Woensdag 16 mei 2001
Ik ontving het verslag van de bijeenkomst onder leiding van John Hewitt. Subject: Meeting Monday May 28 2001 Date: Tue, 15 May 2001 22:28:46 +0200 To "Prockter Dennis F." CC: Alabaster Terry, Ates Margreet, "Barten H.J.Th.", Berg van den Jan, Berry John, Blunden Jack, Brunger Fred, Crate Gerald, Crowther Bruce, Dann George, Hagerty Paul, Hewitt John, Heyden John van der, Hilten van Guillermo, Hoogstad Gerard, Dear Members, A bit early, but I am leaving for two weeks. John Hewitt gave a very interesting talk on the history of the Network, which started already in 1960 by the United States for militairy use. Seventeen members attended and after John's talk a lively discussion followed on the subject. John handed out severals diagrams to explain what goes on when you send messages through the internet. Also information on two U.R.L's with about 15 pages of information about the internet. Search engine Google will find you this by typing in "Brief history of the internet" and "How does the internet work?" For the diagrams you will have to contact John. My e-mail address has also changed. Steve Walker insists to have more interest for the CUGA website. I have not been able to check the agenda for the next meeting, my apologies. Regards Ada. In dank ontvangen. Vandaag geeft de Telegraaf het beeld weer van de twee grootste staatslieden die Nederland in de afgelopen twintig jaar heeft voortgebracht. De vraag is altijd: "Waarover spraken zij?" En waarom moest Ruud Lubbers op zijn hoofd krabbelen? Wellicht heeft het met hetzelfde thema te maken als hetgeen ik gisteravond in een restaurant in Carihuela met een Deens echtpaar uit Kopenhagen heb besproken: de noodzaak tot machtsvergroting van de Koninklijke Families in de Europese Unie. Dit is klaarblijkelijk eveneens door de heer Rehwinkel aan de orde gesteld.
PvdA wil Koninklijk huis gaan inkrimpen Op zich is dit niet zo'n vreemde gedachte. Ik heb het Deense echtpaar echter laten weten dat Nederland in feite drie kroonprinsen heeft. Hoe wordt de situatie wanneer Willem-Alexander en Máxima zich meer met het onderwerp Cervantes gaan bezighouden en terzake een eigen verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat historisch perspectief lijkt mij immers thans vrij realistisch, gezien de opmerkelijke reactie van een op het terras aanwezige blonde dame, toen ik hardop de naam Willem-Alexander noemde. Het deed mij automatisch denken aan de woorden "John, ik communiceer niet op de gang". Constantijn en Laurentien bereiden zich klaarblijkelijk al voor op een toekomstige koninklijke familie. Prinselijk paar wil 3 kinderen Maar Laurentien bepaalt uiteraard zelf welke rol zij gaat vervullen in de toekomst. Ik doe immers ook geen zaken met de vader van Máxima Zorreguieta. Dat heb ik de Denen gisteravond eveneens laten weten. Na de maaltijd nog even bij de Jivin' Jaks binnengelopen. Goed onderhoud met Anne en Jim uit Leeds over het onderwerp A Bridge to Far en mijn ervaringen met Fieldmarshal Montgomery in Royal Leamington Spa. Daarom ga ik vandaag nog even verder met het boek Lettersto Diana, Princess of Wales onder het motto 'As the Final Touch God created the Dutch'. Hieraan gewerkt tot 17.56. 19.15 Te elfder ure ontving ik informatie van Leontine Freeve uit Haaksbergen over het AEPE-congres in Mérida van 22 t/m 28 juli.

18 MEI 2001 HUWELIJK CONSTANTIJN EN LAURENTIEN