Woensdag 23 januari 2002 10.02 Eerst naar Utrecht. V. 10.51 A. 11.55 Rond 12 uur heeft Mark de diascanner opgehaald. Rond 12.30 postbus geopend. Geen post. Gesprek met Jos Gelissen van 13.15-13.45. Jos heeft het boek doorgenomen. Geadviseerd voorzichtig te zijn met de roddelpers. Vooral de Engelse. Ik heb mij voorgenomen hen door te verwijzen naar de Rijks Voorlichtings Dienst. Nieuwe afspraak: woensdag 10 april 15.15. Rond 14.00 nog even bij het Instituto Cervantes binnengelopen, nadat ik Jos - en afgelopen zaterdag Yoyo en Judith - heb laten weten dat ik de juridische eigenaar ben van dat bedrijf. Met de trein van 14.33 naar 's-Gravenhage. In gesprek geraakt met een medewerker van het Ministerie van Sociale Zaken en van het Ministerie van Financiën. Ik heb hen in kennis gesteld van de rekening die 'Gerrit' nog dient te betalen. "Drugshandel is niet toegestaan in Nederland", heb ik hen laten weten, "It's as simple as that!" "Waarop heeft u dat dan gebaseerd?" vroeg de medewerker van Financiën mij. "Ik heb alle criminele netwerken laten oprollen. De geveegde straatwaarde was 733 miljoen. Tien procent is dus voor mij op basis van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden. Dat is dus 73,3 miljoen plus wettelijke rente vanaf het indienen van de factuur." Bij het uitstappen in Zoetermeer wenste hij mij succes. Het thema was actueel. In de Tweede Kamer werd op hetzelfde moment een motie van afkeuring ingediend door Jan Peter Balkenende. Gesteund door de gehele oppositie. Ik heb de heren in de trein laten weten dat Winnie Sorgdrager het mijns inziens beter heeft gedaan. Zij had dan ook een goede adviseur. Alleen een beetje moeite met de "Tweede Slaapkamer", die het haar niet gemakkelijk heeft gemaakt. Dat neemt niet weg dat ik persisteer bij mijn vordering. Niet voor mijzelf, maar voor de Stichting Cervantes Benelux, zodat met dit geld aan opvoeding en onderwijs in de Spaanse taal en cultuur kan worden gewerkt. Vanuit het Centraal Station met de tram - lijn 3 - naar de Laan van Meerdervoort 415. Ik trof er geen Haags Juristen College meer aan. Er stond een politieauto voor de deur van de Regio Haaglanden. Bij navraag liet een van de heren mij weten dat zij nog nooit van een Haags Juristen College hadden gehoord. Dus direct terug langs 't Goude Hooft. Met de trein van 16.16. naar Nijmegen. Aankomst Dukenburg 18.20. Vóór 19.00 de volgende brief verzonden met het "Dossier Vitesse" en een print-out van Trafford. Het is mij niet bekend of zij een relatie hebben met Old Trafford, maar het ligt wel voor de hand. Verzonden: FC CERVANTES ARNHEM. 21.35 Verzonden aan henleymc.ac.uk Subject: Letters to Diana, Princess of Wales Dear Colleagues, Although a little late I like to thank you for the information you sent to me. Student Reference No.: 4WKH8L I have to apologise for my late reaction. I had a good reason, because I was fully occupied with the writing of my book LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. I think this book will have a great historical value. In fact one may presume that the story started on the sixth of August 1996 on the terrace of THE ANGEL ON THE BRIDGE in Henley. The book is now for sale and can be ordered via de internetsite van Trafford Publisshing. I hope you will order a lot of these books on behalf of your Institute and every other interested relation. Besides I hope we can continue the already planned collaboration since April 1997. With kind regards, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN/TORREMOLINOS. 23.16 Aan hjc Geachte heer Croughs, Onderstaand treft u de informatie aan die wij vanaf mei vorig jaar hebben uitgewisseld. Ik bevind mij op dit moment weer even in Nederland en was vanmiddag even in de Residentie. Gelet op uw opmerking "Wij zijn slechts een administratiekantoor; de kennis omtrent fiscale voordelen bevindt zich nog steeds in Den Haag. U kunt zich het best tot hen wenden" in uw brief van 10 augustus ben ik vanmiddag even naar de Laan van Meerdervoort 415 gegaan. Ik heb daar vastgesteld dat er niets meer van het Haags Juristen College rest. Ik mag echter aannemen dat u thans over uw informatie inzake de fiscale voordelen beschikt en verzoek u hiermee mij hieromtrent te informeren. Het gaat om het volgende: Vanaf heden is mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES op de markt verschenen. Het is verkrijgbaar via de internetsite van Trafford Publishing. Deze week zal uitgever Trafford Publishing uit Canada 12.000 persberichten verzenden per email. Op dit moment heb ik nog geen enkel idee wat hiervan het resultaat zal zijn. Er kunnen bij wijze van spreken tien boeken worden verkocht, honderd, duizend, honderdduizend of wellicht een paar miljoen. Dat is uiteraard afhankelijk van de aandacht die de media hieraan zullen schenken. De verkoop van de boeken geeft mij recht op royalties. Ik heb mij voorgenomen een deel van die royalties aan te wenden voor de opbouw van Instituto Cervantes Holding Limited met werkmaatschappijen, conform mijn businessplan. Ik neem mij in principe voor de royalties op een bankrekening van Instituto Cervantes Limited te laten binnenkomen. Ik verzoek u daarom mij te laten weten welke fiscale voordelen dat op Cyprus biedt en of u daartoe een bankrekening voor mij kunt openen. Verder zie ik elke suggestie van u tegemoet. Vragen zijn onder meer: Is het wijs om de inkomsten om te zetten in aandelen? Kan ik persoonlijk over de tegoeden beschikken zonder problemen te krijgen met de Nederlandse en/of Spaanse belastingdienst? Etc. etc. Uw reactie zie ik graag per omgaande van u tegemoet. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik neem mij voor mijn beleidsplan openbaar te maken via een van de internetsites Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info of Cervantesonline.biz, die ik inmiddels op mijn naam heb staan. Het zal wel Cervantesonline.biz worden. 18.46 Ontvangen van Robert Bischot: Geachte heer Van der Heijden, Schorpioen, Alicante, rubias y morenas, bespreking op 8 februari...het dendert me nog steeds een beetje in m'n bovenkamer. Hoe dan ook ik woon al sinds 16 jaar in Alicante, om precies te zijn aan de Playa de Albufereta en zoef dus zo van de 26e verdieping naar het strand, hoewel ik dat zelden doe, omdat de reizerij (en vooral de voorbereiding daarvan) mij daar nauwelijks tijd voor overlaat. Wat betreft de bloesemtocht, daarover staat 't een en ander te lezen in De Vliegende Hollander # 8 (uit 2001 dus), waarvan ik in de bijlage een duplicaat stuur. De aanmeldingscontrôle voor deze tour oefent de heer Chris van Lijf uit en het geld voor deze toer dient u over te maken op de reisrekening van de NCCS in Fuengirola. Wel dan hoor ik nog wel van u of de tocht doorgaat. Tot zo lang beste goeten van alle rubias en brunettes uit Alicante, Robert J. Bischot.

24 JANUARI 2002 SSSSSSSSSST...