Datum: MAANDAG 15 NOVEMBER 2010 Betreft: BLOOTLEGGEN Kenmerk: 20101115JHTBG

Beste Tjitse, Naar aanleiding van ons telefoongesprek van gisteravond ontvang je aangehecht kopie van een brief van FRITS BOLKESTEIN als reactie op mijn brief 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE.

Verder heb ik vandaag weer hard moeten werken aan de nieuwe index van mijn BRIEVEN AAN BREUKER die je hieronder aantreft.

1993 ANNUS HORRIBILIS

4 FEBRUARI 1993 SCHRIJVEN VAN 31 JANUARI JONGSTLEDEN - 18 FEBRUARI 1993 VERDEDIGING VAN MIJN COLLEGA'S - 3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 8 MAART 1993 BEZOEK AAN ASSEN OP 15 MAART 1993 - 10 MAART 1993 NIEUWE INZICHTEN - 17 MAART 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN - 20 MAART 1993 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 17 MAART 1993 - 18 APRIL 1993 WEEKEND IN DE ARDENNEN - 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 1 - 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 2 - 22 APRIL 1993 BRIEF AAN JAN WILZING - 29 APRIL 1993 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 1 MEI 1993 OPERATIE SPIDER - 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS - 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN - 26 JUNI 1993 DE VUURTOREN - 14 JULI 1993 FAX AAN MEVROUW MEULENBROEK - 21 JULI 1993 REACTIE OP DE BRIEF VAN 15 JULI 1993 - 14 AUGUSTUS 1993 MACCHIAVELLISME - 20 AUGUSTUS 1993 HET PROBLEEM JOHN/LIESBETH - 27 AUGUSTUS 1993 LIESBETH HALBERTSMA - 4 SEPTEMBER 1993 REACTIE OP MIJN EPISTELS VAN 20, 25 EN 27 AUGUSTUS 1993 - 9 SEPTEMBER 1993 JOUW LAATSTE BRIEFWISSELING MET LIESBETH HALBERTSMA - 13 SEPTEMBER 1993 JOUW BRIEF VAN 8 SEPTEMBER 1993 - 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE - 29 SEPTEMBER 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN - 7 OKTOBER 1993 PROBLEEM LIESBETH - 12 OKTOBER 1993 UITNODIGING STIENS - 16 OKTOBER 1993 VOORBEREIDING BEZOEK AAN STIENS - 25 OKTOBER 1993 GASTVRIJE ONTVANGST IN STIENS - 27 OKTOBER 1993 DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN EN DE STICHTING NIEUW ELAN - 30 OKTOBER 1993 ERRATA - 6 NOVEMBER 1993 DE EERSTE WEEK VAN DE DAGTHERAPIE ZIT EROP - 10 NOVEMBER 1993 INZAKE HET RAPPORT VAN BEVINDINGEN VAN EEN OMBUDSVROUW - 20 NOVEMBER 1993 MET OPRECHTE DEELNEMING - 24 NOVEMBER 1993 ONTSPANNINGSOEFENING - 6 DECEMBER 1993 EEN HARDWERKENDE PROJECTLEIDSTER - 12 DECEMBER 1993 DE LANGSTE BRIEF VAN HET JAAR 1993 - 22 DECEMBER 1993 KERSTKAART VAN IDA WILADSEN VAN HET MALACA INSTITUTO ONTVANGEN

1994

5 JANUARI 1994 JAARWISSELING IN MAARN - 2 FEBRUARI 1994 COLOMBIAANSE ONTWIKKELINGEN - 13 FEBRUARI 1994 KORTE REACTIE OP BRIEF VAN 5 EN 6 FEBRUARI 1994 - 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS - 23 FEBRUARI 1994 MIJN STEUN IN HET PROCES TEGEN DE GEMEENTE GRONINGEN  - 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE OUD-COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE - 7 MAART 1994 KORT BRIEFJE AAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MAART 1994 BERICHT AAN ERIK VISSER - 20 MAART 1994 INTEGRITEIT EN RODE ROZEN - 1 APRIL 1994 TELEFOONGESPREK MET PETER OTTENHOFF - 16 APRIL 1994 INZAKE GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 17 APRIL 1994 TOESTEMMING VERZENDING BRIEF AAN MR RIJPKEMA - 18 APRIL 1994 ADVIES OM UITSLUITEND JURIDISCH RELEVANTE INFORMATIE IN TE BRENGEN - 25 APRIL 1994 HISTORISCHE STAP - 26 APRIL 1994 CONTOUREN VAN MIJN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE - 29 APRIL 1994 EEN INGEVING - 1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEUM IN DOORN - 5 MEI 1994 FUNDAMENTEEL VERSCHIL IN HANDELWIJZE - 8 MEI 1994 HET STERREBEELD MAAGD - 15 MEI 1994 OVER LEVEN - 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF - 21 MEI 1994 VERSCHILLEN VAN INZICHTEN - 23 MEI 1994 DE PROJECTLEIDERSVERGADERING VAN 19 MAART 1990 - 29 MEI 1994 DE ZAAK NIETS BV - 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING - 6 JUNI 1994 DECISION DAY - 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER - 19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND? - 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN - 30 JUNI 1994 AANKONDIGING VOORGENOMEN BEZOEK AAN GRONINGEN - 1 JULI 1994 LOW PROFILE - 9 JULI 1994 MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE MIJ TEN DEEL ZIJN GEVALLEN - 12 JULI 1994 THE TAO - 14 JULI 1994 OVEREENKOMST MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 20 JULI 1994 ONTMOETING MET DRS. H.W. LULOFS - 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989 - 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGING - 10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 13 AUGUSTUS 1994 CRIMINALISERING VAN HET ONDERWIJS, WAT IS DAT? - 15 AUGUSTUS 1994 ONTMOETING MET DE MINISTER VAN JUSTITIE OP HET STRAND VAN NOORDWIJK - 16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994 - 20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 28 AUGUSTUS 1994 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL - ONTWIKKELINGSLANDEN - 30 AUGUSTUS 1994 HOTEL WIENTJES IN ZWOLLE EN HET CERVANTESPLAN - 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER - 17 SEPTEMBER 1994 NIJMEGEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD - 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS - 30 OKTOBER 1994 GOUDKOORTS - 2 NOVEMBER 1994 AANGETEKENDE BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA - 6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG - 13 NOVEMBER 1994 KAREL VAN VUGHT TOT OOSTERHOUT EN DE BRIEF VAN WINNIE - 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA - 21 NOVEMBER 1994 DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE - 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM - 26 NOVEMBER 1994 EEN RITUELE WANDELING - 27 NOVEMBER 1994 DE HERDERSHOND - 4 DECEMBER 1994 DE NIEUWE VRIJHEID MET ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER VAN MAARN - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE - 18 DECEMBER 1994 IK HEB GEEN ZIN OM MIJ VOOR JOKER TE LATEN GEBRUIKEN - 20 DECEMBER 1994 OVER DE LANGE TERMIJNDOELSTELLING - 23 DECEMBER 1994 VAN MALAFIDE NAAR BONAFIDE ASPIRATIES - 27 DECEMBER 1994 BRIEF 100 INZAKE ONTWIKKELINGSTAKEN IN HET NOORDEN DES LANDS - 28 DECEMBER 1994 DERTIGDUIZEND GULDEN VOOR MIJN INFORMATIE

1995

13 MEI 1995 IK WIJD MIJ THANS AAN MIJN DISSERTATIE - 21 MEI 1995 PERSOONLIJKE INTERPRETATIES REGARDEREN MIJ NIET - 24 MEI 1995 ELKE DAG IS VOOR MIJ EEN NIEUWE DAG EN OOK EEN NIEUW BEGIN - 7 JULI 1995 OVERDRACHT CORRESPONDENTIE AAN HOOFDOFFICIER VAN CAPELLE VAN JUSTITIE ACCOORD - 12 JULI 1995 DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

1996

23 MAART 1996 DE ONDERSTEUNENDE TAAK VAN POLITIE EN JUSTITIE AAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX - 29 MAART 1996 INZAKE BRIEF D.D. 23 JULI 1995 VAN DRS T. BREUKER AAN DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 3 APRIL 1996 DOODSTRAF OF LEVENSLANG - 9 APRIL 1996 TWEEDE PAASDAG OP DE WELLENKAMP - 23 APRIL 1996 TERUG NAAR SALAMANCA, TIEN JAAR DON QUIJOTE - 5 MEI 1996 GELUKWENS AAN DE PRINS VAN ORANJE EN UITNODIGING INAUGURALE REDE VAN PROF.DR. PHILIPPUS BREUKER OP 31 MEI 1996 - 4 JUNI 1996 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996 - 26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 29 JUNI 1996 VERRASSINGSPAKKET ONTVANGEN - 2 JULI 1996 EXPLOITATIELASTEN - 11 AUGUSTUS 1996 HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IS GELANCEERD - 12 OKTOBER 1996 RETOURZENDING - 21 OKTOBER 1996 DE LAATSTE BRIEF - 24 OKTOBER 1996 TARIEF - 6 NOVEMBER 1996 HEINTJE DAVIDS - 4 DECEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN KOPIE BRIEF D.D. 20 NOVEMBER 1996 AAN DE HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TE GRONINGEN - 10 DECEMBER 1996 KERSTWENSEN

1997

3 JULI 1997 UW BRIEF D.D. 28 JUNI 1997

1998

9 FEBRUARI 1998 DE BURGEMEESTER VAN BEEK IN LIMBURG - 16 FEBRUARI 1998 THE REAL TRUTH ABOUT DIANA - 3 MAART 1998 OPERATIE HEIDEBEZEM - 1 MAART 1998 HILVERSUM - 13 MEI 1998 'THE STALKER' - 16 MEI 1998 'STALKING' - 18 MEI 1998 ERNSTIGE UITLATINGEN VAN EEN GEWAARDEERDE COLLEGA - 4 JUNI 1998 CERVANTES TRAVELS - 5 JUNI 1998 BLOEDVERWANTSCHAP - 30 JUNI 1998 ARANJUEZ - 28 JULI 1998 BAAKBERICHT - 7 NOVEMBER 1998 ANTHONY JULIUS - 11 DECEMBER 1998 DE RODE KAT

1999

18 FEBRUARI 1999 ADRESWIJZIGING - 31 AUGUSTUS 1999 JAKKERAARS PROCES - 6 SEPTEMBER 1999 DE BRUILOFT VAN DULCINEA - 12 SEPTEMBER 1999 HET ZWARTE SCHAAP - 16 DECEMBER 1999 BRIEVEN AAN BREUKER - 21 DECEMBER 1999 KERSTMIS 1999 - 22 DECEMBER 1999 EMS EXPRESS

2000

8 JANUARI 2000 NEW AGE - 14 MAART 2000 GEPEPERD - 20 MAART 2000 DE STALKER

2002

17 JANUARI 2002 TOTEM TOURS INCORPORATED - 30 APRIL 2002 KONINGINNENDAG - 8 AUGUSTUS 2002 THE SIXTH ANNIVERSARY OF MY FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE - 11 AUGUSTUS 2002 BAR NUMBER ONE - 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM - 15 AUGUSTUS 2002 FAMILIEVETE - 16 AUGUSTUS 2002 VERJARING - 4 SEPTEMBER 2002 BACK IN THE NETHERLANDS - 29 OKTOBER 2002 PAKKET JH/TBG20020808

2004

13 JANUARI 2004 BRIEVEN AAN BREUKER - 2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA - 23 MAART 2004 BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN - 24 MAART 2004 CORRECTIE - 26 MAART 2004 SEE YOU IN COURT - 10 APRIL 2004 BEVESTIGING AFSPRAAK - 15 APRIL 2004 REISVERSLAG - 16 APRIL 2004 RAPPORTAGE - 21 APRIL 2004 VIJANDIGE OVERNAME KLM - 23 APRIL 2004 ALETTA - 24 APRIL 2004 FRISO BOPPE - 8 MEI 2004 NIEUWE START - 24 MEI 2004 TO THE ROOTS - 27 MEI 2004 BRONKHORST - 27 MEI 2004 BRINKHORST - 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR - 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG - 13 JULI 2004 TOEVAL - 14 JULI 2004 PROCESSTUKKEN - 15 JULI 2004 PAARS EN ROOD SUCCESVOL - 16 JULI 2004 JOHN HYDE PARK - 18 JULI 2004 ROYAL DEVELOPMENTS - 20 JULI 2004 OP WEG NAAR SEGOVIA - 23 JULI 2004 DE VORK IN DE STEEL - 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO - 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN - 5 SEPTEMBER 2004 BRONSGROEN EIKENHOUT - 6 SEPTEMBER 2004 DE DROOM VAN ROOD EN GEEL - 7 SEPTEMBER 2004 TO THE LOO - 16 SEPTEMBER 2004 NOGMAALS BRONSGROEN EIKENHOUT

2005

3 JANUARI 2005 NOUS MAINTIENDRONS - 20 JANUARI 2005 ZEVEN - 27 JANUARI 2005 DE GROOTSTE NIJMEGENAAR - 5 APRIL 2005 VAN PASEN TOT PINKSTEREN - 7 APRIL 2005 DE PARADOX - 10 APRIL 2005 NAAR ALTHORP TERUG - 21 APRIL 2005 WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS - 29 APRIL 2005 RECHTSZITTING BIJ DE RAAD VAN BEROEP I - 4 MEI 2005 RECHTSZITTING BIJ DE RAAD VAN BEROEP II - 5 MEI 2005 OESTERS EN PARELS - 18 SEPTEMBER 2005 RELATIES - 30 SEPTEMBER 2005 AFSLUITING DOSSIER - 19 DECEMBER 2005 EUROBORG

2008

12 JANUARI 2008 PRIORITEIT NUMBER ONE - 15 JANUARI 2008 THE DIANA INQUEST - 19 JANUARI 2008 WHEN FANTASIES COME TRUE - 24 JANUARI 2008 ENGELAND ONTWAAKT - 10 FEBRUARI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN - 23 FEBRUARI 2008 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL - 4 MAART 2008 ZESTIEN JAAR VAN DER HEYDEN-SPENCER - 18 MAART 2008 REISVERSLAG GRONINGEN-UTRECHT-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 10 APRIL 2008 DE KOGEL IS DOOR DE KERK - 13 APRIL 2008 GROTE SCHOONMAAK - 5 JULI 2008 NOUS MAINTIENDRONS - 10 JULI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN - 23 SEPTEMBER 2008 DANK VOOR EEN FANTASTISCHE SEPTEMBERZONDAG

2009

7 APRIL 2009 BEZOEK AAN GROUW EN SNEEK - 12 JULI 2009 PAARDEN EN ORANJE NASSAU - 17 JULI 2009 BART HEINRICHS

2010

14 JUNI 2010 LEVEND BEWIJS - 15 NOVEMBER 2010 BLOOTLEGGEN

Hartelijke groet,

JOHN L. VAN DER HEYDEN

www.cervantesonline.eu

P.S. Als je LIESBETH wilt blootleggen, doe het dan met MAATEN.

MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 OP DE HOOGTE