Maandag 22 april 2002 Wederom de laatste dag in Nederland. Het nieuws. Bolkestein: Kok verzaakt plicht met aftreden

Voorts denk ik dat de heer Bolkestein mijn beleidsplan goed dient te bestuderen alvorens verdere uitspraken te doen. Als Europees Commissaris ligt er in de komende weken immers nog een belangrijke taak voor hem te vervullen in het kader van het Cervantes Project van VdH. Er ligt nog een agendapunt aangaande de 'golden share'. Voorts heeft de Telegraaf weer een begin gemaakt met haar 'hidden messages'. 'VdH' toont zeldzame klasse Regeren is vooruitzien 12.21 Verzonden aan Drs P.Ottenhoff Cc Drs E.H. Halbertsma, Drs H.G. Starren, Johannes L.Van der Heyden Subject: "Paars III". Ontvangen 12.29 van boacgroep.nl Your message :- ""Paars III"" on Mon, 22 Apr 2002 12:21:16 +0200 has been received. 14.08 14 berichten gezonden naar nblew.grn.es. Allemaal teruggekomen met de mededeling "Hi. This is the qmail-send program at mail.grn.es. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out. maildrop: maildir over quota. Ik trof ook de lijst met emailadressen van het Spaanse Instituto Cervantes. 16.36 Verzonden Subject: Communicatieplan Waarde Collegae, Tijdens het pakken van mijn koffer trof ik nog de emailadressen van de vestigingen van onze Spaanse naamgenoot. Ik heb mij voorgenomen deze een mailing te doen toekomen. Het lijkt mij echter zinvol vooraf gezamenlijk een communicatieplan vast te stellen en een gezamenlijke strategie. En voordien eveneens een aantal knopen door te hakken. Met name ten aanzien van de Stichting Cervantes Benelux in de Winthontlaan 200 B12, 3562 KV Utrecht. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Dit zijn de adressen: AMMAN cenamm@cervantes.es ALGIERS cenarg@cervantes.es ATHENE cenate@cervantes.es BEIRUT cenbel@cervantes.es BREMEN cenbre@cervantes.es BRUSSEL cenbru@cervantes.es BOEKAREST cenbuc@cervantes.es BORDEAUX cenbur@cervantes.es CASABLANCA cencas@cervantes.es CHICAGO cenchg@cervantes.es DAMASCUS cendam@cervantes.es DUBLIN cendub@cervantes.es CAÏRO cencal@cervantes.es ISTANBUL cenest@cervantes.es FEZ cenfez@cervantes.es LISSABON cenils@cervantes.es LONDEN cenlon@cervantes.es MANCHESTER cenman@cervantes.es MANILA cenmni@cervantes.es MlLAAN cenmil@cervantes.es MOSKOU cenmos@cervantes.es MÜNCHEN cenmun@cervantes.es NAPELS cennap@cervantes.es NEW YORK cennwy@cervantes.es PARIJS cenpar@cervantes.es RABAT cenrab@cervantes.es RIO DE JANEIRO cenrio@cervantes.es ROME cenrom@cervantes.es SAO PAULO censao@cervantes.es TANGER centan@cervantes.es TEL AVIV centel@cervantes.es TETUÁN centet@cervantes.es TOULOUSE centou@cervantes.es TUNIS centun@cervantes.es UTRECHT cenutr@cervantes.es WARSCHAU cenvar@cervantes.es WENEN cenvie@cervantes.es Nadat ik in Moskou met de heer Carlos Saz uit Colorado (VS) diepgaand mijn boek Letters to Diana heb besproken heeft hij - als Spaans hoogleraar - mijn rechten in Brussel en Utrecht erkend. Hij verzocht mij te werken aan een Arreglo amistoso. Een minnelijke regeling dus. Ik tref hem in de laatste week van juli wederom tijdens het congres van de Asociacón Europea de Profesores de Español in Lorca (Zuid-Spanje). Ik hoop dat wij dan in een gezamenlijkie inspanning een overeenkomst hebben gesloten die mede ten voordeel strekt aan de uitvoering van mijn beleidslijnen. Gaarne uw medewerking. Aangehecht treft u tevens mijn werkverslag aan van het colloquium in Moskou. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN Het bericht is niet aan nblew@grn doorgegeven. 17.03 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :-"Communicatieplan" on Mon, 22 Apr 2002 16:36:52 +0200 has been received.

26 APRIL 2002 DE TERUGKEER VAN DE FENIX