Zondag 20 mei 2001
Tijd voor reflectie. Bekende gezichten gisteren in de Jacobuskerk in 's-Gravenhage. De huwelijksplechtigheid tussen Constantijn en Laurentien werd ingeleid door het lied CWM Rhondda dat op 6 september 1997 de uitvaartdienst afsloot van My Lady in Westminster Abbey. De dienst werd voorgegaan door dominee Nico ter Linden die eveneens de herdenkingsdienst leidde in de Kloosterkerk op 17 september daaropvolgend. Ik beschik nog over het faxbericht uit die tijd.

De liturgie van die dienst heb ik toen - samen met 14 witte rozen - nog afgegeven bij de receptie van de Baak. Het huwelijkspaar werd voorgegaan door mevrouw E. Crommelin. Die naam komt mij eveneens bekend voor van de Baak in Noordwijk. Verder bekende gezichten: Carolina de Bourbon Parma, Prinses Irene, Kroonprins Filip en Mathilde én Victoria van Zweden. Na de rijtour en de balkonscène heb ik besloten nog een keer naar Wellecom in Ellecom te gaan. Ondertussen had ik het volgende bericht in de Telegraaf van gisteren gelezen. Máxima niet met voorkeur behandeld. Ik beschouw dit als een zeer positieve ontwikkeling teneinde de brug tussen Nederlands- en Spaanssprekende landen te gaan slaan. Met die gedachte ging ik naar het station Dukenburg om de trein van 13.41 te halen. Oude Spaanse toestanden hebben hun intrede hier al gedaan bij de Nederlandse Spoorwegen. De situatie deed mij denken aan de les uit de Zweeds-Spaanse lesmethode Eso Es met de titel El tren no llega. 35 minuten heb ik dus gewacht op deze trein in Nederland terwijl in het zuiden van de Europese Unie inmiddels elke trein perfect op tijd loopt. (23 DECEMBER 2007 21:40 PIKANT DETAIL Zojuist zag ik op de Spaanse televisie de beelden van de eerste rit van de hogesnelheidstrein van Madrid naar Malaga met aan boord nuestro amigo

MINISTER-PRESIDENT JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO en PRESIDENT MANUEL CHAVEZ van Andalusië. De eerste rit heeft de AVE in exact twee en een half uur afgelegd. Tien minuten korter dan gepland.) Vanaf februari 1999 heb ik geen enkele keer vergeefs op een Spaanse trein behoeven te wachten. Dit heb ik de conducteur van deze stoptrein uit 's-Hertogenbosch - dat in de volksmond alsmede bij RTL4 nog steeds abusievelijk met 'Den Bosch' is aangeduid tot op heden - uiteengezet. De machinist van de trein van 13.41 was naar zijn zeggen ziek geworden. En daarom hebben zij er maar een laten uitvallen. Het wordt steeds begrijpelijker waardoor Nederland thans hoog scoort in de inflatiecijfers. Vanaf de eerste staking bij de NS zijn de looneisen tot onverantwoordelijke hoogten gestegen. Met alle gevolgen vandien. Looneisen drijven ook de prijzen omhoog en per saldo schieten we er samen niets mee op. Het viel mij verder op dat Nieuw Elan Internationaal wederom in beeld is gekomen. Nu in het roze deze keer. Voorts naar Ellecom. In Dieren trof ik een heer aan in twistgesprek met de chauffeur van de bus naar Arnhem. De man deed mij denken aan een hoogleraar uit Velp. Ik moest hierbij automatisch aan de familie Halbertsma denken. Met die gedachte bereikte ik rond 15.10 uur de sauna die inmiddels is omgedoopt in Body Totaal. Het was een prettig weerzien. Ik kreeg deze keer sleutel 27. Waarop ik heb gereageerd met de mededeling dat ik er op reken dat dat de volgende keer weer sleutel 28 wordt. Zeker in verband met het feit dat de zaak op de dag van de eerstvolgende mijmeravond gesloten is. Tijdens de eerste saunagang was de buitensauna leeg. Ik kreeg echter al gauw gezelschap van een heer die bij de afdeling beveiliging van Defensie in Schaarsbergen werkzaam is. Even over het huwelijk gesproken, wilde dieren, de Vereniging van Officieren der Cavalerie, Cazorla en na afloop samen op het terras over de door mij geplande FC Cervantes. Indien Vitesse de laatste twee wedstrijden van de competitie, tegen Fortuna en Sparta in winst weet om te zetten en de derde plaats in de competitie verovert kan de club het nieuwe seizoen met een begroting van Hfl. 90 mio van start i.p.v. 40. Dat dient Ronald Koeman uiteraard te weten, teneinde zich positiever jegens zijn spelers uit te laten. Ik heb hem mijn reddingsplan van zijn voetbalclub uiteengezet en daarbij de Stichting Cervantes Benelux nadrukkelijk genoemd in verband met het feit dat de heer Hans Vrakking namens deze stichting nog een bedrag van rond de 80 á 100 miljoen Nederlandse guldens kan invorderen bij de staat. Ook heb ik hem in kennis gesteld van mijn onderhoud met de heer Tob Swelheim in de sauna van Elst alsmede mijn contacten aan de Spaanse zuidkust. Ik heb hem nadrukkelijk laten weten dat ik geen schuld in de holding wens op te nemen. Wél in de stichting. Aangezien de schuld aan Nuon dan met het vermogen in de stichting kan worden verrekend. Ook heb ik hem laten weten dat mijn handelsmerk inmiddels in een jaar tijd een waardedaling van Hfl. 33,5 miljard heeft ondergaan door het getalm van de heer Zalm. Ik voel er nu nog weinig voor om mijn instituut aan de Spanjaarden te verkopen en de waarde van het bedrijf nog langer te koppelen aan de waarde van de aandelen van de staat in KPN. Ik mag immers aannemen dat alle Nederlandstalige docenten Spaans zich binnenkort volledig achter mijn plannen zullen scharen. Ik heb ook laten weten dat Karel Aalbers van mij de leiding over de voetbalclub weer op zich kan nemen zodra de naam veranderd is in FC Cervantes en we erop kunnen rekenen dat José María Aznar dan zeer zeker bereid zal zijn om de aftrap te doen voor de club met de nieuwe naam in het Prinses Diana Stadion. Daarbij heb ik hem laten weten dat ik de enige ben die zich bevoegd acht Diana's naam nu en in de toekomst te gebruiken. Dit mede in het licht van de toezegging die ik aan Hazel Call Wilkinson heb gedaan. Daarbij heb ik duidelijk gesteld dat ik geen enkele onderhandse transactie van de eigenaar van de voetbalclub Fulham in Londen gedoog alvorens hij is veroordeeld tot betaling van het bedrag ter grootte van het vermogen van de Prinses van Wales aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales zodat deze limited in (Instituto) Cervantes Holding Limited met werkmaatschappijen kan worden omgezet. Met deze informatieve bagage verliet de heer uit Schaarsbergen - wiens inzet van de Chinook helicopter op 31 juli 1996 ik zeer op prijs heb gesteld - vervolgens de sauna met de nieuwe naam Body Totaal. Bij de tweede saunagang werd ik al direct verwelkomd met de woorden "Hé, moet jij niet in Den Haag zijn?" Hierop heb ik laten weten dat ik heb vastgesteld dat daar al mensen van de Baak aanwezig waren en ik pas in beeld kom zodra Willem-Alexander en Máxima met elkaar in het huwelijk treden in Sevilla. Dit lokte een hevige reactie uit van een mevrouw uit Doesburg die zich in 1997 met haar stadgenoten - naar haar zeggen - enorm heeft ingezet om van Koninginnedag een succes te maken nadat een lid van de familie Van den Broek tot de Oranjefamilie was toegetreden. Ze is van mening dat onze kroonprins in Nederland moet trouwen. Hierop heb ik haar laten weten dat er bij een huwelijk twee mensen zijn betrokken en de kroonprins thans de gelegenheid krijgt om hetgeen wij zingen in ons volkslied waar te maken: Een Prince van Oranje Ben ik vrij onverveerd De Koning van Hispanje Heb ik altijd geëerd Ik heb haar laten weten dat ik het persoonlijk hypocriet acht om dit te zingen en er geen uitvoering aan te geven. Uiteraard kan PWA hierin zijn eigen keuze bepalen. Ik heb voorgesteld als getuige bij zijn huwelijk aanwezig te zijn. Mocht hij van dit aanbod geen gebruik willen maken, dan zal ik dat uiteraard als zijn eigen keus respecteren. Ik blijf echter wel van mening dat zich hier thans een historische gelegenheid aandient om de Nederlands- en Spaanssprekende volkeren dichter bij elkaar te brengen dan de geschiedenis ooit heeft meegemaakt en waarvan zowel Erasmus als Cervantes enkele eeuwen geleden al hebben gedroomd. Hierna trof ik in het zwembad de dame uit Arnhem die mij haar catalogus heeft toegezegd met haar schilderwerken. Zodra zij gedrukt zijn zal zij een exemplaar naar postbus 689 in Utrecht sturen, naar haar zeggen. Nadien heb ik bij haar in het bubbelbad plaatsgenomen. Haar houding deed mij toen ogenblikkelijk denken aan het schilderij dat ik door Liesbeth bij Manuel Ruiz in Puerto Banús heb laten bestellen ten behoeve van de holding. Dat heb ik de desbetreffende dame laten weten, zonder namen te noemen. Waarna zij ogenblikkelijk de 'Body Totaal' heeft verlaten met de tonen van de CD's van Readers Digest op de achtergrond. Hierbij dacht ik uiteraard aan het fraaie lied "If I say you have a beautiful body, would you hold it against me?". Daar had zij op dat moment klaarblijkelijk echter geen behoefte aan. Hierna heb ik weer even aan de bar plaats genomen. De jongeman aan mijn rechterzijde bestelde daarbij een koffie met een Berenburger. Ik heb hem daarop mijn ervaringen medegedeeld met de Friese bar nummer 1 met de naam Bar Valkenburg van de eigenaresse uit Bolsward. Hij deed mij het idee aan de hand om daar de Friese Vlag uit te laten hangen, hetgeen mij wel aanstaat. Het is bovendien een goed stuk Friesland Promotie onder Limburgse vlag. Nadat eenieder zijn of haar bijdrage aan de verdere uitvoering van mijn beleidsplan had geleverd en het pand verlaten ben ik eveneens met de bus naar Dieren vertrokken. Daar stond inmiddels het perron vol met mensen in verband met een treinongeval in de Steeg. Nochtans was ik zeer gecharmeerd door het opschrift op de trein naar Nijmegen, die door de omstandigheden genoodzaakt was naar Zutphen terug te keren. De opschriften deden mij uiteraard denken aan de woorden van Isabel: "Eres tú, John. Eres tú". Om 22.25 ben ik in het centrum van Dieren - in de omgeving van de fietsenfabriek Gazelle - op de bus naar Arnhem gestapt. Vervolgens met de trein naar Nijmegen. Daar kwam ik om 23.50 in Dukenburg aan. Binnenkort kunnen we voor EUR 59,- in ongeveer dezelfde tijd van Schiphol naar Málaga. Wellicht aan Ruud van der Zalm. Hij kent immers onze werkwijze en relatiepatronen. Ruud heeft mij ook het advies gegeven om aan een zogenaamd 'smoelenblad' te gaan werken. Bij thuiskomst stelde ik vast dat eveneens mejuffrouw Emily Bremers tot de aanwezigen hoorde. In het roze. 21.20 Wandeling gemaakt naar Wijchen. De heer Roel van Spierenburg in kennis gesteld van de ontwikkelingen. Het heeft blijkbaar effect gehad. Vitesse heeft met 3-0 van Fortuna SC gewonnen. Sparta kan de nacompetitie niet meer ontlopen en heeft volgende week geen belang meer in een overwinning. RKC speelt in Waalwijk tegen Roda JC. Bij een gelijk spel of een overwinning van RKC kan Vitesse de Limburgers passeren op de ranglijst. Er is dan nog slechts één probleemgeval: Ajax Amsterdam. Onze reserve-koningin heeft inmiddels gekozen voor de juiste kleur. Paars derhalve. 'Van Koninklijke Huize' gaf een uitstekend sfeerbeeld van de huwelijksplechtigheden van de afgelopen week. Ik was onder meer gecharmeerd door de aanwezigheid van Edward and Sophie ("Give my regards to the neighbours") en de zang van Vera Mann op de achtergrond.

21 MEI 2001 EUROPEES VOETBAL IN EIGEN HAND