Donderdag 26 april 2001
Het dossier Boonstra is vanaf vandaag geopend. De Telegraaf: Justitie vervolgt Philips-topman Cor Boonstra. Op zich heb ik geen enkel bezwaar tegen dit onderzoek. Het zal uiteindelijk meer helderheid verschaffen in de verhoudingen. Uitgangspunt blijft mijn beleidsplan en de wijze waarop daar door alle betrokkenen mee is omgegaan. Toetsing door Justitie maakt het plan uiteindelijk alleen maar sterker. Mijn brief terzake aan de heer Boonstra luidde: "Instituto Cervantes Benelux President Raad van Bestuur Philips Electronics N.V. De weledele heer C. Boonstra Groenewoudseweg 1 5621 BA EINDHOVEN. Datum: 2 december 1996. Betreft: Marktonderzoek. Kenmerk: ICB/PHILIPS61202. Geachte heer Boonstra, Ik heb de eer U als een der eersten te kunnen berichten dat ik heb besloten tot de oprichting van de onderstaande bedrijven

1. Instituto Cervantes Holding Ltd

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)
4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)

Het wordt een zeer professionele organisatie. U zou mij zeer verplichten mij uw behoefteprognoses voor de komende jaren te doen toekomen op het gebied van opleiding, vereiste nieuwe functies, werving en selectie binnen Uw organisatie op het gebied van de Nederlands-Spaanstalige relatie. Voor Uw medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden."

NRC OM begint strafrechtelijk onderzoek naar Boonstra. Slim verweer 'domme' Boonstra Algemeen Dagblad Voorpagina, donderdag 26 april Onderzoek begint op feestdag Boonstra. Boonstra pleit zich vrij in tv-optreden De zaak dient te zijn afgerond vóór het huwelijk van PWA met onze Argentijnse beleidsmederkster.

Het ziet er immers naar uit dat de heer Wim Deetman na zijn medewerking aan de Government Game Competities thans een aanvang heeft gemaakt met de Cervantes Game Competitite. Deetman: Huwelijksfeest Koninginnedag in kwadraat Mijn idee heb ik om 13.06 uur verzonden per email en voorgesteld het Nationaal Huwelijksgeschenk ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux. Bovendien heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om de heer Wim Deetman dank te zeggen voor zijn steun aan de Government Game Competities 1995 en 1996 en de mededeling gedaan dat de Cervantes Game Competitie thans een aanvang kan nemen. Als plaats van de - oecumenische - huwelijksvoltrekking heb ik de kathedraal van Sevilla aanbevolen. Ik signaleer ook weer nieuwe ontwikkelingen in de lokale gezagsverhoudingen ten faveure van de FC Cervantes. Wethouder A'dam (PAULINE KRIKKE) kandidaat burgemeester van Arnhem. De website van het Nationaal Oranje Comité vermeldt vandaag.

Nationaal Oranje Comité
Het Nationaal Oranje Comité, opgericht op 30 maart 2001, is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Koninklijk Verbonden en de Bond van Oranjeverenigingen. Het Nationaal Oranje Comité organiseert het Nationaal Huwelijksfeest en het Nationaal Huwelijksgeschenk ter ere van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en zijn aanstaande bruid mejuffrouw Máxima Zorreguieta. Het Comité genereert en organiseert de landelijke, openbare festiviteiten ter opluistering van het koninklijk huwelijk.

Draagvlak
De Bond van Oranjeverenigingen vertegenwoordigt 1300 organisaties, waarvan in totaal circa 250.000 Nederlandse gezinnen lid zijn. De Stichting Koninklijk Verbonden is het verbond van de 550 door Hare Majesteit de Koningin met het predikaat 'koninklijke' onderscheiden bedrijven, verenigingen en instellingen. Voor informatie: www.koninklijk.com en www.oranjebond.nl.

Leden van het Nationaal Oranje Comité
* Ir. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland (oud-minister van VROM)
* Mr. M.J. Cohen (Burgemeester van Amsterdam)
* Drs. W. Deetman (Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Burgemeester van Den Haag)
* J.M. van Eendenburg (directeur B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam)
* Drs. J. Franssen (Commissaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland)
* Drs. C.J. Menkhorst RA (algemeen directeur Koninklijke Coöperatie Cosun UA)
* Mr. I. Opstelten (Burgemeester van ROTTERDAM)
* Mr. J.C.M. Pommer (voorzitter Bond van Oranjeverenigingen in Nederland)
* F.A.C.J. van der Vorm (algemeen secretaris Stichting Koninklijk Verbonden)

Organisatie
Het (dagelijks) bestuur van de Stichting wordt gevormd door de oprichters, Mr. J.C.M. Pommer en F.A.C.J. van der Vorm.

Kantoor
Het Nationaal Oranje Comité is gevestigd aan de Korte Vijverberg 4, 2513 AB 's-Gravenhage. Het postadres is Postbus 84313, 2508 AH 's-Gravenhage.

Internet
e-mail: info@nationaaloranjecomite.nl

Groots Nationaal Huwelijksfeest en Nationaal Huwelijksgeschenk voor Willem-Alexander en Máxima (Persbericht). Amsterdam, 25 april 2001 - Het Nationaal Oranje Comité maakte vandaag de opzet bekend van het Nationaal Huwelijksfeest ter ere van het voorgenomen huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en mejuffrouw Máxima Zorreguieta. Het Nationaal Oranje Comité draagt bovendien namens het Nederlands publiek zorg voor het traditionele Nationaal Huwelijksgeschenk voor het koninklijk paar. "De huwelijksdag van Kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta zal een uniek en ongekend nationaal feest worden. Een Koninginnedag in kwadraat", verkondigde de bestuursvoorzitter van het Nationaal Oranje Comité, de heer Wim Deetman, vandaag tijdens een persconferentie in Amsterdam.

De Koninklijke Wave
Het Nationaal Oranje Comité streeft naar een groots feest, waarbij heel Nederland betrokken is. Zo is het idee van de Koninklijke Wave ontstaan, een muziekspektakel waarvoor alle bij de koninklijke muziekfederaties aangesloten koren en orkesten worden uitgenodigd. In iedere provinciehoofdstad wordt een deel van de Koninklijke Wave ten gehore gebracht. De kettingcompositie zal zorgvuldig geregisseerd en muzikaal doorgecomponeerd via alle provincies en de overzeese gebieden haar weg naar Amsterdam vinden, alwaar de apotheose zal losbarsten op het Museumplein. Speciaal voor dit slotstuk zal een Koninklijke Huwelijks Hymne worden gecomponeerd die door het gehele land zal weerklinken. Wellicht is het een goed idee om de
Koninklijke Wave wederom op De Wellenkamp 15-30 te Nijmegen een aanvang te laten nemen. Zoals op 8 september 1996.

Nederlanders bepalen het Nationaal Huwelijksgeschenk
Ook het traditionele Nationaal Huwelijksgeschenk voor het huwelijkspaar wordt verzorgd door het Nationaal Oranje Comité. Het geschenk zal bestaan uit een schenking aan een of meer charitatieve doelen, aangevuld met een toepasselijk geschenk voor het bruidspaar zelf. Het Nederlandse publiek zal via internet geraadpleegd worden over het Nationaal Huwelijksgeschenk. Tot 1 juli 2001 kan iedereen via de internetsite van het Nationaal Oranje Comité (www.nationaaloranjecomite.nl) ideeën voor de invulling van het Nationaal Geschenk indienen. De ideeën moeten betrekking hebben op een algemeen maatschappelijk doel, zoals charitatieve fondsen op het gebied van gezondheidszorg, cultuur, milieu, onderwijs, vrede en veiligheid. Uit alle ideeën zal een nog nader samen te stellen jury de beste voorstellen nomineren. Deze selectie wordt gemaakt op basis van toepasselijkheid, originaliteit en uiteraard de charitatieve bestemming van het geschenk. Met de Koninklijke Wave en het Nationaal Huwelijksgeschenk wil het Nationaal Oranje Comité het Nederlandse publiek betrekken bij het Koninklijke Huwelijk en mee laten genieten van deze heuglijke dag.

Denk mee over het Nationaal Huwelijksgeschenk voor Willem-Alexander en Máxima

Alle ideeën zijn welkom!
Het huwelijk tussen Máxima en Prins Willem-Alexander begin 2002 wordt een geweldig feest! De verbondenheid met Oranje van vele, vele Nederlanders zal daarbij extra accent krijgen door een Nationaal Huwelijksgeschenk aan het Koninklijk paar. Want bij een huwelijk hoort een geschenk en bij een Nationaal Huwelijk een Nationaal Huwelijksgeschenk van de hele bevolking. En u kunt daarover meedenken en meebeslissen.

Een goed doel en een persoonlijk geschenk. Een bos? Een museum? Elk idee telt.
Het Nationaal Huwelijksgeschenk bestaat uit twee onderdelen: een cadeau met een maatschappelijk, charitatief doel en een meer persoonlijk cadeau. Voor beide cadeaus kan iedere Nederlander via deze site of per post ideeën aanleveren. Dat kan tot 1 juli 2001. Het goede doel kan een fonds zijn voor bijvoorbeeld waterbeheer, gezondheidszorg, de multiculturele samenleving, vrede en veiligheid of onderwijs. Maar een idee zou ook kunnen zijn aanplanten van een bos of park of de bouw van een museum. Het persoonlijke geschenk moet iets zijn, waarvan het bruidspaar zelf zou kunnen genieten, bijvoorbeeld een mooi servies of een kunstwerk. Al uw ideeën zijn welkom en elk idee telt mee.

Een keuze in verschillende stappen.
Alle ideeën die via deze site en per post worden ingediend, worden beoordeeld door een aantal deskundigen onder leiding van de voorzitter van het Nationaal Oranje Comité, Wim Deetman. De heer Deetman is tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Den Haag. Deze deskundigen letten op zowel originaliteit als haalbaarheid. Uiteindelijk wordt een aantal ideeën geselecteerd en in een volgende ronde mag iedereen daar weer zijn of haar oordeel over geven. De uitverkoren ideeën worden bekend gemaakt via de media.

Kans op een onvergetelijke dag.
Als deelnemer aan de vaststelling van het Nationaal Huwelijksgeschenk maakt u kans op een fantastische Oranjedag. Uit alle mensen die de winnende ideeën hebben voorgesteld wordt namelijk een naam getrokken. En diegene zal als eregast aanwezig zijn bij een van de topevenementen die door het Nationaal Oranje Comité worden georganiseerd rondom het huwelijk. Voor iedereen die Oranje een warm hart toedraagt een waarlijk onvergetelijke dag!

En nu is de keus aan u!
Geef hier in maximaal 50 woorden aan wat u denkt dat het meest toepasselijke huwelijksgeschenk is voor Willem-Alexander en Máxima.

Uw idee

Aansluitend aan mijn eerdere bericht van vandaag denk ik dat het meest passende geschenk een monument is dat de nieuwe verbondenheid simboliseert van Nederlands- en Spaanstalige landen. De doelstelling van de Stichting Cervantes Benelux laat zich op alle mogelijkheden uitbreiden op charitatief gebied. Ik geef de voorkeur aan een Heydens tintje en ben graag als getuige bij het huwelijk aanwezig. H.G. aan Mr. I. Opstelten. Man: Naam. J.L. Van der Heyden Adres Roquedal 17, C704 Postcode + Woonplaats E 29620 Torremolinos, Spanje Verzonden 17.11 uur. Bedankt voor uw reactie!

27 APRIL 2001 WILLEM-ALEXANDER 34 JAAR