FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 4 maart 2002 Geboortedag van Floris. Pa zou vandaag 85 zijn geworden. Ook tiende verjaardag besluit om naar de advocaat te gaan in Woudenberg. Het is dus geen toeval dat ik gisteren bijna tien jaar na de eerste opvang in Benalmádena Arroyo de la Miel in de Doopsgezinde kerk terechtkwam. Ik heb er het verhaal verteld van Kerstmis 1996. Er waren vier voorgangers. Een Engelsman, een Spaanse Engelssprekende dominee, de oprichter van de kerk met de voornaam 'Sam', geboren in Alcalá de Henares en lange tijd woonachtig geweest in Bolivia en Rob van der Zee, afkomstig uit Leeuwarden. Rob is verzekeringsmakelaar en weet zeker dat hij in de hemel komt, naar zijn zeggen. Hij is daarom bij mij welkom op de zevende etage. Aanstaande zaterdag gaan ze picknicken. Na afloop van de dienst intensief van gedachten gewisseld met vooral oprichter Sam met de gele stropdas. Ik heb hem laten weten dat ik geen zondaar ben en ook nooit ben geweest. Hij heeft veel weg van Paul Karis. Ons gesprek deed mij denken aan de discussie van Jezus met de schriftgeleerden in de tempel. Ik heb Sam duidelijk laten weten dat ik van mening ben dat de mens God geschapen heeft. Sam denkt daar anders over en verwijst daarbij voortdurend naar de bijbel. Dat is voor mij nu juist het bewijs. De bijbel is immers ook door mensen geschreven. Na de dienst nog even bij Chris van bar Sullivan langs, naast bar Scorpio. Hij had een paar jongens uit de omgeving van Newcastle in de zaak. Ik heb hen van mijn boek in kennis gesteld. Ook uitgelegd dat 'Jamie Hewitt' mijn 'stand in' was, 'because he had the same initials'. Om 16.00 uur ben ik trouwens ook naar de opening van Uwe Majesteit geweest. De champagne stond al klaar. 11.27 Vertaald tot en met 19 maart 1997. Nog even gekeken naar die aanslag inkomstenbelasting, Dienaangaande heb ik het volgende faxbericht verzonden: Faxbericht Aan: R.M. Tijssen 13.42 Op het moment van vertrek stond Mitchel voor de deur. Hij kwam uit Marbella en heeft alle reparaties doorgevoerd. Die gele stropdas van 'Sammy' viel mij gisteren op in dat verband. Ik herinner mij die naam ook nog als zijnde van een Egyptische medewerker van Huis ter Duin. Dan nu de ingekomen berichten. 19/02/2002 00:16 Betreft: Groepsfoto Cazorlareis. Van Ir. B.F. Jürgens Attached de drie groepsfotos van de Cazorla reis, Groetjes, Bob. 20/02/2002

02:28 Betreft: Business Class. Beste , Hier komt de column van Pim Fortuyn. Met vriendelijke groet, Harry Mens. Paars is uitgeregeerd! U zult het mij wel niet kwalijk hebben genomen dat ik, na alle hectiek, vorige week even verstek liet gaan. Althans dat hoop ik, aan een column kwam ik toen niet toe. De dadenloosheid van Paars was er intussen niet minder om. Precies zoals ik vorig jaar op deze plaats heb voorspeld rijst de inflatie ook in 2002 de pan uit en dat na een jaar 2001 met een gemiddelde inflatie van rond de 5%. Een en ander maal heb ik daar de noodklok over geluid, ook in het TV programma Business Class van Harry Mens. Op den duur is een dergelijke hoge inflatie immers slecht voor onze concurrentiepositie en dat hakt er onmiddellijk in, in een exportland als het onze. De regering, Kok (PvdA, VVD) II, deed en doet ondertussen helemaal niets. Integendeel, daar waar de regering de inflatie kan remmen door de overheidsuitgaven en (belasting)tarieven te beheersen laat men, ook de minister van Financiën Zalm (VVD), de zaak op zijn beloop. Oppositieleider Balkenende (CDA), heeft de kwestie in een verkiezingstoespraak aangekaart, maar ook dat blijft zonder gevolg. Men heeft iets van: na ons de zondvloed! De VVD heeft spierballentaal gebruikt ten aanzien van de WAO. Dijkstal wil het SER advies niet opvolgen en terecht. Het Centraal Planbureau heeft inmiddels berekeningen op tafel gelegd die er, ondanks de nodige onzekerheden (voorspellen blijft moeilijk!), niet om liegen. Het wordt veel duurder en de kans is groot dat de toestroom tot de WAO eerder groter dan kleiner wordt. Dan is de ellende helemaal niet meer te overzien. De WAO valt alleen nog te beheersen indien er wordt besloten tot heel radicale ingrepen en de mentaliteit bij werkgevers en werknemers dusdanig wordt bijgesteld, dat men er alles aan doet om niet in deze regeling terecht te komen. Ook hier a hell of a job, die kennelijk niet aan Paars is besteed. Staatssecretaris Hoogervorst (VVD) van Sociale Zaken heeft de rug gerecht en aangekondigd te komen met een eigen voorstel en niet meer te willen wachten op bijstellingen van het WAO voorstel van de SER. De staatssecretaris heeft echter buiten de waard, premier Kok (PvdA), gerekend die bruusk heeft ingegrepen en geregeld heeft dat er voorlopig nog op de SER wordt gewacht, het is tenslotte wel verkiezingstijd! De ins en outs van inflatie- en WAO-problematiek hoef ik hier niet meer uit de doeken te doen, dat heb ik op deze plaats bijna tot vervelens toe gedaan. Verbijsterend is het echter wel om dit alles tamelijk werkeloos te moeten aanzien. Beide vraagstukken vormen een grote belasting voor onze economie. Een economie die in beginsel sterk en op een paar vlekjes na ook gezond is, maar met deze molenstenen om de nek zeer gehinderd wordt en dat op den duur meer en meer. We verdienen beter. Met name ter bestrijding van de inflatie is niet veel meer nodig dan een pas op de plaats over de gehele linie in de particuliere en de collectieve sector. Na alle welvaartstoename van de laatste jaren bepaald niet teveel gevraagd. De WAO materie is weerbarstiger. Er is sedert 1990 van alles geprobeerd, maar iedere keer ontspoort het weer. Daaruit moet nu maar eens radicaal lering worden getrokken, hoe pijnlijk dat voor een aantal mensen ook zal zijn. Een regeling waarop zo'n grote schaal oneigenlijk en somtijds misbruik van wordt gemaakt, kan in deze vorm op den duur niet worden gehandhaafd. De regerende politieke elite en het poldermodel van werkgevers en werknemers blijken keer op keer niet in staat de oplossing voor dit weerbarstige probleem neer te zetten. Het probleem van de dadenloosheid zit hem niet zozeer in het gebrek aan oplossingen als wel in een politieke cultuur, die iedereen op zijn plaats houdt en uitnodigt tot een hoge mate van conformisme en buitenstaanders effectief buitensluit, waardoor nieuwe denkbeelden en belangen te weinig kansen krijgen. Voel ik het goed aan dan staat Nederland op een keerpunt. Zo kan het niet langer. Er zal beter moeten worden gepresteerd en wel over de hele linie, van (gezondheids-)zorg tot onderwijs, veiligheid en openbaar bestuur en wel door de burgers echt een stem te geven en in al deze zaken intensief te betrekken. Noodzakelijke voorwaarde daartoe is herstel van de menselijke maat in de gehele collectieve sector inclusief het openbaar bestuur. We zitten momenteel midden in de ICT revolutie. In mijn boek De derde revolutie? (1999) voorspelde ik dat deze ICT revolutie, net als de voorgaande industriële revolutie, geen aspect van het (maatschappelijk) leven onberoerd zou laten. Toen kon ik nog niet bevroeden of beter gezegd precies navoelen hoe deze woorden werkelijkheid zouden worden. Welnu, we staan aan de vooravond van grote noodzakelijke veranderingen. Het worden spannende en enerverende tijden. Pim Fortuyn ROTTERDAM, 18 februari 2002.

Ik, heb hier om 16.10 alsvolgt op gereageerd aan BUSINESS CLASS: Beste Harry, Hartelijk dank voor jouw bericht van 20/02/2002 02:28 met de column van Pim Fortuyn met de aanhef 'Paars is uitgeregeerd!' Dat is slechts ten dele waar. Sinds de dodelijke ontvoering van mijn partner op 31 augustus 1997 zit Paars al een hele tijd aan de Spaanse Zuidkust aan zijn come back te werken. Met Paars II heb ik niet veel van doen gehad, aangezien mijn brieven van het Paarse Instituto Cervantes Benelux hoofdzakelijk bij de bewindslieden van Paars I berusten, waaronder een declaratie van Hfl. 73,3 miljoen plus wettelijke rente vanaf 1995 tot op heden, ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Voor zover ik dat vanuit De Zevende Hemel aan de Costa del Sol - waar het dit weekend overigens stevig heeft geregend, zoals ik ook in Het Elfde Gebod in Noordwijk gewend ben - kan beoordelen is deze rekening tot op heden nog steeds niet voldaan en het bedrag wordt alsmaar hoger. Inmiddels heb ik voormalig hoofdofficier van Justitie Mr. Hans Vrakking laten verzoeken tot invordering over te laten gaan. Ik kan mij derhalve goed voorstellen dat de leden van het huidige kabinet graag even wachten met het ontwikkelen van nieuw beleid. Als ze de rekening maar betalen. Ik mag aannemen dat de heer Zalm even wil wachten met betalen totdat hij deel uitmaakt van mijn bedrijf. Met veel ideeën van Pim Fortuyn ben ik het echter wel eens. Ik vraag mij alleen af of hij ze wel van zichzelf heeft. Iedereen die kennis heeft genomen van mijn beleidsplan d.d. 1992 kan exact voorspellen hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Voor de WAO moet er uiteraard ook een oplossing komen. Ik heb de indruk dat de meeste bewindslieden, inclusief mijn oud-dorpsgenoot Herman Wijffels, tot op heden nog niet in staat zijn geweest om over hun eigen grenzen heen te kijken. Vanaf het moment dat ik als eerstegraads docent Spaans ben afgestudeerd in 1977 ben ik al aan het werk om een arbeidsmarkt te creëren voor afgestudeerde hispanisten. Kennelijk heeft men bij de SER ook nog steeds geen oog voor de enorme hoeveelheid potentie die zich onder de WAO-uitkeringsgerechtigden bevindt. Ik heb al eerder een idee laten vallen in Noordwijk om een andere naam te kiezen voor die regeling. Bijvoorbeeld: Reïntegratie-uitkering. Mensen komen niet in psychologische problemen als er naar hen wordt geluisterd en op positieve wijze aan een nieuwe toekomstvisie wordt meegewerkt. Ik moet het tot op heden ook nog steeds doen met een WAO-uitkering, ondanks mijn wereldwijde verantwoordelijkheid voor het Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Laat dat maar weten aan Pim. Ik denk niet dat het nodig is om Artikel 1 van de Grondwet te veranderen. Ik heb al eerder laten weten dat ik niet zo gesteld ben op Kale Mannetjes en evenmin enige affiniteit met homoseksuelen. Dat is een puur persoonlijke aangelegenheid en staat naar mijn mening los van elke wetgeving. Ik ken ook verschillende zeer positief ingestelde 'negers' uit Afrika en de Verenigde Staten met een uitnemende toekomstvisie die ik van harte ondersteun. Nederland is inderdaad te vol. Ik ben daar niet voor niets vertrokken. Hier is er immers nog een beetje ruimte. Ik wil terzake nog wel een keer met Pim van gedachten wisselen. Dan krijgt hij van mij een pruik. Kastanjebruin bij voorkeur. Schaf jij hem maar vast aan. Ik denk dat je wel weet waar je hem in Noordwijk kunt kopen. De brief die je mij hebt gezonden begint met "Beste , Hier komt de column van Pim Fortuyn. Met vriendelijke groet, Harry Mens." Je weet toch inmiddels wel wat mijn voornaam is? Daartoe verwijs ik je eveneens naar internetsite www.trafford.com/robots/01-0341.html HARTELIJKE GROET UIT SPANJE, JOHN VAN DER HEYDEN P.S. Ik zag dat Loek Hermans dit weekend met zijn collega's in Granada op bezoek is geweest. Dat is in ieder geval Een Goed Begin.

21/02/2002 06.14 van The Smart Bookstore Subject: Letters to Diana, Princess of Wales. February 22, 2002 <p> Dear Mr. Van der Heyden: Your CD arrived, its contents have successfully been downloaded and changed to our format. In 7 to 10 days Letters to Diana, Princess of Wales should be loaded in the bookstore with marketing commencing from then on. Warmest Regards, Jana.

21/02/2002 12:36 Good News! February 21, 2002 Dear Mr: Van der Heyden Your book loaded into our system at 2:55 PM eastern time United States. Please note the featured book of the week when viewing. Go to www.thesmartbookstore.com Tell your friends, neighbors and the world to view your master piece. Warmest Regards, Jana.

25/02/2002 22:57 van dotBiz Auction SHOW.BIZ ... INTERNET.BIZ ... TICKETS.BIZ ... AMERICA.BIZ ... These incredible domains are all up for auction! We want to let you know about an exciting new opportunity to bid on premium BIZ domains. The domains up for auction all had two or more applications submitted for them during NeuLevel's (the .BIZ registry) pre-registration phase prior to its launch, and will be available for bids at www.dotbizauction.com until March 1st, 2002, at noon PST. So why are these domains being put up for auction? Prior to the launch of the new .BIZ top-level domain, NeuLevel was served with a lawsuit claiming that the process it was using to award pre-registrations was an illegal lottery. As a result, NeuLevel was forced to abandon its lottery-style approach, and all .BIZ pre-registrations with two or more applications were not awarded. In order to award these disputed domains, NeuLevel is now holding a landrush period where registrars can submit applications for the domains on behalf of customers; the applications, once submitted, will be chosen randomly for registration. Approximately 40,000 .BIZ domain names will be up for grabs, and you can search through the whole list by visiting www.dotbizauction.com. Minimum bids begin at just $30 for a two-year registration, and our auction system allows you to place proxy bids. There are no fees to place bids; you only pay if you're the highest bidder on the domain and we're successful at registering it for you! It's easy! Visit www.dotbizauction.com to bid now! If you have questions or would like to be removed from future mailings.

16.54 Reactie Dear Sirs, Excuse me for reacting late. But does this affect to my ownership of Cervantesonline.biz? Please let me know, JOHN L. VAN DER HEYDEN SPAIN More information on www.trafford.com/robots/01-0341.html and www.thesmartbookstore.com

27 februari 2002. Op nieuw een column van Pim Fortuyn.

Verder ontvangen 28/02/2002 12:04 van Bijon Sarma Dear John L. Van der Heyden Congratulations on your publication of the book LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. I believe this will be an interesting book. You might have known I myself and my sister Mary Ann have published JOURNEY TO THE EAST. By profession I am an Architect and Mary Ann, Pathologoist and we did it by combining our writings from two different countries through e-mail in a period of two years. The book deals with the lives and societies in the east. We both love history and know, the west do not. I can mention of a poem depicting the importance of History hereunder, which you may or may not agree, In all cases however, my heartily congratulations and thanks. With regards, Bijon Sarma, Co-author : Journey to the East ( www.trafford.com/robots/01-0155.html )

21.53 Met de trein van 18.35 naar Málaga geweest. Buurman liet bij Málaga RENFE zijn treinkaartje liggen met nummer E770003. Bij Espaceland factuur 200.530 voldaan van cliente 430008523 ad EUR 247,42. José Manuel Luque toegezegd hem in kennis te stellen van de vertaling van het boek in het Spaans. Het is immers een Málagapromotie van de eerste orde. Met de trein van 20.00 uur terug. Even bij mijn Ierse vrienden in de Bar Harp langs, die om 19.00 uur heropend was. Gegeten in El Nuevo Lanjarón. Beelden van TVE-medewerksters met de achtenaam Ferrer. Voorts beelden van het bezoek van Prínicipe Felipe aan Barcelona. Een bekend terrein dat ik heb bezocht met María Dolores Ferrer Velasco.Onderweg naar huis werd er vrolijk getoeterd door een politiewagen van de Policía Local. Ik zal mijn eerste exemplaar hier dus volgens afspraak - met paarse handtekening - afgeven aan de politiefunctionaris die ik dat heb beloofd op 9 augustus vorig jaar. Ik citeer:

"18.16 Vanmiddag heb ik op de eerste plaats het boek ter verzending aangeboden en ben vervolgens naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen van vermissing van mijn kaarten. Men werd enigszins nerveus op het politiebureau. Eerst werden alle hoeken van de straat afgezet en een agent op de uitkijk. Ik heb met de overige vier gegadigden voor een 'denuncio' meer dan een uur gewacht totdat ik kon worden geholpen.

Het was wel de moeite waard overigens. Ik kreeg een zeer charmante Spaanse blonde jongedame als agente toegewezen. Ik heb haar in kennis gesteld van mijn positie als

'Director del Instituto Cervantes Benelux, Inglaterra y Gales' alsmede van mijn voormalige status als 'Novio de Diana de Gales'. Getuige hierbij was de heer Antonio Villalba uit Málaga. Ik heb hen daarbij uiteengezet dat mijn bedrijf al in 1996 is erkend door de Casa Real Española en hen daarbij mijn kaartje van de Baak laten zien, met de gegevens van de holding. Na gezamenlijk te hebben vastgesteld dat het niet is uitgesloten dat ik de kaarten afgelopen maandagmiddag bij de Seguridad Social in de Calle Compositor Lehmberg heb laten liggen heb ik vooralsnog van aangifte van diefstal afgezien."

Antonio Villalba derhalve. Morgen heb ik om 11.00 uur met Mieke afgesproken. Voordat ik naar Nederland ga zal ik het hier resterende saldo op de bank omruilen in Spaanse euro's, om te gebruiken als wettig betaalmiddel in het Hoge Noorden. Ik ga nu verder met de ingekomen berichten.

01/03/2002 10:42 Opnieuw bericht van Harry Mens: Beste , Jan Peter Balkenende (CDA) en Hans Dijkstal (VVD) waren allebei dit seizoen al eens te gast in Business Class om hun opvattingen en verkiezingsprogramma toe te lichten. Dit keer gaan beide heren de confrontatie met elkaar aan en zullen zij hun mening geven over elkaars standpunten. Het belooft een spannende discussie te worden, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kijken dus! Maar kijk en luister tevens naar zangeres Laura Fygi. Zij vertelt aan tafel over haar nieuwste CD "Change" en zingt een lied van deze CD, getiteld "Remember me". Laura Fygi treedt in maart een week lang op in de prestigieuze jazz-club Ronnie Scott's in Londen. Ook wordt in Engeland haar nieuwste CD gelanceerd. Hierover vertelt Laura komende zondag meer. Suze bracht een bezoekje aan het KNVB-sportcentrum in ZEIST. Daar sprak zij met Harry Been, directeur van de KNVB en met Theo de Koning, verantwoordelijk voor de horecavoorzieningen op het KNVB-sportcomplex. De Koning is verbonden aan de Compass Group. Suze nam er letterlijk een kijkje in de keuken. Tot slot hebben we na alle politiek ook nog een zakelijke gast die bij ons aanschuift in de persoon van Peter Smit. Smit is oprichter en directeur van DPA, een detacheerder voor financieel personeel. Afgelopen donderdag (28 februari) presenteerde DPA de jaarcijfers, die we aan tafel met Peter Smit doornemen. Ook zullen we stilstaan bij de ontwikkelingen, zowel nationaal als in Europees verband, in de financiële detacheringsmarkt. Zondag zal chef kok Thom Overmeer, geassisteerd door Remco Hofmeester en David Harmsen, van Compass Group de brunch verzorgen. Gezamenlijk zullen zij een in olijfolie gebakken red snapper met gevulde pijlstaartinktvis, papayachutney, bietensalsa, rastapasta en zwarte vissaus op tafel zetten. General Manager Sander Pieters licht de wijnkeuze toe. Een Kleine Haze, een Zuid-Afrikaanse rode wijn, en een witte Mediterre. Met dank aan Harry.

2/3/200212:37 Bericht van J.P. van Maasakker Storing op server 62.100.56.4 Dit bericht is alleen voor u bestemd als uw website gehost staat op onze webserver met IP nummer 62.100.56.4 De webserver 62.100.56.4 heeft sedert enkele dagen veel storingen, zo ook op dit moment. Onze technische dienst gaat vanmiddag naar de serverruimte om deze server grondig te inspecteren en waarnodig aanpassingen of vervangingen uit te voeren. ICMC Hosting bv doet er op dit moment alles aan om deze storing(en) op een zo spoedig en adequaat mogelijke wijze op te heffen. Excuses voor het ongemak, Hoogachtend, J.P. van Maasakker CTO - ICMC Hosting bv *** .

2/3/2002 15:17 van Helga Hediger. Subject: Nº del visado. To Cristina Martínez, Enrique Balmaseda, Francisco Domínguez Matito, Susana Heikel, Felipe Carbajo, Hyosang Lim, Jacqueline Müller, Sara\(UNI)\Saz, Carmen Schneider, Johannes Van der Heyden. Estimados amigos, estimadas amigas: El gran momento ha llegado, les adjunto la lista que recibí hoy de Moscú con los números correspondientes para obtener el visado. Como podéis leer en la carta de Elena Zhura, secretaria del Servicio de Conferencia en Moscú, para pedir el visado en vuestras respectivas Embajadas sólo necesitáis el número. A Hysang Lim le ruego comunicar esta información a su amigo Yoon June-Sick, ya que no tengo el correo electrónico ni la dirección. Ruego encarecidamente a aquellos que todavía no me han enviado la fecha de llegada y el vuelo de hacerlo a vuelta de correo!!! Recibid un cordial saludo Helga. Von: Conference Service Gesendet: Freitag, 1. März 2002 14:41 An: Helga Hediger; Helga Hediger Betreff: Colloque Dear Dr. Helga Hediger, We have pleasure to send you the next portion of VISA numbers. You'll find them in the included file. Pay attention, that for recieving VISA person should know just the number of his/her VISA and there is no necessity to have an invitation. Also, I'd like to compare our lists concerning: Visa - names of persons who hasn't received VISA number yet. Hotel - single/double rooms. On Monday, I'll send you my lists. Best regards, Elena Zhura.

Reactie 23.36 aan mgimo.ru Cc h.hediger Confirmation of receipt. Dear Elena Zhura, I confirm the good receipt of your Visa number 732202 on which I will get into contact with your embassy in The Hague as soon as I will be back in The Netherlands as from next 15 March. I herewith request you as from now to spell my name correctly as shown on the front page of my recently published book 'Letters to Diana, Princess of Wales'. More information on websites www.trafford.com/robots/01-0341.html and www.thesmartbookstore.com Please give my regards to Mr. Pútin. Yours Sincerely John L. Van der Heyden Spain.

Verder ontvangen 3/3/2002 00.08 van J.P. van Maasakker, ICMC Dit bericht is alleen voor u bestemd als uw website gehost staat op onze webserver met IP nummer 62.100.56.4 (zie uw login gegevens). Geachte heer Van Der Heyden, Zoals eerder vandaag bericht zijn er de afgelopen dagen storingen geweest op webserver 62.100.56.4. Na een hele dag werk aan deze server is de storing van vandaag rond 20:00 uur opgeheven. Vanaf dat tijdstip zijn de websites en e-mail weer beschikbaar. Tijdens het onderzoek is vast komen te staan dat de huidige server z.s.m. zal moeten worden vervangen, daar we te maken hebben met meerdere hardware-matige problemen. ICMC Hosting bv zal op zeer korte termijn dan ook tot vervanging overgaan. Dit zal gepaard gaan met een (korte) onderbreking. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Excuses voor het ongemak. Hoogachtend, J.P. van Maasakker CTO - ICMC Hosting BV.

Ook van Carmen Schneider en echtgenoot kreeg ik gisteren een bericht om 19.12 uur, nadat Zwitserland had besloten zich bij de Verenigde Naties aan te sluiten. Ik citeer: Hola John: Me ha sorprendido tu mensaje porque no me lo esperaba. Muchas gracias! Está muy bien. Has trabajado mucho. Me imagino que aparecerá en las Actas de Cáceres. Me ha dicho Helga que también vas a Moscú, así que, si recibo el visado, y no pierdo el avión, nos veremos allí. Me gustaría comprar tu libro, pero si no es en Moscú, puede ser en Lorca. Hasta Moscú, pues, esperando que allí me sirvas de traductor, ya que mis conocimientos de ruso son nulos. Un abrazo, Carmen.

5 MAART 2002 VOORBEREIDING OP HET COLLOQUIUM IN MOSKOU