Vrijdag 13 april 2001
Eiro2000.com heeft beslag laten leggen op een rekening van WOL ad Hfl 4 miljoen. De vordering bedraagt Hfl 14 miljoen. Ik heb geen beeld van de consequenties terzake voor CERVANTESONLINE. Indien Marijke Vleeschdrager
verstandig heeft gehandeld lijkt mij deze aangelegenheid niet van invloed op de ontwikkeling van ons bedrijf. Dat geldt wel voor de ontwikkelingen bij KPN, getuige het artikel KPN stijgt op geruchten. In Spanje zal ik de ontwikkelingen wederom met veel belangstelling volgen, zoals dat ook vorig jaar is gebeurd. Bijgaand treft u de CD aan met alle brieven die ik in verband met de ontwikkeling van onze organisatie aan onze contactpersoon De Koning terzake heb doen toekomen (AppleWorks Macintosh). Klaarblijkelijk gaat mijn naam weer de rondte, want vanmorgen werd ik om 11.30 uur gebeld door de secretaresse van de fysiotherapiepraktijk van Jan Stappenbeld aan de Jordenslaan in Utrecht. Er blijkt nog een oude nota open te staan uit de tijd dat ik nog op Neude 30C woonachtig was. Ik heb de betreffende dame verzocht de nota naar Postbus 689 te sturen. In dat verband kijk ik vandaag weer eens naar de horoscoop van de heer Ottenhoff, wiens bedrijf SBO op het adres aan de Winthontlaan in Utrecht is gevestigd dat in het door u - MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL - aan mij toegezonden KvK-uittreksel van de Stichting Cervantes Benelux is vermeld. De heer Ottenhoff heeft enige jaren als mijn studiecoördinator Frans dienst gedaan. Tot volle tevredenheid overigens. Ik hoop dat Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje er inmiddels in geslaagd is een goede bestuurder voor de Stichting Cervantes Benelux aan te trekken conform mijn appél van 27 april 1999 18.15 en 30 april 1999 14.45 uur (aangehecht). Ook heb ik de Baak vermeld in mijn faxbericht terzake aan de heer J.W. Leeuwenburg, Particulier Secretaris van de Kroonprins. Teneinde onderstaand correspondentie-overzicht te kunnen produceren heb ik vannacht tot 3.30 uur doorgewerkt. Voor ochtengymnastiek had ik dus geen tijd vanmorgen. In de tijd dat ik in Utrecht woonachtig was ging ik wel elke dag fitnessen bij het fitness-centrum Scheepstra aan de Oudegracht. Men heeft mij daar ook naar Jan Stappenbeld verwezen toen ik last kreeg van mijn rug. De heer Stappenbeld is vrij goed van mijn situatie op de hoogte. Voor mijn gebit ben ik vorige week al bij tandarts Nelemans op bezoek geweest in Utrecht. Teneinde mijn gemoedstoestand te analyseren ga ik vanmiddag en vanavond nog een keer naar de sauna Wellecom in Ellecom. Liefde is... ...je gevoelens demonstreren. Ik denk hierbij aan het lied Paris, Reine du Monde. Ik ga echter niet naar het Elysée voordat mijn probleem daar is opgelost. Ik wens u zowel een prettig Christelijk als HEYDENS PAASFEEST en HARTELIJKE GROET AAN LIESBETH. JOHN L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES HOLDING P.S. Ik werd ook nog even gebeld door de heer Wim ten Hove van L@rix in Velp. Dat heb ik buitengewoon op prijs gesteld.

14 APRIL 2001 VERA MANN