Dinsdag 15 januari 2002 10.42 Ontvangen (verzonden 14/01, 11.18) van S.de.Clercq (By way of Claire Eversdijk) Beste John Van der Heyden, In het attachment treft u onze verschillende mogelijkheden tot adverteren in Viva España. In het eerste attachment vindt u de tarieven van onze reguliere advertenties. In het tweede attachment vindt u de tarieven van de rubrieksadvertenties en de Pequeñitos. Indien u nog vragen heeft of wilt reserveren kunt u contact opnemen met mij via tel.nr. 024-381 66 60 of natuurlijk via email. Met vriendelijke groet, Claire Eversdijk Viva España. 12.46 Verzonden. Geachte mevrouw Eversdijk, Hartelijk dank voor deze informatie. Heeft u mijn boek al besteld via Trafford Publishing Canada? Ik stel het zeer op prijs als u eens met mij meedenkt. Mevrouw Simone de Clercq heeft op 15 november vorig jaar van mij het volgende bericht ontvangen: "Geachte mevrouw De Clercq, Hartelijk dank voor uw bericht van 7 november. Inmiddels ben ik aan een koude Spaanse zuidkust teruggekeerd. Uw reactie spreekt mij bijzonder aan. Met name het feit dat u zich richt op activiteiten in het Nederlands. Het Instituto Cervantes waarover u heeft gepubliceerd betreft ongetwijfeld het Spaanse Instituto Cervantes. Er schijnt echter nog een misverstand te bestaan. Ik heb in maart 1992 bij het Benelux Merkenbureau een handelsmerk gedeponeerd met de naam 'Instituto Cervantes' voor de categorie opleidingen, trainingen en cursussen. Dit handelsmerk heb ik in het voorjaar van 1996 officieel in gebruik genomen. De Spaanse activiteit onder deze naam is in Utrecht en Brussel dus de facto illegaal. Ik heb het Nederlands-Belgische Instituto Cervantes in principe opgericht om alle Nederlandstalige hispanisten de gelegenheid te bieden een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te kunnen garanderen. De activiteiten van het Spaanse Instituto heb ik omwille van de goede verhouding - die ik al vanaf 1980 met de vorstenhuizen van Nederland en Spanje heb opgebouwd - te bevorderen (?). Nochtans is mijn strategie erop gericht de Nederlanders en Belgen (en sinds januari 1997 ook Britten) die Spaans hebben gestudeerd aan te moedigen vanuit onze eigen invalshoek activiteiten te ontplooien binnen een breder Cervantes Plan dan door de Spanjaarden oorspronkelijk is beoogd. Ik ga ervan uit dat onze staatshoofden hun regeringsleiders inmiddels opdracht hebben gegeven structurele samenwerkingsvoorstellen te formuleren binnen het door mij aangegeven kader. Het samenwerkingsverband staat in mijn visie thans bekend onder de naam "Paraplu Plan", waarbij "transparantie" het meest wezenlijke element is van de lijn die ik vanaf 1991 heb uitgezet. Tot en met augustus 1997 heb ik gewerkt aan de totstandkoming van een Nederlands-Brits familiebedrijf Instituto

Cervantes NBLEW (Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales) als complementaire activiteit van het Spaanse initiatief. Na het overlijden van mijn Britse partner heeft de ontwikkeling enige jaren stilgelegen, althans onder mijn verantwoordelijkheid. Nochtans heb ik mijn handelsmerk Instituto Cervantes en de Stichting Cervantes Benelux in 1996 al beschikbaar gesteld als zogenaamde "parasol organisatie". Vandaar al die transparante paraplu's de laatste tijd sinds Koninginnendag in Leiden. Dit is mijn tipje van de sluier. Ik denk dat we na 2 februari volgend jaar een beter beeld van de hele sluier hebben. Er wordt in Wassenaar inmiddels ook hard aan een nieuwe lijn gewerkt waarbij Zuid-Amerika ook verder bij de ontwikkelingen kan worden betrokken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan mijn eerste boek, dat hoogstwaarschijnlijk in december op de markt komt met de titel LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Het doet mij deugd dat u terzake de nodige juridische maatregelen heeft getroffen om voortijdig uitlekken van informatie te voorkomen. Ik verzoek u ook in het kader van het bovenstaande de nodige discretie in acht te blijven nemen. Wellicht kunnen we een vooraankondiging van mijn boek in Viva España plaatsen. Aangehecht treft u de eerste brief aan die ik namens mijn overleden Britse partner heb ontvangen in september 1996.

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS." Het boek is nu dus in het Engels op de markt gekomen en ik vraag mij af wat wijsheid is. Op dit moment logeer ik tot 4 februari in Nijmegen en ga nadien weer tot 15 maart naar Spanje. Mijn uitgever Trafford Publishing in Canada heeft mij laten weten dat zij eind volgende week beginnen met het distribueren van de 'news releases'. Ik twijfel dan ook of ik een advertentie zal plaatsen in uw uitgave nummer 1 van maart of nummer 2 van juni. Ik neig naar de tweede mogelijkheid. Op de eerste plaats heb ik dan een beeld van de verkoopcijfers in de Engelstalige landen en daarmee het beschikbare budget. Elke euro of dollar moet immers eerst worden verdiend voordat hij kan worden uitgegeven. Op de tweede plaats sluit ik niet uit dat ik dan ook de Nederlandstalige versie van het boek op de markt kan brengen. Het Instituto Cervantes is de facto een Nederlands initiatief. Het idee is op 17 juli 1968 op de Plaza de España in Madrid geboren en in dezelfde maand besproken met een Spaanse familie met de naam Aznar alsmede enkele mensen uit Madrid.

Het lijkt mij goed dat Viva España aan deze ontwikkeling in de toekomst enige aandacht gaat schenken op redactioneel gebied. De hoofdlijnen hiervan staan eveneens beschreven in LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. J.L. VAN DER HEYDEN.

De naam van de genoemde madrileen was Avelino Liras. Na het gesprek met hem en de familie Aznar op 6 augustus 1968 in Torredembarra heeft hij mij vanuit Madrid een lijst met alle publikaties over Cervantes doen toekomen. Dit vormde de basis van mijn scriptie over de Don Quijote in de jeugdliteratuur, door de latere hoogleraar Peeters ("Nederlands is ook een moeilijke taal") - hierboven in het midden op 2 mei 1969 te Gent in België geflankeerd door de heren Koch en De Grauw - beoordeeld met een negen. 23.44 Ik zag een interview op de VARA-televisie met Fons de Poel. Hij streeft ernaar om programma's te maken over iets unieks. Zoeken naar het onbekende. Ik denk dat we samen wel iets kunnen bedenken. Ik denk aan de instelling van een Europese Onderwijsraad.

17 JANUARI 2002 CERVANTES NETWERK