Dinsdag 1 mei 2001
Vrije dag in Spanje. Gisterochtend is Michel Troitsky aan het werk geweest om een nieuw emailprogramma te installeren: Netscape Communicator. Opnieuw leren werken met een nieuw programma en persoonlijke gegevens invoeren. Uit Noordwijk kreeg ik een heuglijk bericht. Subject: Baak-kring. Date: Wed, 25 Apr 2001 14:42:49 +0200. From: Nicolette Stegge Geachte heer Van der Heyden, N.a.v. uw mail deel ik u mede dat ik niet vernomen heb dat u zich heeft aangemeld voor de Baak-kring. Sorry voor het misverstand. Natuurlijk kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap dat u voor een jaar gratis wordt aangeboden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande gegevens naar mij te mailen zodat ik u alsnog kan aanmelden en een bevestiging kan toesturen.
* titel(s)
* voorletter(s)
* bedrijfsnaam
* postbus, postcode en plaats v.h. bedrijf
* telefoon- en faxnummer
Met vriendelijke groet, Nicolette Stegge. Afdeling Events de Baak Management Centrum VNO-NCW Postbus 69 2200 AB NOORDWIJK
Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: Subject: Baak-kring Date: Tue, 01 May 2001 09:59:53 +0200 From: "Johannes L.Van der Heyden" Organization: Instituto Cervantes NBLEW Beste Nicolette, Hartelijk dank voor je reactie op mijn mailtje en het gratis lidmaatschap. Dat stel ik buitengewoon op prijs. Ik ben graag weer van de partij in Noordwijk. Tot 17 mei ben ik nog in Spanje. Het lijkt mij goed de informatie naar mijn postbus in Utrecht te sturen. De gegevens: Titel(s): (nog) geen. Voorletters: J.L. Bedrijfsnaam: Instituto Cervantes Holding. Adres: Postbus 689, 3500 AR Utrecht. Hartelijke groet aan alle bekenden, John Van der Heyden

Het verdere nieuws van vandaag. Nederland in ban Máxima. Ik stel het zeer op prijs dat de kroonprins zijn paarse stropdas bij deze gelegenheid heeft omgedaan. Aan de Spaanse zuidkust was het feest al niet minder uitbundig. De Daily Express had al van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn overleden partner op de voorpagina af te drukken met op pagina 24 de 'Top Hundred Sophisticated Ladies' En hierna volgt dan nog een flinke lijst met verdere onbekende grootheden. Aangezien Diana ooit eens bandenpech heeft gehad tussen Fuengirola en Mijas was dit thema tijdens de receptie van de NCCS volop onderwerp van gesprek in het Hotel Puerta del Sol aan dezelfde weg. Na mijn verontschuldigingen te hebben aangeboden aan de heer Dik Vogelaar voor de vertraging vanwege de komst van 'el mecánico' had het diner al een aanvang genomen en bood mevrouw Margreeth Ates mij een stoel ter linkerzijde van een voormalig medewerkster van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij was niet van mijn relatie met de Prinses van Wales op de hoogte, noch van de daadwerkelijke toedracht van het dodelijke ongeval in Parijs. Ik heb derhalve van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar dat haarfijn uiteen te zetten. Inmiddels hadden enkele dames zich vergewist van mijn vrijgezellen status en toonden allengs meer belangstelling. Ik heb daarom mevrouw Mieke Vermeulen links op de foto naast de heer Ronald Blankenstein van Blankenstein Satellites laten weten dat ik mijn collega Liesbeth Halbertsma een huwelijksvoorstel heb gedaan en haar daarbij de volgende drie keuzemogelijkheden heb aangeboden: zakelijk, privé of allebei. De Nederlandse delegatie was het met mij eens dat we dat als een zeer ruiterlijk voorstel kunnen beschouwen. Ik ben bereid te wachten met het aangaan van een nieuwe relatie totdat Liesbeth hieruit een keuze heeft gemaakt. Ik ben van mening dat zij 'qua elegantie' beslist niet voor de in de lijst van Mark Jagasia vermelde dames onderdoet en ik stel hoge eisen aan een nieuwe partner. Ik heb de leden van het bestuur van de vereniging, alsmede de voormalige medewerkster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken eveneens het originele exemplaar laten zien van mijn Faxbericht aan de Prins van Oranje d.d. 27 april 2001, 15.00 uur onder het motto Wij Zullen Alles Overwinnen. Nadat de dames en heren zich Prinsheerlijk op de dansvloer hadden verpoosd werd ik tijdens een aangenaam rondetafelgesprek aangesproken door de heer Van Dijk uit Vorden, de vader van de op PRINS MAURITS gelijkende jongeman die op 17 april jongstleden met mij heeft meegereisd en kennis heeft genomen van ons geplande luchtvaartbedrijf in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tot slot had ik een vrij diepgaand gesprek met de heer Martin van Veen, voormalig financieel directeur van Interlingua als werkmaatschappij van Wolters-Kluwer N.V. Ik heb hem laten weten dat zijn voormalige collega, Dr. Jacques Koolschijn mij jaren geleden al - in de periode 1986/1987 - op het spoor heeft gezet om een in het Spaans gespecialiseerd instituut op te richten. Vol trots kon ik hem dan ook het hierboven afgebeelde kaartje laten zien, dat ik draag aan de binnenzijde van mijn 31 augustuskostuum. Het nieuws gaat immers in een 'split second' de wereld rond. De heer Van Veen bood nog aan om na afloop een bezoek te brengen aan een tapasbar in Fuengirola die in 'onze tijd' ook door Diana werd bezocht. Ten gevolge van een coördinatieprobleem - ik ben niet van plan om altijd en overal onbezoldigd de leiding te nemen - is de groep auto's echter uiteengevallen en heeft de dame die mij en nog twee in Torremolinos woonachtige passagiers een lift had aangeboden mij uiteindelijk bij mijn appartement afgezet. 's-Avonds ben ik nog even naar de Brasserie La Taberna gegaan, die nu wel geopend was. De uit Maaseik in België afkomstige barman liet mij weten dat Joke uit Noordwijk afgelopen zaterdag in de zaak was geweest, maar dat hij had vergeten mijn groeten over te brengen. Hij zal dat de volgende keer zeker doen, naar zijn zeggen. Daarbij heb ik hem van het positieve nieuws van de Baak-kring in kennis gesteld. Hij liet mij ook weten dat hij een gesprek had gevoerd met een paar Argentijnen over Máxima. Zij schijnen er nog niet veel van te begrijpen en verkeren in de veronderstelling dat zij een missie in Nederland te vervullen hebben, vanuit het verleden. Het dient de Argentijnen echter duidelijk te worden gemaakt dat mijn beleidsplan erop is gericht Nieuw Elan in hun samenleving tot stand te brengen, zoals ik dat ook met Diana van plan was. In El Nuevo Lanjarón raakte ik in gesprek met een Zuid-Afrikaans echtpaar met twee dochters uit Pretoria. Aangezien hij op zijn T-shirt het opschrift 'Scotland' droeg heb ik hem van mijn persoonlijke ontwikkelingen in kennis gesteld. Charles Spencer woont naar zijn zeggen wederom in Zuid-Afrika, niet ver van Kaapstad. De dame die tot 16 april in mijn appartement heeft gelogeerd was overigens eveneens uit Zuid-Afrika afkomstig. Ik heb mijn gesprekspartner laten weten dat ik mij voorneem de komende winter een keer naar zijn land op bezoek te gaan. "I am convinced that you find yourself there inmediately at home" was daarop zijn reactie. Ik heb Diana's moeder Frances Shand Kydd overigens ook beloofd een keer een ritje met haar door de Schotse Hooglanden te gaan maken. Ook dat aanbod ligt nog steeds open. Misschien valt er iets te combineren in het zuiden. Maar Liesbeth eerst. Daarom nog even naar de Friese Bar Number One geweest en tenslotte langs de Bar Amsterdam. Daar werd mijn aanwezigheid echter niet op prijs gesteld ondanks mijn belangstelling voor de Tjerk Hiddes. Het lijkt mij dan ook een goede zaak om die stad als mogelijke plaats van huwelijksinzegening van onze kroonprins en kroonprinses als mogelijk alternatief voor Sevilla van de lijst te schrappen.

2 MEI 2001 DAGBOEK SPANJE 2001 DEEL 1 VERZONDEN NAAR DE DIRECTIE VAN DE BAAK IN NOORDWIJK