FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Woensdag 20 februari 2002 Jarige Fortuyn op de bres voor LEEFBAAR ROTTERDAM Ik ben het in dit opzicht volledig met Pim Fortuyn eens. Inmiddels heb ik zijn naam weer veranderd in 'fortuin' in mijn 'Brieven aan Diana, Prinses van Wales'. Daar zat ik gisteravond rond 19.55 nog even aan te denken op het station van Málaga Centro. Daarbij heb ik overwogen om hem een kastanjebruine pruik cadeau te doen in Business Class van Harry Mens. Dr. Raúl Alonso Rodríguez was overigens ook bijzonder geïnteresseerd in mijn verhaal. Hij heeft zijn praktijk in de Camino de Coín, 5 - 3º A (Al lado del Ayuntamiento) in Fuengirola, maar ook in de Calle Ortega y Gasset 4 in Marbella. Ik heb de heer Rodríguez uitgelegd dat mijn idee om een Instituto Cervantes op te richten al op 17 juli 1968 op de Plaza de España in Madrid is ontstaan toen ik daar logeerde in het Colegio Mayor 'Guitarte' in de Calle de Amaniel. Tevens heb ik hem laten weten dat de familie Aznar mij kort daarop in Torredembarra verder opnieuw heeft geïnspireerd. Propagandaoorlog VS ook tegen bondgenoten Ik wijs deze ontwikkeling volledig van de hand. Uitsluitend De Waarheid kan leiden tot meer rust en voorspoed. De publikatie van mijn boek zal dan ook in de Verenigde Staten leiden tot een volledige ommekeer in de publieke opinie. Het is een goede zaak dat de heer Rumsfeld nu al getooid is met een Oranje stropdas. Wao-voorstel SER verlaat. Ik laat dit graag over aan Wim Kok en Herman Wijffels. Zij beschikken immers over de juiste informatie. Het is wel een goede zaak als mijn uitkering ook omhoog gaat. Dit vooral om - voorlopig - alle kosten tot op heden te dekken die ik voor de Nederlandse regering heb gemaakt. Van Knijff & Partners ontving ik de volgende brief.

KNIJFF & PARTNERS Gemachtigden & Adviseurs Merken, Modellen, Handelsnamen European Trademark Attorneys Trademarks, Designs, Tradenames M.H. Knijff; R.A.W. Thiel; Mr J. Vermeulen; M.E. Farhan-van der Lee; T.B. Ockeloen-Kruit; Mr Drs G.E.A.L. Rubens; Mr D.C. Teeuwissen; Mr P.W.H. Gevers; Mr B.F.D. Goossens; Mr M.A.H. Spoor; Mr L.K. Stegeman; M.E. Ras-van den Berg, consultant

Weesp, 11 februari 2002

De heer Johannes L. van der Heyden
Bella Vista
Calle Roquedal 17, Bloque 704
E-29620 TORREMOLINOS
Spanje

Uw ref. :
Onze ref.: T/25490

Doorkiesnr: (0294) 490 925

Betreft: Verzoek tot vernieuwing van uw Benelux registratie nr. 508227 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41

Geachte heer van der Heyden,

Zoals beloofd in mijn email van hedenmorgen, bevestig ik middels deze brief dat het verzoek tot vernieuwing van uw bovengenoemde registratie vandaag is ingediend bij het Benelux Merkenbureau. Zodra ik het bewijs van vernieuwing ontvangen heb, zal ik u deze doen toekomen. Uw onderhavige registratie staat momenteel nog op uw oude adres, nl. Zwanenveld 9121 te Nijmegen. Indien u uw huidige adres in het register wilt laten aantekenen bedragen de kosten voor een verzoek tot adreswijziging EUR 112,-. In de bijlage treft u alvast een volmacht aan met uw nieuwe adresgegevens en indien u uw adreswijziging wenst te laten aantekenen verzoek ik u vriendelijk voor ondertekening, onder vermelding van volledige namen en functie, zorg te dragen en het document te retourneren. Uw andere Benelux registratie voor het merk INSTITUTO CERVANTES staat overigens op een ander oud adres van u, te weten De Wellenkamp 15-30 te Nijmegen. Ervanuit gaande dat deze laatste registratie wellicht kan vervallen acht ik het vooralsnog niet noodzakelijk uw adreswijziging bij deze registratie ook aan te tekenen. Mocht u hierover anders denken, aarzelt u dan vooral niet mij dit te laten weten. Voor de verrichte diensten zou ik u graag mijn declaratie zenden, echter in uw email vandaag verzocht u mij de rekening te zenden naar Postbus 689 te Utrecht. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn mij het straatadres hiervan te geven, alsmede mij te bevestigen of de rekening op uw adres in Utrecht dient te worden uitgeschreven of op uw adres in Spanje? Dit laatste met het oog op het al dan niet berekenen van BTW. Ik dank u bij voorbaat voor de gevraagde informatie. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman.

Merkenbureau Knijff & Partners BV. Telephone (31) 294 490 900
Postbus/P.O. Box 5054, 1380 6B Weesp, The Netherlands Fax (31) 294 416 722
Kantoor/Office address: Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (nearAmsterdom)

Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam onder no 155/1997 en worden op verzoek toegezonden. K.v.K.
Hilversum 32048561. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat op
basis van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekenng wordt uitgekeerd. E-mall: partners@knijff.com
6eneral Terms & Condibons are deposited at the Court of Amsterdam no. 155/1997. Internet: www.knijff.com
Copy available on request. Any liability is limited
to the amount paid out by our Professional Liability Insurance. BTW/VAT no. NL7033199B01

Ik heb hier om 10.35 telefonisch op gereageerd en gesproken met Elka Stegeman. Bevestiging per fax. 12.21 Op dit moment komt er op 50 meter afstand van mijn appartement een helikopter voorbij vliegen. Jammer dat ik geen fototoestel bij de hand had. Maar misschien komt hij nog wel een keer terug. Hij kan hier immers landen op het dak.12.29 Geland bij het politiebureau. Om 13.17 heb ik deze brief in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Onderweg kwam ik Rachid tegen. Hij is eergisteren teruggekeerd van een bezoek van een maand aan Frankrijk. Formulieren Informatie Beheer Groep d.d. 18 december 2001 verwerkt. Zie Ontvangen Post 20011218. News Release bijgevoegd met toevoeging: "Hieromtrent heb ik nog geen inkomsten genoten. Uitsluitend kosten gemaakt." Verzonden in de hieronder afgebeelde enveloppe. Om 18.20 gedeponeerd in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos.

21 FEBRUARI 2002 POST UIT SCHOTLAND