer Al Fayed is hierdoor zijn zoon kwijtgeraakt en ik vind een schadevergoeding aan hem dan ook zeer zeker op zijn plaats. Ik benadruk dat de hierboven vermelde bedragen als normale vergoedingen dienen te worden beschouwd. Na verrekening per 15 juni aanstaande van vermelde bedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 ben ik bereid de hier vermelde debiteuren volledige kwijting en décharge te verlenen. Tot slot verwacht ik van de heer Al Fayed dat hij zijn verklaring dat Prinses Diana met zijn zoon zou gaan trouwen intrekt in het openbaar en laat weten dat dat een vergissing was. Zijn faxnummer is u uiteraard bekend. 16.44 Ontvangen van <info@boacgroep.nl> Your message :- "Dagboek 003" on Wed, 05 Jun 2002 16:35:57 +0200 has been received.
20.29 Ontvangen van Pageonelit@aol.com John, I tried to submit your credit card thru my third party payment center (paypal.com) but since I'm not the card holder they will not let me perform the transaction. I'm personally not set up for credit cards so I use Paypal.com service which has worked for other authors who submitted directly but Paypal will not allow me to perform the transaction. I do understand this security feature and although this is an inconvenience it's a good thing because of their security issues. I really tried every way I know to process the transaction and was unable to do so. I know you are busy and don't wish to have to go out of your way and I understand. I completely apologize for this inconvenience. The easiest route I know is to wire the payment by Western Union which worked quickly and very well for an author in Croatia yesterday. If you do go that route just let me know the transaction number -- Again, I apologize for the inconvenience and I would like to help you promote your book but understand if you do not have the time to deal with the payment issue. All the best, John Weaver.

6 JUNI 2002 DAGBOEK 004